torstai 22. marraskuuta 2018

Myyrmäen asukastilaisuuden esitys

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman linjastoluonnosta esiteltiin eilen ensimmäisessä asukastilaisuudessa Myyrmäen kirjastossa. Paikalle oli saapunut hyvin porukkaa ja me HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat haluammekin kiittää teitä kaikkia paikalle tulleita kommenteistanne ja huomioistanne linjastoluonnosta kohtaan. Tässä vaiheessa kyseessä on siis vasta linjastoluonnos, jota muokataan asukasvuorovaikutuksen päätyttyä. Luonnosta voi kommentoida sunnuntaihin 9. joulukuuta asti. Kartta linjastoluonnoksesta kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Myyrmäen tilaisuudessa toivottiin, että esitys olisi saatavilla myös täällä blogissa, joten vaikka et olisi päässyt tilaisuuteen, pääset katsomaan esityksen täältä. Suunnitelmasta järjestetään vielä kaksi asukastilaisuutta tänään 22.11. Ylästössä ja ensi viikon torstaina Kalajärvellä.

 • to 22.11.2018 klo. 18:00-19:30 Ylästön kotiseututalo, Sienestäjänkuja 5, Vantaa
 • to 29.11.2018 klo. 18:00-19:30 Kalajärven Ruskatalo, Ruskaniitty 4, Espoo

tiistai 20. marraskuuta 2018

Vastaa kyselyyn asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä!

Kehitämme HSL:ssä linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutusta ja viestintää. Vastaamalla kyselyyn voit kertoa esimerkiksi: Miten haluaisit osallistua vuorovaikutukseen? Mitä kautta haluaisit saada lisätietoa? Miten voisimme kehittää asukasvuorovaikutusta ja viestintää?

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme kappaletta 50 euron arvoisia HSL:n lahjakortteja. Kyselyyn vastaamiseen menee arviolta 10-15 minuuttia.

Vastaa kyselyyn tästä.

Kyselyn vastauksia käytetään linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämisessä sekä aiheesta tehtävässä pro gradu -tutkielmassa.

HSL laatii alueellisia linjastosuunnitelmia, joiden yhteydessä tehdään aina asukasvuorovaikutusta. Asukasvuorovaikutuksella tarkoitetaan asukkaiden ja HSL:n välistä keskustelua siitä, millaisia ratkaisuja joukkoliikennepalvelussa tulisi tehdä. Asukasvuorovaikutukseen sisältyy myös suunnittelualueen asukkaille kohdistettu viestintä sekä heidän informoimisensa tulevista muutoksista.

keskiviikko 14. marraskuuta 2018

Linjastoluonnos

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjaston suunnittelutyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Liikkumiskyselyn vastausten sekä muiden lähtötietojen perusteella on tehty linjastoluonnos, joka on nyt avoinna kommenteille ja mielipiteille 9.12. asti. Luonnosta voi kommentoida blogitekstin yhteyteen. Linjastoluonnoksesta annettujen kommenttien pohjalta jatketaan suunnittelutyötä, jotta lopputuloksena olisi linjasto, joka mahdollistaa mahdollisimman monen käyttäjän sujuvat matkat.

Linjastosuunnitelman tavoitteena on ollut tarjota vaihdoton yhteys asuinalueen omaan alue- tai paikalliskeskukseen koko suunnittelualueelta. Kaupunkien alue- ja paikalliskeskuksen on määritelty HSL:n suunnitteluohjeessa. Lisäksi koko suunnittelualueelta on ollut tavoitteena tarjota vaihdoton yhteys runkoliikenteen (junat ja runkobussilinjat) äärelle. Yhteydet Helsingin keskustaan on pyritty järjestämään siten, että matka sisältää korkeintaan yhden vaihdon.

HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluperiaatteista strategisella ja käytännön tasolla on julkaistu blogipostaus aikaisemmin tällä viikolla. Postauksessa kerrotaan perusteluja linjastoratkaisujen takana. Blogipostaukseen pääset tutustumaan tästä.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjasto


Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjaston esitetään pohjautuvan tulevaisuudessa kahdelle uudelle säteittäiselle runkolinjalle. Linjastosuunnitelman lähtökohtana on tilanne, jossa Vantaan kaupunki on toteuttanut Luhtitien jatkeen Varistosta Louhelaan. Vantaan kaupunki ja HSL edistävät yhdessä katuyhteyden rakentumista siten, että katuosuus on liikennöitävissä vuonna 2022. Uusi runkolinja 300 sekä Pohjois-Espoosta tulevat liityntälinjat on suunniteltu liikennöimään uutta tieosuutta pitkin.

Runkolinja 300 Elielinaukio - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki
Runkolinja 300 korvaa nykyiset Vihdintien suuntaiset seutuyhteydet (321, 322, 332, 345) Länsi-Vantaalle ja Pohjois-Espooseen. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 6-8 minuutin välein ja tarjoaa hyvät yhteydet mm. Konalan, Pitäjänmäen ja Meilahden työpaikka-alueille.

Runkolinja 400 Elielinaukio - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski
Runkolinja 400 korvaa nykyiset Hämeenlinnanväylän suuntaiset seutuyhteydet (411, 415, 421, 435, 436). Linja liikennöi 10 minuutin vuorovälillä läpi päivän. Linja tarjoaa hyvät yhteydet Martinlaakson ja Myyrmäen alueiden suunnasta mm. Meilahden työpaikka-alueelle ja Mannerheimintien varteen.

Uudet säteittäiset runkolinjat 300 ja 400
431 Elielinaukio - Kivistö
Linjan vuoroväliä tihennetään ruuhka-aikaan 20 minuuttiin ja linjan reittiä nopeutetaan niin että linja kulkee Hämeenlinnanväylällä Martinlaakson liittymään asti, jonka jälkeen siirrytään Vanhalle Nurmijärventielle. Tulevaisuudessa Kivistö tulee kasvamaan entisestään merkittäväksi asuin- ja työpaikkakeskittymäksi. Väestöennusteiden mukaan Kivistössä on vuonna 2027 jo noin 22 000 asukasta. Linja tarjoaa tulevaisuudessakin myös Kivistön pohjoisimmilta alueilta yhteyden Meilahteen ja Mannerheimintien varteen yhdellä vaihdolla.
571 Tikkurila - Myyrmäki 
Linjan päätepysäkki siirretään Varistosta Myyrmäkeen. Varistosta ja Pähkinärinteestä yhteys Myyrmäkeen järjestyy runkolinjalla 300. Rajatorpantieltä yhteys Myyrmäkeen on linjoilla 555 ja 565. Linjan vuoroväliä parannetaan siten, että linja kulkee koko päivän 20 minuutin välein. Linja tarjoaa yhdessä linjan 573 kanssa Ylästöstä 10 minuutin vuorovälin Martinlaaksoon, runkolinjalle 400 ja linjalle 431. Lisäksi linja tarjoaa Jumbon kohdalla vaihtoyhteydet tulevalle runkolinjalle 570 ja 600-sarjan seutulinjoille.

