torstai 22. elokuuta 2019

Linjastoluonnos 2.0 Vantaa

HSL julkaisi ensimmäisen Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastoluonnoksen viime vuoden marraskuussa. Linjastoluonnosta esiteltiin kolmessa asukastilaisuudessa marraskuun aikana: Myyrmäessä, Ylästössä ja Kalajärvellä. Asukkaiden oli mahdollista kommentoida linjastoluonnosta joulukuun 10. päivään asti.

Ensimmäinen linjastoluonnos herätti paljon keskustelua, ja HSL vastaanotti luonnoksesta paljon palautetta. Me suunnittelijat halusimme ottaa aikaa palautteiden läpikäyntiin ja uuden luonnoksen suunnitteluun. Suunnitelman teko venyi kevääseen, minkä vuoksi luonnoksen vuorovaikutus päätettiin siirtää alkusyksyyn.

Keväällä saadut palautteet on käyty läpi ja linjastoluonnosta muokattu palautteiden perusteella. Esiteltäviä suunnitelmaratkaisuja on myös peilattu HSL:n aikaisemmin teettämän liikkumiskyselyn ja Telian tarjoaman Crowd Insights -aineiston tuloksiin. Nyt esiteltävästä päivitetystä linjastoluonnoksesta on tehty konsulttityönä myös vaikutusten arviointi, missä linjastoon suunniteltuja ratkaisua tarkastellaan mm. alueiden saavutettavuuden ja matkustajien matka-aikojen näkökulmasta.

Ensimmäiseen linjastoluonnokseen verrattuna suunnitelman vaikutusalue on laajentunut niin Vantaalla kuin Espoossakin. Tässä luonnoksessa ovat mukana seuraavat linjat: 202, 311, 321, 322, 332, 335, 345, 411, 412, 415, 421, 431, 435, 436, 437, 555, 565, 566, 571, 572, 574, 575, 582 ja 616. Linjastosuunnitelman vaikutusten hahmottamisen helpottamiseksi linjastoluonnospostaus on jaettu kahteen osaan: Vantaa ja Espoo. Tämä postaus käsittelee Vantaalle suunniteltuja muutoksia. Espoon puolelle suunnitellut muutokset löydät täältä.

Päivitetyn linjastoluonnoksen kommentointi on nyt avoinna ja luonnosta voi kommentoida sunnuntaihin 8. syyskuuta asti. Me HSL:ssä toivomme kommentteja luonnoksesta ensisijaisesti blogiin, mutta palautetta on mahdollista jättää myös palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta. Uusi linjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

Linjastokokonaisuus
 
Seudullisesti tarkasteltuna Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma ulottuu laajalle alueelle Vantaalla ja Espoossa. Suunnitelma ei kuitenkaan koske kaikkia suunnittelualueella liikennöiviä linjoja, joten kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi linjastoluonnoksesta on tehty kartta, jossa on esitetty Vantaalla muuttuvien linjojen lisäksi harmaalla värillä myös muut alueella liikennöivät linjat. Linjastokokonaisuuteen voit tutustua tästä. Muuttuvat linjat esitellään myös yksittäin postauksen seuraavassa kappaleessa.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman vaikutukset ulottuvat Matinkylästä aina Tikkurilaan ja Mellunmäkeen asti
Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma kattaa seudullisesti laajan alueen.

Muuttuvat ja uudet linjat

Ensimmäisessä linjastoluonnoksessa esitettiin perustettavaksi kaksi uutta säteittäistä Helsingin keskustaan liikennöivää runkolinjaa: 300 ja 400. Nämä linjat ovat mukana myös tässä luonnoksessa. Edelliseen linjastoluonnokseen verrattuna runkolinjan 300 reittiin tai vuoroväleihin ei ole tehty muutoksia. Vantaan kaupunki ja HSL edistävät yhdessä Luhtitien katuyhteyden rakentumista siten, että katuosuus on liikennöitävissä vuonna 2022. Sen sijaan runkolinjan 400 reittiä muutettiin asiakaspalautteen perusteella kulkemaan Martinlaakson ja Vantaankosken välillä Laajavuorentien kautta. Linja liikennöi 10 minuutin välein läpi päivän.

Runkolinja 300 Elielinaukio - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki
 
Runkolinja 300 korvaa nykyiset Vihdintien suuntaiset seutuyhteydet (321, 322, 332) Länsi-Vantaalle. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 7-8 minuutin välein ja tarjoaa hyvät yhteydet mm. Konalan, Pitäjänmäen ja Meilahden työpaikka-alueille.

Runkolinja 400 Elielinaukio - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski 


Runkolinja 400 korvaa nykyiset Hämeenlinnanväylän suuntaiset seutuyhteydet (411, 415, 421, 435, 436). Linja liikennöi 10 minuutin vuorovälillä läpi päivän. Linja tarjoaa hyvät yhteydet Martinlaakson ja Myyrmäen alueiden suunnasta mm. Meilahden työpaikka-alueelle ja Mannerheimintien varteen.

