keskiviikko 14. marraskuuta 2018

Linjastoluonnos

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjaston suunnittelutyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Liikkumiskyselyn vastausten sekä muiden lähtötietojen perusteella on tehty linjastoluonnos, joka on nyt avoinna kommenteille ja mielipiteille 9.12. asti. Luonnosta voi kommentoida blogitekstin yhteyteen. Linjastoluonnoksesta annettujen kommenttien pohjalta jatketaan suunnittelutyötä, jotta lopputuloksena olisi linjasto, joka mahdollistaa mahdollisimman monen käyttäjän sujuvat matkat.

Linjastosuunnitelman tavoitteena on ollut tarjota vaihdoton yhteys asuinalueen omaan alue- tai paikalliskeskukseen koko suunnittelualueelta. Kaupunkien alue- ja paikalliskeskuksen on määritelty HSL:n suunnitteluohjeessa. Lisäksi koko suunnittelualueelta on ollut tavoitteena tarjota vaihdoton yhteys runkoliikenteen (junat ja runkobussilinjat) äärelle. Yhteydet Helsingin keskustaan on pyritty järjestämään siten, että matka sisältää korkeintaan yhden vaihdon.

HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluperiaatteista strategisella ja käytännön tasolla on julkaistu blogipostaus aikaisemmin tällä viikolla. Postauksessa kerrotaan perusteluja linjastoratkaisujen takana. Blogipostaukseen pääset tutustumaan tästä.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjasto


Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjaston esitetään pohjautuvan tulevaisuudessa kahdelle uudelle säteittäiselle runkolinjalle. Linjastosuunnitelman lähtökohtana on tilanne, jossa Vantaan kaupunki on toteuttanut Luhtitien jatkeen Varistosta Louhelaan. Vantaan kaupunki ja HSL edistävät yhdessä katuyhteyden rakentumista siten, että katuosuus on liikennöitävissä vuonna 2022. Uusi runkolinja 300 sekä Pohjois-Espoosta tulevat liityntälinjat on suunniteltu liikennöimään uutta tieosuutta pitkin.

Runkolinja 300 Elielinaukio - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki
Runkolinja 300 korvaa nykyiset Vihdintien suuntaiset seutuyhteydet (321, 322, 332, 345) Länsi-Vantaalle ja Pohjois-Espooseen. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 6-8 minuutin välein ja tarjoaa hyvät yhteydet mm. Konalan, Pitäjänmäen ja Meilahden työpaikka-alueille.

Runkolinja 400 Elielinaukio - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski
Runkolinja 400 korvaa nykyiset Hämeenlinnanväylän suuntaiset seutuyhteydet (411, 415, 421, 435, 436). Linja liikennöi 10 minuutin vuorovälillä läpi päivän. Linja tarjoaa hyvät yhteydet Martinlaakson ja Myyrmäen alueiden suunnasta mm. Meilahden työpaikka-alueelle ja Mannerheimintien varteen.

Uudet säteittäiset runkolinjat 300 ja 400
431 Elielinaukio - Kivistö
Linjan vuoroväliä tihennetään ruuhka-aikaan 20 minuuttiin ja linjan reittiä nopeutetaan niin että linja kulkee Hämeenlinnanväylällä Martinlaakson liittymään asti, jonka jälkeen siirrytään Vanhalle Nurmijärventielle. Tulevaisuudessa Kivistö tulee kasvamaan entisestään merkittäväksi asuin- ja työpaikkakeskittymäksi. Väestöennusteiden mukaan Kivistössä on vuonna 2027 jo noin 22 000 asukasta. Linja tarjoaa tulevaisuudessakin myös Kivistön pohjoisimmilta alueilta yhteyden Meilahteen ja Mannerheimintien varteen yhdellä vaihdolla.
571 Tikkurila - Myyrmäki 
Linjan päätepysäkki siirretään Varistosta Myyrmäkeen. Varistosta ja Pähkinärinteestä yhteys Myyrmäkeen järjestyy runkolinjalla 300. Rajatorpantieltä yhteys Myyrmäkeen on linjoilla 555 ja 565. Linjan vuoroväliä parannetaan siten, että linja kulkee koko päivän 20 minuutin välein. Linja tarjoaa yhdessä linjan 573 kanssa Ylästöstä 10 minuutin vuorovälin Martinlaaksoon, runkolinjalle 400 ja linjalle 431. Lisäksi linja tarjoaa Jumbon kohdalla vaihtoyhteydet tulevalle runkolinjalle 570 ja 600-sarjan seutulinjoille.

573 Martinlaakso - Lentoasema
Uusi linja 573 tarjoaa poikittaiset yhteydet Martinlaaksosta Lentoasemalle. Linjan reitti Vantaanlaaksosta lentoasemalle noudattelee pääosin lakkautettavan linjan 415 reittiä.  Linjalta on vaihtoyhteydet linjan 571 tavoin Kehäradalle Martinlaaksossa, runkolinjoille 400 ja 570 sekä linjalle 431. Linjaparina 571 ja 573 tarjoavat koko päivän 10 minuutin välein yhteyden Martinlaaksosta Ylästön kautta Jumboon.311 Myyrmäki - Hämeenkylä - Vantaankoski
Uuden runkolinjan 300 myötä linjan 311 palvelu siirretään Pähkinärinteestä Vapaalan alueelle. Linja lisää yhdessä linjan 331 kanssa joukkoliikennepalvelua Vapaalan ja Hämeenkylän alueella siten, että ruuhka-aikaan linjojen yhteinen vuoroväli on noin 15 minuuttia. Linja tarjoaa yhteydet Hämeenkylästä myös Vantaankosken juna-asemalle.331 Myyrmäki - Vapaala - Linnainen
Linja tarjoaa yhteydet Linnaisista Hämeenkylän ja Vapaalan kautta Myyrmäkeen. Linja palvelee myös Pohjois-Linnaisten aluetta.334 Askisto - Martinlaakso - Myyrmäki - Kaivoksela
Linja 334 korvaa nykyisen Askiston sisäistä liikennettä tällä hetkellä palvelevan linjan 335(B). Uusi linja liikennöi ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Askistoa palvelee uuden linjan lisäksi myös Pohjois-Espoota palvelevat linjat Kehä III:lla (vv. 10 min) ja Vihdintiellä (vv. 10-20 min). Linja palvelee lisäksi Raappavuorentien aluetta, Myyrmäen urheilupuistoa ja Kaivokselaa.344 Vantaankoski - Petikko - Kalajärvi - Lahnus - Koirankorpi
Uusi linja 344 tarjoaa pohjoisimmasta Espoosta yhteydet Kehäradalle arkisin tunnin välein. Linja kulkee Petikon työpaikka-alueen läpi. Linjalla muodostuu vaihtoyhteys junaan Vantaankoskella.

345 Myyrmäki - Kalajärvi - Lakisto - Rinnekoti
Linja tarjoaa yhteydet Vihdintietä pitkin Kalajärvelle ja Rinnekodille. Linja liikennöi Luhtitien jatkeen kautta ja linjalta muodostuu vaihtoyhteydet molemmille säteittäisille runkolinjoille sekä Louhelassa Kehäradalle. Linjan vuoroväliä parannetaan siten, että linja liikennöi ruuhka-aikaan 20 minuutin välein ja ruuhkan ulkopuolella 30 minuutin välein.436 Myyrmäki - Kalajärvi
Linja liikennöi Kalajärveltä Niipperin kautta Myyrmäkeen uuden Luhtitien jatkeen kautta. Linjalla muodostuu vaihtoyhteydet molemmille säteittäisille runkolinjoille sekä Louhelassa Kehäradalle. Linjan vuoroväli paranee ruuhka-aikaan 20 minuuttiin. Tällä hetkellä vuorotarjonta on epätasainen. Yhteisellä osuudellaan linjan 437 kanssa (Niipperin koulun pysäkiltä etelään) linjojen yhteinen vuoroväli paranee 10 minuuttiin ruuhka-aikaan. Linjojen tarjonta paranee myös ruuhkan ulkopuolella.

437(K) Myyrmäki - Perusmäki
Linja liikennöi Perusmäestä Myyrmäkeen uuden Luhtitien jatkeen kautta. Linjalla muodostuu vaihtoyhteydet molemmille säteittäisille runkolinjoille sekä Louhelassa Kehäradalle. Tällä hetkellä linja liikennöi ruuhkan suuntaisesti. Suunnitelmassa linjan liikenne laajennetaan kokopäiväiseksi jokaiselle viikonpäivälle. Lisäksi ruuhkan vastasuuntaan liikennöidään reittitunnuksella 437K. K-vuorot palvelevat Juvanmalmin teollisuusaluetta. K-vuorot liikennöivät vain 5 ja 13 välillä Myyrmäestä Perusmäkeen sekä 10 ja 18 välillä Perusmäestä Myyrmäkeen. Linjan vuoroväli paranee nykyisestä ja linja liikennöi ruuhka-aikaan 20 minuutin välein.
555 Martinlaakso - Leppävaara - Keilaniemi
Linjan vuoroväliä parannetaan nykyisestä ruuhka-ajan epätasaisesta 10-14 minuutin vuorovälistä tasaiseen 10 minuuttiin. Viikonloppuliikenne (555B Myyrmäki - Leppävaara) säilyy nykyisellään.
565 Myyrmäki - Jupperi - Jorvi - Espoon keskus
Linjan päätepysäkki siirretään Vantaankoskelta Myyrmäkeen. Linjan vuoroväli tihennetään ruuhka-aikaan 10 minuuttiin. Ruuhkan ulkopuolella linja liikennöi 20 minuutin välein. Vaihtoyhteys Vihdintien runkolinjalle 300 muodostuu Rajatorpantiellä.

