torstai 22. elokuuta 2019

Linjastoluonnos 2.0 Espoo

HSL julkaisi ensimmäisen Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastoluonnoksen viime vuoden marraskuussa. Linjastoluonnosta esiteltiin kolmessa asukastilaisuudessa marraskuun aikana; Myyrmäessä, Ylästössä ja Kalajärvellä. Asukkaiden oli mahdollista kommentoida linjastoluonnosta joulukuun 10. päivään asti.

Ensimmäinen linjastoluonnos herätti paljon keskustelua, ja HSL vastaanotti luonnoksesta paljon palautetta. Me suunnittelijat halusimme ottaa aikaa palautteiden läpikäyntiin ja uuden luonnoksen suunnitteluun. Suunnitelman teko venyi kevääseen, minkä vuoksi luonnoksen vuorovaikutus päätettiin siirtää alkusyksyyn.

Keväällä saadut palautteet on käyty läpi ja linjastoluonnosta muokattu palauteiden perusteella. Esiteltäviä suunnitelmaratkaisuja on myös peilattu HSL:n aikaisemmin teettämän liikkumiskyselyn ja Telian tarjoaman Crowd Insights -aineiston tuloksiin. Nyt esiteltävästä päivitetystä linjastoluonnoksesta on tehty konsulttityönä myös vaikutusten arviointi, missä linjastoon suunniteltuja ratkaisua tarkastellaan mm. alueiden saavutettavuuden ja matkustajien matka-aikojen näkökulmasta.

Ensimmäiseen linjastoluonnokseen verrattuna suunnitelman vaikutusalue on laajentunut niin Espoossa kuin Vantaallakin. Tässä luonnoksessa ovat mukana seuraavat linjat: 202, 311, 321, 322, 332, 335, 345, 411, 412, 415, 421, 431, 435, 436, 437, 555, 565, 566, 571, 572, 574, 575, 582 ja 616. Linjastosuunnitelman vaikutusten hahmottamisen helpottamiseksi linjastoluonnospostaus on jaettu kahteen osaan; Espoo ja Vantaa. Tämä postaus käsittelee Espooseen suunniteltuja muutoksia. Vantaalle suunnitellut muutokset löydät täältä.

Päivitetyn linjastoluonnoksen kommentointi on nyt avoinna ja luonnosta voi kommentoida sunnuntaihin 8. syyskuuta asti. Me HSL:ssä toivomme kommentteja luonnoksesta ensisijaisesti blogiin, mutta palautetta on mahdollista jättää myös palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta. Uusi linjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

Linjastokokonaisuus
 
Seudullisesti tarkasteltuna Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma ulottuu laajalle alueelle Espoossa ja Vantaalla. Suunnitelma ei kuitenkaan koske kaikkia suunnittelualueella liikennöiviä linjoja, joten kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi linjastoluonnoksesta on tehty kartta, jossa on esitetty muuttuvien linjojen lisäksi harmaalla värillä alueella liikennöivät muut linjat. Espoossa linjastokokonaisuuskartat on esitetty erikseen Kalajärven ja Pitkäjärven alueille. Kalajärven alueen linjastokokonaisuuteen voit tutustua tästä ja Pitkäjärven ympäristön linjastoon tästä. Muuttuvat linjat esitellään myös yksittäin postauksen seuraavassa kappaleessa.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman vaikutukset ulottuvat Matinkylästä aina Aviapolikseen asti
Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma kattaa seudullisesti laajan alueen.

Muuttuvat ja uudet linjat

Ensimmäisessä linjastoluonnoksessa esitettiin perustettavaksi kaksi uutta säteittäistä Helsingin keskustaan liikennöivää runkolinjaa; 300 ja 400. Nämä linjat ovat mukana myös tässä luonnoksessa. Edelliseen linjastoluonnokseen verrattuna runkolinjan 300 reittiin tai vuoroväleihin ei ole tehty muutoksia. Vantaan kaupunki ja HSL edistävät yhdessä Luhtitien katuyhteyden rakentumista siten, että katuosuus on liikennöitävissä vuonna 2022. Sen sijaan runkolinjan 400 reittiä muutettiin asiakaspalautteen perusteella kulkemaan Martinlaakson ja Vantaankosken välillä Laajavuorentien kautta. 

Runkolinja 300 Elielinaukio - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki
 
Runkolinja 300 korvaa nykyiset Vihdintien suuntaiset seutuyhteydet (321, 322, 332) Länsi-Vantaalle. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 7-8 minuutin välein ja tarjoaa hyvät yhteydet mm. Konalan, Pitäjänmäen ja Meilahden työpaikka-alueille.

Runkolinja 400 Elielinaukio - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski 


Runkolinja 400 korvaa nykyiset Hämeenlinnanväylän suuntaiset seutuyhteydet (411, 415, 421, 435, 436). Linja liikennöi 10 minuutin vuorovälillä läpi päivän. Linja tarjoaa hyvät yhteydet Martinlaakson ja Myyrmäen alueiden suunnasta mm. Meilahden työpaikka-alueelle ja Mannerheimintien varteen.

Runkolinja 300: Helsinki - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki. Linja ajaa Luhtitien uuden katuosuuden ja Louhelan aseman kautta Myyrmäen asemalle. Runkolinja 400: Helsinki - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski. Linja liikennöi Laajavuorentien kautta.
Uudet säteittäiset runkolinjat 300 ja 400

Runkolinja 520 Martinlaakso - Leppävaara - Matinkylä

Uusi runkolinja 520 luo nykyistä nopeamman yhteyden Martinlaakson ja Leppävaaran välille. Linjan reitti on suunniteltu kulkevan Lintulaaksontien uuden katuosuuden kautta ja korvaavan Leppävaaran ja Helmipöllönmäen välillä liikennöivän nykyisen linjan 202. Espoon puolella linja jatkuu Matinkylään luoden samalla uuden yhteyden Etelä-Espoon ja Länsi-Vantaan välille. Runkolinjan 520 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Leppävaaran ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä.

Runkolinja 520 on uusi runkolinja, jota ei esitetty aikaisemmassa luonnoksessa. Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä, joista HSL sai palautteita ensimmäisellä vuorovaikutuskierroksella. Linja liikennöi 10 minuutin välein. Runkolinja 520 korvaa jo pitkään suunnitteilla olleen runkolinjan 560 jatkeen Myyrmäen ja Matinkylän välillä. 

Runkolinja 530 Myyrmäki - Espoon keskus - Matinkylä

Uusi runkolinja 530 korvaa nykyisiä seutulinjoja 321 ja 565. 530 jatkuu Espoon keskuksesta Matinkylään parantaen näin myös Espoon sisäisiä yhteyksiä. Linja liikennöi tihein vuorovälein ja laajoin liikennöintiajoin viikon jokaisena päivänä. Tiheävuorovälinen 530 mahdollistaa sujuvat vaihtoyhteydet Rajatorpantiellä esim. Jupperin alueelta runkolinjalle 300. Runkolinjan 530 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä.

Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä, joista HSL sai palautteita ensimmäisellä vuorovaikutuskierroksella. Linja liikennöi 10 minuutin välein.

Runkolinja 520: Matinkylä - Suurpelto - Turunväylä - Kehä I - Leppävaara - Myyrmäki - Louhela as. - Martinlaakso. Runkolinja 530: Matinkylä - Espoon keskus - Jorvi - Lähderanta - Myyrmäki. Linja liikennöi Finnoon uuden katuyhteyden kautta.
Uudet poikittaiset runkolinjat 520 ja 530

Linja 345 Elielinaukio - Kalajärvi - Rinnekoti

Ensimmäisestä linjastoluonnoksesta poiketen linjan 345 reitti ja vuoroväli säilyvät nykyisellään. Hännikäisen ja Koirankorven alueiden joukkoliikennepalvelu jatkuu nykymallin mukaan linjoilla 348 ja 349.

Linjan 345 nykyiseen reittiin ei esitetä muutoksia
Linja 345

Linja 555 Leppävaara - Pähkinärinne - Hämeenkylä - Petikko - Martinlaakso
Linja 555B Leppävaara - Hämevaara

Raide-Jokerin valmistumisen myötä linja 555 päätetään Leppävaaraan. Raideyhteys Leppävaaran, Otaniemen ja Keilaniemen välillä ei perustele linjan 555 säilyttämistä kyseisellä reittiosuudella. Linja liikennöi arkisin 20 minuutin välein.

Uuden runkolinjan 520 myötä linjan 555 nykyinen reitti tarjoaisi päällekkäistä palvelua Leppävaaran, Myyrmäen ja Martinlaakson välisillä matkoilla. Tämän vuoksi linjan 555 reitti muutetaan kulkemaan Pähkinärinteen ja Hämeenkylän kautta Petikkoon ja Martinlaaksoon. Linja liikennöi arkisin 20 minuutin välein.

Ruuhkalinja 555B liikennöi Hämevaaran ja Leppävaaran välillä ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhdessä linjan 555 kanssa Hämevaaran ja Leppävaaran välille muodostuu noin 10 minuutin vuoroväli.

Linjan 555 uusi reitti kulkee Leppävaarasta Rajatorpantielle nykyistä reittiään. Pähkinärinteestä Vantaankoskelle linja ajaa nykyisen linjan 322 reittiä. Martinlaaksoon linja ajaa Kivivuorentietä.
 Linjat 555 ja 555B

Linja 566 Matinlaakso - Nepperi - Espoon keskus
Linja 566V Martinlaakso - Koskelo - Espoon keskus

Tässä suunnitelmassa sekä linja 566 että 566V kulkevat Järvenperän kautta ja Vantaankosken juna-aseman ja Juvanmalmin teollisuusalueen välillä suoraan kehä III:sta. Näillä muutoksilla halutaan parantaa Järvenperän ja Espoon keskuksen välisiä yhteyksiä ja nopeuttaa yhteyksiä Vantaankosken aseman suuntaan. Linjan perusversio 566 palvelee Vanhakartanon asuinaluetta, korvaa poistuvaa linjaa 321 ja tarjoaa nopean yhteyden kehäradalle. Linja 566(V) liikennöi arkisin 30 minuutin välein.

Linjan 566 V-reitti poikkeaa perusversiosta vain siten, että aamuruuhkassa linja ajaa Martinlaaksosta tultaessa Vanhakartanon asuinalueen sijaan Koskelon teollisuusalueen kautta ja vastaavasti iltapäiväruuhkassa linja ajaa Espoon keskuksesta tultaessa Koskelon teollisuusalueen kautta. Linjan 566(V) muutokset vaikuttavat myös Espoon sisäiseen linjaan 582.

Linjavariantti 566V ajaa Koskelon kautta reittiä Kulloonmäentie - Kulloonsilta - Koskelontie - Juvankartanontie
Linjat 566 ja 566V

Linja 582 Espoon keskus - Kalajärvi
Linja 582V Espoon keskus - Koskelo - Juvanmalmi - Kalajärvi

Linjan 582 perusreittiin ei esitetä suunnitelmassa muutoksia. Linjan V-variantti muutetaan kulkemaan aamuruuhkassa Espoon keskuksesta ja iltapäiväruuhkassa Kalajärveltä tultaessa Vanhakartanon sijaan Koskelon teollisuusalueen kautta. Linjan vuoroväleihin ei suunnitelmassa esitetä muutoksia.

Linjavariantille 582V lisätään kierros Koskelon kautta reittiä Kulloonmäentie - Kulloonsilta - Koskelontie - Juvankartanontie
Linja 582 ja 582V

Linja 583 Aviapolis - Louhela - Perusmäki
Linja 583K Aviapolis - Louhela - Juvanmalmi - Perusmäki
Linja 584 Aviapolis - Louhela - Kalajärvi

Linja 583 tarjoaa liityntäyhteyden Perusmäestä ja linja 584 Kalajärveltä Luhtitien uuden katuyhteyden kautta kehäradalle ja nopean yhteyden Martinlaakson alueelta Jumboon ja Aviapolikseen. Linja 583 korvaa nykyisen linjan 437 ja linja 584 nykyisen linjan 436. Molemmat linjat liikennöivät ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhteisellä osuudellaan (Niipperin koulun pysäkiltä Aviapolikseen) linjojen yhteinen vuoroväli ruuhka-aikaan on 10 minuuttia. Linjojen tarjonta paranee myös ruuhkan ulkopuolella.

Ensimmäisessä Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastoluonnoksessa vaihtoyhteydet Pohjois-Espoota palvelevilta linjoilta junaan koettiin hankaliksi. Päivitetyssä luonnoksessa näiden linjojen junavaihdot ovat sujuvammat, koska vaihtopysäkit sijaitsevat suoraan Louhelan juna-aseman alla, mistä on lyhyt kävelymatka laiturille.

Linjat tarjoavat Pohjois-Espoon alueelta toivotun yhteyden Jumboon. Linjastosuunnitelmatyön tausta-aineistoksi teetetyn liikkumiskyselyn tuloksissa korostuivat liikkumistarpeet Pohjois-Espoon alueelta myös Vantaalle kehä III:n varren ja Aviapoliksen työpaikka-alueille. Samoja havaintoja saimme myös Telian Crowd Insights -aineistosta, minkä vuoksi linja päätetään Aviapolikseen.

Linjan 583 K-vuorot palvelevat Juvanmalmin teollisuusaluetta. K-vuorot liikennöivät arkisin 5 ja 13 välillä Aviapoliksesta Perusmäkeen sekä 10 ja 18 välillä Perusmäestä Aviapolikseen.

Linjat 583 ja 584 eivät aja enää toiseen suuntaan Hämeenkylän kautta, vaan kääntyvät kehältä suoraan Vihdintielle. Linjat ajavat Martinlaakson terminaalin kautta Kehä III:lle reittiä Kivivuorentie - Martinkyläntie - Vantaankoskentie - Kehä III. Linjat ajavat Pakkalantien kautta Väinö Tannerin tielle ja siitä Lentoasemantien kautta Aviapolikseen. Linjan 583 K-vuorot ajetaan Luhtitien jälkeen suoraan Vihdintietä Juvanmalmin liikenneympyrän kautta Juvanmalmintielle, josta reitti jatkuu Juvantien kautta Niipperintielle ja päätepysäkille Perusmäkeen.
Linjat 583(K) ja 584
Yölinjasto

Päätökset suunnittelualueen yöliikenteestä tehdään linjastosuunnitelman edetessä.