573 Martinlaakso - Lentoasema
Uusi linja 573 tarjoaa poikittaiset yhteydet Martinlaaksosta Lentoasemalle. Linjan reitti Vantaanlaaksosta lentoasemalle noudattelee pääosin lakkautettavan linjan 415 reittiä.  Linjalta on vaihtoyhteydet linjan 571 tavoin Kehäradalle Martinlaaksossa, runkolinjoille 400 ja 570 sekä linjalle 431. Linjaparina 571 ja 573 tarjoavat koko päivän 10 minuutin välein yhteyden Martinlaaksosta Ylästön kautta Jumboon.311 Myyrmäki - Hämeenkylä - Vantaankoski
Uuden runkolinjan 300 myötä linjan 311 palvelu siirretään Pähkinärinteestä Vapaalan alueelle. Linja lisää yhdessä linjan 331 kanssa joukkoliikennepalvelua Vapaalan ja Hämeenkylän alueella siten, että ruuhka-aikaan linjojen yhteinen vuoroväli on noin 15 minuuttia. Linja tarjoaa yhteydet Hämeenkylästä myös Vantaankosken juna-asemalle.331 Myyrmäki - Vapaala - Linnainen
Linja tarjoaa yhteydet Linnaisista Hämeenkylän ja Vapaalan kautta Myyrmäkeen. Linja palvelee myös Pohjois-Linnaisten aluetta.334 Askisto - Martinlaakso - Myyrmäki - Kaivoksela
Linja 334 korvaa nykyisen Askiston sisäistä liikennettä tällä hetkellä palvelevan linjan 335(B). Uusi linja liikennöi ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Askistoa palvelee uuden linjan lisäksi myös Pohjois-Espoota palvelevat linjat Kehä III:lla (vv. 10 min) ja Vihdintiellä (vv. 10-20 min). Linja palvelee lisäksi Raappavuorentien aluetta, Myyrmäen urheilupuistoa ja Kaivokselaa.344 Vantaankoski - Petikko - Kalajärvi - Lahnus - Koirankorpi
Uusi linja 344 tarjoaa pohjoisimmasta Espoosta yhteydet Kehäradalle arkisin tunnin välein. Linja kulkee Petikon työpaikka-alueen läpi. Linjalla muodostuu vaihtoyhteys junaan Vantaankoskella.

345 Myyrmäki - Kalajärvi - Lakisto - Rinnekoti
Linja tarjoaa yhteydet Vihdintietä pitkin Kalajärvelle ja Rinnekodille. Linja liikennöi Luhtitien jatkeen kautta ja linjalta muodostuu vaihtoyhteydet molemmille säteittäisille runkolinjoille sekä Louhelassa Kehäradalle. Linjan vuoroväliä parannetaan siten, että linja liikennöi ruuhka-aikaan 20 minuutin välein ja ruuhkan ulkopuolella 30 minuutin välein.436 Myyrmäki - Kalajärvi
Linja liikennöi Kalajärveltä Niipperin kautta Myyrmäkeen uuden Luhtitien jatkeen kautta. Linjalla muodostuu vaihtoyhteydet molemmille säteittäisille runkolinjoille sekä Louhelassa Kehäradalle. Linjan vuoroväli paranee ruuhka-aikaan 20 minuuttiin. Tällä hetkellä vuorotarjonta on epätasainen. Yhteisellä osuudellaan linjan 437 kanssa (Niipperin koulun pysäkiltä etelään) linjojen yhteinen vuoroväli paranee 10 minuuttiin ruuhka-aikaan. Linjojen tarjonta paranee myös ruuhkan ulkopuolella.

437(K) Myyrmäki - Perusmäki
Linja liikennöi Perusmäestä Myyrmäkeen uuden Luhtitien jatkeen kautta. Linjalla muodostuu vaihtoyhteydet molemmille säteittäisille runkolinjoille sekä Louhelassa Kehäradalle. Tällä hetkellä linja liikennöi ruuhkan suuntaisesti. Suunnitelmassa linjan liikenne laajennetaan kokopäiväiseksi jokaiselle viikonpäivälle. Lisäksi ruuhkan vastasuuntaan liikennöidään reittitunnuksella 437K. K-vuorot palvelevat Juvanmalmin teollisuusaluetta. K-vuorot liikennöivät vain 5 ja 13 välillä Myyrmäestä Perusmäkeen sekä 10 ja 18 välillä Perusmäestä Myyrmäkeen. Linjan vuoroväli paranee nykyisestä ja linja liikennöi ruuhka-aikaan 20 minuutin välein.
555 Martinlaakso - Leppävaara - Keilaniemi
Linjan vuoroväliä parannetaan nykyisestä ruuhka-ajan epätasaisesta 10-14 minuutin vuorovälistä tasaiseen 10 minuuttiin. Viikonloppuliikenne (555B Myyrmäki - Leppävaara) säilyy nykyisellään.
565 Myyrmäki - Jupperi - Jorvi - Espoon keskus
Linjan päätepysäkki siirretään Vantaankoskelta Myyrmäkeen. Linjan vuoroväli tihennetään ruuhka-aikaan 10 minuuttiin. Ruuhkan ulkopuolella linja liikennöi 20 minuutin välein. Vaihtoyhteys Vihdintien runkolinjalle 300 muodostuu Rajatorpantiellä.