Runkolinja 300: Helsinki - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki. Linja ajaa Luhtitien uuden katuosuuden ja Louhelan aseman kautta Myyrmäen asemalle. Runkolinja 400: Helsinki - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski. Linja liikennöi Laajavuorentien kautta.
Uudet säteittäiset runkolinjat 300 ja 400

Runkolinja 520 Martinlaakso - Leppävaara - Matinkylä

Uusi runkolinja 520 luo nykyistä nopeamman yhteyden Martinlaakson ja Leppävaaran välille. Linjan reitti on suunniteltu kulkevan Lintulaaksontien uuden katuosuuden kautta ja korvaavan Leppävaaran ja Helmipöllönmäen välillä liikennöivän nykyisen linjan 202. Espoon puolella linja jatkuu Matinkylään luoden samalla uuden yhteyden Etelä-Espoon ja Länsi-Vantaan välille. Runkolinjan 520 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Leppävaaran ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä.

Runkolinja 520 on uusi runkolinja, jota ei esitetty aikaisemmassa luonnoksessa. Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä, joista HSL sai palautteita ensimmäisellä vuorovaikutuskierroksella. Linja liikennöi 10 minuutin välein. Runkolinja 520 korvaa jo pitkään suunnitteilla olleen runkolinjan 560 jatkeen Myyrmäen ja Matinkylän välillä. 

Runkolinja 530 Myyrmäki - Espoon keskus - Matinkylä

Uusi runkolinja 530 korvaa nykyisiä seutulinjoja 321 ja 565. Linja 530 jatkuu Espoon keskuksesta Matinkylään parantaen näin myös Espoon sisäisiä yhteyksiä. Linja liikennöi tihein vuorovälein ja laajoin liikennöintiajoin viikon jokaisena päivänä. Tiheävuorovälinen 530 mahdollistaa sujuvat vaihtoyhteydet Rajatorpantiellä esim. Jupperin alueelta runkolinjalle 300. Runkolinjan 530 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä.

Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä, joista HSL sai palautteita ensimmäisellä vuorovaikutuskierroksella. Linja liikennöi 10 minuutin välein.

Runkolinja 520: Matinkylä - Suurpelto - Turunväylä - Kehä I - Leppävaara - Myyrmäki - Louhela as. - Martinlaakso. Runkolinja 530: Matinkylä - Espoon keskus - Jorvi - Lähderanta - Myyrmäki. Linja liikennöi Finnoon uuden katuyhteyden kautta.
Uudet poikittaiset runkolinjat 520 ja 530

Linja 431 Elielinaukio - Kuninkaantammi - Kivistö

Tässä luonnoksessa linjan 431 reitti on muutettu kulkemaan Hämeenlinnanväylälle suunnitellun Kuninkaantammen liittymän kautta. Linjan reitti Silvolan ja Kivistön välillä on pidetty nykyisellään. Edelliseen luonnokseen verrattuna linjan ruuhka-ajan vuoroväliä on tihennetty 20 minuutista 10 minuuttiin. Linja ei kulje ruuhka-aikojen ulkopuolella eikä viikonloppuisin.

Tulevaisuudessa Kivistö tulee kasvamaan entisestään merkittäväksi asuin- ja työpaikkakeskittymäksi. Väestöennusteiden mukaan Kivistössä on vuonna 2027 jo noin 22 000 asukasta. Linja 431 tarjoaa myös tulevaisuudessa Kivistön pohjoisimmilta alueilta yhteyden Meilahteen ja Mannerheimintien varteen yhdellä vaihdolla.

Linja 345 Elielinaukio - Kalajärvi - Rinnekoti

Ensimmäisestä linjastoluonnoksesta poiketen linjan 345 reitti ja vuoroväli säilyvät nykyisellään. Hännikäisen ja Koirankorven alueiden joukkoliikennepalvelu jatkuu nykymallin mukaan linjoilla 348 ja 349.

Linja 345: Helsinki - Rinnekoti nykyisellään. Linja 431: Helsinki - Kivistö. Kuninkaantammen uusi liittymä sijoittuu Kuninkaantammen asuinalueen eteläpuolelle, Hakuninmaan asuinalueen pohjoispuolelle.
Linjat 345 ja 431

Linja 311 Kaivoksela - Myyrmäki - Vapaala - Hämeenkylä

Linjan 311 uusi reitti tarjoaa Kaivokselan, Vapaalan ja Hämeenkylän asuinalueilta yhteydet Myyrmäkeen. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Asiakaspalautteissa korostuneet yhteydet Hämeenkylän ja Pähkinärinteen välillä hoidetaan linjalla 555. Linjavariantti 311A poistuu.

Linja 422 Martinlaakso - Kivimäki - Martinlaakso

Linja 422 tarjoaa Kivimäen asuinalueelta yhteyden Martinlaakson asemalle. Linja liikennöi 20 - 30 minuutin välein.

Linja 555 Leppävaara - Pähkinärinne - Hämeenkylä - Petikko - Martinlaakso
Linja 555B Leppävaara - Hämevaara

Raide-Jokerin valmistumisen myötä linja 555 päätetään Leppävaaraan. Raideyhteys Leppävaaran, Otaniemen ja Keilaniemen välillä ei perustele linjan 555 säilyttämistä kyseisellä reittiosuudella.