Vuorovälit

Linja Reitti Vuoroväli Arki, ruuhka Arki, päivä La, päivä Su, päivä
300 Elielinaukio – Vihdintie – Pähkinärinne – Myyrmäki 7,5 10 10 15
400 Elielinaukio – Hämeenlinnan-
väylä – Myyrmäki – Martinlaakso – Vantaankoski
10 10 10 15
520 Martinlaakso – Myyrmäki – Leppävaara – Matinkylä 10 10 10 15
530 Matinkylä – Espoon keskus – Jorvi – Myyrmäki 10 10 10 15
345 Elielinaukio - Rinnekoti 30 60 60 60
555 Martinlaakso – Pähkinärinne – Leppävaara 20 20 30 30
555B Hämevaara – Leppävaara 20 - - -
566(V) Martinlaakso – Nepperi / V: Koskelo – Espoon keskus 30 30 - -
583(K) Aviapolis – Louhela – (K: Juvanmalmi) – Perusmäki 20 30 30 60
584 Aviapolis – Louhela – Kalajärvi 20 30 30 60

Poistuvat linjat
 
Linja Reitti Korvaavat yhteydet
202 Osuus Leppävaara – Helmipöllönmäki 520
321 Elielinaukio – Jupperi – Vanhakartano 300, 530, 566
322 Elielinaukio – Vantaankoski 300, 555
332 Elielinaukio – Vapaala – Askisto 300, 311, 335(K)
411 Elielinaukio – Myyrmäki 400
412 Myyrmäki – Kaivoksela 311
415 Elielinaukio – Ylästö – Lentoasema 400, 431, 571, 574, juna
421 Elielinaukio – Martinlaakso 400
435 Elielinaukio – Koskelo 400, 335, 566(V), 583(K), 584
436 Elielinaukio – Martinlaakso – Kalajärvi 300, 400, 583, 584, juna
437 Martinlaakso – Perusmäki 583
555 Osuus Leppävaara – Keilaniemi 550, Raide-Jokeri
565 Vantaankoski – Myyrmäki – Jupperi – Jorvi – Espoon keskus 530
575 Tikkurila – Martinlaakso 570, 571, 572, 576, 616


347 kommenttia:

 1. Uusi versio on hiukan parempi, kuin alkuperänen. Runkolinja 560 jatkeen korvaaminen Runkolinjalla 520, en pidä hyvänä uudistuksena , kyllä 560 olisi hyvä jatkaa Myyrmäestä Matinkylään asti. Itse vaihtaisin vihdintien varresta suoraan itä helsinkiin. nyt sentää yksi linja kulkee vihdintietä suoraan runkolinja 300 rinnalla. Vihdintien varresta pääsee sentää onneksi suoraan Luukiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 560 loppuu hämmästyttävästi kesken, saisi ajaa pidemmälle espooseen

   Poista
  2. 560 saisi tosiaan jatkaa pidemmälle Myyrmäestä. Nyt kun 345 jatkaa entisellään, 560 jatkuminen pidemmälle Länsi-Espooseen ei helpottaisi ainoastaan Länsi-Espooseen vaan myös Pohjois-Espooseen matkaavien matkaa. Idän suunnasta Kalajärvelle matkaavat menettävät vaihtoyhteyden Vaskivuoresta kun 436 lakkaa. Asia korjautuisi kun 560:llä pääsisi Vihdintielle jolloin voisi vaihtaa 345:een.

   Poista
  3. Asuin ennen Niipperissä ja opiskelin keskustassa. Muutos 324 --> 436 pidensi matka-aikaa huomattavasti, kun bussi mutkittelee ties missä. Matkustajamäärä romahti. Ilmeisesti porukat alkoivat ajaa autolla. Yllä olevissa ajatuksissa on ideaa + siinä, että 345 kulkisi Niipperin kautta. Pidän linjastosuunnitelman linjoista 583 ja 584. Palvelevat minun tarpeitani, kun kuljen Pähkinärinteestä Niipperiin.

   Poista
  4. Ihan totta. Tuntuisi fiksummalta jatkaa 560 kuin tehdä uusi runkolinja 520. Runkolinja 530 on hyvä. Tosin Pähkinärinne-Leppävaara (Otaniemi) yhteyttä palvelee 555, mutta silti.

   Poista
  5. Linja 555 Myyrmäestä lintuvaaran sekä leppävaaran kautta keilaniemen on ollut todella tarpeellinen ja ruuhka aikaan aina täysi. Kun metro on rakennettu ja hsl strategia on ollut lisätä metroon siirtoreittejä, niin raidejokerin tullessa se lakkautetaan. Raidejokeri ei auta yhtään metroon kulkemista lintuvaarasta. 555 busseja ruuhkaaikaan pitäisi enemmänkin lisätä, mutta hsl vastaus tähän onkin kyseisen Linjan lakkauttaminen. En löydä tähän yhtään järkevää perustelua eikä hsl ole viitsinyt sitä perustella

   Poista
 2. Linja 321 (entinen 315 joka on ollut alueen keskeisin runkolinja ja alueelle muuttamisen syy jo yli 40 vuoden ajan) on keskeinen Järvenperän, Lähderannan, Laaksolahden, Jupperin ja Linnaisten alueen työmatkalinja Meilahteen, Laaksoon, Ruskeasuolle, Haagaan, Huopalahteen, Pitäjänmäkeen, Lassilaan, Konalaan ja Malminkartanoon. Linja 321 tulee ehdottomasti sailyttää Helsingin keskustaan kulkevana runkolinjana. Espoon valtuusto on jo kokouksessa 19.8. hyväksynyt aloitteen jossa Pohjois-Espoon linjastot tulee suunnitella asiakaslähtöisesti. Linjan 321 leikkaaminen tarjoittaa matkustajien siirtämistä autoihin.

  HSL linjastosuunnittelun tapa epämääräinen tapa kerästä palautetta suunnitelmiin ei missän muodossa ja näkökulmalla kestä laajan ja systemaattisen asiakaspalautteen tunnusmerkkejä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olen tästä aivan samaa mieltä. Linjaa 321 ei tule lakkauttaa.

   Poista
  2. Mika muotoili asian tässä täydellisesti, linjaa 321 ei tule lakkauttaa.

   Poista
  3. Samaa mieltä. 321 on tosi tärkeä ison alueen koululaisten ja työssäkäyvien yhteys. Suora linja Helsinkiin tulee ehdottomasti säilyttää!

   Poista
  4. Samaa mieltä! Linja 321 tulee säilyttää sellaisenaan. Sitä käyttävät lapset, työssäkäyvät sekä se on ainoa järkevä linja suoraan Helsinkiin. Terveisiä Lähderannasta.

   Poista
  5. Mika kiteytti asian juuri oikein. 321 Laaksolahti-Jupperi alueelle erittäin tärkeä vuoro. Kaikkien työaika ei osu välille 8-17

   Poista
  6. Käytämme 321 linjaa lähes aina Lähderannasta Helsinkiin kulkiessamme, bussin vaihtaminen Suomen sääolosuhteissa ja täpötäysissä busseissa ei ole miellyttävää ja lisää matka-aikaa, kun väkisinkin pitää odotella välissä. Linja 321 tulee ehdottomasti säilyttää.

   Poista
  7. Ehdottomasti samaa mieltä Mikan kanssa.

   Poista
  8. Samaa mieltä myös täällä. Valitettavan moni tulee siirtymään julkisen liikenteen käyttäjästä yksityisautoilijaksi, jos linja 321 lakkautetaan. Eikö uudistuksen tarkoitus ole päinvastainen? Yksityisautoilijoita on nyt valitettavan paljon, mikä näkyy mm. Meilahdessa, jossa parkkipaikan saaminen on lähes mahdotonta 9-14 välillä. Meilahteen kulkee paljon porukkaa ko. linjalla, ja jos se lakkautetaan niin tilanne muuttuu sietämättömäksi. Vaihdoista on kokemusta, eikä ilta- tai yövuoroista tullessa hirveästi innosta marraskuun räntäsateessa bussia vaihtojen takia odotella. Naisvaltaisten alojen vuorotyöläiset, yh-äidit ja heidän lapsensa ovat suurimmat kärsijät tässä.

   Poista
  9. Hienosti tällä uudistuksella jätetään iso alue vaille julkista kulkuyhteyttä oikeastaan minnekään. Jos tarkoitus on helpottaa ja lisätä julkisten käyttöä, niin 321 poisto tekee tasan päinvastoin. Vai onko tämä ihan tarkoituksellista? Joko niin tai suurta typeryyttä, suunnittelija kertokoon vastauksen (en ole varma kumpi on pahempi).

   Poista
  10. 321 on ainoa bussilinja suurelta alueelta, joka kulkee suoraan Helsinkiin. Jopa nykyisellään on välillä kannattavampaa valita auton käyttö linja-auton sijasta, mutta linja 321 on toimiva ja välttämätön erityisesti työmatkaliikenteessä. Linja-auton vaihtaminen pähkinärinteessä on kohtuuttoman vaivalloista ja tulee varmasti aiheuttamaan ruuhkaa ja sitä, että kaikki pysäkillä odottavat eivät mahdu kyytiin.

   Poista
  11. Mikan kanssa aivan samaa mieltä. Suora 321 on varsin käytetty linja, eikä sitä pidä lopettaa. On aivan turha itkeä, että käyttäkää julkisia, jos niistä sujuvimmat yhteydet lopetetaan. Jupperiin, Laaksolahteen ym. rakennetaan koko ajan, ja uudet asukkaat ovat aina lapsiperheitä. Pitääkö Espoossa edelleen olla joka huushollissa kaksi autoa? Sekö on tavoite joukkoliikenteen "kehittämisessä"?

   Poista
  12. Linja 321 on todella tärkeä ja se tulee säilyttää. Vaihto Pähkinärinteessä on kömpelöä, epämiellyttävää esim. pimeässä, kylmällä, sateisella säällä ja ennen kaikkea aikaa vievää!

   Poista
  13. Linja 321 on Laaksolahdessa asuvalle 6-henkiselle perheelle välttämätön. Puolet perheestä käy töissä/koukussa Länsi-Helsingissä ja aikataulut elämässä ovat jo nyt tiukat.

   Poista
  14. Linjaa 321 ei saa lakkauttaa. Tälläkin hetkellä työmatka 2 vaihdolla tunnin ja yleensä kahtena aamuna viidestä vaihto ei edes onnistu. Mitä työmatkat ovat lakkauttamisen jälkeen? Taitaa tosiaan ainoa vaihtoehto olla toisen auton hankinta.

   Poista
  15. Olen ehdottomasti samaa mieltä kuin Mika. Linjaa 321 ei saa poistaa. Se on erittäin tärkeä yhteys Laaksolahdesta Helsinkiin. Sinänsä koko runkolinja 300 nopeamman ja tehokkaamman rautatien vieressä on omituinen ajatusrakennelma.

   Poista
  16. 321 bussia ei saa lakkauttaa. Se on ainoa suora linja Helsinkiin. Onko tarkoitus saada laaksolahtelaiset käyttämään omaa autoa? Kyllä laaksolahtelaisten veroeurot kelpaavat, mutta mitä vastinetta sille saa?

   Poista
  17. 321 ei tule lopettaa. Onko kukaan tutkinut, mitä vaikutuksia sillä on? Vuorotyöläiset Meilahden sairaala-alueelle kärsivät tästä eikä varmastikaan lisää vetovoimaa sairaalatyöhön. Jos 321 lopetetaan hankin oman auton!

   Poista
  18. Ei voi muuta sanoa kun EI JATKOON. 321 linjaa ei tule lakkauttaa. Monien vuosien aikana ainut bussilinja mitä olen käyttänyt enkä näe mitään järkeä istua bussipysäkillä 20 asteen pakkasessa. Jos linja ajetaan alas, siirryn yksityisautoiluun mitä tänä päivänä nimenomaan tulisi välttää.

   Poista
  19. samaa mieltä, linja 321 tulee säilyttää. Käytän sitä usein kuten monet muutkin, ja matka pohjois espoosta helsinkiin pitenisi paljon, mikäli bussia joutuisi vaihtamaan esimerkiksi vantaalla.

   Poista
  20. Ainoa suora linja Helsinkiin 321 ei saa lakkauttaa. Muutenkin työmatka on pitkä Järvenperästä Helsinkiin, tulee vielä enemmän pitkää jos joudutaan vaihtamaan. Varmasti lähden omalla autolla.

   Poista
  21. Ehdottomasti linjaa 321 ei saa lopettaa. Se on ainut järkevä yhteys Järvenperästä Pitäjänmäelle. Kun HSL uudistuksessa meidät jätettiin kalliimmalle puolelle, kannattaisi miettiä palvelun parantamista, eikä palvelujen karsimista

   Poista
  22. Aika monen ihmisen elämä pilaantuisi jos 321 laukkautetaan...

   Poista
  23. 321 on myös ainoa linja, jolla pääsee suoraan Lippajärveltä Helsingin keskustaan. Vaihdot lisäävät aina matka-aikaa, vaikka muuta väitettäisiin, ja vähentävät mielenkiintoa käyttää julkista liikennettä. Kulkuyhteydet julkisilla ovat Lippajärveltä jo nyt varsin heikot, mikä vaikeuttaa lapsiperheiden arkea (esim. vanhempien työmatkat ja lasten kulkeminen harrastuksiin) ja kannustaa yksityisautoiluun. Mikäli linja lakkautetaan, on monien perheiden hankittava kaksi autoa.

   Poista
  24. Täysin samaa mieltä Mikan kanssa. Joka päivä kuljen kouluun linjalla 321, jos se poistuu niin matka kestää miltein 30 minuuttia lisää kun pitää alkaa vaihtelemaan busseja. Talvella varsinkin bussi vaihdot ovat epävarmempia kuin VR:n junat, joten ei hyvä muutos.

   Poista
 3. Mikäli 436 lakkaa, Pohjois-Espoon suora yhteys häviää kokonaan Helsingin keskustaan. Kysymys on lisäksi myös matkaan käytetystä ajoajasta. Niipperistä ajaa polkupyörällä tällä hetkellä nopeammin Elielinaukiolle, kuin bussilla - etenkin ruuhka-aikaan.

