perjantai 3. huhtikuuta 2020

HSL:n hallitus hyväksyi Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman

HSL:n hallitus hyväksyi Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman kokouksessaan 24.3.2020. Muutosten myötä bussilinjastosta alueella tulee entistä verkostomaisempi ja yhteydet aluekeskusten välillä tihenevät. Erityisesti seudullisten aluekeskusten kuten Myyrmäen, Espoon keskuksen sekä Leppävaaran saavutettavuus paranee uusien runkolinjojen perustamisen myötä. Kokonaisuudessaan joukkoliikennetarjonta alueella kasvaa ja poikittais- sekä liityntäliikennettä parannetaan. Helsinkiin suuntautuvat suorat seutulinjat vähenevät, keskustayhteyksien perustuessa aikaisempaa enemmän junaliikenteeseen sekä runkolinjoihin.

Uusi linjasto

Runkolinjat (vuoroväli 10 min ma-la, 15 min su)
 • 300      Elielinaukio – Vihdintie –  Pähkinärinne – Myyrmäki
 • 400      Elielinaukio – Hämeenlinnanväylä –Myyrmäki – Martinlaakso Vantaankoski
 • 520      Martinlaakso – Myyrmäki –  Leppävaara – Matinkylä
 • 530      Matinkylä – Espoon keskus – Jorvi – Myyrmäki
Peruslinjat (liikennöivät ma-su, päiväliikenteen vuoroväli 20 - 30 min)
 • 37        Kamppi – Honkasuo – Myyrmäki
 • 311      Kaivoksela – Myyrmäki – Rajatorppa – Pähkinärinne - Hämeenkylä
 • 335      Linnainen – Hämevaara – Vapaala – Myyrmäki – Kivimäki – Askisto
 • 431      Elielinaukio – Kuninkaantammi – Kivistö
 • 555      Vantaankoski – Pähkinärinne – Leppävaara
 • 571      Tikkurila – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki
 • 574      Peijas – Aviapolis – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki
 • 583      Aviapolis – Louhela – Perusmäki
 • 584      Aviapolis – Louhela – Kalajärvi
​Täydentävät linjat (päiväliikenteen vuoroväli yli 30 min tai rajoitetut liikennöintiajat)
 • 321      Elielinaukio – Jupperi - Vanhakartano
 • 345      Elielinaukio – Rinnekoti
 • 566      Martinlaakso – Espoon keskus
 • 572      Mellunmäki – Martinlaakso
 • 616      Hakaniemi – Tammisto – Kivistö

Blogissa aikaisemmin esitettyyn viimeisteltyyn linjastoluonnokseen nähden lopullisessa linjastossa linja 321 säilyy arkisin nykyistä harvemmalla vuorovälillä ja Vanhakartanoon suunnitellut muutokset linjan 533 pidentäminen ja esitetty uusi linja 581 peruttiin. Linjastosuunnitelman raporttiluonnos löytyy HSL:n hallituksen päätöspöytäkirjan liitteestä.

Linjojen reittikartat löytyvät helposti täältä. Olemme lisänneet karttapohjalle harmaalla värillä muita alueella liikennöiviä linjoja, joihin suunnitelmassa ei esitetty muutoksia.

Vuorovälit

LinjaReittiArki, ruuhkaArki, päivä/iltaLa, päiväSu, päivä
300Elielinaukio - Vihdintie -
Pähkinärinne - Myyrmäki
10101015
400Elielinaukio - Hämeenlinnanväylä -
Myyrmäki - Martinlaakso - Vantaankoski
10101015
520Martinlaakso - Myyrmäki - Leppävaara - Matinkylä10101015
530Matinkylä - Espoon keskus -
Jorvi - Myyrmäki
10101015
37Kamppi - Honkasuo - Myyrmäki12202020
311Kaivoksela - Myyrmäki -
Rajatorppa - Pähkinärinne - Hämeenkylä
20303030
321Elielinaukio - Jupperi - Vanhakartano3060--
335Linnainen - Hämevaara - Vapaala -
Myyrmäki - Kivimäki - Askisto
2030--
335BVapaala - Myyrmäki -
Kivimäki - Askisto
--3030
345Elielinaukio - Rinnekoti30606060
431Elielinaukio - Kuninkaantammi - Kivistö10306060
555Vantaankoski - Pähkinärinne - Leppävaara20203030
555B Hämevaara - Leppävaara20---
566Martinlaakso - Espoon keskus3030--
571Tikkurila - Ylästö - Martinlaakso - Myyrmäki20203030
572Mellunmäki - Martinlaakso2060--
574Peijas - Aviapolis - Ylästö -
Martinlaakso - Myyrmäki
20203030
583(K) Aviapolis - Louhela -
(K: Juvanmalmi) - Perusmäki
20303060
584Aviapolis - Louhela - Kalajärvi20303060
616Hakaniemi - Tammisto - Kivistö20---


Blogin päivittäminen päättyy

Erittäin suuret kiitokset kaikille teille, jotka olette osallistuneet Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmatyöhön niin blogia seuraamalla ja kommentoimalla, vastaamalla liikkumiskyselyyn, kommentoimalla linjastoluonnosta kuin osallistumalla asiakastilaisuuksiin.