566 Martinlaakso - Järvenperä - Espoon keskus
Linjan reitti muutetaan kulkemaan Järvenperän kautta molemmissa suunnissa. Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelmassa linjalle perustettu V-variantti lakkautetaan. Linja tarjoaa yhteyden Järvenperästä Kehäradalle puolen tunnin välein. Linjalle lisätään päiväliikenne.


Linjastosuunnitelman linjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä täällä. Karttapohjalta löytyvät linjojen aikataulut ja liikennöintiajat ovat viitteellisiä.

Yöliikenne


Päätökset suunnittelualueen yöliikenteestä tehdään linjastosuunnitelman edetessä.

Vuorovälit 

 Lakkautettavat linjat

 

321 Elielinaukio - Jupperi - Vanhakartano
 • Korvaavat linjat: 300, 565, 566
322 Elielinaukio - Vantaankoski
 • Korvaavat linjat: 300, 311, 344
332 Elielinaukio - Varisto - Askisto
 • Korvaavat linjat: 300, 311, 331, 334
335(B) Linnainen - Vapaala - Myyrmäki - Louhela - Martinlaakso - Askisto
 •  Korvaavat linjat: 311, 331, 334
345 Elielinaukio - Rinnekoti
 • Korvaavat linjat: 344, 345 (välillä Myyrmäki - Rinnekoti), 300, 400
411 Elielinaukio - Myyrmäki
 •  Korvaavat linjat: 400, 334
412 Myyrmäki - Kaivoksela
 • Korvaavat linjat: 334
415 Elielinaukio - Ylästö - Lentoasema
 •  Korvaavat linjat: 400, 573
421 Elielinaukio - Martinlaakso
 •  Korvaavat linjat: 400, 431
435 Elielinaukio - Koskelo
 • Korvaavat linjat: 300, 437K, 566
436 Elielinaukio - Martinlaakso - Kalajärvi
 • Korvaavat linjat: 436 (välillä Myyrmäki - Kalajärvi), 300, 400

 

Alueella liikennöiviä linjoja, joihin ei tule muutoksia


Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman mukainen linjasto (syksy 2019):

236(V) Leppävaara - Viherlaakso - (Koskelo) - Kalajärvi - Serena
239 Leppävaara - Viherlaakso - Perusmäki - Kalajärvi
348 Rinnekoti - Röylä - Kalajärvi
349 Lepsämänjoki - Hännikäinen - Serena - Kalajärvi - Perusmäki - Röylä - Lahnuksen koulu
582(V) Espoon keskus - Niipperi - Kalajärvi

Vantaan linjasto:

39 Kamppi - Munkkiniemi - Konala - Malminkartano - Myyrmäki
313 Kaivoksela - Myyrmäki - Hämeenkylä
413 Martinlaakso - Myyrmäki
432 Martinlaakso - Petas - Kivistö - Kirkka
433(K) Martinlaakso - Kivistö
560 Rastila - Myyrmäki
572(K) Mellunmäki - Myyrmäki
574 Peijas - Myyrmäki
575 Tikkurila - Myyrmäki
614 Rautatientori - Ylästö

437 kommenttia:

 1. Ette voi olla tosissanne! Nopea yhteys Espoon Keskukseen lopetetaan, kun 566 ei enää mene kehä kolmosta! Suora yhteys Helsinkiin (436) katkaistaan Myyrmäkeen?!?! Tämä ei saa toteutua!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! Linjan 566 osalta hieman hidastuvaa reittiä kompensoi aikaisempaa tiheämpi vuoroväli ja laajempi tarjonta. Linjalla 436 on sujuva vaihtoyhteys sekä runkolinjoille 300, 400 ja Kehäradan junaliikenteeseen. Myös vuoroväli paranisi nykyisestä.

   Poista
  2. Ei, en aio matkustaa vaihdolla Keskustaan kun maksan puolet enemmän lipustakin. Hidas yhteys vaihtobussiin Matinkylään hidastaa matkaa huomattavasti (566). Aion siirtyä yksityisautoiluun, jos tämä toteutuu, vaikka olen aina halunnut kulkea vain julkisilla. Tämä on liikaa. En vaan voi uskoa että voitte tehdä jotain tällaista meille. Olen niin vihainen ja surullinen samaan aikaan. Kiitos todella paljon HSL!

   Poista
  3. Älkää missään nimessä lakkauttako 436 linjaa, siinä ei olisi mitään järkeä. Vaihdosta on vain haittaa ja ylimääräistä vaivaa! Pohjois Espoossa jo muutenkin valmiiksi hankala liikkua keskustaan niin älkää nyt vaikeuttako entisestään. Täytyy säilyttää ehdottomasti suora linja Helsinkiin!!

   Poista
  4. Arvoisat HSL:n suunnittelijat. Aina kun joku valittamaa matka-ajan pitenemisestä, te vastaatte, että vuoroväli paranee. Sitä hitautta ei kuitenkaan kompensoi yhtään mikään yhtään mitenkään, koska ei vaan ole pienintäkään merkitystä vaikka ne bussit rullaisivat puolen minuutin välein, jos se yhteys on järjettömän hitaan reitin takia täysin käyttökelvoton.

   Poista
  5. Näissä suunnitelmissa on täysin unohdettu väli Martinlaakso Louhela Kaivoksela. Välillä on useampia pysäkkejä. Aiemmin on välillä ollut 436 ja osin 335. Nyt jäämme täysin ilman bussiyhteyttä.

   Poista
  6. Saman huomasin minäkin, että Kaivoksela-Louhela-Martinlaakso jää ilman yhteyttä. Vaikeuttaa mm päiväkodille ja eri harrastuksiin liikkumista. Kaikki ei tapahdu täällä Myyrmäessä eikä kaikilla ole mahdollisuutta käyttää autoa.

   Poista
 2. 436 TÄYTYY säilyttää ennallaan ja 566 reittiä EI SAA muuttaa! Tuhoatte koko Pohjois-Espoon joukkoliikenteen!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos palautteestasi! Vastasimmekin jo yllä tähän samaan kommenttiin.

   Poista
  2. HSL:lle kysymyksenä, että missä on tarkoitus toteuttaa se linjan 436 mainostamanne sujuva yhteys kehäradalle ja miten? Nyt karttaan on piirretty vaihtopisteenä Louhela, mutta siinä ei ole siinä aseman sisäänkäynnin luona olevassa liikenneympyrässä bussipysäkkiä vaan kummankin suunnan pysäkit ovat asemasta aikaa hukkaavan kävelymatkan päässä.

   Poista
 3. Pohjois-Espoosta täytyy säilyttää yksi suora linja Vihdintietä pitkin Helsinkiin asti!!! Eli 345
  Älkää nyt toistako samaa virhettä kuin Etelä-Espoossa...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! Suunnittelussa on ollut tarkoituksena parantaa alueen joukkoliikennettä sekä sen tarjontaa. Mikäli suora yhteys säilytettäisiin runkolinjan rinnalla, tarkoittaisi tämä selvästi nykyistä harvempaa vuoroväliä sekä heikompia vaihtoyhteyksiä muualle seudulle.

   Poista
  2. Tässä suunnittelussa mennään nyt metsään ja pahasti! Ei kuunnella ihmisiä ja heidän mielipiteitä. Vaihtopysälillä seisominen ei kiinnostaa ketään, joka maksaa tosiaan tulevaisuudessa paljon joukkoliikenteestä. Oma auto hankittava viimeistään nyt näiden suunnitelmien pohjalta

   Poista
  3. Ehdottomasti samaa mieltä! Lasten kanssa kun olen vielä aina liikkeellä he heräävät jos vaihdan bussoa. Mukavaa matkustaa yhdellä bussilla lasten nukkuessa, toinen vaihtoehto eli vaihtaa ja matkustaa kiljuvien lasten kanssa ei kiinnosta.

   Poista
  4. 345 linjan lakkauttaminen ei tuo minkäänlaista apua Vihdistä tuleville HSL:n matkustajille, joille kyseinen linja on ainut keino päästä Helsingin suuntaan ja takaisin - ilman omaa autoa.

   Poista
  5. Vihtihän ei ole HSL:n jäsen, eikä sillä siten käytännössä ole vaikutusvaltaa HSL:n toimintaan. Kannattaa siis lobata omia kuntapäättäjiä HSL:ään liittymisen suhteen. Ja missä olet tähän asti vaihtanut bussia, 345 ei mene Vihtiin?

   Poista
 4. Siis todella ärsyttävää että meiltä poistuisi suora yhteys yhdellä kulkuvälineellä Helsinkiin!! En tajua miksi ja kuka tämmöistä päättää!?!? Varmaan ne jotka itse asuvat Helsingin keskustassa��
  Tässä ei ajatella ihmistä ollenkaan!

  VastaaPoista
 5. Otattehan suunnittelussa huomioon adressin, jolla on jo melkein 900 allekirjoitusta?

  VastaaPoista
 6. Eli tässä suunnitelmassa seisot parhaimmassa tapauksessa 20min pysäkillä odottamassa bussia 345 matkalla Helsingistä kalajärvelle. (kun alkumatka tehty ensin runko linjalla 300)Huikeeta! Ei paljon naurata. Typerä idea lopettaa suora linja Helsingistä kalajärvelle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Oma auto ratkaisee nuo ongelmat. Ei tarvitse tosiaan seisoa räntäsateessa pariakymmentä minuuttia jollain typerällä Vihdintien suojattomalla vaihtopysäkillä.