  Ehdotukseni on seuraava, ei ainoastaan Niipperiin, mutta myös muut "kauemmat" kohteet voisivat ottaa mallia:

  436 voisi Kalajärveltä lähtiessä napata asiakkaat kyytiin Askistoon asti. Sen jälkeen saisi ainoastaan poistua. Kyytiin pääsisi uudelleen vain isommissa solmukohdissa (juna-asemat, kehät, suuret risteykset). Tästä tulisi ns. Express-vuoro ja kokonaismatka-aika lyhenisi ainakin 20minuutilla. Elielinauliolta tullessa taas pääsisi kyytiin isommmista solmukohdista Ruskeasuolle asti, sen jälkeen vaan poistuminen. Ja jälleen juna-asemilta ja vastaavilta pääsisi kyytiin.

  Manskulla voisi olla lisäksi ns. Mansku-linja, joka kulkisi kahden minuutin välein Manskua päästä päähän. Tämä voisi nopeuttaa kaukaisempien linjojen matka-aikaa todella paljon.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pohjois-Espoon suora yhteys ei lakkaa kokonaan. Linja 345 tämän mukaan säilyy ennallaan, mikä on loistava juttu.

   Poista
 4. Nyt alkaa jo näyttää hyvältä. Enää kosmeettisia muutoksia tarvitaan.

  Tärkeimänä muutoksena 345 pitäisi ehdottomasti kulkea Niipperin kautta (Kalajärven ja Hämeenkylän väli sama reitti kuin 436) jotta linja korvaisi sekä linjaa 345, että 436. Jos tätä ei tehdä, puuttuu Niipperistä erittäin tärkeä ja haluttu yhteys Helsinkiin. Jos linjan 345 reitti muutettaisiin siis kulkemaan Niipperin kautta, näen suunnitelman erittäin hyvänä ja toimivana. Erittäin suuri plussa Jumbon yhteydestä!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Noin ei voi tehdä, koska silloin yhteys linjan 345 omalta alueelta olisi liian hidas. Alueella käytetään yksinkertaisesti niin vähän joukkoliikennettä, ettei resurssien puolesta ole mahdollista järjestää kaikilta pysäkeiltä sekä yhteyttä keskustaan että junan varteen. Jos asukkaat kaipaa tähän muutosta, täytyy vaan alkaa käyttämään joukkoliikennettä.

   Poista
  2. Tällä muutoksella Odilammen, Metsämaan, Örkkiniityn ja jopa Alkutien asukkaat jäisivät ilman MITÄÄN bussiyhteyttä kokonaan. 345 kulkekoot Vihdintietä kuten aiemminkin. Tai sitten erillinen linja Kalajärveltä Vantaankosken kautta Myrtsiin. Pääsis edes junalle...

   Poista
  3. Tätä linjan 345 muutosta käsiteltiin jo aijemmin. Tulee muistaa Minne 345 päättyy: Rinnekotiin, siellä on paljon vaikeasti vammaisia joilla ei ole kykyä sisäistää uutta helpolla, jonka takia tästä on väännetty ja vängätty meidän tavallisten ja muiden välillä. 345 tulee pitää ennallaan.

   Ei vain tuijoteta omaan napaan, vaan ajatellaan, myös muita meitä heikompia.

   Poista
  4. Moikka,
   Minä komppaan tässä kaikkia muita, paitsi en Aki Luukkaista, ehdottomasti 345 samaa reittiä kuin ennekin. jos 345 kiertäisi 436 reittiä tulisi jo ennestään pitkään ajoaikaan vähintään 20 minuuttia/suunta lisää aikaa. ei sovi perheellisille venyttää matka-aikoja

   Poista
  5. 345 linjaan ei missään nimessä saa puuttua millään lailla. Linja on pitkä ja ylimääräinen Niipperin mutka lisäisi sen matka-aikaa vähintään 30 minuuttia. Se on ainoa oikeasti suora linja ja se tulee säilyttää sellaisenaan, sillä se palvelee kaikkia Vihdintien varrella olevia. On muistettava, mistä linja 345 lähtee, Rinnekodilta. Ruuhka-aikana matka-aika pelkästään Kalajärveltä Elielinaukiolle kestää vähintään tunnin verran, entäpä sitten Rinnekodilta? Siihen jos lisättäisiin Niipperin mutkat, matka-aika olisi Rinnekodilta aivan kohtuuton. Niipperiläisille on jo tarjolla linjat 583 ja 584 tiheällä vuorovälillä, joilla pääsee Niipperistä kohtuuajassa Vihdintien varteen runkolinjalle ja kehäradalle. Matka-aika Helsinkiin todennäköisesti sama, mitä linjalla 345 on nykyisellään Kalajärveltä ja huomattavasti lyhyempi, mitä matka-aika Rinnekodilta. Matka-ajan lisääminen 345:een menisi kohtuuttomaksi niille, jotka tulevat kauempaa. Ja kyseinen linja ei myöskään kulje 20 minuutin välein vaan 30-60 minuutin välein. Sekin on huomioitava linjan pituutta suunniteltaessa. Niipperin mutka harventaisi vuoroväliä entisestään. Lisäksi Kalajärvi-Askisto välinen osuus jäisi täysin ilman bussilinjaa. Jos joku haluaa Niipperistä matkustaa linjalla 345, sieltä kyllä pääsee kätevästi monella eri linjalla Kalajärvelle tai sitten ajamalla autonsa tai pyöränsä Odilammen liityntäparkkiin.

   Poista
  6. Samaa mieltä että tässä uudessa versiossa 2 on linjan 345 reitti nyt optimi ja hyvä homma että se säilytettiin. Syyt samat kuin jotka on mainittu.

   Poista
  7. Akin idea erittäin hyvä. 345 on täysin turha ajaa suoraan Vihdintietä kun sille olisi huomattavasti suurempi tarve Niipperintiellä.

   Poista
  8. Matkaaja ei nyt tainnut lukea perusteluja ylempää. Niipperin kiepin kera linjan matka-aika venyisi kestämättömäksi jopa tunnin vuoroväleille. Lisäksi vihdintien varrella asuvat Kalajärveläiset jäisivät kokonaan ilman bussilinjaa. Täysin järjetön idea siis. 345:n paras linjaus on ehdottomasti suoraan Vihdintietä pitkin.

   Poista
  9. Joo, linjan 345 pitää tosissaan mennä suoraan Vihdintietä pitkin. Näin Alaniemi, Metsämaa, Odilampi, Örkkiniitty ja Koivurinne saa pitää ainoan linjansa ja pohjosempaa tulevat pääsevät järkevässä ajassa töihin.

   Poista
 5. Linnaisten, Hämeenkylän ja Jupperin puolelta käydään melahdessa ym töissä. Eikö runkolinjaa voisi haaroittaa osa menemään Linnainen-Jupperi-Lähderanta -suuntaan, ja toinen Hämeenkylään ja kolmas Variston läpi.

  VastaaPoista
 6. Perusmäen 'toisessa' päässä eli anfallintien päässä asuvana bussiyhteydet ovat edelleen erittäin huonot. Täältä ei pääse helsinkiin päin mitenkään.

  VastaaPoista
 7. Mikä siinä on, että ei edes yhtä suoraa bussilinjaa Helsingin keskustaan voisi Kalajärveltä/Niipperistä säilyttää? Talviaikaan esim Helsinkiin kouluun kulkevat lapset pääsisivät vaihtamatta perille saakka.
  Suora bussiyhteys Jumboon positiivinen muutos.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämän uuden suunnitelman mukaanhan Kalajärveltä edelleen pääsee suoralla linjalla 345 Helsinkiin kuten tähänkin asti.

   Poista
 8. 321:n poistaminen saa monet hylkäämään joukkoliikenteen lopullisesti ja asukkaat muuttamaan pois. Ihmettelen totisesti, jos Espoo (ja Vantaakin) antaa tällaisen pelleilyn ja ihmisten nöyryyttämisen mennä läpi.

  VastaaPoista
 9. Linjan 321 poistaminen hankaloittaa kohtuuttomasti mm. Jupperin ja Linnaisten yhteyttä Helsinkiin. Mikäli tämä suunnitelma toteutuu, joutuvat viimeisetkin julkisen liikenteen käyttäjät siirtymään yksityisautoiluun, minkä lisäksi Linnaisiin suunnitellun uuden asuinalueen asukkaat tulevat hekin varmasti liikkumaan pelkästään yksityisautoilla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Uudelta linjalta 530 joka kulkee nykyistä 565 reittiä, on vaihtoyhteys samalta pysäkiltä Rajatorpantiellä runkolinjalle 300 Helsinkiin. Samoin myös linjalta 335 Linnaisista. Onko tämä vaihto kohtuuttoman hankala?

   Poista
  2. Omassa työmatkassani on jo ennestään yksi vaihto ja matka-aika yli tunnin, että kyllä se on auton osto edessä, mikäli tuo suora yhteys (321) lakkautetaan.

   Poista
  3. Samaa mieltä, ei täällä pärjää ilman omaa autoa, halvalla saa vaan jonkun saastuttaja brutkun

   Poista
 10. Koittakaa linjata 566 ja/tai 582 Espoon keskuksen oppilaitosten lukujärjestysten mukaan. Tällä hetkellä Vanhastakartanosta bussilla 582 myöhästyy Kuninkaantien lukion oppitunnin alusta 5 minuuttia, tai sitten on puoli tuntia liian aikaisin paikalla. Luonnoksen mukaiset V-variantit eivät palvele Vanhaakartanoa kovin hyvin, koska pysäkille on pidempi matka kävellä. Ei siis kaikkia vuoroja V-variantiksi aamuruuhkassakaan, kiitos! Olisi myös toivottavaa, että vuoroväli rytmitettäisiin niin, etteivät 582 ja 566 ajelisi peräkkäin vaan esim. vartin välein. Suora ja nopea bussiyhteys Vanhastakartanosta Vantaankoskelle on erittäin tervetullut ja hyvä muutos, siitä kiitos!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 566 onkin ainut jonkinlaista järkevää liikennesuunnittelua heijasteleva muutos. Vielä kun tätä samaa ajattelua laajennettaisiin ihan koko systeemiin. HSL:n tuntien tämä varmaan vielä tapetaan loppumetreillä ettei vahingossa joku myy autoaan.

   Poista
  2. Ei ole! Ennen 566 meni aina suoraan Kehä III ja matka-ajat olivat hyvät. Nyt enää puolet päivästä menee ko. reittiä. Normi 566 on koko Pohjois-Espoon paras linja nyt, mutta tulevaisuudessa sekin pilataan, kun se alkaa kierrellä ympäri Espoota.

   Poista
  3. Nimenomaan. On suorastaan hämmästyttävää että Kehä III:lta puuttuu kokonaan nopeat suorat bussilinjat. Kaikki kiertelevät päättömästi kehän ympäristössä. Suoria busseja kulkemaan Kehä III: a niin johan saadaan ihmisiä autoista hyppäämään julkisiin. Pieni valon pilkahdus on kuitenkin 566 linjassa että Vantaan puolella Kehä III:a ajetaan edes pidempään.

   Poista
 11. 202 oli juuri syntynyt hyvä Leppävaaran sisäinen linja. Voisiko toisen pään päättärin laittaa esim. ureilupuistoon Lintuvaarantien kautta, jotta se edelleen kävisi läpi Leppävaaran ytimen tärkeät palvelut

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  2. Kannatan linjaa Leppävaaran urheilupuiston sisään. Espoon ainoan maauimalan täysien parkkipaikkakenttien perusteella luulisi olevan kysyntää myös uimahallin ovelle tuovalle bussilinjalle. Palvelisi myös jo rakentuvaa yli tuhannen oppilaan Monikon koulukeskusta.

   Poista
 12. 321 on keskeinen ja tärkeä bussilinja esim. Linnaisten ja Jupperin asukkaille mm. työmatkaliikenteen kannalta Helsingin keskustaan. Haluaako HSL tosiaan vähentää asiakkaiden määrää eli siirtää tämän linjan käyttäjät yksityisautoilijoiksi? 321 linjan säilyttämisessä tulisi ottaa huomioon myös Linnaisiin rakentuva uusi asuinalue, joka tuo paljon lisää asukkaita Linnaisiin. Vai halutaanko tukea yksityisautoilua ja huonontaa merkittävästä näiden alueiden julkisia kulkuyhteyksiä?

  VastaaPoista
 13. Onpa kiva että jatkossa Perusmäestä pääsee koko päivän ja myös viikonloppuisin kehäradalle, sitä on odotettu kovasti jo tälle syksylle itse asiassa.

  Myös Jumbo-yhteys erittäin hyvä!

  VastaaPoista
 14. Parempi kuin edellinen suunnitelma ehdottomasti. Sitä en ymmärrä miksi Niipperin uudet bussit, jotka korvaavat 436 ja 437 linjat, pitää ajaa Niipperistä eteenpäin samaa reittiä ja samaan paikkaan? Nopea, suorinta reittiä kulkeva yhteys Vantaankosken/Martinlaakson asemalle on ollut tärkeä työmatkaliikenteen sujuvuuden kannalta ja se tulisi ehdottomasti säilyttää. Toisaalta taas tästä suunnitelmasta on poistettu kokonaan erittäin kaivattu suora yhteys Myyrmäkeen. Näiden kahden uuden linjan reittiä muokkaamalla, saisi helposti toteutettua myös nämä molemmat autottoman ja koululaisten kulkemista helpottavat tarpeet.

  Toinen iso puute on suoran linjan Helsinkiin puuttuminen. Tämä vaikuttaa erityisesti pienten koululaisten kulkemiseen.

  VastaaPoista
 15. Eli Kalajärveltä ei pääse enää keskustaan suoraan? Jos sinne haluaa yhdellä kulkuneuvolla, pitäisi olla liityntäparkkis Vihdintien varressa? Kiva että päästään edes junalle ja se sitten talvella kulkee, jos kulkee. Muutoinkin nuo kelit kun ovat mitä ovat ainakin 6 kk vuodesta. Ei hyvä. Asiakkaita pompotellaan! Toki maaseutumatkailu avartaa kyllästymiseen asti!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 345 jatkaa entisellään joten Kalajärveltä pääsee suoraan Helsinkiin.

   Poista
  2. Ja Odilammella on liityntäparkki

   Poista
  3. Miksi kukaan jättäisi keskustaan mennessään autonsa liityntäparkkiin C-vyöhykkeen puolella? Todella rajust kalliimpi vaihtoehto, kun ottaa huomioon sen, että vyöhykeuudistuksessa kahden ja kolmen vyöhykkeen hintaero jätettiin aivan liian suureksi.