Uuden runkolinjan 520 myötä linjan 555 nykyinen reitti tarjoaisi päällekkäistä palvelua Leppävaaran, Myyrmäen ja Martinlaakson välisillä matkoilla. Tämän vuoksi linjan 555 reitti muutetaan kulkemaan Pähkinärinteen ja Hämeenkylän kautta Petikkoon ja Martinlaaksoon. Linja liikennöi arkisin 20 minuutin välein. Linjalla saadaan luotua toivottu yhteys Pähkinärinteestä Leppävaaraan ja säilytettyä yhteys Hämeenkylän ja Pähkinärinteen välillä. Petikon työpaikka-alueelle muodostuu vaihdollinen yhteys runkolinjalta 300. Hämevaarasta Myyrmäkeen pääsee vaihtamalla Rajatorpantiellä uudelle runkolinjalle 530.

Ruuhkalinja 555B liikennöi Hämevaaran ja Leppävaaran välillä ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhdessä linjan 555 kanssa Hämevaaran ja Leppävaaran välille muodostuu noin 10 minuutin vuoroväli.


Linjan 311 reitti poikkeaa nykyisestä sillä, että se ei aja enää Pähkinärinteen kautta, vaan liikennöi Vapaalan kautta. Linja jatkaa Myyrmäestä nykyisen linjan 412 reittiä Kaivokselaan. Linja 422 ajaa Martinlaaksosta lähdettäessä Kivimäentien ja Kukintien kautta takaisin Martinlaakson asemalle. Linjan 555 uusi reitti kulkee Leppävaarasta Rajatorpantielle nykyistä reittiään. Pähkinärinteestä Vantaankoskelle linja ajaa nykyisen linjan 322 reittiä. Martinlaaksoon linja ajaa Kivivuorentietä.
Linjat 311, 422 ja 555(B)

Linja 566 Martinlaakso - Nepperi - Espoon keskus
Linja 566V Martinlaakso - Koskelo - Espoon keskus

Tässä suunnitelmassa sekä linja 566 että 566V kulkevat Järvenperän kautta ja Vantaankosken juna-aseman ja Juvanmalmin teollisuusalueen välillä suoraan Kehä III:sta. Näillä muutoksilla halutaan parantaa Järvenperän ja Espoon keskuksen välisiä yhteyksiä ja nopeuttaa yhteyksiä Vantaankosken aseman suuntaan. Linjan perusversio 566 palvelee Vanhakartanon asuinaluetta, korvaa poistuvaa linjaa 321 ja tarjoaa nopean yhteyden kehäradalle. Linja 566(V) liikennöi arkisin 30 minuutin välein.

Linjan 566 V-reitti poikkeaa perusversiosta vain siten, että aamuruuhkassa linja ajaa Martinlaaksosta tultaessa Vanhakartanon asuinalueen sijaan Koskelon teollisuusalueen kautta ja vastaavasti iltapäiväruuhkassa linja ajaa Espoon keskuksesta tultaessa Koskelon teollisuusalueen kautta. Linjan 566(V) muutokset vaikuttavat myös Espoon sisäiseen linjaan 582, mistä voi lukea lisää Espoota koskevasta blogipostauksesta täältä.

Linjavariantti 566V ajaa Koskelon kautta reittiä Kulloonmäentie - Kulloonsilta - Koskelontie - Juvankartanontie
Linjat 566 ja 566V

Linja 335 Linnainen - Myyrmäki - Askisto
Linja 335K Hämevaara - Myyrmäki - Askisto
Linja 335B Myyrmäki - Askisto 

Linjan 335 uusi reitti tarjoaa Linnaisten, Louhelan ja Askiston asuinalueilta yhteydet Myyrmäkeen ja Martinlaaksoon. Tällä hetkellä liikennöivään linjaan verrattuna uusi reitti ei enää kierrä Pähkinärinteen tai Vapaalan kautta, mutta tarjoaa palvelun Rajatorpan asuinalueelle liikennöiden Nuijatien kautta. Linjan reitti ei kulje Laajavuorentien kautta, jolloin Askistosta saadaan tarjottua toivottu nopeampi yhteys Vantaankosken asemalle. Linja 335(K) liikennöi ruuhka-aikaa 20 minuutin välein.

Linjan 335 K-reitti poikkeaa perusversiosta vain siten, että sen lähtöpysäkki on Linnaisten sijaan Hämevaarassa. K-vuoroa ajetaan Hämevaarasta kerran tunnissa.

Linjan 335 B-reittiä liikennöidään viikonloppuisin puolen tunnin välein. B-vuorot ajetaan Louhelantien sijaan Myyrmäentien kautta.

Linjan 335(K) uusi reitti kulkee Rajatorpantieltä suoraan Vihdintien yli Nuijatielle Rajatorppaan, mistä linja jatkuu Laajavuorentietä lukuun ottamatta nykyistä reittiä Askistoon. Linjavariantti 335B ajaa nykyistä reittiään Laajavuorentien kierrosta lukuun ottamatta. Linjat 335, 335K ja 335B ajavat kaikki Martinlaakson terminaalin kautta.
Linjat 335, 335K ja 335B

Linja 571 Tikkurila - Ylästö - Myyrmäki

Linjan päätepysäkki on myös tässä luonnoksessa Myyrmäessä. Varistosta ja Pähkinärinteestä yhteys Myyrmäkeen järjestyy runkolinjalla 300. Rajatorpantieltä yhteys Myyrmäkeen on uusilla runkolinjoilla 520 ja 530. Linjan vuoroväliä parannetaan siten, että linja kulkee arkisin koko päivän 20 minuutin välein.