   Poista
  2. Ehdottomasti 436 suora linja Kalajärveltä Helsingin keskustaan tulee säilyttää. Vihdintien pysäkille tulee jo n. 1 km kävelyä, jos sieltä kulkisi joku bussi. Ja vaihtoja ei kukaan halua ja aika typerää laittaa ihmiset vaihtamaan esim. levottomalla Myyrmäen juna-asemalla kotiin tullessa esim. iltamyöhään. Itse käytän sitten autoa jatkossa aina, jos suunnitelma toteutuu.

   Poista
 7. Emme halua tiheämpää vuoroväliä, haluamme pitää ne pari hassua suoraa vuoroa! Matka yhdellä kulkuneuvollakin kestää nykyisellään n. 1h. Vaihdolla matka kestää vielä kauemmin. Onko tämä suunta ylöspäin? Meinataanko etelä-Espoon virheet toistaa pohjoisessakin? Tavoitteena lisätä yksityisautoilua?

  VastaaPoista
 8. Vaihdot lisäävät matka-aikaa ja stressiä, kun miettii ehtiikö bussiin vai ei. Kokeilkaapa joskus vaihtaa bussia Pohjois-Espoossa, kun seuraavaa bussia saa odottaa (luvatun) 20-30 minuuttia. Tulee "kivasti" pidennystä matka-aikaan.

  Tämä muutos kannustaa vain yksityiautoiluun, kun yhteyksiä heikennetään. Bussi 345 on ei-ruuhka-aikaan kohtalaisen nopea, mutta vaihdolla ei samaan päästä. Bussia 436 en käytä tällä hetkelläkään sen hitauden ja epävarmuuden vuoksi. Onko ok, että suora matka Helsinkiin kestää 20 kilometrin päästä reippaasti yli tunnin??

  Missä on luvattu vaihtoyhteys Vihdintielle, joka korvaisi linjan 345? Eihän Vihdintiellä kulje yhtään bussia Helsinkiin. Niipperistä kestää 9km matka Konalaan tällä hetkellä vaihdolla 45 minuuttia, eikä parannusta tähän ole uudistuksessa.

  Toivottavasti lippu-uudistuksessa otetaan pidentyneet matka-ajat huomioon niin, että lippu on jatkossa voimassa ainakin 2 tuntia. 80 minuutissa ehtii vasta Helsingin keskustaan, vaihdosta toiseen - anteeksi - kolmanteen liiikennevälineeseen ei.

  Kukaan ei toivonut vaihdollisia yhteyksiä, vaan nimenomaan suoria ja nopeampia yhteyksiä. Jos nopeutta ei saada kuin vaihdolla, niin sitten otan mieluummin hitaan suoran linjan, kuin vaihdollisen yhteyden.

  Bussin 582 liikennöinti jatkumaan Serenaan jatkossakin, että Lahnuksesta pääsisivät ihmiset töihin ja lapset kouluihin kohtuullisessa ajassa. Espoo keskittää esim lukioita Otaniemeen. Sinne Pohjois-Espoosta on muuten todella pitkä matka julkisilla!

  Näillä mielipiteillä ei selvästi ole mitään merkitystä. Voidaan vain todeta, että "olemme kuunnelleet", vaikka asiat on päätetty jo valmiiksi. HSL:n päättävät tahot voisivat tulla kokeilemaan meidän julkisia, niin näkisivät todellisuuden.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vaihtoyhteys linjoilta 345 ja 436 runkolinjalle 300 on nähtävästi suunniteltu tehtäväksi Luhtitiellä esimerkiksi Ulkoniitynkujan pysäkillä. Vaihto vaatii kadunylityksen joten vaihtaminen samalta pysäkiltä ei onnistu.

   Poista
  2. Täysin samaa mieltä Susan kanssa! Ihan älytöntä, että tehdään muutoksia joita kukaan ei halua!! Ja me, jotka maksamme tulevaisuudessa eniten lipusta, saadaan surkeinta palvelua! Alkuperäisessä HSL:n kyselyssä moni vastasi, että haluaa tiheämmät vuorovälit, mutta varmasti kelpaa ne harvemmat jos tämä on nyt se toinen vaihtoehto! Voisiko HSL sanoa suoraan, että päätös on jo tehty, ettei ihmiset kuluta täällä kallista vapaa-aikaa yrittämällä vastustaa turhaan?

   Poista
 9. Suunnitelman mukaan tulevaisuudessa ei siis olisi lainkaan yhteyttä Myyrmannin pysäkiltä(Iskoskuja) Pähkinärinteen pysäkeille Karhunkierros ja Lammaskuja? Tämä yhteysväli on nykyisin hyvin kuormitettu linjoilla 311 ja 571. Tulevaisuudessa ainoa yhteys tälle välille olisi ilmeisesti linja 300 Myyrmäen bussiterminaalista Variston kautta Pähkinärinteeseen. Linjan 311 reitti Rajatorpassa Nuijatietä pitkin on hyvä ja yhteys Myyrmäkeen paranee kun ei tarvitse kävellä Rajatorpantielle.

  VastaaPoista
 10. Kommenttien kysely on ollut siis vain "näön vuoksi", ei mitään vaikutusta, päätökset oli jo tehty. Suunnittelijat voisivat suunnittelun aikana muuttaa joksikin aikaa alueelle niin ymmärrys siitä miten kulkeminen sujuu, olisi realistisempi.

  VastaaPoista
 11. Järkyttävää!! 344, vuorovälit 60 min ja viikonloppuna ei ollenkaan! Millä ajattelitte viikonloppuliikenteen tapahtuvan? 345 lakkautus, matka-aika pitenee huomattavasti ja vaihdot vähintään 20 minuuttia!! Oikeasti, bussin ajaminen suoraa Vihdintietä Helsinkiin on miljoona x järkevämpää. Tällä suunnitelmalla yksityisautoilu tulee lisääntymään entisestään kuten kävi jo kun 324 lakkautettiin. Vihdintie tulee tukkeutumaan täydellisesti ja matka-ajat julkisilla venyvät reilusti

  VastaaPoista
 12. Adressi tuodaan viimeistään 29.11 tilaisuuteen Kalajärvelle. Pöyristyttävää edes ehdottaa tällaista suunnitelmaa. HSL ei nyt kuuntele ollenkaan heitä, jotka ovat riippuvaisia linjoista. Palautetta vaan. Tämä on luonnos.T Jani Helenius

  VastaaPoista
 13. Miksi 345 ei menisi myyrmäkeen edes rajatorpantietä pitkin? Tällöin olisi ehkä enemmän vaihto yhteyksiä. Miksi suunnitelmissa on kiertää vapaalan kautta pikkuteitä? Koko linjan muutos on älytön, mutta jos tehdään tyhmyyksiä, niin kulku rajatorpantien kautta helpottaisi huomattavasti matkustamista ja säilyttäisi paremmat työmatkat toisille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. ronbkolinja kulkee uutta Luhtitietä pitkin Myyrmäkeen.

   Poista
  2. Mutta ongelmana on se, että se "runko"linja ei menekään Luhtitieltä Vihtintielle ja suoraan kohti Helsnkiä, vaan lähteekin siitä käsittämättömällä tavalla Pähkinärinteen pikkukatuja kiertelemään. Runkolinjan pitäisi nimensä mukaan mennä suorinta reittiä eikä tuhlata hukkaan kaikkien kyydissä olevien aikaa maisemamatkailulla. Miksi näitä runkolinjoja ei milläään malteta suunnitella suoriksi ja nopeiksi, vaan aina tehdään noita koukkauksia?

   Ja vaihdot pitäisi myös järjestää kaikille linjoille niin, että bussista bussiin vaihto olisi samalla pysäkillä. Nyt ei tuokaan näytä suunnitelussa tälläkään kertaa onnistuvan vaan matkustajan on juoksenneltava vähintään tien yli bussia vaihtamaan.

   Poista
  3. Pähkinärinne nyt kuitenkin on Vihdintien varren ainoa kerrostaloalue. On selvää että uusi 300 ajaa Pähkinärinteen kautta josta suuri osa linjan käyttäjistä tulee kyytiin. Mielestäni oli jo alusta lähtien selvää ettei vaihtaminen uuteen runkolinjaan samalta pysäkiltä Vihdintieltä ole mahdollista.

   Poista
  4. Jep, vaihdon runkolinjalle pitäisi tapahtua samalla pysäkillä ja runkolinja pitäis olla suora. Liiryntälinjojen pitäisi siis ajaa Rajatorpan tien risteykseen (Tai vähän yli) asti. Vihdintiellä puolen vaihto on hankalaa, mutta luulisi sen kuitenkin olevan mahdollista.

   En vastusta vaihtoa sinällään, mutta suunnitelmaa ei nyt ole ihan loppuun asti mietitty.

   Poista
  5. Ei Aki todellakaan ole selvää, että kaikki pohjoisempien liityntäbussien kautta tulevat pitää rullailla hirvittävän pikkukatuapitkin Pähkinärinteen kautta. Itse asiassa siinä ei ole pienintäkään järkeä hukata hirvittävää määrää ihmisten aikaa sillä, että kaikkien on tuota mutkareittiä kuljettava.

   Ihan itsestään selvää on, että runkolinjan pitää kulkeä suorinta reittiä. Ne kerrostaloalaueet niin kuin muutkin pitää hoitaa jollain toisella bussilla, ei missään tapauksessa sillä runkolinjalla. Sellainen ei ole mikään runkolinja, joka pikkukatuja hitaasti matelee.