   Poista
  4. Juuri taisi olla hesarissa juttua, että B-alueen liityntäparkkeja suunnitellaan maksullisiksi mm. Vehkalan aseman liityntäparkin vajaakäytön vuoksi. Vantaankosken parkki taas repeilee vyöhykeuudistuksen jälkeen liitoksistaan. Pysäköintimaksulla koetetaan siis parantaa tuota C-alueen liityntäparkkien houkuttelevuutta

   Poista
  5. Taidanpa jatkossakin ajaa autolla Vehkalan parkkiin. Eipä tarvitse istua bussissa 25 minuuttia päästäkseen 7 km Niipperistä junalle ja jos tuo maksullisuus toteutuu niin tasoittuupa siinä AB ja ABC lippujen hintaerokin. Se, että junat kulkevat jonsei satu olemaan liikenteenohjauksessa vikatilannetta päällä, on sitten VR:n heiniä.

   Poista
 16. Todella harmillista, ettei 560: jatku leppävaaraan ja matinkylään vuosien odotusten jälkeen. On ymmärrettävää, että matinkylä-rastila reittiä kulkeva 560 olisi altis myöhästelyille pitkän reitin takia, mutta runkolinjojen kokonaisuutena yksi suora linja on houkuttelevampi ja tarjoaa enemmän vaihdottomia yhteyksiä. Lisäksi 560:n jatkeen suunnitelmien yhteydessä mainitaan, että jatke leppävaaraan kasvattaisi myös malmin ja myyrmäen välin matkustajamääriä, jotka ovat olleet aika alhaiset tiheästi kulkevalle runkolinjalle. 520 tuskin pystyy kasvattamaan 560:n kysyntää myyrmäen vaihdon takia?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olisi fiksua että 560 jatkaa pidemmälle espooseen. Nyt linja loppuu kesken.

   Poista
 17. Tällä linjaluonnoksella Vallikallion ja Muuttolinnunmäen välillä liikennöisi vain 555 ja 555B joka olisi merkittävä huononnus kasvavan alueen liikenneyhteyksiin, jonne jatkuvasti rakennetaan uutta. Käyttäisin nytkin mieluusti 202, mutta kävely/pyöräilyreittejä Hämevaarasta ja Muuttolinnunmäeltä Helmipöllönmäkeen 520 varrelle ei ole kaupungin ylläpitäminä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 555 liikennöisi ainoana aika pitkän matkaa hämevaaraan saakka. Hämeenkyläntien molemmin puolilla asuu paljon ihmisiä sekä espooossa että vantaalla. 520 linja on kaukana näille käyttäjille ja uudet yhteydet mihin tahansa suuntaan ovat surkeat. 555 ja 555b ainoina linjoina menevät harvoin ja niiden reitti on lyhyt.

   Poista
 18. Paljon parempi kuin ensimmäinen versio. Alkuperäisessä suunnitelmassa ollut kiertolinja 331 Myyrmäestä Vapaalan ja Hämeenkylän kautta Linnaisiin on onneksi korvattu nykyisellä 335:lla jonka reitti on oikaistu kulkemaan suoraan Rajatorpantietä Muyrmäkeen. Nuijatien kautta ajaminen palvelee hyvin Rajatorpan asukkaita. Myös linjan 555 reitin muuttaminen kulkemaan Pähkinärinteen ja Hämeenkylän kautta Martinlaaksoon on hyvä juttu. Näin Pähkinärinteestä ja Hämeenkylästä pääsee nykyistä paremmin Leppävaaraan. Linjan 412 korvaaminen 311:n jatkolla Kaivokselaan on fiksua. 345:n säilyttäminen suorana Helsingin ja Rinnekodin välillä on myös mainio asia. Mielestäni tämä uusi suunnitelma tarjoaa edellistä versiota monipuolisempia yhteyksiä eri suuntiin.

  VastaaPoista
 19. Kirjoitan vielä tuonne Vantaan puoelle toisen osuuden tästä.

  Me täällä lähellä Kirkkonummen rajaa pendelöimme pitkiä matkoja myös, kuten Kalajärven suunnalla ( matka-aika 1.30- 1.55h )
  Miksi tuonne Vantaan puolelle kirjoitan, syystä että tuo Voutilan- Tuupakan alue on isoja logistiikka-terminaaleja, ja sinne meistä osa tulee myös Espoon puolelta, niin Matinkylästä, Jupperista, kuin myös Kirkkonummelta.
  Linja 565 on vallan kätevä ja ei turhia vaihtoja välillä Espoo - Vantaankoski, muutenkin 3 (talvella 4 / kävellen 2 km) vaihdon taktiikkaa joutuu käyttämään. Tämä suunitelma antaa ymmärtää, että vaihtoja tulee lisää.

  VastaaPoista
 20. 530 merkitsee matkanteon hidastumista esimerkiksi Lippajärveltä Helsingin keskustaan.

  VastaaPoista
 21. Vähän parempi tilanne kyllä, mutta Lintuvaaralaiset Lintuvaarantien ja P. Lintuvaarantien välillä kärsivät. 555 korvaaminen muilla tuo yhden vaihdon lisää metroväylälle, 520 kulkeminen idempää ei korvaa 202 menetystä vaan tuo lisää pussinpohjaefektiä ennen hyvin läpikulkuyhteyksin varustetulle alueelle. Lintuvaarantie jää yhden bussin varaan, kun ennen kulki kolme Vallikalliosta alkaen ja kaksi ennen Lintuvaaran Alepaa. 2km Sellolle ei ole kävelymatka, joka helpottaisi kulkuyhteyksiä. Asuuko 520 idemmän reitin (Hämevaara-Leppävaara) enemmän ihmisiä kuin Lvaarantiellä tai P. Lvaarantiellä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jatkossa lintuvaarasta ja hämevaarasta ei pääse lentokentälle, myyrmäkeen, otaniemeen tai metrolle mihinkään ilman vaihtoa? Alueelle tulee jatkuvasti lisää ihmisiä mutta palveluja vähennetään näinkin keskeisessä sijainnissa??

   Poista
  2. Juuri näin! Kun 10 vuotta sitten muutettiin Paikkalinnuntielle, Hämeenkyläntietä kulki 5 eri bussilinjaa. Kohta ei ilmeisesti kunnolla yhtäkään. Nähtävästi on ajateltu, että Muuttolinnunmäelle valmistuvien kymmenien uusien omakotitalojen asukkaat omistavat vähintään 2 autoa per talo? Suoran metroyhteyden poistaminen myös huono: vaihdot lisäävät matka-aikaa.

   Poista
 22. Miksi ihmeessä 555 ei voi kulkea Otaniemeen saakka? Miksi Hsl haluaa että ihmiset joutuvat vaihtamaan bussia usein? Itse kuljen Hämevaarasta Leppävaaran kautta Tapiolaan (pysähdys leppävaarassa lasten hoitopaikoissa) ja 555 on palvellut meitä täydellisesti. Nyt siis edessä vielä vaihto 550:n..

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. jostain syystä hämevaaran ja lintuvaaran asukkaat on unohdettu kokonaan, vaikka sekä espoo että vantaa kehittävät aluetta voimakkaasti ja uusia asukkaita tulee kovaa vauhtia.

   Poista
  2. Lintuvaaran länsipuollella on jatkossa vain yksi bussiyhteys, josta on pakko vaihtaa jos haluaa Leppävaarasta eteenpäin. Jatkossa, jos menee 8km Lintuvaarasta Tapiolaan töihin, joutuu ensin vaihtamaan raidejokeriin ja otaniemessä metroon yhden pysäkin takia. Tunti suuntaansa ei ehkä edes riitä odotusikoineen. Se on tuolle matkalle älytön aika, omalla autolla olisit jo monesti perillä.

   Poista
 23. Mitenhän suunnittelijat ovat ajatelleet Järvenperästä liityttävän runkolinjalle 300? Kahden bussinvaihdon myötä? Aika karu isku vasten vuorotyöläisten, koululaisten ja muidenkin linjan käyttäjien kasvoja on linjan 321 lakkauttaminen. Ainoa suora ja järkevä vaihtoehto, mikäli tarkoitus on jäädä ennen rautatieasemaa pois kyydistä, on poistumassa. Linjaa käyttää päivittäin suuri määrä ihmisiä ja on monelle ainoa vaihtoehto yksityisautoilun sijaan. Kolmen linjan käyttö työmatkan taittamiseen ei ole järkevää missään tilanteessa, varsinkin kun bussit harvoin pysyvät edes aikataulussa. Herätys!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tätä samaa mietin. Järvenperä ja erityisesti Haapaniemenrinne on unohdettu tässä suunnitelmassa täysin. Sen lisäksi, että alus jäi juuri c-vyöhykkeelle ilman mitään järkevää syytä, nyt viedään vielä viimeiset julkiset yhteydetkin. Ei oikeasti ole vaihtoehto kulkea 10km matkaa kahdella vaihdolla. Vaihtoehto on silloin auto.

   Poista
 24. Loistavaa, että 345 säilyy sellaisenaan! Kiitos siitä!

  VastaaPoista
 25. Astetta parempi. Kehäradalle toivottavasti pääsee sujuvasti Niipperistä tässä suunnitelmassa Louhelan aseman kautta ilman kiertelyä asuntoalueilla?

  VastaaPoista
 26. Surkeata. Miksi pitäisi pilata toimivaa systeemiä.

  VastaaPoista
 27. Miksi 533 ei voisi käydä kääntymässä Vanhakartanossa? Parantaisi merkittävästi Haapaniemestä liikkumista esim. Kauniaisiin ja Matinkylään eikä tuo voi maksaa kovin paljoa, kyseessä on muutaman minuutin lisämatka Karamzininpuistosta Vanhakartanon bussikääntöpaikalle.

  Ideaalitilanteessa Haapaniemestä pääsisi myös Niittykummun metroasemalle (se taitaa olla lähin) Kehä 2:n kautta. Helpottaisi kulkemista esimerkiksi Ruoholahteen.

  VastaaPoista
 28. 566/566K on jotain mitä ehdotin aikaisemmin, hyvä että tällainen on saatu suunnitelmaan mukaan. Toivottavasti toimii myös käytännössä.

  VastaaPoista
 29. Lintuvaarantieltä pääsee nykyisin 555:llä kohtuu nopeasti lentoasemalle menevien junien pysäkeille ja niiltä edelleen lentoasemalle. Tämä on ollut lintuvaaralaisille erinomainen asia, koska Lintuvaaran asukkaista suurimmalle osalle Lintuvaarantie on tärkein/paras reitti. Nyt suunniteltu 555:n uusi reitti ei kulje suoraan lentokentälle vieville juna-asemille, vaan kiertää huomattavasti. Tilannetta ei korjaa uusi linja 520, koska se kulkee Lintulaaksontietä, eikä sen varressa ole yhtä paljon bussilinjoja tarvitsevia asukkaita kuin Lintuvaarantien varressa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. ihmettelen ihan samaa. Erikoista että ei huomioida tätä yhteyttä lentokentälle ollenkaan.

   Poista
  2. Täällä myös ihmetellään samaa.

   Poista
 30. Tästä pitäisi tehdä simulaatio. Jokainen voisi itse kokeilla omia reittejään, kuinka monta vaihtoa ja vaihtoajat ja välimatkojen ajoajat. Vähän IT- porukalle hommia, softathan on olemassa nykyisessä aikataulut ja reitit sovelluksessa.

  VastaaPoista
 31. Juu, Odilammella on liityntäparkki, mutta aiemmalla ehdotuksella siitä ei menis ohi yhtään bussia... :-)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Uuden suunnitelman mukaan 345 jatkaa entisellään, mikä on loistava juttu.

   Poista
 32. Lintuvaaran "vanhalta puolelta" (pysäkit 1950 ja 1951) ei pääse enää suoraan myyrmäkeen ja vantaanlaaksoon - kaikki linjat siirretään helmipöllönmäkeen? Nyt pääsee enää suoraan leppävaaraan mutta ei mihinkään muualle. surkeaa. Miksi uusille alueille tarjotaan palveluja vanhojen kustannuksella? Kuitenkin näidenkin pysäkkien ympärille on tulossa runsaasti uusia asuntoja.

  VastaaPoista
 33. Niin on yhteys Kalajärveltä, mutta ei Niipperistä. Myös Niipperistä pitää olla jatkossakin suora bussiyhteys Helsingin keskustaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Totta, Niipperistä täytyy ehdottomasti säilyttää vaihdoton yhteys Helsingin keskustaan.

   Poista
 34. Voisitte nyt lopettaa tuon ”runkolinja” -ajattelun. Ei ole mitään runkolinjoita, on tavallisia hitaita busseja jotka palvelee keskinkertaisesti sen reitillä asuvia ja huonosti kaikkia muita.

  Nyf olisi syytä lopettaa tämä Pohjois-Espoolaisten kiusaaminen ja tehdä toimivaa joukkoliikennettä. Tarvitaan ajallisesti nopeita suoria reittejä jotka kilpailevat autojen kanssa. Vaihdot eivät ole vaihtoehtoja. Pohjois-Espoolaiset eivät suostu maksumiehiksi ja naisiksi teidän muille epäonnistuneille liikennehankkeillenne.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Asiaa. 324 linja takaisin ilman että käy Pähkinärinteellä ja tai muualla pyörimässä. 345 linjan kaltaisia suoria yhteyksiä.

   Poista
 35. Haapaniemen yhteyksiä tulee ehdottomasti parantaa 566 on hyvä alku ja uskon sille löytyvän käyttöä sillä moni käy täältä idän suunnalla töissä, mutta 321 poisto heikentää yhteyksiä merkittävästi. Miksi Haapaniemeen ei saada kunnon yhteyksiä? Karamzinin koululle jäävä liikenne ei palvele meitä. Edes uusi pohjois-espoon suunnitelma ei juuri muuttanut yhteyksiä paremmaksi. Leppävaaran yhteydet edelleen surkean hitaita.

  VastaaPoista
 36. 202 poistaminen on huono idea. 520 ei hirveästi lohduta, jos asuu Lintukorven suunnalla, todella pitkä matka pysäkille. 555 liikennöi niin harvoin, että yksinään se ei riitä niille, jotka kulkevat Leppävaaran asemalle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi. Lintukorven alueelta pääsee suunnitelmaluonnoksen mukaan Leppävaaraan linjoilla 555 ja 555B. Ruuhka-aikoina linjojen yhteinen vuoroväli on 10 minuuttia. Myyrmäen ja Leppävaaran väliset matkat siirtyvät runkolinjalle 520, joten linjan 555 busseissa pitäisi olla nykyistä paremmin tilaa Hämevaaran ja Lintuvaaran matkustajille.