Linja tarjoaa yhdessä linjan 574 kanssa Ylästöstä 10 minuutin vuorovälin Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen, runkolinjoille 300 ja 400 sekä linjalle 431. Pakkalassa linja kulkee suoraan Ylästöntietä, mikä nopeuttaa linjan kulkua. Tikkurilan päässä linja ei enää aja Osmankäämintien kautta, jolloin yhteys Tikkurilan asemalle nopeutuu nykyisestä.

Linja 574 Peijas - Ylästö - Myyrmäki

Linjan 574 reitti muutetaan kulkemaan Ylästön kautta. Tällä tavoin parannetaan Ylästön alueen liityntäyhteyksiä Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen. Pohjois-Espoon uudet liityntälinjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:n ympäristöön, minkä vuoksi linjojen 572, 574 ja 616 liikennöiminen kehän kautta ei ole enää perusteltua. Linja kulkee koko päivän 20 minuutin välein.

Linja tarjoaa yhdessä linjan 571 kanssa Ylästöstä 10 minuutin vuorovälin Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen, runkolinjoille 300 ja 400 sekä linjalle 431. Linja kulkee Lentoasemantieltä suoraan Ylästöntielle, jolloin linjoilla 571 ja 574 on Lentoasemantien ja Ylästöntien risteyksessä yhteinen pysäkki, joka palvelee mm. kansainvälisen koulun oppilaita.

Linja 572 Mellunmäki - Fazerila - Martinlaakso

Linjan 572 reitti muutetaan kulkemaan Kehä III:n sijaan Tuupakantietä. Pohjois-Espoon uudet liityntälinjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:n ympäristöön, minkä vuoksi linjojen 572, 574 ja 616 liikennöiminen kehän kautta ei ole enää perusteltua. Lisäksi linjan 572 reittimuutoksella korvataan linjan 575 poistuvaa palvelua Kehä III:n eteläpuolella. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 20 minuutin välein

Linja 616 Hakaniemi - Tammisto - Kivistö

Linjan 616 reitti muutetaan kulkemaan Kehä III:n sijaan Tikkurilantietä. Pohjois-Espoon uudet liityntälinjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:n ympäristöön, minkä vuoksi linjojen 572, 574 ja 616 liikennöiminen kehän kautta ei ole enää perusteltua. Lisäksi linjan uusi reitti palvelee paremmin Viinikkalan työpaikka-aluetta. Linjan 616 reittimuutoksella korvataan myös linjan 575 poistuvaa palvelua Kehä III:n pohjoispuolella. Linja liikennöi arkisin 20 minuutin välein.

Kartalla esitetty linjojen 571, 572, 574 ja 616 ylhäällä kuvatut muuttuvat reitit
Linjat 571, 572, 574 ja 616

Linja 583 Aviapolis - Louhela - Perusmäki
Linja 583K Aviapolis - Louhela - Juvanmalmi - Perusmäki
Linja 584 Aviapolis - Louhela - Kalajärvi

Linja 583 tarjoaa liityntäyhteyden Perusmäestä ja linja 584 Kalajärveltä Luhtitien uuden katuyhteyden kautta kehäradalle ja nopean yhteyden Martinlaakson alueelta Jumboon ja Aviapolikseen. Linja 583 korvaa nykyisen linjan 437 ja linja 584 nykyisen linjan 436. Molemmat linjat liikennöivät ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhteisellä osuudellaan (Niipperin koulun pysäkiltä Aviapolikseen) linjojen yhteinen vuoroväli ruuhka-aikaan on 10 minuuttia. Linjojen tarjonta paranee myös ruuhkan ulkopuolella.

Ensimmäisessä Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastoluonnoksessa vaihtoyhteydet Pohjois-Espoota palvelevilta linjoilta junaan koettiin hankaliksi. Päivitetyssä luonnoksessa näiden linjojen junavaihdot ovat sujuvammat, koska vaihtopysäkit sijaitsevat suoraan Louhelan juna-aseman alla, mistä on lyhyt kävelymatka laiturille.

Linjat tarjoavat Pohjois-Espoon alueelta toivotun yhteyden Jumboon. Linjastosuunnitelmatyön tausta-aineistoksi teetetyn liikkumiskyselyn tuloksissa korostuivat liikkumistarpeet Pohjois-Espoon alueelta myös Vantaalle Kehä III:n varren ja Aviapoliksen työpaikka-alueille. Samoja havaintoja saimme myös Telian Crowd Insights -aineistosta, minkä vuoksi linja päätetään Aviapolikseen.

Linjan 583 K-vuorot palvelevat Juvanmalmin teollisuusaluetta. K-vuorot liikennöivät arkisin 5 ja 13 välillä Aviapoliksesta Perusmäkeen sekä 10 ja 18 välillä Perusmäestä Aviapolikseen.

