keskiviikko 16. lokakuuta 2019

Ajatuksia Vapaalan ja Hämevaaran joukkoliikennepalvelusta

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien toisen linjastoluonnoksen kommenteissa korostui myös Vapaalan pientaloalueen joukkoliikenneyhteydet ja suoran Helsingin keskustayhteyden poistuminen. Lisäksi alueelta saaduissa palautteissa toivottiin runkolinjan 300 haaroittamista Vapaalan ja Pähkinärinteen välille. Hämevaaran yhteydet Myyrmäkeen koettiin riittämättömiksi, koska esitetty 335K kulkisi verrattain harvoin.

Vapaalan yhteydet Helsingin keskustan suuntaan

HSL:n runkolinjastostrategiassa bussilinjoja keskitetään suuren kysynnän joukkoliikennekäytäviin, mikä voi merkitä pidempiä kävelyetäisyyksiä kauempana asuville. Pidempää kävelymatkaa kuitenkin kompensoi joukkoliikennekäytävän tiheä tarjonta, mikä mahdollistaa spontaanin liikkumisen joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteen vuoromäärään vaikuttaa suuresti alueiden asukasmäärä ja sitä kautta joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali. Pähkinärinne on Länsi-Vantaan väkirikkain alue Myyrmäen ja Martinlaakson jälkeen, joten siellä on myös alueen suurin joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali. Tämän vuoksi runkolinjan 300 haaroittamista ei ole suunniteltu.

Tarkastelimme palautteiden perusteella Vapaalan alueen kävelyetäisyyksiä lähimmille Helsingin keskustan suuntaan liikennöiville linjoille. Suurin osa Vapaalan asukkaista asuu alle 600 metrin päässä runkolinjan 300 tai linjojen 37 ja 345 pysäkeistä. Tämän lisäksi alueen sisällä on oma liityntälinja Myyrmäkeen. Nämä kävelyetäisyydet ovat HSL:n suunnitteluohjeen mukaiset. Vihdintietä kulkeva 345 palautettiin toisessa luonnoksessa takaisin nykyiselle reitilleen, joka palvelee myös Vapaalan aluetta.

HSL:n nousijamäärätietojen perusteella Vapaalan alueelta Helsingin suuntaan kulkevalle linjalle 332 on verrattain vähän nousijoita. Bussin kyytiin nousee Vapaalasta arkisin keskimäärin 1,5 matkustajaa / vuoro, mikä tarkoittaa noin 45 matkustajaa per arkipäivä. Aamuruuhkan ulkopuolella keskimääräiset nousijamäärät ovat hyvin pienet.

Lisäsimme tarkasteluun mukaan linjan 37, jonka reitin pidentäminen Honkasuolta Helsingin ja Vantaan rajalta Myyrmäkeen on ollut suunnitelmissa jo vuosia. Reitin pidennys tulee mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun katuyhteys Honkasuolta Rajatorpantielle valmistuu tällä tietoa lähivuosina.

Toisessa luonnoksessa esiteltiin uudet runkolinjat 520 ja 530, jotka kulkevat Rajatorpantietä. Linja 520 kulkee Vihdintielle jatkaen siitä Lintulaaksontien uuden katuosuuden kautta Leppävaaran suuntaan. Sujuvien vaihtoyhteyksien varmistamiseksi myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus tarkastella joko nykyisten Vanhan Hämeenkyläntien pysäkkien siirtämistä tai uuden pysäkkiparin perustamista runkolinjojen 300 ja 520 yhteiselle osuudelle Vihdintielle. Tuolloin vaihto linjojen välillä olisi mahdollista tehdä samalla pysäkillä. Vapaalan eteläosista ja Rajatorpasta on kohtuullinen kävelymatka uudelle runkolinjoille 520 ja 530.