   Poista
 37. Helmipöllönmäelle kulkeva 202 on varsinkin tiettyjen vuorojen aikaan täynnä ihmisiä, miksi ihmeessä siitä halutaan luopua? Vuorovälit ovat kyllä liian tiuhat, joten niitä voi muokata. Aamua ja myöhempää iltapäivää lukuunottamatta vuoroväli voi olla 45 min tai jopa tunti.

  202:N PITÄÄ KULKEA JATKOSSAKIN HELMIPÖLLÖNMÄELLE!!!!

  VastaaPoista
 38. 202:n tulisi jatkossakin kulkea Helmipöllönmäkeen. Toisesta päästä reittiä voisi pidentää Laajalahteen, kuten aiemmin 203:n reitti kulki. Sinimäentielle, Brediksen kauppakeskukselle ja Tapiola Golfille ei kulje enää yksikään bussi (paitsi 212, jonka vuoroväli on todella pitkä).

  520 ei korvaa täysin 202:n reittiä, varsikinkin Mankkaan ja Tapiolan suuntaan yhteydet huononevat, jos 555:kin aioitaan päättää Leppävaaraan.

  VastaaPoista
 39. Linjojen 202, 203 ja 555 yhteisellä osuudella Lintuvaarantiellä on aika paljon matkustajia, jotka tulevat Sellosta ostoksien kanssa ja jäävät Vallikalliossa. Ahdasta tulee jatkossa. Toki 555:n reitin valitettava typistäminen tulee osaltaan vähentämään matkustajia. Jos ymmärsin kartasta oikein, että 202:n korvaava 520 vain sivuaa asemanseutua siten, että asemalta täytyy kiivetä hankalasti kehälle, niin se ei enää sovi tuohon käyttötarkoitukseen, vaikka reitti muuten menisikin oikeaan paikkaan. (Vertaan tätä siihen kokemukseeni, että voisin itse liikkua kodin ja Leppävaaran aseman välillä kehää pitkin 553:lla, mutten koskaan tee niin.)

  VastaaPoista
 40. Aivan mahtavaa että 345 säilyy suorana yhteytenä! Kiitos että meitä on kuultu.

  VastaaPoista
 41. 321 suora linja Helsinkiin pitää säilyttää! Nyt on lakkautettu myös suora linja Pitkäjärventieltä 215A Leppävaaraan eli ei ole enää mitään bussiyhteyttä Pitkäjärventie_- Leppävaaran asema sillä kaikki liikenne kääntyy Kuttulammentieltä Laaksolahdentielle ja sieltä mutkan kautta tulee hetkeksi Pitkäjärventien Jupperin päätyyn eli miksi kaikki bussit menee Laaksolahdentien kautta!???

  VastaaPoista
 42. Linja 321 ei edelleenkään saa lakkauttaa! Linja on elintärkeä alueiden asukkaille. Jos linja lakkautetaan näiden alueiden asuukkaat jää ilman toimivaa joukkoliikennettä sillä vaihdolliset yhteydet on väistämättä odotusaikoineen pidempiä ja hankalampia kuin vaihdottomat. Lijan 321 kanssakin matka-aika Hki suunnalle on todella pitkä, mutta sentään vielä siedettävä kun pääsee yhdellä bussilla. Jos tuo viedään, matkasta tulee sietämätön koska jo ennestään pitkä matka-aika pitenisi entisestään ja väliin tulisi hankala vaihto. Suunnittelijat voisi nyt käydä katsomassa kyseistä bussia joka on aina täynnä ihmisiä ja tärkeä työmatkaliikenteen lisäksi myös ilta/yöliikenteessä jotta täältä kauempaankn voi käydä Hki suunnalla kulttuurin, tapahtumien ym viihteen parissa.

  VastaaPoista
 43. Miksi Haapaniemi/Järvenperän liikennejärjestelyihin ei panosteta yhtään? On ollut puhetta pikaraitiotiestä, mutta miksi HSL ei aja tätä asiaa? (Tiedän, että ei ole yksin HSL:n asia, mutta voisitte päättäjiä asiasta pitää hereillä). Nykyinen liikkennejärjestely ei mahdollista toisesta autosta luopumista, eikä mahdollista todellakaan tämä uusi suunnitelmakaan. Herätkää siellä nyt oikeasti, tarkoitus olisi _vähentää_ yksityisautoilua.

  VastaaPoista
 44. Linjalta 555 poistuu myös väli Lintuvaara - Myyrmäki, jota käytän pyöräilykauden ulkopuolella päivittäin. 520 ei korvaa tätä, koska se kulkee paljon idempää. Lisäksi 555 on ollut tärkeä yhteys P- ja I-juniin useille asemille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi. Linjalta 555 pääsee vaihtamaan kehäradan juniin Vantaankoskella ja Martinlaaksossa.

   Poista
 45. Niipperiläisenä kommentoin, että varmaan mahdoton tehdä ratkaisua, joka palvelisi kaikkia riittävän hyvin. Ehkä pitäisi löytää hyvä ratkaisu suurimmille potentiaalisille käyttäjäryhmille, koululaiset/opiskelijat, keskustaan töihin menevät tms. Näille sitten tarjota sujuva yhteys päästä päähän ilman pyörimistä asuntoalueilla siellä sun täällä keräilemässä väkeä. Niipperissä usealla taloudella on useampi kuin yksi auto ja ymmärrän kyllä miksi. Itse ajattelen niin, että, jos matka johonkin julkisilla kestää tunnin, niin todennäköisesti valitsen auton.
  Tavoitteena pitäisi olla yksityisautoilun vähentäminen. Siltä ei kauheasti näytä vielä. Jo vyöhykejako aiheuttaa, että Helsingin keskustaan mennessä kannattaa ajaa B-vyöhykkeen puolelle omalla autolla kustannussyistä.

  VastaaPoista
 46. Martinlaakso/Vantaanlaakso -> Helsinki
  hankaloituu huomattavasti, vaikka vuoroväli lyhenee, niin matka pysäkille pitenee. Jatkuva vaihtaminen ei ole sujuvuutta. Olen huolissani vahusten liikkumisesta.

  VastaaPoista
 47. runlkolinja 560 ja 520 pitää yhdisää yhdeks runkolinjaksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä. Typerää puolittaa suunniteltu 560 kahteen osaan. Nyt pitäisi vaihtaa bussia jos mielii jatkamaan myyrmäestä eteenpäin. 560 leppävaaraan ja matinkylään tuntuu luonnolliselta suunnalta jatkaa linjaa, eikä linjan puolittaminen 520:aan.

   Poista
  2. Kyllä tuo linjan jakaminen kahtia on ainoa järkevä ratkaisu, ei sitä muuten saada koskaan toteutettua liiallisen kokonaispituuden vuoksi Linja 520 on tärkeä yhteys etelä-Espoosta Kehäradalle ja palvelee samalla poikittaista liikennettä Leppävaarasta molempiin suuntiin. Yli 100.000 espoolaista Espoonlahden ja Matinkylän suuralueilla saa ensimmäistä kertaa kunnolliset poikittaiset linjat lähialueilleen.

   Poista
 48. 321 linja pitää säilyttää nykyisellään. Uudistus huonontaa ja pidentää esim.työmatkaa.

  VastaaPoista
 49. Hämeenkylä on tässäkin suunnitelmassa jätetty TODELLA huonoon asemaan ja meidän nykyiset yhteydet heikkenevät selvästi! Mistä tämä johtuu? Katsokaa nyt PÖLLÖT suunnittelijat kuinka monta tuhatta asukasta Hämeenkylässä asuu!!! Yölinjoja meille ei suoda ollenkaan, kaupungista pitää tulla taksilla tai ainakin vähintään Pähkinärinteestä. Ja ruuhka-aikoina meille on IHAN 20 minuutin välein yhteys Myyrmäkeen. Mitä helvettiä me siellä teemme, kun pitäisi päästä kaupunkiin tai vaikkapa Tapiolaan?
  En ymmärrä ollenkaan tätä joukkoliikenneyhteyksien huonontamista, onko teissä joku Hämeenkylän vihaaja? Runkolinja 300 pitää ulottaa Pähkinärinteestä Hämeenkylän ja Variston länsiosan kautta uutta yhteyttä käyttäen Myyrmäkeen, siis yksi venytys Pähkinärinteestä Hämeenkylään ja sieltä sitten jo suunnitellulle reitille. Minkä vuoksi tätä venytystä ei voida tehdä? Voin vaikka vannoa, että joukkoliikenteen käyttäjien määrä kasvaisi myös Hämeenkylän alueella!
  Nyt esitetty suunnitelma EI SAA TOTEUTUA!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Muuhun en ota kantaa, mutta yölinjojahan nyt ei ole vielä suotu minnekkään, päätökset niistä tehdään vasta myöhemmin.

   Poista
 50. Kuten monessa muussakin kommentissa mainitaan, suora yhteys Niipperistä Helsingin keskustaan tarvitaan. Näillä yhteyksillä joutuu ajamaan radan varteen omalla autolla.

  VastaaPoista
 51. Lopettakaa noiden runkolijojen suunnittelu ja palatkaa asukkaita palveleviin linjoihin. Matkat pysäkille mononinkertaistuu. Linja 520 syvältä.

  VastaaPoista
 52. 321 ei saa lakkauttaa! Vaihdot tuovat aina epävakautta ja pidentyviä matka-aikoja. Järvenperän ja Haapaniemen alueelle ei mahdu ne autkot, jotka tämä päätös tuottaa. Täällä ei ole parkkipaikkoja kaikille autoille ja tiet ovat hyvin kapeat. En mitenkään hyväksy tällaista suunnitelmaa ilmastonmuutosta vastaan taisteltavana aikana.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Näin on, Haapaniemen alueella on todella pahasti pulaa parkkipaikoista ja tämä on HSL:n vika. Monella perheellä on pakolla kaksi autoa koska liikennejärjestelyt eivät toimi.

   Jos nyt poistetaan viimeisetkin bussit, niin eihän tässä ole mitään järkeä! Leppävaaran yhteys ei todellakaan korvaa 321 sillä bussi leppävaaraan on todella hidas. Lisäksi täytyy tehdä vielä vaihto joka hidastaa matkaa pahimmillaan kymmeniä minuutteja.

   Poista
 53. Linjauudistus vaikeuttaa vanhan-Kaivokselan asukkaita, jos 421 ja 415 lopetetaan sekä 431 kulkee vain arkisin ruuhka-aikaan. Joko Myyrmäen suuntaan 412 korvaava linja tulisi ajaa vuoroa useammin myös viikonloppuisin, jotta vaihto junaan olisi järkevä. Tai 415 linja säilyttää sekä 431 linjan tulisi liikennöidä viikonloppuisin ja ruuhka-aikojen ulkopuolella.

  VastaaPoista
 54. Uudet runkolinjat 520 ja 530 ovat todella tervetulleita eteläisen ja läntisen Espoon asukkaille joille olematon poikittaisliikenne Vantaalle ja Kehäradalle paranee kertaheitolla tuntuvasti. Linjan 560 jatkaminen ei ole niin oleellista koska suurimmat poikittaiset matkustustarpeet Espoosta kohdistuvat Kehäradan varteen (mm lentokenttä) joka tulevilla runkolinjoilla saavutetaan sekä Myyrmäessä että Martinlaaksossa.

  VastaaPoista
 55. 400:n sanotaan korvaavan linjan 436. Nykyisin kätevä työmatkayhteys Myyrmäen (Louhelasta) ja Kalajärven väliltä poistuu kuitenkin kokonaan. Jos 583K:n Espoon puoleinen pää menisi Kalajärvelle asti, tämä voisi palvella korvaavana linjana - kunhan sitä ei käsiteltäisi VAIN ruuhkalinjana eli se kulkisi koko työpäivän ajan (suunnitelmassa ei näy, mikä on 583:n normaali linjaus).

  Suunnitelman jakaminen erikseen Vantaan ja Espoon välille kielii siitä, että työmatkojen kuvitellaan edelleen suuntautuvan toisesta päästään Helsinkiin tai omaan kuntaan.

  VastaaPoista
 56. Niipperistä/Juvanmalmin teollisuusalueelta pitäisi saada useammin liityntälinjaa linjan 400 kanssa. Viikonlopputöissä ainoa liintyntälinja edelleenkin palvelee vain tunnin välein + nyt myös joutuu vaihtamaan 15min välein kulkevaan linjaan? Miksi? Matka-aika on nyt 436:lla yli 50min suuntaansa Juvanmalmista Kannelmäkeen, uudistuksen jälkeen voi mennä viikonloppuna jo puolitoista tuntia. Ei kuulosta parannukselta, vaikka miten katsoisi.

  Pitäisi saada joko myös suora linja Helsinkiin Hämeenlinnanväylän kautta tai vuorovälit puoleen nykyiselle myös viikonloppuisin! Kaikkien työvuorot eivät ole aamupäivällä varsinkin aukioloaikojen vapautuksien jälkeen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Autolla samaan matkaan kuluu 10-15min ruuhkasta riippuen. Taitaa mennä autonhankkimiseksi tämä.

   Poista
 57. Tosiaan idioottimaista lopettaa 321 ilman, että tarjotaan todellista vaihtoehtoa sille. Vaihtoehto ei ole täältä Laaksolahdesta lähteä Leppävaaraan köröttelemään hitaalla bussilla tai vaihtamaan bussia jossain Vihdintiellä. Miksi näissä suunnitelmissa pyritään tarkoituksella huonontamaan julkistaliikennettä, kun samalla toisaalla/toisaalta yritetään saada ihmisiä julkisten käyttöön, oman auton sijasta. Tämä ei tue julkisten käyttöä vaan päinvastoin lisää vain omien autojen käyttöä ja yleistä vitutusta.

  Ps. Toivoisin parempaa ja laadukkaampaa omien verovarojeni käyttämistä kuin tällainen sekoilu.

  VastaaPoista
 58. Suora yhteys Niipperistä Helsinkiin täytyy säilyttää. Sitten suunnitelma olisi oikeasti parannus entiseen!