Päätämme blogin päivittämisen tähän. Uusi linjasto pyritään ottamaan käyttöön syysliikenteen alkaessa elokuussa 2022. Uusien katuyhteyksien rakentuminen sekä runkolinjojen pysäkki- ja infraparannusten toteutuminen voi kuitenkin vaikuttaa käyttöönoton ajankohtaan.

maanantai 18. marraskuuta 2019

Viimeistelty linjasto

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmasta on julkaistu kaksi linjastoluonnosta, joista molemmista olemme pyytäneet teiltä asiakkailta kommentteja ja huomioita. Olemme muokanneet linjastoa saamamme palautteen perusteella ja tässä postauksessa esittelemme päätöksentekoon etenevän viimeistellyn linjaston. Tämän postauksen lopusta löytyy vuorovälitaulukko ja lista suunnitelman myötä poistuvista linjoista. Haluamme myös tässä vaiheessa kiittää teitä kaikkia kommenteistanne ja huomioistanne linjastoluonnoksia kohtaan. Uusi linjasto etenee HSL:n hallituksen käsittelyyn 11.2.2020.


Linjastokokonaisuus

Linjastosuunnitelma kattaa maantieteellisesti hyvin suuren alueen, joten myös viimeistellystä linjastosta olemme tehneet erillisen kartan, josta kokonaisuus on mahdollista hahmottaa helpommin. Tähänkin karttaan olemme lisänneet harmaalla värillä muita alueella liikennöiviä linjoja, joihin suunnitelmassa ei esitetä muutoksia.

Linjastokokonaisuus
Avaa tästä tarkempi kartta.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjasto 2022

Uudet runkolinjat

Runkolinjat liikennöivät joka päivä aamusta iltaan tiheällä vuorovälillä. Arkisin ja lauantaisin vuoroväli on pääosin 10 minuuttia ja sunnuntaisin 15 minuuttia. 

Runkolinja 300 Elielinaukio - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki
 
Runkolinja 300 korvaa nykyiset Vihdintien suuntaiset seutuyhteydet (321, 322, 332) Länsi-Vantaalle. Linja tarjoaa hyvät yhteydet mm. Konalan, Pitäjänmäen ja Meilahden työpaikka-alueille.
Vantaan kaupunki ja HSL edistävät yhdessä Luhtitien katuyhteyden rakentumista siten, että katuosuus on liikennöitävissä vuonna 2022.
 
Runkolinja 400 Elielinaukio - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski 


Runkolinja 400 korvaa nykyiset Hämeenlinnanväylän suuntaiset seutuyhteydet (411, 415, 421, 435, 436). Linja tarjoaa hyvät yhteydet Martinlaakson ja Myyrmäen alueiden suunnasta mm. Meilahden työpaikka-alueelle ja Mannerheimintien varteen.

Uudet säteittäiset runkolinjat 300 ja 400

Runkolinja 520 Martinlaakso - Leppävaara - Matinkylä

Uusi runkolinja 520 luo nykyistä nopeamman yhteyden Martinlaakson ja Leppävaaran välille. Linjan reitti on suunniteltu kulkevan Lintulaaksontien uuden katuosuuden kautta ja korvaavan Leppävaaran ja Helmipöllönmäen välillä liikennöivän nykyisen linjan 202. Espoon puolella linja jatkuu Matinkylään luoden samalla uuden yhteyden Etelä-Espoon ja Länsi-Vantaan välille. Runkolinjan 520 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Leppävaaran ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä. Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä. Runkolinja 520 korvaa jo pitkään suunnitteilla olleen runkolinjan 560 jatkeen Myyrmäen ja Matinkylän välillä. 

Runkolinja 530 Myyrmäki - Espoon keskus - Matinkylä

Uusi runkolinja 530 korvaa nykyisiä seutulinjoja 321 ja 565. 530 jatkuu Espoon keskuksesta Matinkylään parantaen näin myös Espoon sisäisiä yhteyksiä. Tiheävuorovälinen 530 mahdollistaa sujuvat vaihtoyhteydet Rajatorpantiellä esim. Jupperin alueelta runkolinjalle 300. Runkolinjan 530 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä. Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä. 

Uudet poikittaiset runkolinjat 520 ja 530
Seutuyhteydet

37 Kamppi - Honkasuo - Myyrmäki

Linjan 37 reitti pidennetään Honkasuolta Raappavuorentien kautta Myyrmäkeen siinä vaiheessa, kun katuyhteys Honkasuolta Rajatorpantielle valmistuu tällä tietoa lähivuosina. Vuorovälit ja liikennöintiajat säilyvät nykyisen kaltaisina.

Linja 345 Elielinaukio - Kalajärvi - Rinnekoti

Linjan 345 reitti ja vuoroväli säilyvät nykyisellään. Hännikäisen ja Koirankorven alueiden joukkoliikennepalvelu jatkuu nykymallin mukaan linjoilla 348 ja 349.

Linja 431 Elielinaukio - Kuninkaantammi - Kivistö

Linjan 431 reitti muutetaan kulkemaan Hämeenlinnanväylälle suunnitellun Kuninkaantammen liittymän kautta. Linjan reitti Silvolan ja Kivistön välillä on pidetty nykyisellään. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 10 minuutin, arjen päiväliikenteessä 30 minuutin ja muuhun aikaan 60 minuutin välein.

Linja 616 Hakaniemi - Tammisto - Kivistö

Työmatkalinjan 616 reitti siirtyy kulkemaan Kehä III:n sijaan Tikkurilantietä. Uudet linjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:lle, jolloin linjat 572 ja 616 voivat liikennöidä kehän rinnakkaiskatuja. Linjan 616 uusi reitti palvelee paremmin Viinikkalan työpaikka-aluetta. Linjan 616 reittimuutos korvaa myös linjan 575 poistumista Kehä III:n pohjoispuolella.