566 Martinlaakso - Järvenperä - Espoon keskus
Linjan reitti muutetaan kulkemaan Järvenperän kautta molemmissa suunnissa. Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelmassa linjalle perustettu V-variantti lakkautetaan. Linja tarjoaa yhteyden Järvenperästä Kehäradalle puolen tunnin välein. Linjalle lisätään päiväliikenne.


Linjastosuunnitelman linjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä täällä. Karttapohjalta löytyvät linjojen aikataulut ja liikennöintiajat ovat viitteellisiä.

Yöliikenne


Päätökset suunnittelualueen yöliikenteestä tehdään linjastosuunnitelman edetessä.

Vuorovälit 

 Lakkautettavat linjat

 

321 Elielinaukio - Jupperi - Vanhakartano
 • Korvaavat linjat: 300, 565, 566
322 Elielinaukio - Vantaankoski
 • Korvaavat linjat: 300, 311, 344
332 Elielinaukio - Varisto - Askisto
 • Korvaavat linjat: 300, 311, 331, 334
335(B) Linnainen - Vapaala - Myyrmäki - Louhela - Martinlaakso - Askisto
 •  Korvaavat linjat: 311, 331, 334
345 Elielinaukio - Rinnekoti
 • Korvaavat linjat: 344, 345 (välillä Myyrmäki - Rinnekoti), 300, 400
411 Elielinaukio - Myyrmäki
 •  Korvaavat linjat: 400, 334
412 Myyrmäki - Kaivoksela
 • Korvaavat linjat: 334
415 Elielinaukio - Ylästö - Lentoasema
 •  Korvaavat linjat: 400, 573
421 Elielinaukio - Martinlaakso
 •  Korvaavat linjat: 400, 431
435 Elielinaukio - Koskelo
 • Korvaavat linjat: 300, 437K, 566
436 Elielinaukio - Martinlaakso - Kalajärvi
 • Korvaavat linjat: 436 (välillä Myyrmäki - Kalajärvi), 300, 400

 

Alueella liikennöiviä linjoja, joihin ei tule muutoksia


Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman mukainen linjasto (syksy 2019):

236(V) Leppävaara - Viherlaakso - (Koskelo) - Kalajärvi - Serena
239 Leppävaara - Viherlaakso - Perusmäki - Kalajärvi
348 Rinnekoti - Röylä - Kalajärvi
349 Lepsämänjoki - Hännikäinen - Serena - Kalajärvi - Perusmäki - Röylä - Lahnuksen koulu
582(V) Espoon keskus - Niipperi - Kalajärvi

Vantaan linjasto:

39 Kamppi - Munkkiniemi - Konala - Malminkartano - Myyrmäki
313 Kaivoksela - Myyrmäki - Hämeenkylä
413 Martinlaakso - Myyrmäki
432 Martinlaakso - Petas - Kivistö - Kirkka
433(K) Martinlaakso - Kivistö
560 Rastila - Myyrmäki
572(K) Mellunmäki - Myyrmäki
574 Peijas - Myyrmäki
575 Tikkurila - Myyrmäki
614 Rautatientori - Ylästö