Kuvassa on esitetty harmaalla korostuksella alue, joka sijaitsee Vapaalassa enintään 600 metrin säteellä lähimmistä linjastoluonnoksen mukaisista bussipysäkeistä

Muut Vapaalaa palvelevat linjat

Toisessa luonnoksessa Vapaalan ja Rajatorpan alueiden sekä Länsi-Vantaan aluekeskusten välisissä yhteyksissä palvelevat linjat 311 ja 335. Alueen yhteyksien parantamiseksi olemme miettineet pieniä muutoksia myös näille linjoille. Toiseen linjastoluonnokseen verrattuna mietimme linjojen 311 ja 566 yhdistämistä yhdeksi uudeksi linjaksi 581. Linja kulkisi reittiä Kaivoksela - Myyrmäki - Rajatorppa - Pähkinärinne - Hämeenkylä - Vanhakartano - Espoon keskus.

Linja 335 ajaisi nykyiseen tapaan Vapaalan kautta, jolloin se tarjoaisi alueelta hyvät yhteydet myös tulevaisuudessakin esimerkiksi Myyrmäen ja Martinlaakson alueen kouluihin. Toisessa luonnoksessa linja 335 esitettiin Rajatorpan kautta. Molemmat linjat (335 ja 581) tarjoaisivat vaihtoyhteyden runkolinjoille 300 ja 530 Koivuvaarassa sekä junalle Myyrmäessä. Bussien 335 ja 581 yhteinen vuoroväli ruuhkassa olisi noin 10 minuuttia.

Vapaalan alueen sisäiset bussiyhteydet
Saadun palautteen perusteella olemme miettineet parannuksia alueen bussiliikenteen viikonlopputarjontaan. Toiseen luonnokseen verrattuna linja 311 olisi mahdollista muuttaa linjaksi 581B reitille Kaivoksela - Myyrmäki - Rajatorppa - Pähkinärinne - Hämeenkylä. Linjan 335B reittiä voisi olla mahdollista pidentää Askistosta Myyrmäen kautta Vapaalaan asti. Linjojen yhteinen vuoroväli Myyrmäestä Vapaalan ja Rajatorpan alueelle olisi noin 15 minuuttia.

Viikonloppuisin liikennöivät linjat 335B ja 581B

Hämevaaran yhteydet

Toiseen linjastoluonnokseen verrattuna olemme miettineet linjan 335 reitin muuttamista sellaiseksi, että jokainen lähtö tekisi piston Hämevaaraan ja reittitunnus 335K poistuisi käytöstä. Näin olisi mahdollista tarjota vaihdoton yhteys Hämevaarasta Myyrmäkeen arjen ruuhka-aikaan 20 minuutin välein, muina aikoina 30 min välein. Linjalle 335 mietitty uusi reitti (kuvaus yllä) Vapaalan kautta pidentäisi hieman linjan matka-aikaa.


Miltä esitetyt muutokset sinun mielestäsi kuulostavat?

23 kommenttia:

 1. Ja mitenhän vanhakartanosta pääsisi viikonloppuisin yhtään minnekään jos tuo 581B jää silloin Hämeenkylään??

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! Vanhakartanoa jäisi viikonloppuisin palvelemaan linjat Espoon keskuksen, Leppävaaran ja Kauniaisten suuntaan.

   Poista
 2. ”Sujuvien vaihtoyhteyksien varmistamiseksi myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus tarkastella joko nykyisten Vanhan Hämeenkyläntien pysäkkien siirtämistä tai uuden pysäkkiparin perustamista runkolinjojen 300 ja 520 yhteiselle osuudelle Vihdintielle.”

  Ei ainakaan yhtäkään pysäkkiä enempää runkolinjalle 300!! Sen sijaan pysäkeitä tulisi karsia. Onhan kyseessä RUNKOLINJA!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentiasti! Runkolinjojen pysäkkiväli on tosiaan normaalilinjoja harvempi, mikäli uusia pysäkkejä päätetään perustaa, voidaa mahdollisesti muita läheisiä jättää pois käytöstä.