Linjat 37, 345, 431 ja 616
Poikittaiset yhteydet ja liityntälinjat

Linja 335 Linnainen - Hämevaara - Vapaala - Myyrmäki - Kivimäki - Askisto
Linja 335B Vapaala - Myyrmäki - Kivimäki - Askisto 

Linjan 335 jokainen vuoro tekee piston Hämevaaraan, jolloin Hämevaarasta saadaan tarjottua yhteys Myyrmäkeen myös linjan 555 reittimuutoksen jälkeen. Linja ei kulje enää Pähkinärinteen kautta ja palvelee jatkossa myös Kivimäen aluetta, mistä se tarjoaa yhteydet sekä Martinlaakson, Vantaankosken että Myyrmäen asemille. Linjan reitti ei kulje Laajavuorentien kautta, jolloin Askistosta saadaan tarjottua nopeampi yhteys Vantaankosken asemalle. Linja liikennöi 20 - 30 minuutin välein.

Viikonloppuisin liikennöidään B-tunnuksella osuudella Vapaala - Myyrmäki - Martinlaakso - Askisto  30 minuutin välein.

Linja 335(B)

533 Matinkylä -Suurpelto - Kauniainen - Järvenperä - Vanhakartano 

Linjan 533 päätepysäkin siirtäminen Vanhakartanosta Järvenperään sisältyi Länsimetron liityntäliikennesuunnitelmaan. Muutos toteutettiin samassa yhteydessä muiden Etelä-Espoon bussilinjojen muutosten yhteydessä tammikuussa 2018. Tässä suunnitelmassa linjan 533 päätepysäkki siirretään takaisin Vanhakartanoon, jolloin Vanhakartanon alueelta muodostuu nopea vaihdollinen yhteys Kauniaisten kautta Helsingin keskustaan. Linjan vuoroväleihin ei suunnitelmassa esitetä muutoksia.

Linja 533

Linja 555 Leppävaara - Pähkinärinne - Hämeenkylä - Petikko - Vantaankoski
Linja 555B Leppävaara - Hämevaara

Raide-Jokerin valmistumisen myötä linja 555 päätetään Leppävaaraan. Raideyhteys Leppävaaran, Otaniemen ja Keilaniemen välillä ei perustele linjan 555 säilyttämistä kyseisellä reittiosuudella. Lisäksi uusi runkolinja 520 tarjoaa aiempaa nopeamman yhteyden Leppävaaran ja Myyrmäen välille. Näin ollen linjan 555 reitti muutetaan kulkemaan Pähkinärinteen ja Hämeenkylän kautta Vantaankoskelle. Linja liikennöi myös viikonloppuisin.

Ruuhkalinja 555B liikennöi Hämevaaran ja Leppävaaran välillä ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhdessä linjan 555 kanssa Hämevaaran ja Leppävaaran välille muodostuu noin 10 minuutin vuoroväli.

Linja 555(B)

Linja 571 Tikkurila - Ylästö - Myyrmäki 
Linja 572 Mellunmäki - Fazerila - Martinlaakso 
Linja 574 Peijas - Ylästö - Myyrmäki 

Linjan päätepysäkki 571 siirretään Myyrmäkeen. Varistosta ja Pähkinärinteestä Myyrmäkeen pääsee runkolinjalla 300. Rajatorpantieltä yhteys Myyrmäkeen on uusilla runkolinjoilla 520 ja 530. Linjan vuoroväli tihenee arkisin keskipäivällä 20 minuuttiin. Pakkalassa linja kulkee suoraan Ylästöntietä, mikä nopeuttaa linjan kulkua. Tikkurilan päässä linja ei enää aja Osmankäämintien kautta, jolloin yhteys Tikkurilan asemalle nopeutuu nykyisestä.

Linjan 574 reitti muutetaan kulkemaan Ylästön kautta. Tällä tavoin parannetaan Ylästön alueen liityntäyhteyksiä Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen. Uudet linjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:n ympäristöön, minkä vuoksi linjojen 572, 574 ja 616 liikennöiminen kehän kautta ei ole enää perusteltua. Linjan vuorovälit tihenevät sekä arkisin että viikonloppuisin.

Linjojen 571 ja 574 reitti kulkee Martinlaaksosta Raappavuorentien ja Vaskivuorentien kautta Myyrmäen asemalle parantaen näin ollen myös Myyrmäen urheilupuiston yhteyksiä. Ylästön ja lentokentän välisten yhteyksien parantamiseksi linja 574 ajaa Aviabulevardilta Tietotien kautta Ilmailutielle ja edelleen nykyiselle reitilleen Ilmakehälle. Lentoasemaa lähimmät pysäkit tulevat Tietotien ja Ilmailutien risteykseen aivan lentoaseman juna-aseman eteläisen sisäänkäynnin läheisyyteen.

Linjat 571 ja 574 tarjoavat yhdessä tiheän liityntäyhteyden Ylästöstä Martinlaakson asemalle sekä runkolinjoille 300 ja 400. Vantaanlaaksontiellä muodostuu vaihtoyhteys myös linjalle 431.