Linjat 583 ja 584 eivät aja enää toiseen suuntaan Hämeenkylän kautta, vaan kääntyvät kehältä suoraan Vihdintielle. Linjat ajavat Martinlaakson terminaalin kautta Kehä III:lle reittiä Kivivuorentie - Martinkyläntie - Vantaankoskentie - Kehä III. Linjat ajavat Pakkalantien kautta Väinö Tannerin tielle ja siitä Lentoasemantien kautta Aviapolikseen. Linjan 583 K-vuorot ajetaan Luhtitien jälkeen suoraan Vihdintietä Juvanmalmin liikenneympyrän kautta Juvanmalmintielle, josta reitti jatkuu Juvantien kautta Niipperintielle ja päätepysäkille Perusmäkeen.
Linjat 583(K) ja 584

Yölinjasto

Päätökset suunnittelualueen yöliikenteestä tehdään linjastosuunnitelman edetessä.


Vuorovälit

Linja Reitti Vuoroväli Arki, ruuhka Arki, päivä La, päivä Su, päivä
300 Elielinaukio – Vihdintie – Pähkinärinne – Myyrmäki 7,5 10 10 15
400 Elielinaukio – Hämeenlinnan-
väylä – Myyrmäki – Martinlaakso – Vantaankoski
10 10 10 15
520 Martinlaakso – Myyrmäki – Leppävaara – Matinkylä 10 10 10 15
530 Matinkylä – Espoon keskus – Jorvi – Myyrmäki 10 10 10 15
311 Kaivoksela – Myyrmäki – Hämeenkylä 20 30 30 30
335(K) Askisto – Myyrmäki – Linnainen / K: Hämevaara 20 30 - -
335B Askisto – Myyrmäki - - 30 30
422 Martinlaakso – Kivimäki 20 20 30 30
431 Elielinaukio – Kuninkaantammi – Kivistö 10 - - -
555 Martinlaakso – Pähkinärinne – Leppävaara 20 20 30 30
555B Hämevaara – Leppävaara 20 - - -
566(V) Martinlaakso – Nepperi / V: Koskelo – Espoon keskus 30 30 - -
571 Tikkurila – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki 20 20 30 30
572 Mellunmäki – Martinlaakso 20 60 - -
574 Peijas – Aviapolis – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki 20 20 30 30
583(K) Aviapolis – Louhela – (K: Juvanmalmi) – Perusmäki 20 30 30 60
584 Aviapolis – Louhela – Kalajärvi 20 30 30 60
616 Hakaniemi – Tammisto – Kivistö 20 - - -

Poistuvat linjat
 
Linja Reitti Korvaavat yhteydet
202 Osuus Leppävaara – Helmipöllönmäki 520
321 Elielinaukio – Jupperi – Vanhakartano 300, 530, 566
322 Elielinaukio – Vantaankoski 300, 555
332 Elielinaukio – Vapaala – Askisto 300, 311, 335(K)
411 Elielinaukio – Myyrmäki 400
412 Myyrmäki – Kaivoksela 311
415 Elielinaukio – Ylästö – Lentoasema 400, 431, 571, 574, juna
421 Elielinaukio – Martinlaakso 400
435 Elielinaukio – Koskelo 400, 335, 566(V), 583(K), 584
436 Elielinaukio – Martinlaakso – Kalajärvi 300, 400, 583, 584, juna
437 Martinlaakso – Perusmäki 583
555 Osuus Leppävaara – Keilaniemi 550, Raide-Jokeri
565 Vantaankoski – Myyrmäki – Jupperi – Jorvi – Espoon keskus 530
575 Tikkurila – Martinlaakso 570, 571, 572, 576, 616

Linjastoluonnos 2.0 Espoo

HSL julkaisi ensimmäisen Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastoluonnoksen viime vuoden marraskuussa. Linjastoluonnosta esiteltiin kolmessa asukastilaisuudessa marraskuun aikana; Myyrmäessä, Ylästössä ja Kalajärvellä. Asukkaiden oli mahdollista kommentoida linjastoluonnosta joulukuun 10. päivään asti.

Ensimmäinen linjastoluonnos herätti paljon keskustelua, ja HSL vastaanotti luonnoksesta paljon palautetta. Me suunnittelijat halusimme ottaa aikaa palautteiden läpikäyntiin ja uuden luonnoksen suunnitteluun. Suunnitelman teko venyi kevääseen, minkä vuoksi luonnoksen vuorovaikutus päätettiin siirtää alkusyksyyn.

Keväällä saadut palautteet on käyty läpi ja linjastoluonnosta muokattu palauteiden perusteella. Esiteltäviä suunnitelmaratkaisuja on myös peilattu HSL:n aikaisemmin teettämän liikkumiskyselyn ja Telian tarjoaman Crowd Insights -aineiston tuloksiin. Nyt esiteltävästä päivitetystä linjastoluonnoksesta on tehty konsulttityönä myös vaikutusten arviointi, missä linjastoon suunniteltuja ratkaisua tarkastellaan mm. alueiden saavutettavuuden ja matkustajien matka-aikojen näkökulmasta.