   Poista
  6. Runkolinjan mukana tulee myös etuuksia ja infraparannuksia. HSL varmasti suunnittelee 300:n Pähkinärinteen kierroksen niin, että se menee mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. Pähkinärinne on kuitenkin suuri asuinalue reitin varrella, joten sitä ei ole varaa ohittaa kun sieltä tulee paljon matkustajia sekä keskustan suuntaan että Myyrmäkeen.

   Poista
  7. Kiinnostaisi tietää mitä nämä ns. infraparannukset voisivat olla. Katu pitää ylittää joka tapauksessa pysäkinvaihdon yhteydessä. Liikennevalojen määrää itse reitiltä ei voi vähentää ja nopeusrajoituksia tuskin nostetaan, kun kuitenkin huristellaan keskellä asuinaluetta. Ja pysäkkien tiheyttä tuskin karsitaan. ”Mahdollisimman nopeasti” ei riitä, kun se käytännössä tarkoittaa pirun hidasta matkaa.

   Poista
  8. Ihan puhdasta huuhaata, että "HSL suunnittelee Pähkinärinteen kierroksen nopeasti ja sujuvasti". HSL ei suunnittele tietä. Se tie on siellä ja se tie on töyssyineen, liikennevaloineen ja risteyksineen järjettömän hidas eikä siitä ole tulossa millään HSL:n toimilla nykyistä nopeampaa, koska teki mitä teki, pikkukatua kiemurtelu ei ole nopeaa.

   Ja Pähkinärinteen voi ja se pitää ohittaa runkolinjalla. Se Pähkinärinne on hoidettava jollain toisella linjalla, joka vie runkolinjale vaihtoon, joka tapahtuu sillä pääväylällä eli Vihdintiellä. Runkolinjoilla ei pidä tehdä yhtään minkäänlaisia surkan hitaita kaikkien aikaa tuhlaavia asuinaluemutkia.

   Poista
  9. Pähkinärinne EI OLE ainoa kerrostalo- tai asuinalue Vihdintien varrella, jota runkolinjan 300 on palveltava niin että joka maitolaiturilta pitää noukkia pähkisläiset kyytiin ja kaikki loput reitinvarrella jätetään oman onnensa nojaan joko ilman yhteyttä tai sitten kävelemään 1-1,5 km lähimmälle pysäkille. Aika epäreilua.

   Poista
  10. Mahdollinen runkolinja ei saa missään tapauksessa ohittaa Pähkinärinnettä, vaan linjan on ehdottomasti kuljettava pitkin Pähkinärinteentietä. Pähkinärinteen länsiosat ovat aivan liian kaukana Vihdintiestä, jotta siellä asuvat voisivat mitenkään järkevästi käyttää pelkästään Vihdintietä kulkevaa linjaa.

   Poista
  11. Nimen omaan se runkolinja pitää suunnitella niin, että siinä vaiheessa, kun kaikki muualta vaihtavat sille runkolinjalle, nämä kaikki muut lukuisilta muilta busseilta tulevat eivät joudu enää lähtemään yhtään mihinkään maisemakierroksille pitkin asuinalueita. Se on kaikille muilla aivan järjetöntä ajanhukkaa kierrellä surkean hidasta pikkukatua pitkin ja hukata järjettömät määrät aikaa siihen Pähkinärinteen kierrokseen.

   Linja on suunniteltava nimen omaan niin, että vaihto toteutetaan siten, että kaikki muut eivät joudu joka ikinen päivä töihin mennessään ja sieltä tullessaan turhalle lenkille Pähkinärinteeseen tai sitten Pähkinärinne on hoidettava jollain omalla linjallaan runkolinjalle. Mutta ei missään tapauksessa näin, miten tämä on nyt suunniteltu.

   Poista
  12. Ei kyllä ole alkuunkaan järkevää laittaa erillistä liityntälinjaa Pähkinärinteestä runkolinjalle, siinä jos missä hassattaisiin HSL:n rahoja kun asia voidaan kätevästi hoitaa siten, että runkolinja kulkee pitkin Pähkinärinteentietä. Kyseinen reitti ei edes ole ruuhka-aikaan mitenkään selvästi hitaampi kuin Vihdintietä pitkin ajaminen johtuen Rajatorpantien risteyksen liikennevaloista. Välillä autojono Vihdintiellä ulottuu aamuisin kyseisistä liikennevaloista hyvinkin lähelle Lammaslammentien risteysta ja Rajatorpantien ylittämiseen menee useita valokiertoja. Pähkinärinteentie sen sijaan on täysin ruuhkista vapaa ja bussi pääsee etenemään jatkuvasti toisin kuin Vihdintiellä.

   Lisäksi jos runkolinja ei kulkisi pitkin Pähkinärinteehtietä Pähkinärinteestä ei olisi toimivaa liityntäyhteyttä Kehäradalle, minkä seurauksena tulisi perustaa uusi liityntälinja Kehäradalla mikä jälleen maksaa lisää rahaa, Kaiken kaikkiaan on paljon järkevämpää ja kustannustehokkaampaa, että runkolinja kulkee Pähkinärinteentiellä.

   Poista
 14. Lahnuksesta illalla ~22.45 jälkeen Valimon junaan ei ole mitään mahdollisuutta.

  VastaaPoista
 15. Miten ajattelitte että Kalajärveltä pääsee Ruskeasuolle? Matka-aika pienee vähintään 20 minuuttia. Kalajärven yhteyksiä on huononnettu vuosien varrella koko ajan ja sama meno jatkuu! HSL ei ole koskaan kuunnellut käyttäjien mielipiteitä. 345 ON SÄILYTETTÄVÄ sellaisena kuin se nyt on. Ei yhtään ylimääräistä mutkaa tai vaihtoa sille linjalle. On parempi että se kulkee kerran tunnissa suoraa tietä Helsinkiin arkisin ja viikonloppuisin kuin joku kerran tunnissa kulkeva linja Vantaankoskelle, joka ei viikonloppuna kulje ollenkaan!

  VastaaPoista
 16. Miksi 437K ei pääse enää Juvankartanosta?! Ei 437K saa mennä tuota reittiä, muuten Juvankartanon yhteydet kärsivät.

  VastaaPoista
 17. Olen harkinnut yksityisautoilusta luopumista mutta näiden suunnitelmien jälkeen pidän autoni. Kaikki vaikeutuu näillä suunnitelmilla, päiväkoti viennit, työmatkat.

  VastaaPoista
 18. Toivottavasti esim. Pohjois-Espoon linjoilta järjestetään vaihtoyhteys 300:aan mahdollisimman sujuvasti samalta pysäkiltä

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Katsohan karttaa. Jos tuon katson oikein, ei olla todellakaan sujuvaksi järjestämässä vaan vaihtoyhteys ollaan tekemässä hirvittävän hitaaksi ja eri pysäkiltä tapahtuvaksi. Jostain täysin käsittämättömästä syystä tuo vaihto on suunniteltu toteutettavaksi Luhtitiellä, josta keskustan suuntaan menevä muka "runkolinja" lähteekin rullaamaan pikku kärrypolkua pitkin Pähtinärinnettä eikä suoraan Vihdintietä kohti Helsinkiä.

   Itsestään selvää on, että vaihdon pitäisi tapahtua samalla pysäkillä ja jos kyse on runkolinjasta, sitä ei rullata pitkin pikkukatuja. Mutta jostain syystä tuo on selvää ihan kaikille muille, paitsi reittisuunnittelijoille. Tuolla tavalla tulee isolle joukolle ihmisiä hirvittävä määrä täysin hukkaan heitettyjä minuutteja.

   Poista
  2. Niinpä. Itsestäänselvää olisi ajaa liityntälinjat myyrmäkeen rajatorpantien kautta jotta vaihto saadaan tapahtumaan pähkinärinteessä samalla pysäkillä

   Poista
  3. Tämä siis, jos 300 menisi pähkinärinteessä vihdintietä, mutta kun ei mene :/

   Poista
 19. 345 katkaisu myyrmäkeen vaikuttaa täysin järjettömältä ajatukselta. Ensinnäkin se että linja kulkee useammin ei todellakaan ole parannus jos matka Helsinkiin kestää jokatapauksessa vielä kauemmin kuin ennen. Uudistukselta toivotaan helppoja ja nopeita reittejä ei sitä että joudut koko ajan kyttäämään millä pysäkillä tulisi vaihtaa ja onko bussi nyt ajoissa että ehtii vielä toiseen bussiin. Lisäksi Suomessa kun talvet on mitä on ei vaihtopysäkillä ole kovin kiva istua kun bussi ei tullutkaan silloin kun piti.
  Lisäksi vihdintielle on tehty esimerkiksi Odilammen kohtaan liityntä parkkeja jottei autolla tarvitse lähteä pidemmälle, nämähän ovat täysin turhia tämän uudistuksen jälkeen! Kuka muka enää haluaa jättää autoa ensin vihdintien varteen siitä vaihtaa bussiin ja vielä uudestaan vaihtaa myyrmäessä että pääsisi Helsinkiin.
  Tämä siis selkeästi kannustaa yksityisautoiluun. Itselläni ei ainakaan ole aikaa istua montaa tuntia päivässä bussissa varsinkaan, jos bussia pitää joka kohdassa vaihtaa. Aijemmin suoran linjan ollessa bussissa on voinut esimerkiksi lukea kirjaa. Nyt jos bussia joutuu vaihtamaan edes kirjaa ei ole järkevää kaivaa pätkittäisellä matkalla esiin... Järkyttävää että tällaista edes ajatellaan....