Linjan 572 reitti siirtyy kulkemaan Kehä III:n sijaan Tulkintietä ja Tuupakantietä. Uudet linjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:n ympäristöön. Linjan 572 reittimuutos korvaa Tuupakantiellä linjan 575 poistumista. Linja liikennöi arkisin koko päivän.

Linjat 571, 572 ja 574

Linja 581 Espoon keskus - Järvenperä - Vanhakartano - Hämeenkylä - Pähkinärinne - Rajatorppa - Myyrmäki - Kaivoksela
Linja 581V Espoon keskus - Järvenperä - Koskelo - Hämeenkylä - Pähkinärinne - Rajatorppa - Myyrmäki - Kaivoksela 
Linja 581B Hämeenkylä - Pähkinärinne - Rajatorppa - Myyrmäki - Kaivoksela

Nykyiset linjat 311 ja 566 yhdistyvät yhdeksi uudeksi linjaksi 581. Linja tarjoaa Järvenperän ja Vanhakartanon alueelta vaihtoyhteyden samalla pysäkillä runkolinjalle 300. Vaihdon voi tehdä Pähkinärinteessä tai Koivuvaarassa. Vaikka uudella reitillä yhteys Vihdintien varteen on edelleen vaihdollinen, uusi reittiosuus Pitkäjärven pohjoisrannan asuinalueilta Koivuvaaraan on nopeampi kuin nykyinen linja 321. Linja 581 parantaa Hämeenkylän yhteyksiä esim. runkolinjalle 300. Linja ajaa Pähkinärinteen kautta, jolloin molemmilta Hämeenkylää palvelevilta linjoilta 555 ja 581 on vaihtoyhteydet samalla pysäkillä runkolinjalle 300. Linjojen 555 ja 581 yhteisen reittiosuuden vuoroväli on ajankohdasta riippuen keskimäärin 10 - 15 minuuttia.

Linjan 581 V-variantti kulkee aamuruuhkassa Kaivokselasta ja iltapäiväruuhkassa Espoon keskuksesta tultaessa Vanhakartanon sijaan Koskelon teollisuusalueen kautta.

Viikonloppuisin linjaa 581 liikennöidään B-tunnuksella vain osuudella Hämeenkylä - Kaivoksela 30 minuutin välein.

Linja 581(V, B)

Linja 582 Espoon keskus - Kalajärvi
Linja 582V Espoon keskus - Koskelo - Juvanmalmi - Kalajärvi

Linjan 582 perusreitti ei muutu. Linjan V-variantti muuttuu kulkemaan aamuruuhkassa Espoon keskuksesta ja iltapäiväruuhkassa Kalajärveltä tultaessa Vanhakartanon sijaan Koskelon teollisuusalueen kautta. Linjan vuoroväleihin ei suunnitelmassa esitetä muutoksia. Järvenperän ja Vanhakartanon yhteyksiä Espoon keskuksen suuntaan palvelee arkisin myös uusi linja 581.

Linja 582(V)

Linja 583 Aviapolis - Louhela - Perusmäki
Linja 583K Aviapolis - Louhela - Juvanmalmi - Perusmäki
Linja 584 Aviapolis - Louhela - Kalajärvi

Linja 583 tarjoaa liityntäyhteyden Perusmäestä ja linja 584 Kalajärveltä Luhtitien uuden katuyhteyden kautta kehäradalle ja nopean yhteyden Martinlaakson alueelta Jumboon ja Aviapolikseen. Linja 583 korvaa nykyisen linjan 437 ja linja 584 nykyisen linjan 436. Linjapari 583-584 korvaa Kehä III:lta poistuvia linjoja 572, 574 ja 616. Molemmat linjat liikennöivät ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhteisellä osuudellaan (Niipperin koulun pysäkiltä Aviapolikseen) linjojen yhteinen vuoroväli ruuhka-aikaan on 10 minuuttia. Linjojen tarjonta paranee myös ruuhkan ulkopuolella.

Linjan 583 K-vuorot palvelevat Juvanmalmin teollisuusaluetta arkisin.

Linjat 583(K) ja 584

Vuorovälit 

Linja Reitti Vuoroväli
Arki, ruuhka
Arki, päivä La, päivä Su, päivä
300 Elielinaukio – Vihdintie –
Pähkinärinne – Myyrmäki
8 - 10 10 10 15
400 Elielinaukio – Hämeenlinnan-
väylä – Myyrmäki – Martinlaakso –
Vantaankoski
10 10 10 15
520 Martinlaakso – Myyrmäki –
Leppävaara – Matinkylä
10 10 10 15
530 Matinkylä – Espoon keskus – Jorvi – Myyrmäki 10 10 10 15
37 Kamppi – Honkasuo – Myyrmäki 12 20 20 20
335 Linnainen – Hämevaara – Vapaala –
Myyrmäki – Kivimäki – Askisto
20 30 - -
335B Vapaala – Myyrmäki – Kivimäki – Askisto - - 30 30
345 Elielinaukio – Rinnekoti 30 60 60 60
431 Elielinaukio – Kuninkaantammi – Kivistö 10 30 60 60
533 Matinkylä – Suurpelto – Kauniainen –
Järvenperä – Vanhakartano
15 15 15 30
555 Martinlaakso – Pähkinärinne – Leppävaara 20 20 30 30
555B Hämevaara – Leppävaara 20 - - -
571 Tikkurila – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki 20 20 30 30
572 Mellunmäki – Martinlaakso 20 60 - -
574 Peijas – Aviapolis – Ylästö –
Martinlaakso – Myyrmäki
20 20 30 30
581(V) Espoon keskus – Järvenperä – Vanhakartano
– (V: Koskelo) – Hämeenkylä –
Pähkinärinne – Rajatorppa –
Myyrmäki – Kaivoksela
20 30 - -
581B Hämeenkylä – Pähkinärinne – Rajatorppa –
Myyrmäki – Kaivoksela
- - 30 30
582(V) Espoon keskus – (V: Koskelo –
Juvanmalmi) – Kalajärvi
30 30 30 60
583(K) Aviapolis – Louhela –
(K: Juvanmalmi) – Perusmäki
20 30 30 60
584 Aviapolis – Louhela – Kalajärvi 20 30 30 60
616 Hakaniemi – Tammisto – Kivistö 20 - - -


