tiistai 25. syyskuuta 2018

Hämeelinnanväylän ja Vihdintien liikkumiskysely on käynnistynyt


HSL on laatinut liikkumiskyselyn Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmaan liittyen liikkumistottumusten ja matkustustarpeiden selvittämiseksi. Linjastosuunnitelma kattaa Länsi-Vantaan ja osan Pohjois-Espoon alueista. Kysely on auki 21.10 asti.

Kyselyyn pääset osoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/4829/

Käy vastaamassa ja kerro omista ja perheenjäsentesi matkoista, joiden lähtö- tai määränpää on Länsi-Vantaalla ja/tai Pohjois-Espoon alueella. Kysymykset koskevat matkojen suuntautumista ja mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä. Kyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan myös henkilöt, jotka eivät käytä joukkoliikennettä!

perjantai 21. syyskuuta 2018

Linjastosuunnitelmatyö käynnistyy

Olemme HSL:ssä aloittaneet Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmatyön. Suunnitelman tavoitteena on parantaa alueiden joukkoliikennepalveluja sekä kehittää liikennöinnin täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa sujuvat vaihtoyhteydet ja helpottaa joukkoliikenteen päivittäistä käyttöä. Linjastosuunnitelmatyö kattaa Länsi-Vantaan ja osan Pohjois-Espoon alueista.

Tässä blogissa kerromme suunnittelutyön etenemisestä, ja postauksia kommentoimalla voit osallistua suunnitteluun työn eri vaiheissa. Blogin kautta voit myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin.

Blogin lisäksi voit osallistua suunnittelutyöhön myös muilla tavoin: voit kertoa omista liikkumistottumuksistasi kyselyn kautta, kommentoida linjastoluonnoksia ja osallistua asukastilaisuuksiin. Kerromme näistä lisää työn edetessä!
Miten suunnitelmatyö etenee?

Suunnittelutyö on käynnistynyt lähtötietojen keräämisellä. Lähtötietoina käytetään muun muassa tietoa joukkoliikenteen käytöstä suunnittelualueella, väestö- ja työpaikkatietoja, kaupunkien kouluverkko- ja oppilasaineistoja, nykyisestä linjastosta saatuja palautteita sekä tietoja maankäytön ja palveluverkon muutoksista ja kehityksestä. Lähtötiedoksi kerätään myös liikkumistietoja karttakyselyn avulla.

Suunnitelmaa laaditaan Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkien ja HSL:n asiantuntijoiden yhteistyönä. Linjastosuunnitelmatyön on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2019.