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lahnuksen Shellin kohdalle tulevan liikenneympyrän yhteyteen on myös tulossa liityntäpysäköintipaikkoja...

   Poista
  2. Näimpä! Eli ensinkö maksetaan siitä että rakennellaan erilaisia pysäköintipaikkoja jotta pääsee helposti suoralla yhteydellä Helsinkiin , jonka jälkeen tämä helppo bussi yhteys poistetaan ja vielä kaiken kukkuraksi lippujen hintoja nostetaan. Ei kuulosta kyllä reilulta tämä...

   Poista
 20. Mitä hyötyä on uudesta 436 linjasta kun käytännössä matka Helsingistä junalla tyssää Myyrmäessä pahimmillaan 30 minuutin odotteluun vaihtobussiin? Ja Yhteyksien piti parantua, mutta tämä huonontaa niitä huomattavasti. Pahimmillaan matka Helsingistä Kalajärvelle kestää 1,5 tuntia jos ei enemmänkin, kun odottelet bussia pahimmillaan puoli tuntia! Jos liityntäliikennettä suunnitellaan, pitää ottaa huomioon että vaihdot toimii. Tässä ei tule toimimaan. Ei myöskään runkolinjojen luvatut 6-8 min. vuorovälit kun yksityisautot tukkivat Vihdintien. Kalajärvellä on nyt vielä jotenkin toimivat yhteydet, mutta tämän jälkeen ei.

  VastaaPoista
 21. Ihmetouhua tämä linjojen suunnittelu. Kovasti kysytään mielipiteitä ja sitten niillä ei ole mitään vaikutusta. Eikö näitä linjoja suunnitella nimenomaan käyttäjille?

  Meille Pohjois-Espoon asukkaille olisi todella tärkeää, että edes yksi suora bussiyhteys Helsinkiin säilyisi ja kulkisi suoraan Vihdintietä ilman kiertoja. 345 on tällä hetkellä sellainen. Vaihdot pitkittävät aina matkantekoa ja ne myös stressaavat; "ehdinkö vaihtaa 345:seen vai joudunko odottamaan 15 minuuttia pysäkillä".

  Yhteys junalle muuten on jo olemassa 345:sta. Jos jää pois pysäkillä "Vihdintien silta" niin ei ole Valimon asemalla kuin muutama sata metriä.

  Joku jo kirjoittikin ylempänä, että lippu-uudistuksen myötä julkisen liikenteen käyttö kallistuu täällä pohjoisessa ja nyt lisäksi linjojen muuttelun takia vielä hankaloituu. Yksityisautoilu lisääntyy. Sitä ei varmaan haluttu.

  VastaaPoista
 22. Miten kaikki nämä myyrmäkeen päättyvät linjat tulevat mahtumaan myyrmäen terminaaliin? Paikka on jo ennestään ahdas. Voisiko esim. Vantaa purkaa ränsistyneen Myyrinpuhoksen ja laajentaa sitten terminaalia?

  VastaaPoista
 23. Ja miten mikään linja ei mene Vantaankosken ohi?!

  VastaaPoista
 24. Linja 566 voisi ajaa nykyistä reittiä suoraan Kehä III:a ja osan linjoista, jotka ajaa Vantaankosken asemalle, ajaa sinne suoraan Kehä III:a sen sijaan että linjat ajaa rinnakkaista katua körötellen.

  Mikäli noille rinnakkaisille kaduille tarvitsee lisätä joukkoliikennettä, hyvä karsintakohde olisi linjojen 344 ja 345 liikenne Kalajärveltä eteenpäin. Linja 345 kulkisi iltaisin ja viikonloppuisin 60 minuutin välein Kalajärveltä eteenpäin sekä linja 344 päättyisi Serenalle ja Koirankorpea palvelisi nykyiseen tapaan vain 355. Tyhjänä 345 ei kulje mutta Rinnekodista on kuitenkin vain 138 nousua arkipäivisin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin! Olen täysin samaa mieltä! 566 pitää mennä edelleen kehä kolmosta ja Vantaankoskelle pitäisi saada nopeampi yhteys!

   Poista
 25. Jos kuitenkin liityntäliikenteeseen päädytään, toivon — että Niipperistä kulkisi ruuhka-aikaan 436A Elielinaukiolle, ja 566 kulkisi suoraan Kehä kolmosta Vantaankoskelle. 437K täytyisi myös kulkea entistä reittiään.

  VastaaPoista
 26. Suorat bussiyhteydet Pohjois-Espoosta Helsinkiin täytyy EHDOTTOMASTI säilyttää! Lähes 900 pohjois-espoon asukkaan allekirjoittamaa adressia asian johdosta EI SAA sivuuttaa!

  VastaaPoista
 27. Yksi Vihdintien linja voisi päättyä Huopalahden asemalle, jonne pääsee hyvin suoraviivaisesti Vihdintieltä. Tällöin pääsee yhdellä vaihdolla kaikille rantaradan lähijunille.

  Linjat 436 ja 437 olisi varmaan syytä muuttaa alkamaan 3:lla, sillä ne hahmotettaisiin muutoksen jälkeen Vihdintien linjoina.

  VastaaPoista
 28. 400 ja 300 runkolinjojen täytyy kulkea suorinta reittiä, ei tuollaista, jota on hahmoteltu!

  VastaaPoista
 29. Ja millä ihmeen perusteella Kivistö saa pitää suoran bussilinjan, jonka reittiä nopeutetaan ja vuoroväliä tihennetään?!? Taitaa joku päättäjä asua Kivistössä.. Voisiko 436 säilyttää ennallaan edes ruuhka-aikaan?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Älytöntä! Suora bussi- ja junayhteys! Selvää hyväveli-toimintaa!!!

   Poista
  2. Kivistö on tiheästi rakennettu ja edelleen voimakkaasti rakentuva kerrostaloalue johon on suunniteltu asuntoja jopa 50 000 ihmiselle. Vastaavasti Niipperi-Kalajärven alue on rivi ja omakotitaloaluetta jonka asukasluku on monta kertaa pienempi ja suosituin liikkumistapa on yksityisauto. Linja 431 toimii jatkossa myös liityntäyhteytenä mm. Ylästöläisille joilta poistuu suora linja 415.

   Poista
  3. No miksiköhän Niipperin-Kalajärven alueen suosituin liikkumistapa on auto???? Ehkäpä siksi että JULKISET ovat käytettävyydeltään nyt jo huonossa jamassa. Tämä uudistus ei lisää käytettävyyttä yhtään. Lipun hinta kallistuu ja matkustaminen hankaloituu.Siinä joululahja Pohjois-Espoolaisille.

   Itseasiassa meillä pitäisi lippujen halventua kun palvelu huononee, ollaan 1-2 kategorian aluetta, ja niillä alueilla mitkä kuuluu 4-5 kategoriaan pitäisi lippujen hinnat nousta kun palvelu on priimaa. Ei mee nallekarkit tasan tässäkään jaossa. Me pohjoisen asukkaat maksetaan eteläosien paremmat bussiyhteydet.

   Poista
 30. Silvola ja Kivimäki on unohdettu kokonaan? myöskin se ,ettei 344 ei ole yhteyttä mihkään runkolinjaan. eikä ole yhteyttä vihdintien varsi rajatorppa - hämeenkylä välillä. myöskin aikoinaan päätettiin 414 nykyin 431 kiertäisi kuninkaantammen yhdessä linjan 415 kanssa , jotta kuninkaantammi saisi nopean yhteyden keskustaan , kun nykyinen linja 43 on todella hidas ja kestää yli tunnin helsingin sisäisellä linjalla keskustaan ??!!! voisiko Runkolinja 400 jatkaa vantaakoskelta Variston kauppa aluee läpi Hämeenkylään , jotta helsingistä olisi hyvä yhteydet Variston kauppa-alueelle ja samalla tulisi vaihtopaikka linjalle 344.llekin.

  VastaaPoista
 31. Linjan 334 osalta on selkeitä muutostarpeita. Nyt on palvelusta kokonaan unohdettu Myyrmäen urheilutalo liikuntakenttineen ja uimahalli sekä Vaskivuoren lukio. Linjan reitti oikein ikävästi suorastaan välttelee tuota Myyrmäen uiheilutalon ja lukion kulmaa ja sinne kulkee matkan varrelta niin moni koululainen kuin huonosti kulkeva vanhempikin uimahallille. Tuo 334 pitäisi laittaa kulkemaan Raappavuorentieltä Vaskivuorentietä Myyrmäkeen eikä tuollaista ihmeellistä turhaa Rajatorpantien kautta kiertävää ketunlenkkiä pitkin. Vaikka se bussi kääntyisikin Raappavuorentieltä Vaskivuorentielle, urheilupuiston paikat ovat siinä Vaskivuorentien alun vieressä ja näin voisi palvella molempia sekä urheilupuistoa että urheilutaloa. Nyt urheilutalo on jäämässä kokonaan vaille yhteyttä. Paras tietysti olisi, jos se linja kulkisi Myyrmäentietä pitkin urheilutalon lähipysäkeille, mutta sen kanssa tuo urheilupuiston palveleminen taitaisi ainakaan samalla linjalla olla vähän vaikeaa.

  Ja toinen edellistä ehkä vähän pienempi ongelma on se, että miksi tuo linja 334 pitää edelleen kierrättää tuo hidas mutkareitti Laajavuorentien kautta Martinlaaksoon Askistosta? Lähin vaihtoasema on Vantaankoski ja liityntälinjat pitäisi automaattisesti viedä mahdollisimman suoraan nopeimmin saavutettavalle kehäradan asemalle, jotta töissäkävijän vaihtoyhteys olisi mahdollisimman nopea ja sujuva. Sieltä se linja voi sitten jatkaa Myyrmäkeen.