Ensimmäiseen linjastoluonnokseen verrattuna suunnitelman vaikutusalue on laajentunut niin Espoossa kuin Vantaallakin. Tässä luonnoksessa ovat mukana seuraavat linjat: 202, 311, 321, 322, 332, 335, 345, 411, 412, 415, 421, 431, 435, 436, 437, 555, 565, 566, 571, 572, 574, 575, 582 ja 616. Linjastosuunnitelman vaikutusten hahmottamisen helpottamiseksi linjastoluonnospostaus on jaettu kahteen osaan; Espoo ja Vantaa. Tämä postaus käsittelee Espooseen suunniteltuja muutoksia. Vantaalle suunnitellut muutokset löydät täältä.

Päivitetyn linjastoluonnoksen kommentointi on nyt avoinna ja luonnosta voi kommentoida sunnuntaihin 8. syyskuuta asti. Me HSL:ssä toivomme kommentteja luonnoksesta ensisijaisesti blogiin, mutta palautetta on mahdollista jättää myös palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta. Uusi linjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

Linjastokokonaisuus
 
Seudullisesti tarkasteltuna Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma ulottuu laajalle alueelle Espoossa ja Vantaalla. Suunnitelma ei kuitenkaan koske kaikkia suunnittelualueella liikennöiviä linjoja, joten kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi linjastoluonnoksesta on tehty kartta, jossa on esitetty muuttuvien linjojen lisäksi harmaalla värillä alueella liikennöivät muut linjat. Espoossa linjastokokonaisuuskartat on esitetty erikseen Kalajärven ja Pitkäjärven alueille. Kalajärven alueen linjastokokonaisuuteen voit tutustua tästä ja Pitkäjärven ympäristön linjastoon tästä. Muuttuvat linjat esitellään myös yksittäin postauksen seuraavassa kappaleessa.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman vaikutukset ulottuvat Matinkylästä aina Aviapolikseen asti
Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma kattaa seudullisesti laajan alueen.

Muuttuvat ja uudet linjat

Ensimmäisessä linjastoluonnoksessa esitettiin perustettavaksi kaksi uutta säteittäistä Helsingin keskustaan liikennöivää runkolinjaa; 300 ja 400. Nämä linjat ovat mukana myös tässä luonnoksessa. Edelliseen linjastoluonnokseen verrattuna runkolinjan 300 reittiin tai vuoroväleihin ei ole tehty muutoksia. Vantaan kaupunki ja HSL edistävät yhdessä Luhtitien katuyhteyden rakentumista siten, että katuosuus on liikennöitävissä vuonna 2022. Sen sijaan runkolinjan 400 reittiä muutettiin asiakaspalautteen perusteella kulkemaan Martinlaakson ja Vantaankosken välillä Laajavuorentien kautta. 

Runkolinja 300 Elielinaukio - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki
 
Runkolinja 300 korvaa nykyiset Vihdintien suuntaiset seutuyhteydet (321, 322, 332) Länsi-Vantaalle. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 7-8 minuutin välein ja tarjoaa hyvät yhteydet mm. Konalan, Pitäjänmäen ja Meilahden työpaikka-alueille.

Runkolinja 400 Elielinaukio - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski 


Runkolinja 400 korvaa nykyiset Hämeenlinnanväylän suuntaiset seutuyhteydet (411, 415, 421, 435, 436). Linja liikennöi 10 minuutin vuorovälillä läpi päivän. Linja tarjoaa hyvät yhteydet Martinlaakson ja Myyrmäen alueiden suunnasta mm. Meilahden työpaikka-alueelle ja Mannerheimintien varteen.

Runkolinja 300: Helsinki - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki. Linja ajaa Luhtitien uuden katuosuuden ja Louhelan aseman kautta Myyrmäen asemalle. Runkolinja 400: Helsinki - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski. Linja liikennöi Laajavuorentien kautta.
Uudet säteittäiset runkolinjat 300 ja 400

Runkolinja 520 Martinlaakso - Leppävaara - Matinkylä

Uusi runkolinja 520 luo nykyistä nopeamman yhteyden Martinlaakson ja Leppävaaran välille. Linjan reitti on suunniteltu kulkevan Lintulaaksontien uuden katuosuuden kautta ja korvaavan Leppävaaran ja Helmipöllönmäen välillä liikennöivän nykyisen linjan 202. Espoon puolella linja jatkuu Matinkylään luoden samalla uuden yhteyden Etelä-Espoon ja Länsi-Vantaan välille. Runkolinjan 520 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Leppävaaran ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä.

Runkolinja 520 on uusi runkolinja, jota ei esitetty aikaisemmassa luonnoksessa. Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä, joista HSL sai palautteita ensimmäisellä vuorovaikutuskierroksella. Linja liikennöi 10 minuutin välein. Runkolinja 520 korvaa jo pitkään suunnitteilla olleen runkolinjan 560 jatkeen Myyrmäen ja Matinkylän välillä. 