maanantai 12. marraskuuta 2018

Joukkoliikenteen suunnittelu ja liityntäliikenne

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmasta julkaistiin rakennemalli reilu kaksi viikkoa sitten. Rakennemallin tarkoituksena on kuvata linjaston pääyhteyksiä ja järjestämistapaa vuonna 2022. Rakennemallissa Pohjois-Espoon ja Ylästön suunnan liikenne esitettiin muutettavaksi liityntäliikenteeksi runkoliikenteen äärelle. Esitetty muutos on ymmärrettävästi herättänyt vilkasta keskustelua ja myös vastustusta molempien alueiden asukkaiden kommenteissa. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on tuoda esille taustaa ja perusteluja rakennemallissa esitettyyn joukkoliikenteen järjestämistapaan Pohjois-Espoon ja Ylästön alueella.

Linjastosuunnittelun periaatteet


HSL:n linjastosuunnittelua ohjaa strategisella tasolla jäsenkuntien yhdessä hyväksymä runkolinjastrategia, jossa panostetaan verkostomaiseen linjastorakenteeseen ja solmupisteisiin, joiden kautta liikkumismahdollisuudet laajenevat. Asuin-, työ-, harraste- ja vapaa-ajanpaikat sekä koulut hajaantuvat ympäri pääkaupunkiseutua eikä kaikilta alueilta luonnollisestikaan voida järjestää suoria joukkoliikenneyhteyksiä joka paikkaan kustannustehokkaasti. Runkolinjastrategian mukainen joukkoliikennejärjestelmä parantaa asuinalueiden vuorotarjontaa ja niiden seudullista saavutettavuutta keskeisten solmupisteiden kautta.  Kääntöpuolena tälle on lisääntyvä vaihtojen määrä erityisesti harvemman asutuksen alueilla, jota kuitenkin pyrintään kompensoimaan nopeammilla matkoilla ja parantuvalla vuorotarjonnalla. Kokonaisuutena seudun joukkoliikennejärjestelmän voidaan kuitenkin nähdä tarjoavan aikaisempaa paremman saavutettavuuden koko alueelle.

Käytännön tasolla joukkoliikenteen suunnittelua ohjaa jäsenkuntien hyväksymä HSL:n suunnitteluohje, jossa määritellään alueittain millaista joukkoliikennepalvelua tarjotaan vuorovälien ja liikennöintiaikojen suhteen. Lisäksi suunnitteluohjeessa määritellään kävelyetäisyydet lähimmälle pysäkille. Asuinalueiden palvelutasoluokitukseen vaikuttaa alueiden asukasmäärä ja välillisesti asumismuoto (pientaloalue, kerrostaloalue jne). Joukkoliikenteen vuorotarjontaan vaikuttaa luonnolisesti kysyntä ja kysyntäpotentiaali, mitkä ovat kerrostaloalueilla asukastiheuden vuoksi korkeammat kuin pientaloalueilla.

Miksi liityntäliikenne?


Edellä kuvatun seudullisen saavutettavuuden lisäksi myös liikennöinnin tehokkuudella on merkittävä vaikutus siihen minkälaista palvelua (vuoroväli, liikennöintiajat) voidaan toteuttaa käytettävissä olevilla resusrsseilla. Liityntälinjoilla vuoroväliä on mahdollista tihentää suoria seutuyhteyksiä kustannustehokkaammin. Nostetaan tähän yksi esimerkki: suoran linjan matka-aika Niipperistä Helsingin keskustaan on ruuhka-aikaan noin 60 minuuttia ja liityntälinjan matka-aika esimerkiksi kehäradan asemalle noin 20 minuuttia. Samassa ajassa, kun yksi kuljettaja ehtii ajamaan bussin Helsinkiin ja takaisin ehtisi bussi liikennöidä kehäradalle ja takaisin kolme kertaa. Eli samalla kustannuksella joukkoliikenteen tarjonnan määrä olisi mahdollista kolminkertaistaa. Jos suoran linjan vuoroväli olisi siis 60 minuuttia, olisi liityntälinjan vuoroväli 20 minuuttia.Lisäksi liityntäliikenne mahdollistaa selvästi täsmällisemmän liikennöinnin kun linjan reitti on lyhyempi ja se ei kulje ruuhkaisimpien katu-osuuksien kautta. Tämä näkyy asiakkaalle luottevampana palveluna, jossa vaihtoyhteydet toimivat varmemmin ilmoitettuina ajankohtina.