  VastaaPoista
 32. Jos nyt oikein tämän kirjoituksen ymmärsin niin tulevaisuudessa Askistosta ei tule menemään yhtäkään suoraa linjaa Helsingin keskustaan asti?
  Onko se yksi ja ainut vuoro/bussi joka kulkee pikkujärventien kautta Helsinkiin jo valmiiksi kiertäen kaikki pitäjät matkan varrella niin lopettaa?
  Näissä suunnitelmissa ei oo oikeasti minkään näköistä tolkkua jos Askistosta tulee jatkossa menemään tasan yksi bussi jonnekkin Kaivokselaan?!
  Ja kaiken lisäksi kun tulee vielä vyöhyke uudistukset niin Askisto kuuluu juuri ja juuri kolmanteen vyöhykkeeseen jonka takia tulee ostaa pe***leen kallis lippu niin vaikeutatte liikkumista ihan JÄRJETTÖMÄN paljon ns "kaukana kaikesta"-asuvalle Jos jatkossa pitää kulkea kerta vähintään kahdella bussilla Keskustaan asti?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Uusi ABC-vyöhykkeiden 30 päivän aikuisten kausilipun hinta on 107,50 € ja se on peräti yhden euron kalliimpi kuin nykyinen seutulippu.

   Poista
 33. KYllä yksi suora linja pohjois-espoosta Helsinkiin kannattaa jättää meilahteen asti edes. Linja 344 hyvä uudistus , mutta voisiko linja kuokatat myös Serenan kautta ja runkolinjalta 560 olisi hyvä saada vaihtopaikka, näin pääsisi malmitlta ja idästä päin serenenaan kätevämmin. Joten linja 344 Mieluummin Myyrmäkeen ja 345 VAntaakoskelle , mutta jommalle kummalle runkolinjalle vaihtoyhteys on saatava.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joo, 344:n olisi tosiaan hyvä ajaa Serenan kautta.

   Poista
 34. Mihin on unohdettu Kivimäen liikennöinti? Alueen ainoa linja 421 tarjoaa nopean vaihdottoman yhteyden Mannerheimintien varteen ja keskustaan. Hämeenlinnanväylän U-linjat jättävät pysähtymättä läheisellä Koukkuveräjän pysäkillä vaikka viittoisi kuinka. Voisiko tuleva runkolinja 400 ajaa alueen kautta?

  VastaaPoista
 35. Vähän kummalliset suunnitelmat. Ennen pääsi usealla bussilla kodin suuntaan. Nyt pääsisi vain yhdellä. Senkin reitille kävely on pisin mahdollinen. Sen sijaan, että käyttäisin 332 bussia ja pääsisi suoraan kodin viereen. Vois vähempää kiinnostaa kulkeeko bussit vaikka 5min välein. Pitää vaan kauemmas kävellä niin se lisää vielä enemmän aikaa. Näyttäisi siis Vapaalan osilta huonontuvan nuo yhteydet. Kätevää. Mikä on peruste näille uusille suunnitelmille? Onko vanhoissa linjoissa jotain vikaa? Vanhat linjat toimii aika hyvin.

  VastaaPoista
 36. Vihaan HSL:ää. En tiennyt edes pystyväni moiseen vihaan. R.I.P. 436. Kuinka paljon ahdistusta ja epätoivoa te aiheutattekaan. Arjen hankaloittamista, tuskaa ja stressiä. Ette taida edes ymmärtää mitä te teette. Mikään, mikään ei teihin tehoa. Ihmiset ovat järkyttyneitä ja pelkäävät arkensa puolesta, te sanotte "kiitos palautteesta, tavoitteemme on parantaa palvelua". Samalla annatte kuoliniskun linjalle, joka on ollut viimeinen toivo niipperiläisille, perusmäkiläisille ja kalajärviläisille. Espoo on päättänyt sitoa koko kaupungin liikkumisen raiteisiin. Kun ilmastonmuutos etenee ja autoista on kerta kaikkiaan luovuttava, talojen arvo muualla kuin radan varrella laskee. Uskokaa minua, HSL ei tule koskaan kuuntelemaan asiakaspalautetta. Se ei sitä kiinnosta pätkääkään. Minulla on asiasta 10 vuoden kokemus. Niin kauan olen jaksanut puolustaa 324:a ja 436:a. Nyt täytyy alistua tyrmäävän jäävuoren edessä. Eli ihmiset, muuttakaa tai siirtykää sähköautoilemaan. HSL on sielunvihollinen pahimmasta päästä.

  VastaaPoista
 37. Askisto on nopeasti kasvava pikku kylä. Eikö päättäjät ymmärrä, että he ketkä asuvat käyttävät kyseistä linjaa KESKUSTAAN hei haloo, jopa 90-luvulla pli kaksi bussia käytössä kestaan ja myyrmäkeen. Tämän lisäksi hinnat nousevat, ihan järjetöntä maksaa melkein 110e YHDESTÄ bussista jolla pääsee kotiin. Pettynyt!!

  VastaaPoista
 38. Miksi Vapaalasta/Rajatorpasta ei bussiyhteyttä Vihdintietä pitkin Hgin keskustaan? Linjan 300 pysäkit yli 1 km kävelymatkan päässä!!!!!

  VastaaPoista
 39. Miksi tässä suunnitelmassa ei anneta erilaisia vaihtoehtoja?!

  VastaaPoista
 40. Nyt on pakko kommentoida. Suunnitelmassa Kivistöstä Helsingin keskustaan kulkisi suora linja 431. Tämä siis tiheästi liikennöidyn junan lisäksi.

  Samaan aikaan Kalajärvi/Niipperi -suunnalta ei kulkisi keskustaan sen paremmin junaa kuin suoraa bussiyhteyttäkään! Ei edes jompaa kumpaa. Ei kumpaakaan.

  Tasapuolisuuden nimissä tulisi lakkauttaa 431 ja samalla pitää Kalajärven/Niipperin bussilinjat keskustaan suorina eli vaihdottomina. Vai saisimmeko kenties junan Pohjois-Espooseen...??

  Tällaisenaan suunnitelma on äärimmäisen epätasa-arvoinen, eikä missään tapauksessa hyväksyttävä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joku päättäjistä asuu selvästi Kivistössä, usko tai älä! Miksi ihmeessä meidän unelmamme toteutetaan siellä ja kauhumme tulevat täällä toteen??

   Poista
  2. Kivistö tulee olemaan tulevaisuudessa suunnattoman paljon tärkeämpi asuin- ja työpaikka-alue kuin koko P-Espoo..

   Poista
  3. Unknown, siksi siellä on juna. Pohjois-Espoossa ei ole junaa ja näillä suunnitelmilla ei kohta enää bussiakaan. Jokainen pohjois-espoolainen on yhtä tärkeä kuin vantaalainenkin. Tässä suunnitelmassa ei huomioida ollenkaan espoolaisia.

   Poista
  4. Jaa, kyllä tännekin Pohjois-Espooseenkin aika vauhdilla lisää asutusta kaavoitetaan. Mutta ei kai siinä mitään, kolme autoa/perhe niin päästään oikein kunnolla nauttimaan jonottamisesta ympäri pääkaupunkiseudun.

   Poista
  5. Linjan 431 varrella on paljon asutusta ja työpaikkoja jo ennen Kivistöä. Mihin muualle linjan pitäisi tai mihin se voisi päättyä? Juna lienee jatkossakin nopein tapa kulkea Kivistöstä Helsingin keskustaan, sen sijaan 431:n reitin varrelle ei pääse junalla.

   Poista
 41. Odilammelta ei edelleenkään pääse yhtään sen nopeemmin keskustaan tai takas tuli runkolinjat tai ei. Suunnitelmassa 345 ajaisi klo 23.30 asti, mitäs sen jälkeen? Onko juna Vantaankoskelle ja sieltä taxi ainoa vaihtoehto iltaisin iltavuorolaiselle?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nykyisen 345:n viimeinen lähtö on Elielinaukiolta klo 21.05. Jatkossa tuon 23:30:n jälkeen Helsingin keskustasta voisi Rinnekotiin kulkea jokin yölinja. Kuten tuolla lukeekin, yölinjat suunitellaan myöhemmin.

   Poista
  2. Nykyisin kulkee 345N, jonka viimeinen lähtö on klo 1.25. Tällä pääsee noin 45 minuutissa Kalajärvelle. Tulevat yövuorosuunnittelut osaa kyllä arvata: junalla Myyrmäkeen ja pahimmillaan tunnin odottelu vaihtobussiin

   Poista
  3. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  4. 345N onkin yölinja ja niiden muutokset suunnitellaan myöhemmin.

   Poista
 42. Missä bussit Vapaalasta helsinkiin suuntaan? nyt pääsee yhdellä bussilla suoraan , runkolinjalle yli km kävelymatka!

  VastaaPoista
 43. Juvankartanossa vain vuorovälit huonontuvat, kun 437K ei enää ole käytettävissä. Samalla 566 ei enää ole nopea ja 435 sekä 436 menetetään. Yhteydet huonontuvat huomattavasti! Emme voi sallia tällaista!!

  VastaaPoista
 44. Täysin järjetöntä touhua tämä linjojen jatkuva veivaaminen. Tuntuu, että edellisen linjamuutoksen jäljiltä yksityisautoilu Vihdintiellä on lisääntynyt huomattavasti. Ja mistä tämä johtuu? Todennäköisimmin siitä, että linjamuutos pakotti yhä useammat oman auton rattiin. Ei ainoana selittävänä tekijänä voi olla se, että kehysalueille olisi niin paljon muuttanut lisää asukkaita.