Poistuvat linjat 

Linja Reitti Korvaavat yhteydet
202 Osuus Leppävaara – Helmipöllönmäki 520
311 Kaivoksela – Myyrmäki – Hämeenkylä 581
321 Elielinaukio – Jupperi – Vanhakartano 300, 530, 581
322 Elielinaukio – Vantaankoski 300, 555
332 Elielinaukio – Vapaala – Askisto 300, 581, 335
411 Elielinaukio – Myyrmäki 400
412 Myyrmäki – Kaivoksela 581
415 Elielinaukio – Ylästö – Lentoasema 400, 431, 571, 574, juna
421 Elielinaukio – Martinlaakso 400
435 Elielinaukio – Koskelo 400, 335, 581, 583(K), 584
436 Elielinaukio – Martinlaakso – Kalajärvi 300, 400, 583, 584, juna
437 Martinlaakso – Perusmäki 583
555 Osuus Leppävaara – Keilaniemi 550, Raide-Jokeri
565 Vantaankoski – Myyrmäki – Jupperi – Jorvi – Espoon keskus 530
566(V) Martinlaakso – Nepperi / V: Koskelo – Espoon keskus 581(V)
575 Tikkurila – Martinlaakso 570, 571, 572, 576, 616


Yöliikenne

Öisin n. klo 23.30 - 01.30 liikennöidään linjoja 39N, 231N, 300, 345N, 415N, 431N ja 436N sekä viikonloppuöisin linjaa 571. Viikonloppuöisin linjojen 39N, 231N, 300, 415N, 431N ja 436N liikennöinti jatkuu n. klo 04 asti. Kehäradan junat liikennöivät öisin n. klo 01 asti. Yölinjasto on muuten aiemmin esittelemämme luonnoksen mukainen, mutta siihen on lisätty palautteen perusteella linjan 345 N-reitti Hämeenkylän ja Askiston kautta (ajetaan vain Helsingin suunnasta) sekä linjan 571 nykyisen kaltainen yöliikenne, jota ei ollut erikseen mainittu luonnoksessa.

Yölinjastokokonaisuus
Avaa tästä tarkempi kartta.


Yölinjojen vuorovälit

Linja Reitti Vuoroväli
23:30 - 01:30
Vuoroväli (pe-la)
01:30 - 04:00
39N Elielinaukio – Munkkiniemi – Konala –
Malminkartano – Honkasuo – Myyrmäki
20 20
231N Elielinaukio – Leppävaara – Lintuvaara –
Järvenperä – Vanhakartano
30 60
300 Elielinaukio – Vihdintie –
Pähkinärinne – Myyrmäki
20 20
345N Elielinaukio – Hämeenkylä – Askisto –
Kalajärvi – Rinnekoti
60 -
415N Elielinaukio – Myyrmäki – Martinlaakso –
Ylästö – Lentoasema
60 60
431N Elielinaukio – Kuninkaantammi – Kivistö –
Lentoasema
30 30
436N Elielinaukio – Myyrmäki – Martinlaakso –
Niipperi – Kalajärvi
60 60
571 Tikkurila – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki 30-60 (pe-la) -


Päivitys 19.12.2019 klo. 9:25: Hallituskäsittelypäivämäärä siirtynyt myöhäisemmäksi kiireellisempien päätösasioiden vuoksi

keskiviikko 6. marraskuuta 2019

Yölinjastoluonnos

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien uuden bussilinjaston suunnittelu on edennyt loppusuoralle. Asiakkaiden kommenttien perusteella muokattu linjasto julkaistaan blogisivustolle lähiviikkojen aikana. Tässä vaiheessa esittelemme teille luonnoksen uudesta yölinjastosta.

Kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi olemme tehneet myös yölinjastosta kartan, jossa näkyvät kaikki alueella liikennöivät yölinjat. Kartan löydät täältä. Yölinjoille 118N ja 235N ei tässä suunnitelmassa esitetä muutoksia.

Yölinjasto linjoittain

39N  Elielinaukio – Munkkiniemi – Konala – Malminkartano – Honkasuo – Myyrmäki

Linjan reitti pysyy suunnitelmassa nykyisellään, mutta Honkasuon ja Rajatorpantien välisen katuyhteyden valmistuttua linja jatketaan Myyrmäkeen. Linja palvelee näin ollen myös Rajatorpan aluetta. Linjan päätepysäkki tarkastellaan myöhemmin muiden suunnitelmien tarkentuessa. Jos linjaa ajetaan sähköbusseilla, linja ajetaan mahdollisesti runkolinjan 560 nykyiselle päättärille eikä Myyrmäen terminaaliin. Linja liikennöi 20 minuutin välein ja viikonloppuisin linjalla on aamuyöliikennettä.