  VastaaPoista
 59. Nyt näyttää jo paremmalta. Tosiaan 436 täytyy säilyttää tai jotenkin toteuttaa vaihdoton yhteys Niipperistä Helsinkiin. Linjalle 436 on tällä hetkellä erittäin paljon matkustajia, Niipperistä täytyy säilyä vaihdoton matka Elielinaukiolle/Kamppiin. Jos tämä toteutuu, on tämä suunnitelma hyvä.

  VastaaPoista
 60. Juvankartano/Niipperi ei juurikaan hyödy vuoroväleissä tästä liityntälinjaideasta. Jo tällä hetkellä linjojen 435, 436, 437 ja 566 yhteinen vuoroväli kehäradalle ja takaisin on lähes sama, kuin tässä suunnitelmassa ja lisäksi on suora linja Keskustaan, eli tämä ei meitä hyödytä.

  VastaaPoista
 61. Tässä uudessa versiossa 2 on linjan 345 reitti nyt optimi ja hyvä homma että se säilytettiin. Perheemme käyttää linjaa 345 Vihdintietä pitkin kulkemiseen menemättä Helsingin keskustaan asti, joten vaihdot mahdollisiin runkolinjoihin eivät ole toimiva ratkaisu. Ja silloin kun tahdomme keskustaan asti niin vaihdoton yhteys on paras (ja usein myös nopein).

  VastaaPoista
 62. Loistavaa, jos linja 345 säilyy entisellään. Minä ja moni muu pystyisimme jatkossakin tekemään työ- ja koulumatkamme julkisilla. Näin autottomalle ja ajokortittomalle hirmuisen tärkeä asia, ja lapsille erityisesti. Erityisen tärkeää suoran linjan säilyminen on myös Rinnekodin asukkaille.

  VastaaPoista
 63. Haluaako HSL pakottaa ihmiset autoilemaan? Linjaa 321 ei saa lopettaa,sehän on ainoa suora linja Järvenperästä kaupunkiin.

  VastaaPoista
 64. Linjaa 321 ei saa lopettaa, se on olennainen osa nopeaa kulkua Pohjois-Espoosta Helsinkiin.

  Jos on pakko tanssia tämän uuden "runkolinja"-uskonnon mukaan, niin nimettäköön sitten nykyinen 321 runkolinjaksi 300.

  VastaaPoista
 65. Kun 415 loppuu, Ylästöstä ei pääse enää suoraan Hämeenlinnanväylälle eikä Mannerheimintielle, puhumattakaan lentokentälle. Se on iso huononnus ylästöläisille.

  VastaaPoista
 66. Linjojen 583 ja 584 reitit ovat onnistuneet ja kattavat. Vuoroväli saisi ruuhkan ulkopuolella tosin olla tiheämpi.

  Linja 583K saisi kuitenkin ajaa Juvantien sijaan Juvankartanontielle asti ja kääntyä sieltä Juvan teollisuuskadulle. Näin myös Juvankartanon ja kaikki Juvanmalmin matkustajat saataisiin kyytiin. Tämä toisi paljon enemmän matkustajia.

  VastaaPoista
 67. Suora linja Niipperistä Helsinkiin on ehdottomasti säilytettävä. Sitten olisi tyytyväinen tähän suunnitelmaan.

  VastaaPoista
 68. Aivan turha säilyttää linja 345 ennallaan. Sillä on huomattavasti pienemmät matkustajamäärät Pohjois-Espoosta, kuin linjalla 436. Jos ei linjaa 436 säilytetä, niin yhtäläisesti myös 345 täytyy pätkiä. Mutta jos mahdollista niin 436 täytyy säilyttää, sille on erittäin suuri tarve ja paljon matkustajia, eikä liityntälinjoil saada kovin paljon nykyistä parempaa vuoroväliä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linjan 345 säilyttäminen ennallaan on kaikkea muuta kuin turhaa. Linjalla on paljon tyytyväisiä matkustajia, jotka käyttävät sitä päivittäen. Se on suurimmalle osalle käyttäjiä joko ainoa ohikulkeva tai ainoa käyttökelpoinen linja. Lisäksi eräälle merkittävälle käyttäjäryhmälle vaihdollisten yhteyksien hahmottaminen ja hahmottaminen olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta. Linjan lähtöpiste on myös kaukana keskustasta, ja matka-aika Rinnekodista/Rinnekodille saakka on nykyiselläänkin pitkä, vaihtojen kanssa suorastaan mahdoton. Se on ja olisi tulevaisuudessa ainoa suora Vihdintien linja. Sellaisenaan se ei palvele pelkästään Kalajärven, Rinnekodin ja Lahnuksen asukkaita vaan myös Vihdintien varren käyttäjiä sekä Vantaalla että Helsingissä. Runkolinja 300 jättää monia katveeseen ja Vihdintietä pitkin kulkeva suora linja toisi hieman helpotusta esim. Hämeenkylän, Vapaalan ja Askiston asukkaille, jotka asuvat riittävän lähellä Vihdintietä. En oikein ymmärrä muutenkaan logiikkaa kommentin takana. Jos toivomasi linja ei löydy tästä suunnitelmasta, niin muutkin toimivat linjat pitää tuhota syystä että ? Jotta kaaos olisi mahdollisimman täydellinen? Hyvän kokonaisratkaisun kannalta linjan 345 säilyttäminen ennallaan on ehdottoman tärkeää!

   Poista
 69. Saataisiinko Pohjois-Espoosta (Kalajärveltä ja Niipperistä) liityntälinja Jorviin? Jorvista olisi hyvät jatkoyhteydet esim. Tapiolaan, Matinkylään ja runkolinjalle 200. Ja erityisesti saataisiin suora linja Jorvin sairaalaan, jolle olisi tarvetta.

  VastaaPoista
 70. Eli poistuisiko 332 Askistosta? koska omasta mielestäni se on ollut toimiva linja ja reitti ja askistolaisillakin on oikeus päästä suoraan Helsinkiin. On myös toimivaa myöhään illalla tulla 332:lla Askistoon, kuin esim, vaihtaa junasta bussiin.

  VastaaPoista
 71. HSL voisitteko tähän tarkentaa 520 reittiä. Lintuvaaran alueella vaikea ottaa kantaa, kun kartan hahmottaminen on meille monille vaikeaa, kun puhutaan uudesta katuosuudesta Lintulaaksontiellä.
  Menisikö 520 siis Lintulaaksontietä pitkin Helmipöllönmäen ohi ja siitä suoraan kehälle Aseveljentien pysäkin jälkeen, ei pysähtyisi enää Sellon edessä vaan leppävaaran aseman pysäkki olisi kehä 1? (Kuten joku tuolla ylempänä kirjoittaa)

  VastaaPoista
 72. Eli Niipperistä ei pääse Helsingin keskustaan alle tunnissa? Muutettuani keväällä Niipperiin ehdin jo nauttia bussiyhteyksistä ja jopa harmitellakin alle vuotiaan saksalaisen kulkupelin hankintaa. Vaan käyttöönhän tuo sitten tuleekin, bussin voi unohtaa.

  VastaaPoista
 73. Haapaniemenristiltä on viime vuosina viety linja 533, 239T ja nyt 321 eli enää ei pääse suoraan esim. Kauniaisiin tai Matinkylään tai ruotsinkieliset lapset alueelta Rödskogin kouluun suoralla bussilla (nyt heiltä kestää 7km matka 45minuuttia päästä kahdella bussilla kouluun, myös ekaluokkalaisilta)ja mansikkana kakun päällä jatkossa ei enää pääse myöskään suoralla bussilla Hgin keskustaankaan. Haapaniemi on uudehko asuinalue ja nyt siltä viedäään kaikki julkinen liikenne. Koko ajan peräänkuulutetaan, että ihmisten pitäisi käyttää julkista liikennettä näinä ilmastonmuutoksen aikoina, HSL ei ilmeisesti ole kampanjassa mukana. Kalliille kehäradalle ja länsimetrolle pitää hakea katetta nyt hinnalla millä hyvänsä, myös alueilta, joita ne eivät hyödytä millään tavalla. Suurimmat häviäjät tässä linjojen lopettamisessa ovat lapset ja nuoret, jotka eivät voi vain lisätä yksityisautoilua. Heidän harrastuksiin ja kouluihin kulkeminen hankaloituu merkittävästi, ilmeisesti ei haluta opettaa tuleville polville julkisen liikenteen käyttöä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tässä puhuu järjen ääni. Älkää lopettako linjaa 321. Haapaniemenristi tarvitsee sen.

   Poista
  2. Miten ylipäänsä voitte väittää, että kahden vaihdon takana oleva yhteys korvaisi linjan 321 Haapaniemestä? Sitä ei varmasti kukaan käyttäisi! Tällä muutoksella HSL ajaa perheet Koskeloon autokaupoille. Sitä te varmaan loppujen lopuksi haluatte.

   Poista
 74. Vapaalantie jää aivan pussinperäksi..ilman busseja! Mitä järkeä tiivistää kaavaa ja sitten poistaa palvelut? 332 on todella tärkeä kaikille niille, jotka asuvat Vapaalan keskiosissa. Reunoilta voi ainakin kesäkeleillä vanhempikin ihminen vielä kävellä Rajatorpantielle tai Vihdintielle, mutta Vapaala on iso alue. Ei todellakaan tue kestävän kehityksen asiaa myöskään työntää ihmisiä väkisin käyttämään yksityisautoa! Huono idea. Jalkautukaa! Aika lailla mutkat suoriksi vedetty linjaus, huomioimatta Vapaalalaisten tarpeita-

  VastaaPoista
 75. Linjan 345 säilyttäminen vanhanlaisena on huikea parannus edelliseen suunitelmaan. Hienoa, että palautetta on kuunneltu. Rinnekodin asukkaat ja työntekijät, Lahnuslaiset ja Kalajärveläiset sekä muut Vihdintien varren käyttäjät kiittävät!

  VastaaPoista
 76. Suunnitelma heikentää oleellisesti Lähderanta-Pähkinärinne välillä asuvien perheiden matkustamista julkisilla kulkuvälineillä. Jo 1970-luvulla linjaa 321 käyttäneenä (silloin 315 ja 316) tiedän kokemuksesta sen palvelevan alueen asukkaita ja vuosikymmenten varrella bussit ovat olleet pääsääntöisesti istumapaikoiltaan hyvin täytettyjä. Varsinkin ihmiset jotka em. alueelta matkustavat Vihdintien varrella sijatseviin liikekeskittymiin, esimerkiksi Konalaan, Lassilaan, Pitäjänmäkeen (Valimon alue), Haagaan, Ruskeasuolle, Huopalahteen, Meilahteen joutuvat vaikeuksiin matkan suhteen. Ei siksi etteivätkö pääsisi ehdotetulla linjastolla perille, vaan siksi, että palvelutaso heikkenee herkittävästi suhteessa matkan pituuteen. Noilla mainitsemillani alueilla sijatsee mm. sairaala, invaliidiliitto, sekä merkittäviä työpaikkakeskittymiä ja kauppakeskittymiä. Ehdotettu runkolinjamalli ei toimi, vaan parempi malli on suppilomalli. Siinä sama bussi jatkaa suppilon reunalta runkoa pitkin. Vihdintien vaikkapa Konalasta Haagaan matkustaville asia lienee yhdentekevä, mutta sen sijaan Rajatorpantien-Pitkäjärventien-Kolkekannaksentien asukkaita ehdotettu runkolinjamalli ei palvele lainkaan paremmin vaan selkeästi heikommin.

  VastaaPoista
 77. Bussi 555 saisi mieleellän jatkaa edelleen Leppävaarasta Otaniemeen. Otaniemessä on mm. iso uusi lukio, johon kuljetaan kaikkialta Espoosta, myös Lintuvaarasta (Olarin ja Pojois-Tapiolan lukiot yhdistettiin ja siirrettiin Otaniemeen). Aalto-Yliopistoon ja lähimmälle metroasemallemme kuljetaan niin ikään bussilla 555 Lintuvaarasta. Ikävää, jos suora bussilinja Lintuvaarasta Otaniemeen poistuu.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kannatan, 555:n Leppävaaran ja Otaniemen välinen yhteys on todella hyödyllinen varsinkin opiskelijoille ja harmittaa että aiempi suora yhteys Otaniemeen tulee jatkossa vaatimaan vaihtoja. 555 ja 550 kulkevat jo nyt päällekäin tätä väliä, miksi Raide-Jokerin valmistumisen pitäisi muuttaa tilannetta?

   Poista
  2. Linjalla 555 on paljon Lintuvaarasta ja Pohjois-Leppävaarasta tulevia matkustajia, joiden matkan pää on joko Otaniemi tai Keilaniemi. Osalla opiskelu-- tai työpaikat ovat täällä tai sitten on vaihto metroon. Bussin vuoroväli on nyt 10 minuuttia ruuhka-aikaan ja bussi on varsin täynnä.
   Jos Leppävaarassa pitäisi vaihtaa kehää pitkin kulkevaan 550:een, siihen menee useita minuutteja, paluumatkalla vielä enemmän. Hissit ovat käyttökelvottomia erilaisten eritteiden hajuisia narkkarien piikitys- ja yöpymispaikkoja. Raput ovat taas talvella vaaralliset ja huonossa kunnossa (lumet ja jäät poistamatta). Ei kiitos siis tällaiselle vaihdolle, joka ei edes kaikille ole mahdollinen edellä mainituista syistä.

   Poista
  3. Yhteys Otaniemeen on tosi tärkeä! Kun 555 kulkee, pääse parissakymmenessä minuutissa. Viikonloppuisin 555B:llä menee melkein tunti, kun pitää vaihtaa Leppävaarassa. Jostain kumman syystä.

   Poista
 78. 321:ä ei missään tapauksessa saa lopettaa. Suurin osa sen nykyisistä käyttäjistä valitsee yksityisautoilun.

  VastaaPoista
 79. Olisi paljon hyödyllisempää jos 520 linja menisi Vihdintielle aikasemmassa vaiheessa koska sen varrella on erittäin paljon työpaikkoja. Esim jo Kehä 1 kohdalta tai edes Konalantien kohdalta

  VastaaPoista
 80. Linjan 345 säilyttäminen on täysin turhaa. Se ei tue HSL:n uutta strategiaa, sekottaa nykyistä linjastoa eikä tuo tiheämpiä vuorovälejä reitilleen Espoossa. Argumentti vammaisista ei ole oikea, sillä erittäin harva rinnekodin vammainen käyttää joukkoliikennettä.