  En myöskään ymmärrä lainkaan tätä älytöntä vouhotusta kehäradan syöttöliikenteestä. Kun junan käyttö EI EDELLEENKÄÄN palvele kaikkia. Monilla Vihdintietä kulkevilla matka todennäköisemmin suuntautuu ihan muuhun suuntaan kuin junaradan varsille.

  Juuri on saatu myös tehtyä bussikaistan pätkiä Vihdintielle, ja nyt sitten perään kuoletetaan lähes koko Vihdintien bussiliikenne? Täysin järjenvastaista.

  Tämän suunnitelman mukaan esim. Hämeenkylästä ei pääsisi lainkaan Vihdintietä pitkin keskustaan?

  Tuntuu niin turhalta ajan ja resurssien haaskaukselta nämä muutokset. Antaisitte linjojen edes olla nyt tällä tolalla kuin nyt ovat.

  Hienoa, että HSL ottaa palautetta vastaan. Kovasti toivon, että näihin palautteisiin myös todella paneuduttaisiin ja kuunneltaisiin joukkoliikenteen käyttäjiä. Kuulostaa vain hieman jo siltä, että päätökset ovat tehty.

  VastaaPoista
 45. 345 on toiminut erinomaisesti tähän mennessä pysyen myös aikataulussa yli 90 prosenttisesti. Kerran tunnissa kulkeva selkeä linja on toimiva eikä ole mitään järkevää perustetta esitetty sen muuttamiseksi vaihdolliseksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin! 345 ei voi korvata millään. Matka-aika pitenee huomattavasti jos siitä tehdään vaihdollinen. Muutoksen piti parantaa linjoja, mutta yhtään parannusta ei ole esitetty, vain vähintään puolen tunnin pidempiä matka-aikoja. 345 on säilytettävä sellaisena kuin se nyt on. Sitä me tarvitsemme.

   Poista
 46. Aikaisemmin blogissa on puolustettu liityntäliikennettä väitteellä, että suoran vuoron hinnalla saa useammankertaisen määrän liityntävuoroja. Mistä tämä raha liityntäliikenteen tehostamiseen tulee kun runkolinjat tulevat kulkemaan lähes yhtä tiheään kuin suorat linjat nyt yhteensä?

  Suoria linjoja ei tarvitsisi korvata kokonaan liityntä+runkolinja mallilla, vaan harventaa suoria yhteyksiä vastaamaan runkolinjojen tarjontaa ja käyttämällä siitä vapautuneita resursseja lisäämään liityntää näille suorille linjoille. Eli sen sijaan että kulkisi 345 30min välein tai liityntä 345 20min välein. Kulkisi suora 345 60min välein ja 345B Myyrmäkeen 2 kertaa tunnissa, jotta 345+345B olisi yhteensä 20min vuoroväli. 345B:ltä voisi sitten vaihtaa muiden linjojen suorille vuoroille ja vastaavasti muiden linjojen liityntävuoroilta suoralle 345:lle.

  Jos suorien yhteyksien poistuminen on ehto tiheämmille vuoroväleille, niin se olisi pitänyt viestiä paremmin eli aikaisempi kysely oli johdatteleva ja pitäisi uusia.

  Niin ja jos runkolinja 400 toteutuu tuollaisena kuin se ehdotuksessa on, niin vaihtakaa päätepysäkki Elielinaukiolta Kamppiin. Elieliaukiolle/Rautatientorille runkolinjan reitin varrelta matkaaville juna on jo nopeampi.

  VastaaPoista
 47. 332 voisi pysyä ennallaan, sillä vapaalasta/rajatorpasta on mahdotonta muuten päästä nopeahkosti yhdellä julkisella helsinkiin päin. Sekä 345 voisi pysyä kanssa ennallaan

  VastaaPoista
 48. Voisiko HSL vielä esittää arvion matka-ajasta seuraaville reiteille: 1)Rinnekoti-Töölön tulli 2) Rinnekoti-Elielinaukio. Näistä riittää hyvin arviot kokonaisajasta nopeimmalla liityntäliikennevaihtoehdolla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En ole HSL, mutta vastaan tähän silti.

   Rinnekodista Luhtitielle matka kestäisi 25 minuuttia. Luhtitiellä vaihto runkolinjalle 300, joka kulkee ruuhkaaikaan 6-8 minuutin välein eli vaihtoajaksi tulee enintään tuo 8 minuuttia. Matka Luhtitieltä Töölön tullille kestäisi 300:lla 35 minuuttia. Kokonaismatka-ajaksi tulisi enintään 68 nykyisen n. 50 minuutin sijaan.

   Linjalla 345 matka Louhelan asemalle kestäisi noin 30 minuuttia. Junat kulkevat 10 minuutin välein, joten se olisi pisin vaihtoaika. Matka junalla Helsinkiin kestää 20 minuuttia ja kokonaismatka-ajaksi tulee enintään 60 minuuttia. Nykyisellä 345:llä matka-aika Elielinaukiolle on sama 60 minuuttia, joten matka-aika ei pidentyisi.

   Poista
  2. Noihin vaihtoihin pitää myös laskea mukaan siirtymäaika bussipysäkiltä junan lähtöraiteelle. Louhelassa lähin pysäkki ei ole aseman vieressä vaan kävelymatkaa tulee väistämättä. Eli matka-aikaan pitää lisätä vähintään 5 minuuttia siirtymiseen.

   Poista
  3. Kun Louhelan aseman vierestä vedetään noin monta bussilinjaa, ihan varmasti pysäkkejä siirretään lähemmäksi asema, jolloin siirymään riittää ehkä 2 minuuttia. Louhelan aseman varsinaiset liityntälinjat (345, 436 ja 437) voidaan aikatauluttaa kulkemaan niin, että ne ovat asemalla esimerkiksi 5 minuuttia ennen junan lähtöä.

   Poista
  4. Myös runkolinjalle 300 siirryttäessä pitää vaihtaa pysäkkiä tien toiselle puolen, johon kulunee vähintään pari minuuttia. Voi toki kulua enemmänkin riippuen suojatien liikennevalojen syklistä ja suojatien sijainnista. Ruuhka-ajan ulkopuolella myös runkolinja kulkee harvemmin, joten vaihtoaikaa kasaantuu taas lisää. Eli puhutaan yli 20 minuutin lisäyksestä matka-aikaan kaikille Vihdintien varteen matkustaville (Rajatorpan, Konalan ja Pitäjänmäen teollisuusalue, Haagan koulut, Meilahti jne.)

   Poista
  5. Ja rehellisesti sanottuna 20 minuuttiakin kuulostaa optimistiselta. Pähkinärinteen kiertäminen pikkuteitä pitkin valoissa odotellen, hidastustöyssyjä varoen ja pysäkeillä tiheästi vieraillen tuskin onnistuu 10 minuutissa. Ja kun mukaan lasketaan myös Vihdintien ylitys, Vihdintielle liittyminen ja varsinkin ruuhka-aikaan pidennetyillä syklillä toimivat Vihdintien liikennevalot päästään heittämällä yli 10 minuutin. Oman työmatka-aikani pidentymisen arvioisin n. puoleen tuntiin, eli nykyään 20 minuutin reissu kestäisi 50 minuuttia. Tässä tosin vaikuttaa myös muutoksen myötä pidentyvä kävelymatka reitin loppupäässä. Sanomattakin selvää, että ikävä kyllä pitää siirtyäkäyttämään autoa julkisten sijaan.

   Poista
  6. Ja vielä lisäyksenä: töistä palaaminen olisi pahimmillaan vielä paljon hitaampaa, kun 345 kulkee vain 20-30 minuutin välein.

   Poista
 49. Minun mielestäni kokonaisuutena hyvä luonnos. Voittehan te tämän kritiikin myötä kokeilla, onnistuisiko linjan 300 ulottaminen Kalajärvelle kohtuukustannuksin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä olisi hyvä, ja runkolinja ympärille saisi suunniteltua muun linjaston vähän joustavammin. Kun vyöhykeuudistus tulee, on uusi potentiaali joukkoliikenteelle aika suuri (pelkkä bc-vylhyke). Toisaalta jos Leppävaaraan ja Tikkurilaan menee tunti, ei halpa joukkoliikennelippu paljoa auta.

   Poista
 50. Millä bussilla jatkossa pääsee Askistosta Pitäjänmäkeen tai yleensäkin Vihdintien varteen? Vai onko pyöräily ainoa vaihtoehto autottomalle

  VastaaPoista
 51. Eikö Rinnekodilta Myyrmäkeen kulkeva linja 345 voisi kulkea B-tunnuksella 1-2 kertaa tunnissa ja nykyinen 345 kulkea nykyistä suoraa reittiä Helsinkiin tunnin välein? Näin Kalajärvi ei kärsi kohtuuttomasti matka-ajan pitenemisellä, koska matka-aikahan pitenee puoli tuntia nykyisestä tuolla suunnitelmalla jossa on vaihto ja Pähkinärinteen tai Luhtitien kiemurat. Tiheästä vuorovälistä ns. runkolinjoilla ei kalajärveläisille ole mitään käytännön hyötyä kun joka tapauksessa matka-aika tyssää Myyrmäessä bussin odotteluun 20 minuutiksi. Tämän lisäksi ylimääräiset kiemurat pitkin Vantaan lähiöitä pidentävät nykyisen 35-60 minuutin mittaisen matkan vähintään 90 minuuttiin. Emme tarvitse 3 bussia tunnissa Myyrmäkeen jos se pitää tehdä nykyisen 345 kustannuksella.