Linja 39N

231N  Elielinaukio Leppävaara Lintuvaara Järvenperä Vanhakartano

Linjan reitti pystyy tässä suunnitelmassa nykyisellään Elielinaukion ja Järvenperän välillä. Linjan päätepysäkki siirretään Vanhakartanoon. Linja liikennöi 30 minuutin välein ja viikonloppuisin linjalla on aamuyöliikennettä.

Linja 231N

300  Elielinaukio Vihdintie Pähkinärinne Myyrmäki

Runkolinja 300 liikennöi yöaikaan samaa reittiä kuin päiväliikenteessä. Linja liikennöi viikonloppuisin läpi yön 20 minuutin välein.
 
Runkolinja 300

415N  Elielinaukio – Myyrmäki – Martinlaakso – Ylästö – Lentoasema

Linjan reitti Myyrmäen ja Martinlaakson alueella muutetaan kulkemaan seuraavasti: nykyinen reitti - Vaskivuorentie - Myyrmäki as. - Myyrmäentie - Uomatie - Louhelantie - Martinlaakso as. - Kivivuorentie - Laajavuorentie - Martinkyläntie - Kauppalaivurintie - Ylästöntie - nykyinen reitti. Linja liikennöi 60 minuutin välein ja viikonloppuisin linjalla on aamuyöliikennettä.

Linja 415N

431N  Elielinaukio – Kuninkaantammi – Kivistö – Lentoasema

Linjan reitti muutetaan kulkemaan Myyrmäen ja Martinlaakson sijaan Hakuninmaan ja Kuninkaantammen kautta. Kuninkaantammen jälkeen linja jatkaa Hämeenlinnanväylää aina Vantaankoskelle asti, mistä se jatkaa Vantaanpuiston kautta Kivistöön.

Tällä hetkellä käynnissä olevan Kivistön linjastosuunnitelman yhteydessä Kivistön alueen asukkaat ovat toivoneet Kivistön ja Lentoaseman välisten yhteyksien parantamista erityisesti yöaikaan. Näin ollen 431N jatkaa Kivistön asemalta Kanniston kautta Tikkurilantielle päättyen Aviapoliksen kautta Lentoasemalle. Linja liikennöi 30 minuutin välein ja viikonloppuisin linjalla on aamuyöliikennettä.

Linja 431N

436N  Elielinaukio – Myyrmäki – Martinlaakson – Niipperi – Kalajärvi

Linjan reitti Myyrmäen ja Hämeenkylän välillä muutetaan kulkemaan seuraavasti: nykyinen reitti - Myyrmäki as. - Myyrmäentie - Uomatie - Louhelantie - Martinlaakso as. - Kivivuorentie - Laajavuorentie - Martinkyläntie - Vihdintie - Kehä III - nykyinen reitti. Linja liikennöi 60 minuutin välein ja viikonloppuisin linjalla on aamuyöliikennettä.


Miltä yölinjastoluonnos sinusta vaikuttaa? Vastaa ja vaikuta!

Päivitetty 7.11.2019 klo. 8:51: Yölinjalle 118N ei esitetä suunnitelmassa muutoksia.

keskiviikko 16. lokakuuta 2019

Ajatuksia Vapaalan ja Hämevaaran joukkoliikennepalvelusta

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien toisen linjastoluonnoksen kommenteissa korostui myös Vapaalan pientaloalueen joukkoliikenneyhteydet ja suoran Helsingin keskustayhteyden poistuminen. Lisäksi alueelta saaduissa palautteissa toivottiin runkolinjan 300 haaroittamista Vapaalan ja Pähkinärinteen välille. Hämevaaran yhteydet Myyrmäkeen koettiin riittämättömiksi, koska esitetty 335K kulkisi verrattain harvoin.

Vapaalan yhteydet Helsingin keskustan suuntaan

HSL:n runkolinjastostrategiassa bussilinjoja keskitetään suuren kysynnän joukkoliikennekäytäviin, mikä voi merkitä pidempiä kävelyetäisyyksiä kauempana asuville. Pidempää kävelymatkaa kuitenkin kompensoi joukkoliikennekäytävän tiheä tarjonta, mikä mahdollistaa spontaanin liikkumisen joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteen vuoromäärään vaikuttaa suuresti alueiden asukasmäärä ja sitä kautta joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali. Pähkinärinne on Länsi-Vantaan väkirikkain alue Myyrmäen ja Martinlaakson jälkeen, joten siellä on myös alueen suurin joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali. Tämän vuoksi runkolinjan 300 haaroittamista ei ole suunniteltu.

Tarkastelimme palautteiden perusteella Vapaalan alueen kävelyetäisyyksiä lähimmille Helsingin keskustan suuntaan liikennöiville linjoille. Suurin osa Vapaalan asukkaista asuu alle 600 metrin päässä runkolinjan 300 tai linjojen 37 ja 345 pysäkeistä. Tämän lisäksi alueen sisällä on oma liityntälinja Myyrmäkeen. Nämä kävelyetäisyydet ovat HSL:n suunnitteluohjeen mukaiset. Vihdintietä kulkeva 345 palautettiin toisessa luonnoksessa takaisin nykyiselle reitilleen, joka palvelee myös Vapaalan aluetta.