  Jos lähdetään runkolinjamalliseen joukkoliikenteeseen, täytyy sitä noudattaa koko suunnittelualueella. On kummallista, että joiltain alueilta suorat linjat säilytetään ja joiltain ei.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Itse asiassa linja 345 tukee vallan mainiosti HSL:n uutta strategiaa. Se on jo runkolinja ja tulevaisuudessa täydentävä sellainen. Linja 300 on todellinen runkolinja vasta Helsingin puolella ja Vantaan ja Espoon puolella tarvitaan myös kipeästi suoraa Vihdintien yhteyttä eli runkolinjaa. Linja 300 ei ulotu riittävän pohjoiseen eikä myöskään kaikkialla vaikutusalueellaan kulje suoraan Vihdintietä pitkin. Täten moni alue Vihdintien varrella jää paitsioon ja täydentävä runkoyhteys on tarpeellinen. Linja 345 toimii tässä tarkoituksessa erinomaisesti, se ei sotke uutta linjastoa vaan päinvastoin täydentää sitä ja tuo liikkumiseen erilaisia vaihtoehtoja. Linjan vuorovälit eivät tihene, mutta linjan pituuden vuoksi suora yhteys koetaan merkittävästi tärkeämmäksi kuin hieman tiheämpi vuoroväli. Tynkälinja olisi parhaimmillaankin kulkenut vain 20 minuutin välein ja huonosti sijoitettu vaihtopysäkki ja jatkolinjan kiemurtelu olisivat imeneet kaiken hyödyn tuosta tihennyksestä matka-aikojen paisuessa järjettömiksi. Linjan 345 säilyttäminen suorana on loistava päätös ja pelastaa koko linjan käyttökelpoisuuden.

   Poista
 81. Tämä suunnitelma on hyvä. Niipperistä kun saisi vielä lisäksi liityntälinjan Jorviin, niin linjasto olisi erittäin selkeä ja kattava.

  Liityntälinjojen nopeuteen tulisi kiinnittää erityisesti huomiota. Myös runkolinjan 400 vuoroväli epäilyttää, riittääkö tosiaan 10 minuutin vuoroväli.

  Pohjois-Espoosta on edelleen vaikeaa päästä Lauttasaareen, jokin linja voisi kulkea esim. Louhelasta/Martinlaaksosta/Aviapolikselta Lauttasaareen.

  Lisäksi linjan 236 reittiä pitäisi nopeuttaa.

  Vielä pientä hiontaa, niin sitten suunnitelma on hyvä.

  Edelleen toivoisin, että Etelä-Espoon tapaan 436 säilyisi A-variantilla (436A) ruuhka-aikaan.

  Toivon, että näistä ideoista harkitsisitte edes yhtä. Laitoin nyt omia ja tuttavieni toivomia parannuksia, joille olisi mahdollisesti tarvetta.

  VastaaPoista
 82. Kun poistetaan linja 421 niin miten pääsen esim. Kivimäestä Martinukseen teatteriin tai konserttiin. Ennen aikaa meni vajaa 10 minuuttia, nytkö pitäisi mennä yhdellä bussilla juna-asemalle ja sieltä taas toisella oletteko ajatelleet lainkaan Kivimäkeläisiä Martinlaaksossa, meitä asuu paljon vanhoja ihmisiä täällä, minäkin olen yli 80 ja liikkuisin mielelläni Martinlaaksossa tapahtumissa, myös iltaisin

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Bussi numero 421 on Kivimäen ainoa lähibussi, olisi täysin typerää lakkauttaa se.

   Poista
 83. 321 linjaa ei tule lakkauttaa. Ainoa suora yhteys Laaksolahdesta Helsinkiin. Tärkeä koululaisille ja työssäkäyville.

  VastaaPoista
 84. Kyseinen linja ei palvele ainoastaan Rinnekodin asukkaita, vaan kaikkia Vihdintien varrella asuvia. Kyseinen linja on elinehto kaikille välillä Rinnekoti-Kehä 3 asuville. Se on ainoa linja tuolla välillä ja sitä käytetään paljon työ- ja koulumatkoihin. Alueella asuu paljon lapsiperheitä, eikä se todellakaan ole ainoastaan Rinnekodin asukkaille suunnattu linja. Lisäksi se on ainoa linja Helsingistä Luukin ulkoilualueille. Se on tähän asti ollut ainoa oikeasti suora linja joka oikeasti kulkee suoraan pitkin Vihdintietä. Se ei mitenkään sekoita nykyistä linjastoa sen enempää kuin tulevaakaan. Se ei tuo tiheämpiä vuorovälejä reitilleen, mutta ilman sitä ei Luukista, Lahnuksesta, Kalajärveltä, Metsämaalta, Odilammelta tai Askistosta pääse edes sinne runkolinjan varteen. Matka-aika pelkästään Kalajärveltä kyseisellä linjalla on tunti Helsingin keskustaan. Olisi aika kummallista, että Odilammelle ja Lahnukseen on juuri rakennettu liityntäparkit vain huvin vuoksi. Ne on rakennettu palvelemaan paikallisia asukkaita jotta he pääsevät sen ainoan bussilinjan kyytiin, joka alueella kulkee. Kiitos HSL, että olette oivaltaneet linjan 345 tärkeyden.

  VastaaPoista
 85. Linja 415 on loistava linja Ylästöstä Helsinkiin. Olen ollut siihen erittäin tyytyväinen. Mieluummin nopea suora linja Ylästöstä hiukan harvemmin kuin vaihtaen Martinlaaksosta tiheämmällä vuorovälillä. Jos uudistus toteutuu, matkanteko Ylästöstä sen kuin hidastuu.

  VastaaPoista
 86. Miksi linja 530 päättyy jo Myyrmäkeen? Eikö espoolaisia työmatkalaisia voi kuljettaa Martinlaakson teollisuusalueelle ja pois sieltä kuten tähänkin asti?

  VastaaPoista
 87. Jos linja 436 lakkautetaan, kuinka Hämeenlinnantien varrelta pääsee enää Pohjois-Espooseen Kalajärvelle? Linja 345 ei lämmitä, koska se kulkee Vihdintietä pitkin.
  Kyllä Hämeenlinnantietä pitäisi kulkea jokin linja myös Pohjois-Espooseen saakka.

  VastaaPoista
 88. Harmillisen taidokkaasti näyttää jäävän Variston ja Martinkylän alue pois uusista kuvioista. Nyt on Martinkyläntietä pitkin ollut todella hyvät yhteydet esim. Vantaankosken ja Martinlaakson juna-asemille, mutta nyt näyttää heikentyvän merkittävästi.

  VastaaPoista
 89. 555 tuo paljon Vaskivuoreen koululaisia Espoosta. Yhteydet vaikeutuvat huomattavasti pakollisen vaihtamisen myötä.

  VastaaPoista
 90. Linjan 421 lakkauttaminen todella typerää, miksi kaikki liikenne pitää ohjata niin että joutuu vaihtamaan junaan. Olen suosinut linjaa koska ei ole tarvinnut kävellä juna-asemalle asti, ja bussi on myös rauhallisempi, ei tarvitse myöhään asemanseutua kulkea. Miten lina 400 muka korvaisi mm. linjan 421 kun reitti on lähes junan ? Linja 400 sitä paitsi nousee moottoritieltä jo Kaivokselan liittymässä, miksi se tulee ohjata Myyrmäen kautta eikä seuraavasta Martinlaakson liittymästä jossa se palvelisi laajempaa asiakaskuntaa Vantaanlaaksossa ja Kivimäessä. Aivan järjetöntä lähteä muuttamaan toimivaa hyvää reittiä, jolla on aina paljon matkustajia.

  VastaaPoista
 91. Uskon, että linjan 520 tulisi kulkea asutuimmilla alueilla Leppävaran ja Matinkyllän välillä, niin parempi ottaa pois Turunväylän osus ja sen sijaan tehdä siitä enemmän kun linjaa 532 Turuntien kautta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. HSL:n 560:n jatkeen suunnitelmien mukaan turunväylää kulkevalla runkolinjalla olisi enemmän kuormitusta kuin 532:n reittiä kulkevalla

   Poista
 92. Linjaa 415 ei saa lakkauttaa! Miksi linjaa 431 voi tehdä vaihdolliseksi Vantaanlaaksossa? Linja 415 palvelee Lentokenttä, Aviapolis, Kartanonkoski, Pakkala ja Ylästö ihmisiä ja linja 431 Kivistö ja Vantaanpuisto. Otan vain matkan Vantaanlaaksoon johon suunniteltu vaihto on. Voi uskoa kummassa on enemmän ihmisiä kyydissä. Olen nähnyt linja 431 ajavan Vantaanpuiston suunnalla matkalla Kivistöön vajaa 5 ihmistä kyydissä, linja 415 ei ole edes keskellä päivää niin tyhjä matkalla lentokentälle.

  VastaaPoista
 93. Linjan 415 / 415N lopettamisen myötä vaihdoton yhteys lentoasemalle katoaa monin paikoin Länsi-Vantaalla ja Länsi-Helsingissä. Etenkin varhaisaamuina ja myöhäisiltoina vaihdolliset yhteydet toimivat huonosti ja ovat jopa hitaampia kuin kiertelevä yöbussi 415N. Yhteydet lentoasemalta läntiseen kantakaupunkiin ovat jo nyt heikot ja tuo heikentäisi entisestään, kun ei ole Pisararataakaan näköpiirissä ja Pasilan raitiolinjoja ajetaan Töölön sijaan Meilahteen ilman pysäkkiä Taka-Töölössä. Alkaa Finnair Bus olla ainoa käyttökelpoinen vaihtoehto, kun HSL:n tarjonta heikkenee niin suorien kuin vaihdollistenkin yhteyksien osalta.

  VastaaPoista
 94. 421 linjan lopettamisen myötä Martinlaaksossa mm. Kivimäen alue jää täysin ilman linjoja, mottiin. Helsinkiin meno vaikeutuu huomattavasti!!!Haluaako HSL ohjata kyydin tarvitsijoita Hämeenlinnan tien varteen Nurmijärven ym linjoille? Linjan pitäisi kulkea edes mäen alta, eli Martinlaakson tietä,ettei aina pitäisi mennä asemalle. Ja jos asemalle asti kävelee niin silloin yleensä kannattaa mennä Helsinkiin junalla, eikjä kiemurtelevalla bussilla!!
  Kyse on mm. myöhään töistä tulijoiden turvallisuudesta, kun pimeät kadut ja liukkaat käytävät, Eikä Helsinkiin pääse edes entiseen tapaan

  VastaaPoista
 95. Millä pääsen Kukintieltä Raappavuorenkujalle, kun linja 421 lopetetaan. Olen 81 vuotias ja käyn viikottain kylässä Raappavuorenkujalla. 421 bussilla matkaan kuluu n. 5 minuuttia mutta jos joudun vaihtelemaan busseja, ja meneekö mikään bussi enään sinne, kauanko matkaan menee aikaa, ja kulkeeko mikään bussi Kukintielle iltaisin?

  VastaaPoista
 96. On tietysti ikävää, että monilta paikoin näyttäisi sujuvat, suorat yhteydet vähenevän. Ehkä myös negatiiviset muutokset kimmoittavat kommentoimaan herkemmin kuin positiiviset näkemykset. Tässä yksi positiivinen, yhtä linjaa koskien: Runkolinja 300 on loistava juttu! Ja pysäkille noin tiheän vuorovälin innoittamana jaksaa ehkä kävellä pikkuisen kauempaakin. Toivottavasti samalle linjalle tulee myös yöliikennettä. Kaiken kaikkiaan aika kattavalta näyttää linjasto (ei tietysti kaikkia paikkoja kata, mikä ymmärrettävästi aiheuttaa ongelmia). Ja hyvä myös, että linja 345 jatkaa suorana Rinnekodille!

  VastaaPoista
 97. Kun 582 ei enää lähde Serenasta vaan Kalajärveltä, meidän lapset eivät enää pääse bussilla suoraan kouluun (Lagstadin ala-aste), vaan joutuvat vaihtaa bussia. Joskus vaihdon yhteydessä joutuu odottaa n 15 min, ja koulumatkaan (joka on 18 km) menee kohtuuttoman paljon aikaa. Toivomme että huomioisitte myös ruotsinkieliset koululaiset kun teette linjamuutoksia.

  VastaaPoista
 98. Haluaisin antaa palautetta, mutta se on tehty hyvin vaikeaksi. Ensin täytyi selata koko teksti läpi, vaikka suurin osa muutoksista ei koske minua, ja lisäksi joutui vielä selaamaan hirveän määrän kommentteja, ennen kuin kommenttikenttä edes löytyi. Ja ainut tapa antaa palautetta taitaa olla tämä blogin kommenttikenttä? Ei tunnu kovin asialliselta tavalta hoitaa näinkin tärkeää asiaa. Itse en ainakaan tässä julkisesti halua tarkasti alkaa selitellä perheeni tai omiakaan kulkemisia, mitä tällainen linjastoon liittyvä palaute vaatisi. Tuntuu että tämä on tehty mahdollisimman hankalaksi ja epäviralliseksi juuri sen takia että palautteen määrä olisi mahdollisimman vähäistä ja "ei niin tärkeää" jotta päättäjät voivat tehdä millaiset linjat haluavat, asiakkaista välittämättä. Plussaa kuitenkin siitä että HSL sentään ilmoitti kyseisistä suunnitelmista sähköpostitiedotteessa. Ja linja 520 on erittäin tarpeellinen ja positiivinen yllätys, tosin se saisi kulkea uusmäen kautta, koska lehtovuoresta/uusmäestä ei tällä hetkellä pääse julkisilla juuri mihinkään. Ja moniin linjan varrella oleviin paikkoihin, esim kauppakeskuksiin ja junille kuljettaisiin paljon.

  VastaaPoista
 99. Linja 300 koukkaamaan Hämeenkylän kautta!

  VastaaPoista
 100. Tarkoitus on lisätä julkisenliikenteen käyttöä mutta Variston ja Hämeenkylän alueella se tehdään entistä hankalammaksi jos et satu asumaan Luhtitiellä. Hienoa on se että vuoroväli lyhenee.

  VastaaPoista
 101. Säilyttäkää suora yhteys Hämeenkylästä Vihdintietä keskustaan kiitos, esimerkiksi runkolinja kiertämään Hämeenkylän kautta vaihdottoman yhteyden takaamiseksi. Ilmeisesti Rajatorpan tiellä liikenne vähenee jatkossa huomattavasti ja useat linjat käyttävät jatkossa uutta tietä Varistosta Myyrmäkeen, onko näitä vaikutuksia mietitty?