Kolmantena etuna liitynäliikenteelle voidaan nähdä sen aikataulujen ja kaluston parempi sovittaminen alueen omiin tarpeisiin. Pitkien seutulinjojen kalusto mitoitetaan käytetyimpien osuuksien mukaan, jotka usein sijoittuvat tiiviisti asuttuun Helsingin kantakaupunkiin, vaikka linjan toisessa päässä pientaloalueella suuri bussi onkin tarpeeton. Pitkien seutulinjojen aikataulut määräytyvät myös osana laajempaa liikennöintikokonaisuutta, jolloin yksittäisten työ- ja kouluaikojen huomioimen on mahdotonta. Myös sähköbussiliikenteen käyttöönotto mahdollistuu helpommin liityntäliikennelinjastolla jossa linjasivut ja tätä kautta akuilta vaadittava kapasitteetti ovat pienempiä.

Seuraavassa tämän blogin päivityksessä esittelemme ensimmäisen linjastoluonnoksen joka on avoinna asukkaiden kommenteille 9.12. saakka.

Edit 13.11.2018 klo. 11:09: Kuvan otsikko muutettu vuorovälistä vuorojen määrään tuntia kohden

torstai 8. marraskuuta 2018

Askiston joukkoliikenne

Asuinalueiden postaussarja rantautuu seuraavaksi Askistoon. Askiston aluetta palvelevat tällä hetkellä linjat 332 ja 335(B), Vihdintiellä linja 345 sekä Kehä III:n pysäkeillä linjat 436, 437 ja 566. Alueelta on tällä hetkellä yhteys Helsingin keskustan, Kehäradan ja Espoon keskuksen suuntiin.

Linjastosuunnitelman tausta-aineistoksi HSL kartoitti liikkumiskyselyllä asukkaiden liikkumistottumuksia. Askistosta saatiin kyselyyn mukavasti vastauksia. Vastausten perusteella Askistosta toivotaan sujuvia vaihtoyhteyksiä, tiheämpiä vuorovälejä, laajempia liikennöintiaikoja ja nopeampaa liikennöintiä. Nykyinen seutulinja Elielinaukiolle koetaan hitaana ja yhteyksiä Vantaankosken asemalle toivotaan kehitettävän.


Miten Askiston joukkoliikenneyhteyksiä tulisi sinun mielestäsi kehittää? Mitkä ovat ne keskeisimmät yhteysvälit (mistä mihin), joita suunnitelmassa tulisi kehittää?

tiistai 6. marraskuuta 2018

Tervetuloa asukastilaisuuksiin!

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmaan liittyen järjestetään kolme asukasiltaa, joissa alueen asukkailla ja alueella työskentelevillä on mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmaa ja keskustella luonnoksesta HSL:n edustajien kanssa. Asukastilaisuudet järjestetään 21.11 Myyrmäessä, 22.11 Ylästössä ja 29.11. Kalajärvellä.

Asukastilaisuudet
 • ke 21.11.2018 klo. 18:00-19:30 Myyrmäen kirjasto, Paalutori 3, Vantaa
 • to 22.11.2018 klo. 18:00-19:30 Ylästön kotiseututalo, Sienestäjänkuja 5, Vantaa
 • to 29.11.2018 klo. 18:00-19:30 Kalajärven Ruskatalo, Ruskaniitty 4, Espoo

Linjastoluonnos julkaistaan lähiviikkojen aikana. Tämä blogi toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana ja kommentit suunnitelmasta toivotaan blogin kautta.

Tervetuloa asukastilaisuuksiin kuulemaan ja keskustelemaan Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmasta!