keskiviikko 23. tammikuuta 2019

Miten voisimme kehittää asukasvuorovaikutusta?

HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat työstävät tällä hetkellä Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman uutta linjastoluonnosta. Asukasvuorovaikuksessa esiteltyä linjastoa muokataan mahdollisuuksien mukaan HSL:n vastaanottaman palautteen perusteella.

Sillä aikaa, kun uutta luonnosta suunnitellaan, voit halutessasi vastata HSL:n asukasvuorovaikutusta ja viestintää koskevaan kyselyyn. Voit kertoa, miten haluaisit osallistua vuorovaikutukseen, mitä kautta haluaisit saada lisätietoa ja miten voisimme HSL:ssä kehittää asukasvuorovaikutusta.

Vastanneiden kesken arvotaan kolme 50 euron arvoista HSL:n lahjakorttia. Kyselyyn vastaamiseen menee arviolta 10-15 minuuttia. Vastausaikaa on 31.1.2019 asti.

Vastaa kyselyyn asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä tästä. 

Kyselyn vastauksia käytetään linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämisessä sekä aiheesta tehtävässä pro gradu -tutkielmassa.

Vastaa kyselyyn asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä 31.1.2019 mennessä.
 Vastaa kyselyyn asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä.
Mitä asukasvuorovaikutus tarkoittaa?

HSL laatii alueellisia linjastosuunnitelmia, joiden yhteydessä tehdään aina asukasvuorovaikutusta. Asukasvuorovaikutuksella tarkoitetaan asukkaiden ja HSL:n välistä keskustelua siitä, millaisia ratkaisuja joukkoliikennepalvelussa tulisi tehdä. Asukasvuorovaikutukseen sisältyy myös suunnittelualueen asukkaille kohdistettu viestintä sekä heidän informoimisensa tulevista muutoksista.