HSL:n nousijamäärätietojen perusteella Vapaalan alueelta Helsingin suuntaan kulkevalle linjalle 332 on verrattain vähän nousijoita. Bussin kyytiin nousee Vapaalasta arkisin keskimäärin 1,5 matkustajaa / vuoro, mikä tarkoittaa noin 45 matkustajaa per arkipäivä. Aamuruuhkan ulkopuolella keskimääräiset nousijamäärät ovat hyvin pienet.

Lisäsimme tarkasteluun mukaan linjan 37, jonka reitin pidentäminen Honkasuolta Helsingin ja Vantaan rajalta Myyrmäkeen on ollut suunnitelmissa jo vuosia. Reitin pidennys tulee mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun katuyhteys Honkasuolta Rajatorpantielle valmistuu tällä tietoa lähivuosina.

Toisessa luonnoksessa esiteltiin uudet runkolinjat 520 ja 530, jotka kulkevat Rajatorpantietä. Linja 520 kulkee Vihdintielle jatkaen siitä Lintulaaksontien uuden katuosuuden kautta Leppävaaran suuntaan. Sujuvien vaihtoyhteyksien varmistamiseksi myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus tarkastella joko nykyisten Vanhan Hämeenkyläntien pysäkkien siirtämistä tai uuden pysäkkiparin perustamista runkolinjojen 300 ja 520 yhteiselle osuudelle Vihdintielle. Tuolloin vaihto linjojen välillä olisi mahdollista tehdä samalla pysäkillä. Vapaalan eteläosista ja Rajatorpasta on kohtuullinen kävelymatka uudelle runkolinjoille 520 ja 530.

Kuvassa on esitetty harmaalla korostuksella alue, joka sijaitsee Vapaalassa enintään 600 metrin säteellä lähimmistä linjastoluonnoksen mukaisista bussipysäkeistä

Muut Vapaalaa palvelevat linjat

Toisessa luonnoksessa Vapaalan ja Rajatorpan alueiden sekä Länsi-Vantaan aluekeskusten välisissä yhteyksissä palvelevat linjat 311 ja 335. Alueen yhteyksien parantamiseksi olemme miettineet pieniä muutoksia myös näille linjoille. Toiseen linjastoluonnokseen verrattuna mietimme linjojen 311 ja 566 yhdistämistä yhdeksi uudeksi linjaksi 581. Linja kulkisi reittiä Kaivoksela - Myyrmäki - Rajatorppa - Pähkinärinne - Hämeenkylä - Vanhakartano - Espoon keskus.

Linja 335 ajaisi nykyiseen tapaan Vapaalan kautta, jolloin se tarjoaisi alueelta hyvät yhteydet myös tulevaisuudessakin esimerkiksi Myyrmäen ja Martinlaakson alueen kouluihin. Toisessa luonnoksessa linja 335 esitettiin Rajatorpan kautta. Molemmat linjat (335 ja 581) tarjoaisivat vaihtoyhteyden runkolinjoille 300 ja 530 Koivuvaarassa sekä junalle Myyrmäessä. Bussien 335 ja 581 yhteinen vuoroväli ruuhkassa olisi noin 10 minuuttia.

Vapaalan alueen sisäiset bussiyhteydet
Saadun palautteen perusteella olemme miettineet parannuksia alueen bussiliikenteen viikonlopputarjontaan. Toiseen luonnokseen verrattuna linja 311 olisi mahdollista muuttaa linjaksi 581B reitille Kaivoksela - Myyrmäki - Rajatorppa - Pähkinärinne - Hämeenkylä. Linjan 335B reittiä voisi olla mahdollista pidentää Askistosta Myyrmäen kautta Vapaalaan asti. Linjojen yhteinen vuoroväli Myyrmäestä Vapaalan ja Rajatorpan alueelle olisi noin 15 minuuttia.

Viikonloppuisin liikennöivät linjat 335B ja 581B

Hämevaaran yhteydet

Toiseen linjastoluonnokseen verrattuna olemme miettineet linjan 335 reitin muuttamista sellaiseksi, että jokainen lähtö tekisi piston Hämevaaraan ja reittitunnus 335K poistuisi käytöstä. Näin olisi mahdollista tarjota vaihdoton yhteys Hämevaarasta Myyrmäkeen arjen ruuhka-aikaan 20 minuutin välein, muina aikoina 30 min välein. Linjalle 335 mietitty uusi reitti (kuvaus yllä) Vapaalan kautta pidentäisi hieman linjan matka-aikaa.


Miltä esitetyt muutokset sinun mielestäsi kuulostavat?

maanantai 14. lokakuuta 2019

Ajatuksia linjojen 335, 422, 571 ja 574 reiteistä

Toisesta linjastoluonnoksesta saamamme palautteen perusteella olemme vielä pohtineet linjojen 335, 422, 571 ja 574 reittien yksityiskohtia Länsi- ja Keski-Vantaalla.

Kivimäki ja Martinlaakson länsireuna

Toisessa linjastoluonnoksessa esitimme Kivimäen yhteydeksi Martinlaaksontietä ja Kivivuorentietä liikennöivien linjojen sekä junan lisäksi lyhyttä liityntälinjaa 422, joka tarjoaisi yhteyden Kivimäen sisäosista Martinlaakson asemalle sekä sen ympäristössä oleviin palveluihin 20–30 minuutin vuorovälillä. Monissa palautteissa tätä pidettiin merkittävänä heikennyksenä alueen nykyisiin yhteyksiin. Pohdimme, voisiko Kivimäen lenkin yhdistää linjaan 335, jolloin alueelta muodostuisi Martinlaakson aseman lisäksi yhteys myös Vantaankosken asemalle (molempiin suuntiin kulkevilla busseilla pääsisi siis nopeasti junalle) ja lisäksi vaihdoton yhteys Myyrmäen aluekeskuksen palveluihin sekä esimerkiksi Petikon ja Variston liikkeisiin. Linjan 335 reitti palvelisi hyvin myös naapurikaupunginosiin matkustavia koululaisia. 

Linjan 335 mahdollinen reitti Kivimäen kautta

Martinlaakson länsireunan (Raappavuorenkujan alue) osalta pohdimme linjaston saavutettavuutta. Alueella on joitakin yksittäisiä taloja, jotka sijaitsevat hieman lähimpien pysäkkien 400 metrin säteen ulkopuolella. Alueen palveleminen tuomalla jokin linja Raappavuorentietä Raappavuorenkujan pysäkin kautta olisi periaatteessa mahdollista, mutta tällöin hyödyt olisivat kokonaisuuden kannalta kuitenkin pienemmät kuin aiheutuvat haitat. Martinlaakson länsireunalla asutusta on vain Raappavuorentien itäpuolella, josta on kuitenkin hyvät alueen sisällä kulkevat jalankulkuyhteydet Laajavuorentien ja Martinlaaksontien pysäkeille, missä yhteyksiä tarjoaa muun muassa runkolinja 400 tiheillä vuoroväleillä. Raappavuorenkujan aluetta on joka tapauksessa tarkoitus palvella jatkossakin lähibussilinjalla 413. 

Kuvassa on esitetty harmaalla korostuksella alue, joka sijaitsee Martinlaaksossa enintään 400 metrin säteellä lähimmistä linjastoluonnoksen mukaisista bussipysäkeistä
Myyrmäen länsilaidan yhteydet
Reittien kattavuutta tarkasteltaessa Myyrmäen länsireunan alue Raappavuorentien ympäristössä näyttäisi jäävän paikoin kauas lähimmistä pysäkeistä. Nykyisin alueella liikennöi linja 411. Lisäsimme tarkasteluun mukaan linjan 37, jonka reitin pidentäminen Honkasuolta Helsingin ja Vantaan rajalta Myyrmäkeen on ollut suunnitelmissa jo vuosia. Linjan 37 reitin olemme ajatelleet kulkevan Myyrmäen asemalle Raappavuorentien ja Vaskivuorentien kautta, jolloin linja palvelisi muun muassa urheilupuiston, uimahallin ja Vaskivuoren lukion yhteyksiä. Reitin pidennys tulee mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun katuyhteys Honkasuolta Rajatorpantielle valmistuu tällä tietoa lähivuosina. 

Linjan 37 lisäksi Myyrmäen länsiosan yhteyksiä voitaisiin parantaa tuomalla linjojen 571 ja 574 reitti Martinlaaksosta Raappavuorentien ja Vaskivuorentien kautta Myyrmäen asemalle. Tällöin voisimme parantaa Myyrmäen urheilupuiston saavutettavuutta myös Martinlaakson ja Ylästön sekä Itä- ja Keski-Vantaan suunnasta. Bussiyhteys Louhelasta esimerkiksi Tikkurilaan vastaavasti poistuisi, mutta näillä matkoilla käytettävissä on juna. Louhelasta ja Uomatieltä Jumbolle ja Aviapolikseen yhteys olisi joka tapauksessa olemassa linjoilla 583 ja 584 tiheillä vuoroväleillä.


Linjojen 37, 571 ja 574 reitit voisivat kulkea Raappavuorentien ja Vaskivuorentien kautta, jolloin muun muassa Myyrmäen urheilupuiston saavutettavuus paranisi

Lentoaseman yhteydet

Saimme jonkin verran palautetta Ylästön yhteyksistä lentoasemalle. Nykyiseen linjaan 415 verrattuna olemme esittäneet toisessa linjastoluonnoksessa linjan 574 reitin muuttamista kulkemaan Ylästön kautta sekä vuorovälin tihentämistä arkisin 20 minuuttiin ja viikonloppuisiin puoleen tuntiin. Linjan 574 reitti kulkee Aviapoliksen kautta melko läheltä lentoasemaa. Pienellä reittimuutoksella voisimme tuoda linjan vielä hieman lähemmäksi lentoasemaa matka-ajan juurikaan pidentymättä. Tämä onnistuisi siten, että bussi ajaisi Aviabulevardilta Tietotien kautta Ilmailutielle ja edelleen nykyiselle reitilleen Ilmakehälle. Lentoasemaa lähimmät pysäkit tulisivat Tietotien ja Ilmailutien risteykseen aivan lentoaseman juna-aseman eteläisen sisäänkäynnin läheisyyteen. Lähemmäs lentoterminaaleja olisi mahdollista päästä vaihtamalla esimerkiksi Aviapoliksen aseman pysäkillä runkolinjalle 570 tai linjalle 561 tai 615. Vuoroja Aviapoliksesta lentoasemalle kulkee koko päivän keskimäärin 5–10 minuutin välein. 

Linjan 574 mahdollinen reittimuutos lentoasema-alueella Tietotien ja Ilmailutien kautta

Miltä esitetyt muutokset sinun mielestäsi kuulostavat?