  VastaaPoista
 102. Yhteys Rajatorpasta Myyrmäkeen, Nuijatien kautta, saisi kulkea myös viikonloppuisin. Työmatka Rajatorpasta Harkkokujalle Tammistossa vaikeutuu linjan 572 muutosten vuoksi.

  VastaaPoista
 103. Samaa mieltä kuin muutkin, Vantaanlaakso on jäämässä mottiin. Ei käy! Pendelöin Viherkummusta Helsinkiin ja takaisin päivittäin. Nyt ruuhka-aikaan Helsinkiin kulkee 8 bussia tunnissa (415, 431, 421), kaikki ovat täysiä. Ihmisiä tulee ja menee matkan varrella, en katso asiaa ainoastaan Viherkummun vinkkelistä. Samoin iltaisin bussit ovat täysiä, koska vuoroja on jo nyt harvakseltaan. Miten ihmeessä ihmiset mahtuvat yhteen ainoaan 431 ruuhkalinjaan, jos Kivistöön muuttaa entistä enemmän porukkaa? Kuten useat ovat todenneet, kaikki eivät työskentele 8-16 välillä, muutakin elämää on. 431 vuorot on taattava koko päivälle, iltaisin ja viikonloppuisin. Suosittelen suunnittelijoille testiajoja eri vuorokauden aikoihin ja kuuntelemaan vantaalaisten kommentteja. Jos Silvolan autotalojen tilalle suunnitellut 5000 asukkaan kerrostalot toteutuvat, voittekin saman tien aloittaa uuden suunnitelman. Käytän Helsingin keskustan kauppoja ja muita palveluja, koska vantaalaisiin palveluihin ei enää ole järkeviä yhteyksiä. Todella sääli, mieluiten tukisin oman kaupungin toimintaa. Pysäkit ovat jo nyt huomattavasti aiempaa kauempana ja matka-ajat vaihtoineen liian pitkiä. Tämän uuden huonon suunnitelman mukaisesti pysäkeille olisi useampi kilometri. Jumboon ei pääse jatkossa lainkaan jos 415 lopetetaan. HSL:n ehdottama pysäkki Martinlaakson/Vantaanlaaksontien kulmassa ei ole vaihtoehto. Suunnittelupöydän kartalla voi näyttää lyhyeltä matkalta linnuntietä Viherkumpuun, mutta suunnittelijat voivat kokeilla miltä tuntuu kauppakassien raahaus ylös Vantaanlaakson jyrkkää harjua. Ikäihmiset ja lapset eivät jaksa edes ilman kantamuksia, mäki on todella liukas talvella. Aivan käsittämätön tämä suunnitelma, tehkää uusi. 431 ja 415 siis säilytettävä. Kiitos.

  VastaaPoista
 104. Nyt on unohdettu muiden muassa Louhela.
  Joillain vuoroilla on mukamas yhteys Louhelan asemalle. Nyt Louhelan aseman pysäkkinä kirkon kohdalla molemmin puolin. Myyrmäentien pysäkki johtaa metsään jossa saa liukastella tosi pitkään.
  Vuoro 335 on ajanut Louhelantietä, eikä edes viikonloppuisin. Olisi kätevä linja Myyrmäkeen. Tai Martinlaaksoon länsipuolelle. Myyrmäentien linjan voisi siirtää aina ajamaan Louhelantien kautta.
  436 on ajanut Louhelantietä. Nyt sekin ollaan siirtämässä. Meidät unohdetaan täysin.
  Tarvitsemme yhteyden Helsinkiin. Joku linja pitäisi siirtää ajamaan Martinlaakso-Louhelantie -Kaivoksela. Vaikka Kaivoksela olisi päätepysäkki, siitä voisi päästä Helsinkiin.

  VastaaPoista
 105. Linjaa 321 ei voi lakkauttaa. Vanhankartanon asukkaille ei jää mitään suoraa linjaa Helsinkiin vaikka tämäkin linja kestää 50 min. Tämä linja palvelee myös välimatkalle jääviä Pitäjänmäkeen, Ruskeasuolle Ja jopa välietappina Tapiolaan matkaavia. Vanhakartano on todella motissa jos tämä linja jää pois. Ainut järkevä lin ja jota käyttää koko perhe. Jos Espoo ei voi tarjota järkevää bussiliikennettä Vanhakartanon asukkaille niin se voi tarjota Espoolisänä henkilöautot bussilinjan sijaan asukkaille.

  VastaaPoista
 106. Linjaa 321 ei saa lopettaa, se on tärkeä kaikille Järvenperän-Nepperin alueen asukkaille. Miten muka 566 voi korvata 321:n? Eihän se edes kulje viikonloppuisin, ja viikollakin ohittaa Nepperin sujuvasti Koskelon kautta.

  VastaaPoista
 107. Linja 555 tulee ehdottomasti säilyttää Keilaniemeen tai vähintäänkin Otaniemen metrolle asti. Otaniemen merkitys mm. uusien lukioiden myötä kasvaa jatkuvasti, ja siksi vaihdoton yhteys myös Leppävaaran pohjoispuolelta on jatkossa nykyistäkin tärkeämpi. Näkisin, että Raide-Jokerin myötä 555:n merkitys vain korostuu, sillä se on sitten ainoa Kehä I:stä kulkeva bussi nykyisen 550-bussin lakatessa. Esimerkiksi Perkkaan eteläosien suunnalta on huomattavasti lyhyempi kävelymatka Kehälle kuin Raide-Jokerin pysäkeille Säterin puolelle. Itse näkisin myös niin, että 555 toimii hyvin varayhteytenä Raide-Jokerille tuolla välillä, sillä raideliikenne tunnetusti on alttiimpi häiriöille kuin bussiliikenne. Samoin on mielestäni kohtuullista säilyttää vaihdoton yhteys metrolle Pohjois-Leppävaarasta/Hämevaarasta/Myyrmäen ja Martinlaakson suunnalta. Vaihto Leppävaarassa lisää matka-aikaan vähintään noin 10 minuuttia, joka valitettavasti kallistaa monella valinnan yksityisautoilun puolelle, ja lisää entisestään Kehä I:n ruuhkia Leppävaaran ja Keilaniemen välillä.

  Muilta osin suunnitelma vaikuttaa varsin hyvältä. 520-runkolinja saa ehdottoman kannatukseni, sillä se muodostaa huomattavasti nopeamman yhteyden itäisen Lintuvaaran/Helmipöllönmäen ja Leppävaaran välillä kuin nykyinen 202.

  VastaaPoista
 108. Kukintien pysäkeiltä ei suunnitelmassa ole enää suoraa yhteyttä Hämeenlinnanväylälle niinkuin nyt linjalla 421. Juna-asemalle on 1km ja se on huonosti liikkuvalle pitkä matka. Jos on menossa esim. HYKSiin, linja 421 on nyt hyvin toimiva. Jos 400 runkolinja menisi Hämeenlinnanväylää Martinlaakson liittymän kautta Martinlaakson tielle ja siitä asemalle, se olisi parempi kuin 421 nyt.

  VastaaPoista
 109. Vantaanlaaksosta on säilytettävä suorat yhteydet Helsingiin. Vantaanlaaksosta ja Ylästön alueelta käy paljon töissä ihmisiä Meilahden alueella ja vaihto Martinlaaksossa ja kiertely Myyrmäen kautta pidentää matka-aikaa kohtuuttomasti. 431 pitäisi liikkua myös ruuhka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin.

  Miksei linjasta 415 voisi tehdä runko-linjaa nykyisellä reitillä? 415 menee juuri niiden alueiden läpi, joissa juna-asema ei ole lähellä ja palvelee etenkin niitä joilla reitti suuntautuu Helsingin keskustaan päin, mutta ei radan varrelle. Reitti 415 lentoaseman, Jumbon, Hämeenlinnanväylän ja Mannerheimintien pitää sisällään monta tärkeää työssä käyntialuetta ja mahdollistaa joukkoliikenteen käytön kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä ja palvelee myös kattavasti vapaa-ajan liikennettä. Tämän takia linja 415 pitää säilyttää ja näin pitää joukkoliikenne edelleen houkuttelevana vaihtoehtona.

  VastaaPoista
 110. Nyt pitäisi nimenomaan huomioida asuinalueet, joista ei ole junayhteyttä. Esim. Ylästö, Vantaanlaakso, Silvola ja alati kasvava Kuninkaantammi. Myös Vetokannaksen lähelle on suunnitteilla isot kerrostaloalueet samoin kuin Kaivokselassa on jo tulossa uusia taloja juuri Vetokannaksen pysäkin kohdalle. Linja 415 palvelee kaikkia näitä asuinalueita molempiin suuntiin. Sillä pääsee lentoasemalle, Jumboon, Vetokannakselle, Meilahteen, Helsingin keskustaan jne. Myös vaihto poikittaislinjoille 550 ja 560 onnistuu 415 avulla. Nykyisellään bussi on aina täynnä. Se on varmasti yksi laajinta asuinaluetta palveleva linja, jota ei missään nimessä pidä lakkauttaa. Ja olisi tosi hankalaa matkustaa ensin Vantaanlaaksosta länteen Martinlaaksoon, jos suunta kuitenkin on etelään Helsinkiin. Turhan mutkikasta.

  VastaaPoista
 111. HSL ei kyllä kohtele Haapaniemeä hyvin. Alueen bussiyhteydet ovat aivan surkeita tämän muutoksen jälkeen. Ymmärrän, että olette upottaneet rahaa metroon ym. ja haluatte maksaa sen nyt huonontamalla yhteyksiä Pohjois-Espoossa. Kannattaisi miettiä näitä asioita vähän etukäteen eikä mokata aina kaikkea.

  VastaaPoista
 112. Jotenkin surkuhupaisaa, että tässä puolustan 321:stä. Kyseessähän on ihan hirveä yhteys, erittäin hidas ja se kiertää ties missä. Mutta on se nyt parempi kun ei mitään.

  Järjetöntä, että parantamisen sijaan teette vain huonompaa joten joudumme puolustamaan jo olemassa olevaa huonoa ratkaisua.

  Tarvitaan nopeampia suoria yhteyksiä keskustaan, Kehä 3 ja Turunväylä käyttöön. Meidän ei tule tyytyä vain 321:een joka toki pitää säilyttää, mutta myös saada tänne Järvenperä/Vanhakartano alueille nopeita suoria yhteyksiä keskustaan.

  VastaaPoista
 113. Ehdottomasti kaipaisin 421 bussin reittiä Kaivokselan kohdalla Hämeenlinnan väylällä. Käytän päivittäin ko. yhteyttä ja bussipysäkillä on useita muitakin kyytiin nousijoita. Matka-aika pitenee selvästi (se on jo nyt tarpeeksi pitkä matkustaessani Kaivokselasta Vallilaan joka arkipäivä) jos joutuu alkaa kävelemään Vaskivuorentielle. Harmillisesti vuosi toisensa jälkeen Kaivokselan bussiyhteyksiä heikennetään, ei enää kannusta julkisen liikenteen käyttämiseen. Itselläni auto on käytettävissä, joten helposti vaihdan siihen jos julkisen liikenteen käyttäminen hankaloituu.

  VastaaPoista
 114. Kun 321 loppuu Haapaniemestä, ei kukaan pääse sieltä enää töihin. Työttömäksikö pitäisi alkaa? Voisi vaikka kouluttautua päteväksi linjastosuunnittelijaksi, koska sellaisista tuntuu olevan HSL:llä pulaa!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kuulostaa aika karulta tuo "kukaan ei enää pääse töihin" kun bussiyhteys Leppävaaraan ei muutu. Jos haluaa ovelta ovelle yhteyden joka paikkaan Suomessa, pitää vaihtaa taksiin.

   Poista
 115. Vantaanlaakson näkökulmasta uusi ehdotus on kestämätön. Uudet runolinjat eivät palvele Vantaanlaaksoa lainkaan ja ainoaksi buusiyhteydeksi on jäämässä Linja 431, joka ei kulje ruuhka-aikojen ulkopuolella eikä viikonloppuisin.Vantaanlaaksolaiset eivät käy ulkomaailmassa vain ruuhka-aikoina:-)

  VastaaPoista
 116. Vantaan Kaivokselaan Hämeenlinnan väylän itäpuolelle rakennetaan lisää asuintaloja eikä tässä suunnitelmassa ole huomioitu sitä, että arkisin/viikonloppuisin Myyrmäen junayhteyksille pääsee vain 30 minuutin välein, joka ei ole myöskään viikolla ruuhka-aikojen ulkopuolella parannus entiseen, viikonlopun osalta parannettu vuoroväliä, mutta silti joutuu vuoron väleissä juoksemaan Vantaanlaaksontielle tai Vaskivuorentielle.

  Linjastosuunnitelma käytännössä poistaa kokonaan mahdollisuuden Hämeenlinnanväylän pysäkeiden käyttöön Martinlaaksontien ja Vaskivuorentien väliset pysäkit käytöstä. Ihmettelen tätä, koska nopeampi reitti kulkee kuitenkin Hämeenlinnan väylää suoraan molempiin suuntiin.

  VastaaPoista
 117. Lintuvaarassa asuville suunnitelma huonontaa liikkumista julkisilla.

  202 linjan korvaajaksi esitetty runkolinja 520 kulkisi Lintulaaksontien uuden jatkeen kautta. Espoon suunnitelmissa tuo katuosuus on poistettu suunnitelmista. Lisäksi esitykseen tuotu aivan uusi linja 520 heikentää kulkemista Selloon ja junaan kun pysäkki on Kehällä. Uimahallille  ei pääsisi ilman bussin vaihtoa ja kävelyä.

  555 linjan typistäminen Leppävaaraan on huono ratkaisu mm työ ja opiskelupaikkojen saavutettavuuden kannalta. Lisäksi yhteys Myyrmäkeen tulisi toimia.

  Aikoinaan suuret ja ikävät muutokset Lintuvaarassa tehtiin lopettamalla liikenne Pohjoiselta Lintuvaarantieltä. Tässä suunnitelmassa liikenne loppuu kokonaan Linnuntieltä, jossa esim. ruokakauppa sijaitsee. Ehdotus ei tällaisenaan palvele Lintuvaaralaisia eikä houkuttele pois oman auton ratista.

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.