   Poista
 3. Ei sinänsä näihin mitään erityistä sanomista, kun nämä tässä esitetyt muutokset ei itseä koske, mutta tuo HSL:n runkolinjan mainosslogan "Pidempää kävelymatkaa kuitenkin kompensoi joukkoliikennekäytävän tiheä tarjonta, mikä mahdollistaa spontaanin liikkumisen joukkoliikenteellä" on aivan äärimmäisen ärsyttävä. Sitä pidempää kävelymatkaa ei tiheä tarjonta kompensoi yhtään mitenkään. Pidempi kävelymatka tarkoittaa aina ennen kaikkea lisää täysin hukkaan heitettyä aikaa päivittäisissä matkoissa ja siihen ei kyllä auta yhtään mitään, vaikka ne bussit siellä jossain kaukana rullaisivat minuutin välein.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! Kuten totesitkin, runkolinjaverkoston tavoitteena on tarjota tiheät yhteysvälit kohtuullisten kävelymatkojen päässä. Keskittämällä liikennettä yhteisille osuuksille, saadaan liikennöintikäytävän palvelutasoa parannettua. Alueilla on kuitenkin pyritty säilyttämään myös lähipalvelua paikallisemmalla bussiliikenteellä.

   Poista
 4. 520 ja 56o pitää yhdistää , jotta Kuininkaantammessta pääsis vaihtamaan viihdintien linjoihin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Tässä suunnitelmassa esitetään ettei linjaa 560 jatketa sellaisenaan Matinkylään, vaikka tämä on aikaisemmissa suunnitelmissa ollut esillä. Keskeisimpiä syitä tähän on kaksi: linjan luotettavuus ja tarjonnan määrittely. Jatkamalla nykyistä linjaa 560 Matinkylään, linjan reitistä tulee niin pitkä ettei sen aikataulusta saada kovin luotettavaa. Linjan kysyntä olisi myös hyvin epätasapainoinen, koska nykyisellän Malmin itäpuolella linjalla edellytetään tiheää noin 5 min vuoroväliä, mutta Vantaan ja Espoon alueilla 10 min tarjonta riittää mainiosti.

   Poista
 5. 335 PIsto Hämeenvaarasta pois, joku muu Myyrmäkeen päättyvä linja voitaisiin jatkaa Hämevaaraan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentiasti! Pisto on esitetty linjalle 335 koska se ei edellyttäisi lisäbussia linjalle, jolloin kustannusvaikutus olisi myös pieni. Lisäksi pisto hidastaa ainoastaan Linnaissiin kohdistuvia matkoja, joita on itseasiassa todella vähän.

   Poista
 6. Nyt vähän vauhtia pienemmälle runkolinkojen kanssa. Nykyisisten runkolinjojen olosuhteissa on puutteita, esimerkiksi jokaista pysäkkiä ei ole katettu. Kaupungit ei pysy mukana kun noita tulee kuin sieniä sateella.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! On totta että nykyisilläkin runkolinjoilla on vielä parannettavaa, mutta teemme yhteistyötä kaupunkien kanssa niiden edistämiseksi. Tämänkin linjastosuunnitelman mukaisten runkolinjojen tarkempi infrasuunnittelu tullaan käymään läpi kaupunkien ja sidosryhmien kanssa.

   Poista
 7. I really wonder how you come up with less than 600 meters from lines 300,345 or 37. Our house which is far from being one of the most remote ones in Vapaala is already 700 meters from the closest 37 stop and 1.2 km from the closest stop on Viihdintie.
  As was said before, I don't really care if there are buses more frequently if it takes me an extra 15 mins each way to get to and from the bus stop.
  If too few people use the line in your opinion, the first step should be to reduce the frequency of the buses, especially outside of rush hour. Removing the service is bad costumer service, bad public service and bad environmental stewardship.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hi! Thank you for your feedback! We will look into it. It's true that walking distances to direct buses will grow in some cases, but line 335 will also continue to provide connections at the nearest stops in Vapaala's area.

   Poista
 8. 345 kulkemaan viikonloppuisin!! Variston Kauppa-alueen kautta Linja 345 , ette kuitekaan runkolinjaa 300 sinne vie. Variston kauppa-aluetta käyttävät koko länsi-Helsinki , itä-Espoo myöskin , koska meillä ei ole lähellä mitään erikois kaupan keskittymään , mistä saisi esim. Huonekaluja ja erikois tavaroita, työkaluja.!!!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Variston kauppa-alueelle yhteydet järjestyvät parhaiten linjalla 335 Vantaankosken asemalta.

   Poista
 9. MILLOINHAN HSL SAA JULKAISTUA UUDEN LUONNOKSEN?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Uusi luonnos julkaistaan tässä blogissa ihan lähiaikoina. Kannattaa malttaa vielä hetki!

   Poista
 10. HSL:n runkolinjafiksaatio on aivan käsittämätön.

  Perustetaan runkolinjatyyppisiä yhteyksiä sellaisiin paikkoihin, joihin ei löydy strategian vaatimaa asukastiheyttä saati "joukkoliikennekäytävien" vaatimia infraratkaisuja. Runkolinjoihin ei sovi HSL-tyyppiset liian kireät aikataulutukset sekä huono katuinfra. Kaiken kukkuraksi kakku sitten kuorrutetaan liian lyhyillä päätepysäkkiajoilla, jolloin myöhästymiset kertaantuvat.

  Miettikää nyt jotain muita ratkaisuja. Hyvin toimivia erillisyhteyksiä sekä varsinkin käytettyjä seutulinjoja ei tarvitse kaikkia lakkauttaa vain "Runkolinjastrategia":n vuoksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! Linjastosuunnitelmassa runkolinjojen käyttäjämäärät on nähty sellaisina että ne mahdollistavat runkolinjaliikenteen. Linjojen aikataulut laaditaan aina toteutumien perusteella. Katuinfraa kehitetään erityisesti runkolinjojen osalta kaupunkien puolesta.

   Poista
 11. - Matinkylä-Espoonlahti akselin yhteyksissä Leppävaaraan ja Lentoasemaan on edelleen paljon parantamisen varaa, koska 544 toimii vain arkisin ruuhka-aikaan. Mitä jos joka toinen 520 vuoro (numeroltaan vaikka 521) menisikin Turunväylän eteläpuolella samaa reittiä kuin 544...? Tällöin uusi runkolinja hyödyntäisi suurempaa määrää ihmisiä. Iso osa merkittävistä julkisista palveluista (esim. työvoimatoimisto) on keskitetty Leppävaaraan jolloin on tärkeää että sinne pääsee nopeasti joka puolelta Espoota. Lisäksi linja loisi uuden, kenties nopeamman yhteyden Etelä-Espoosta lentoasemalle kun ei tarvitse mennä Rautatieaseman kautta vaan voi vaihtaa junaan esim. Myyrmäessä. Ja kaupan päälle pääsisi kentälle BC-lipulla.

  - 530 vaikuttaa ihan hyvältä. Helpottaisi ainakin Jorvin päivystykseen menemistä isolla osalla asukkaita. Toisaalta toivottavasti Jorvin toiselle puolelle menevää 531:stä ei lopeteta sen takia, molemmille puolille pitää olla pääsy.

  - Etelä-Espoon yöbussit (112N, 147N, 146N, 165N, jnejne...) pitäisi saada menemään Rautatietorille asti, jotta yöllä pystyy sujuvasti vaihtamaan Etelä-Espoon ja muun PK-seudun yökulkuvälineiden välillä.

  VastaaPoista
 12. Linja 202 lopetetaan, miksi ja mitä tilalle.?
  Yhteys Helmipöölönmäki-Lauttasaari?

  VastaaPoista
 13. Uusi linja 520 on aivan mahtava ja tervetullut uudistus.

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.