Runkolinja 530 Myyrmäki - Espoon keskus - Matinkylä

Uusi runkolinja 530 korvaa nykyisiä seutulinjoja 321 ja 565. 530 jatkuu Espoon keskuksesta Matinkylään parantaen näin myös Espoon sisäisiä yhteyksiä. Linja liikennöi tihein vuorovälein ja laajoin liikennöintiajoin viikon jokaisena päivänä. Tiheävuorovälinen 530 mahdollistaa sujuvat vaihtoyhteydet Rajatorpantiellä esim. Jupperin alueelta runkolinjalle 300. Runkolinjan 530 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä.

Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä, joista HSL sai palautteita ensimmäisellä vuorovaikutuskierroksella. Linja liikennöi 10 minuutin välein.

Runkolinja 520: Matinkylä - Suurpelto - Turunväylä - Kehä I - Leppävaara - Myyrmäki - Louhela as. - Martinlaakso. Runkolinja 530: Matinkylä - Espoon keskus - Jorvi - Lähderanta - Myyrmäki. Linja liikennöi Finnoon uuden katuyhteyden kautta.
Uudet poikittaiset runkolinjat 520 ja 530

Linja 345 Elielinaukio - Kalajärvi - Rinnekoti

Ensimmäisestä linjastoluonnoksesta poiketen linjan 345 reitti ja vuoroväli säilyvät nykyisellään. Hännikäisen ja Koirankorven alueiden joukkoliikennepalvelu jatkuu nykymallin mukaan linjoilla 348 ja 349.

Linjan 345 nykyiseen reittiin ei esitetä muutoksia
Linja 345

Linja 555 Leppävaara - Pähkinärinne - Hämeenkylä - Petikko - Martinlaakso
Linja 555B Leppävaara - Hämevaara

Raide-Jokerin valmistumisen myötä linja 555 päätetään Leppävaaraan. Raideyhteys Leppävaaran, Otaniemen ja Keilaniemen välillä ei perustele linjan 555 säilyttämistä kyseisellä reittiosuudella. Linja liikennöi arkisin 20 minuutin välein.

Uuden runkolinjan 520 myötä linjan 555 nykyinen reitti tarjoaisi päällekkäistä palvelua Leppävaaran, Myyrmäen ja Martinlaakson välisillä matkoilla. Tämän vuoksi linjan 555 reitti muutetaan kulkemaan Pähkinärinteen ja Hämeenkylän kautta Petikkoon ja Martinlaaksoon. Linja liikennöi arkisin 20 minuutin välein.

Ruuhkalinja 555B liikennöi Hämevaaran ja Leppävaaran välillä ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhdessä linjan 555 kanssa Hämevaaran ja Leppävaaran välille muodostuu noin 10 minuutin vuoroväli.

Linjan 555 uusi reitti kulkee Leppävaarasta Rajatorpantielle nykyistä reittiään. Pähkinärinteestä Vantaankoskelle linja ajaa nykyisen linjan 322 reittiä. Martinlaaksoon linja ajaa Kivivuorentietä.
 Linjat 555 ja 555B

Linja 566 Matinlaakso - Nepperi - Espoon keskus
Linja 566V Martinlaakso - Koskelo - Espoon keskus

Tässä suunnitelmassa sekä linja 566 että 566V kulkevat Järvenperän kautta ja Vantaankosken juna-aseman ja Juvanmalmin teollisuusalueen välillä suoraan kehä III:sta. Näillä muutoksilla halutaan parantaa Järvenperän ja Espoon keskuksen välisiä yhteyksiä ja nopeuttaa yhteyksiä Vantaankosken aseman suuntaan. Linjan perusversio 566 palvelee Vanhakartanon asuinaluetta, korvaa poistuvaa linjaa 321 ja tarjoaa nopean yhteyden kehäradalle. Linja 566(V) liikennöi arkisin 30 minuutin välein.

Linjan 566 V-reitti poikkeaa perusversiosta vain siten, että aamuruuhkassa linja ajaa Martinlaaksosta tultaessa Vanhakartanon asuinalueen sijaan Koskelon teollisuusalueen kautta ja vastaavasti iltapäiväruuhkassa linja ajaa Espoon keskuksesta tultaessa Koskelon teollisuusalueen kautta. Linjan 566(V) muutokset vaikuttavat myös Espoon sisäiseen linjaan 582.

Linjavariantti 566V ajaa Koskelon kautta reittiä Kulloonmäentie - Kulloonsilta - Koskelontie - Juvankartanontie
Linjat 566 ja 566V

Linja 582 Espoon keskus - Kalajärvi
Linja 582V Espoon keskus - Koskelo - Juvanmalmi - Kalajärvi

Linjan 582 perusreittiin ei esitetä suunnitelmassa muutoksia. Linjan V-variantti muutetaan kulkemaan aamuruuhkassa Espoon keskuksesta ja iltapäiväruuhkassa Kalajärveltä tultaessa Vanhakartanon sijaan Koskelon teollisuusalueen kautta. Linjan vuoroväleihin ei suunnitelmassa esitetä muutoksia.

Linjavariantille 582V lisätään kierros Koskelon kautta reittiä Kulloonmäentie - Kulloonsilta - Koskelontie - Juvankartanontie
Linja 582 ja 582V

Linja 583 Aviapolis - Louhela - Perusmäki
Linja 583K Aviapolis - Louhela - Juvanmalmi - Perusmäki
Linja 584 Aviapolis - Louhela - Kalajärvi

Linja 583 tarjoaa liityntäyhteyden Perusmäestä ja linja 584 Kalajärveltä Luhtitien uuden katuyhteyden kautta kehäradalle ja nopean yhteyden Martinlaakson alueelta Jumboon ja Aviapolikseen. Linja 583 korvaa nykyisen linjan 437 ja linja 584 nykyisen linjan 436. Molemmat linjat liikennöivät ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhteisellä osuudellaan (Niipperin koulun pysäkiltä Aviapolikseen) linjojen yhteinen vuoroväli ruuhka-aikaan on 10 minuuttia. Linjojen tarjonta paranee myös ruuhkan ulkopuolella.

Ensimmäisessä Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastoluonnoksessa vaihtoyhteydet Pohjois-Espoota palvelevilta linjoilta junaan koettiin hankaliksi. Päivitetyssä luonnoksessa näiden linjojen junavaihdot ovat sujuvammat, koska vaihtopysäkit sijaitsevat suoraan Louhelan juna-aseman alla, mistä on lyhyt kävelymatka laiturille.

Linjat tarjoavat Pohjois-Espoon alueelta toivotun yhteyden Jumboon. Linjastosuunnitelmatyön tausta-aineistoksi teetetyn liikkumiskyselyn tuloksissa korostuivat liikkumistarpeet Pohjois-Espoon alueelta myös Vantaalle kehä III:n varren ja Aviapoliksen työpaikka-alueille. Samoja havaintoja saimme myös Telian Crowd Insights -aineistosta, minkä vuoksi linja päätetään Aviapolikseen.

Linjan 583 K-vuorot palvelevat Juvanmalmin teollisuusaluetta. K-vuorot liikennöivät arkisin 5 ja 13 välillä Aviapoliksesta Perusmäkeen sekä 10 ja 18 välillä Perusmäestä Aviapolikseen.

Linjat 583 ja 584 eivät aja enää toiseen suuntaan Hämeenkylän kautta, vaan kääntyvät kehältä suoraan Vihdintielle. Linjat ajavat Martinlaakson terminaalin kautta Kehä III:lle reittiä Kivivuorentie - Martinkyläntie - Vantaankoskentie - Kehä III. Linjat ajavat Pakkalantien kautta Väinö Tannerin tielle ja siitä Lentoasemantien kautta Aviapolikseen. Linjan 583 K-vuorot ajetaan Luhtitien jälkeen suoraan Vihdintietä Juvanmalmin liikenneympyrän kautta Juvanmalmintielle, josta reitti jatkuu Juvantien kautta Niipperintielle ja päätepysäkille Perusmäkeen.
Linjat 583(K) ja 584
Yölinjasto

Päätökset suunnittelualueen yöliikenteestä tehdään linjastosuunnitelman edetessä.


Vuorovälit

Linja Reitti Vuoroväli Arki, ruuhka Arki, päivä La, päivä Su, päivä
300 Elielinaukio – Vihdintie – Pähkinärinne – Myyrmäki 7,5 10 10 15
400 Elielinaukio – Hämeenlinnan-
väylä – Myyrmäki – Martinlaakso – Vantaankoski
10 10 10 15
520 Martinlaakso – Myyrmäki – Leppävaara – Matinkylä 10 10 10 15
530 Matinkylä – Espoon keskus – Jorvi – Myyrmäki 10 10 10 15
345 Elielinaukio - Rinnekoti 30 60 60 60
555 Martinlaakso – Pähkinärinne – Leppävaara 20 20 30 30
555B Hämevaara – Leppävaara 20 - - -
566(V) Martinlaakso – Nepperi / V: Koskelo – Espoon keskus 30 30 - -
583(K) Aviapolis – Louhela – (K: Juvanmalmi) – Perusmäki 20 30 30 60
584 Aviapolis – Louhela – Kalajärvi 20 30 30 60

Poistuvat linjat
 
Linja Reitti Korvaavat yhteydet
202 Osuus Leppävaara – Helmipöllönmäki 520
321 Elielinaukio – Jupperi – Vanhakartano 300, 530, 566
322 Elielinaukio – Vantaankoski 300, 555
332 Elielinaukio – Vapaala – Askisto 300, 311, 335(K)
411 Elielinaukio – Myyrmäki 400
412 Myyrmäki – Kaivoksela 311
415 Elielinaukio – Ylästö – Lentoasema 400, 431, 571, 574, juna
421 Elielinaukio – Martinlaakso 400
435 Elielinaukio – Koskelo 400, 335, 566(V), 583(K), 584
436 Elielinaukio – Martinlaakso – Kalajärvi 300, 400, 583, 584, juna
437 Martinlaakso – Perusmäki 583
555 Osuus Leppävaara – Keilaniemi 550, Raide-Jokeri
565 Vantaankoski – Myyrmäki – Jupperi – Jorvi – Espoon keskus 530
575 Tikkurila – Martinlaakso 570, 571, 572, 576, 616