  VastaaPoista
 52. Voisiko Runkolinja 300 kulkea Rajatorpantien kautta ja kääntyä sieltä Raappavuorentietä pitkin tuolle suunnitellulle linjalle Luhtitien kautta. Palvelisi paljon paremmin Kilterinmäkeä, Metropoliaa ja Honkasuota.

  Nyt menee ehkä turhaan linjan 400 kanssa päällekkäin. Jos näillä linjoilla on vaihtavia matkustajia, niin se onnistuisi myös Luhtitien risteyksessä.

  VastaaPoista
 53. Tihentyykö linjan 565 vuorovälit linjan 321 lakkautuksen seurauksena? Nyt vuoroväli on 30 minuuttia ja ei oikein auta että uusi linja 300 kulkee usein jos sinne ei mitenkään pääse.
  Miten tulevaisuudesaa kulkea sujuvasti Helsingin keskustaan Laaksolahdesta? Myös linja 218 lakkautetaan ja linjalla 215 Leppävaaran asemalle on todella harva vuoroväli (välillä 40 minuuttia).
  Vai tuleeko meidän perheelle muutto eteen...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linjan 565 vuoroväli tihentyy 10 minuuttiin ruuhka-aikana ja 20 minuuttiin ruuhka-ajan ulkopuolella. Linjn 215 vuoroväli tihentyy Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastouudistuksen myötä 15 minuuttiin ruuhka-aikana ja 20 minuuttiin ruuhka-ajan ulkopuolella.

   Poista
 54. Mäkin oon vastaillu näihin kyselyihin ja nyt katson tuloksia äimistyneenä. Kaikkiin ilmoittamiini etappeihin yhteydet huononevat. Tää on iha älytöntä et 332 lakkautetaan ja seuraava Helsingin suuntaan menevälle bussipysäkille on yli kilometri. Etenkin kun viikonloppuisin aamuvuoroon on tarjolla ollut ensin 332 keskustaan ja sieltä junalla Puistolaan, matka-aika on ollut tunnin. Nyt sitte pitäis eka aamulla vielä kilsaki kävellä pysäkille?

  Mä taidan ostaa auton.

  VastaaPoista
 55. Tämä on aivan naurettavaa. Miten on mahdollista, että ehdotatte ettei olisi enää yhtään suoraa linjaa Helsinkiin. Pääsen tällä hetkellä koululleni vain yhdellä bussilla (436) ja nyt aiotte tehdä senkin mahdottomaksi. 436 on äärimmäisen tärkeä linja monelle ja sen huomaa ruuhkista päivittäin. Sen sijaan, että katkaisette linjan puoliksi mitäpä jos lisäisitte vuoroja niin monen elämä helpottuisi. Tämä uudistus on aivan pelleilyä, eikä selkeästi ole ajateltu niitä ihmisiä jotka näillä linjoilla päivittäin kulkevat.

  VastaaPoista
 56. Tällä hetkellä pääsee Pähkinärinteestä suoraan Vantaankoskelle kolmella eri bussilla. Vuoroväli 10-15 min. Jatkossa pääsee vain yhdellä, vuoroväli 30 minuuttia ja lähin pysäkki 1,1km. Auton ostaminen kuulostaa paljon paremmalta vaihtoehdolta.

  VastaaPoista
 57. Jos lisärahoitusta ei ole luvassa, lienee helpoin tapa testata tämän suunnitelman kannatus kysymällä, haluavatko asukkaat pitää mieluummin nykyisen linjaston vai siirtyä uuden suunnitelman mukaiseen.

  VastaaPoista
 58. Linjaa 322 ei tule missään tapauksessa lakkauttaa! Ensin Vantaa lakkauttaa Tuomelan koulun, minkä seuruksena lapsi siirtyy kulkemaan Hämeenkylästä kouluun Helsinkiin. Seuraavaksi lakkautatte bussilinjan, jolla lapsi kulkee kouluun (Haagaan). Työmatkalaisten lisäksi suunnitelma on siis katastrofaalisen huono myös kouluun kulkevien lasten osalta!

  VastaaPoista
 59. Myöskään Hämeenkylästä ei ilmeisesti millään pääsisi suoraan keskustaan tai Ruskeasuolle, suunnitellulle linjalle 300 olisi n. 1,4 km kävelymatka. Tällä hetkellä keskustaan pääsee ainakin linjoilla 322, 345 ja 436, joten autottomalle tämä uudistus olisi todella suuri heikennys nykyiseen! Vaihtoyhteydetkin toimivat usein kovin huonosti, joten ei vaikuta millään lailla hyvältä uudistukselta!

  VastaaPoista
 60. Bussin 321 lakkauttamiseen liittyen: Vaihto 565 - 300 välillä Rajatorpantie/Vihdintie risteyksessä on erittäin hankala, koska vaihtopysäkit ovat kaukana toisistaan. Rajatorpantieltä Vihdintien pysäkille n. 600 metriä ja liikennevalot. Vihdintieltä Rajatorpantielle yhtä pitkä matka ja liikennevalot. Pidentää huomattavasti matka-aikaa varsinkin lapsilla ja huonosti liikkuvilla. Eikö vaihtojen sujuvuus ole kuitenkin perusteena, että toisia linjoja lakkautetaan? Jos työpaikka on esim. Konalassa, matka-aika tuplaantuu tuon vaihdon takia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kulkiessa Jupperin suunnasta Helsinkiin tai päinvastoin vaihto onnistuu samalla pysäkillä. Yhteisiä pysäkkejä linjoilla 300 ja 565 ovat Köysikuja ja Koivuvaarankuja.

   Poista
 61. Hämeenkylästä kaikki suorat yhteydet Helsinkiin siis poistuvat? Ennen päässyt viidellä bussilla niin miten on mahdollista että kohta ei pääse enää yhdelläkään??

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hämeenkylän sisäosista kulkee jatkossa liityntälinjat 311 ja 331 Pähkinärinteen kautta Myyrmäkeen. Harmi vaan että linjojen reitti kääntyy Pähkinärinteentieltä Lammaslammentielle ja Vihdintien yli Vapaalaan. Vaihtoyhteys runkolinjalle 300 ei tule olemaan kovin sujuva jos ainoa vaihtopysäkki on Ulkoniitynkuja Luhtitiellä. Lisäksi vihdintien varresta pääsee Louhelan ja Myyrmäen asemille liityntälimjoilla 345, 436 ja 437 ja näiltäkin vaihto runkolinjalle 300 tapahtuu Luhtitiellä.
   Olen ihmetellyt miten jatkossa pääsee Pähkinärinteen ostarilta Hämeenkylään jos lähin linjojen 311 ja 331 pysäkki tulee olemaan mäen päällä Pähkinätien kohdalla. Uudet liityntälinjat siis ohittavat hienosti Pähkinärinteen tärkeimmän ja käytetyimmän Lammaskujan pysäkin.

   Poista
 62. Ehdottomasti 436 suora linja Kalajärveltä Helsingin keskustaan tulee säilyttää. Vihdintien pysäkille tulee jo n. 1 km kävelyä, jos sieltä kulkisi joku bussi. Ja vaihtoja ei kukaan halua ja aika typerää myös laittaa ihmiset vaihtamaan esim. levottomalla Myyrmäen juna-asemalla kotiin tullessa esim. iltamyöhään. Itse käytän sitten autoa jatkossa aina, jos tuo suunnitelma toteutuu.

  VastaaPoista
 63. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 64. Siis tämä ei voi olla totta! Katkaisette melkein suoraan yhteyden Helsinkiin Askistosta! 332 on ihan hyvin palvellut sen jälkeen kun oikein sopivat linjat 363A ja 364 lopetettiin. Kaikilla ei ole asiaa Myyrmäkeen 12,5h työvuoron jälkeen .. Ihan käsittämätöntä, kohta pitää vaihtaa pitkäaikainen vakituinen työpaikka sen takia... Ja ajatteletteko ilmastonmuutosta, silla toinen vaihtoehto on, että jokainen alkaa kulkea omalla autolla, mitä en kyllä vielä itse omista... Ketä tämä palvelee, sillä bussi 332 on joka kellonaikaan aamuisin täynnä jo ennen Rajatorppaa... Olen panostanut paljon työhöni jo yli vuosikymmenen ja kouluttautunut koko ajan lisää ja nyt pitää HSL - n takia jättää tärkeä työni vastasyntyneiden teho osastolla!!! Minun kanssa bussissa on aamuisin useita hoitajia, eli linjaa tarvitaan ja aikaisemmin Askiston Omakotiyhdistys keräsi adressin, että saatiin pitää yhteys Helsinkiin. Pitääkö siihen ryhtyä uudelleen!!??? Tässä ei kohta enää sanat riittää ja tulee itku... Kuka ja millä perusteella tekee niin tyhmiä päätöksia!? Odotan todellakin vastausta!!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olen aivan samaa mieltä ja toivon, että todella kuuntelette meitä, joita asia koskettaa. Nyt käytännössä uhkaatte lakkauttaa ainoan hyvinkin aktiivisen ja suositun suoran linjan Askistosta/Vapaalasta satojen työpaikoille, harrastuksiin, jne. ja pidentää näitä välejä ja vaikeuttaa arkea pakottamalla ihmiset aivan toiseen suuntaan. Usein olen miettinyt, että täällä saisi pikemminkin olla ainakin yksi suora yhteys lisää, ja nyt tätä yhtä ainokaista ollaan tuhoamassa. Olkaa kilttejä älkääkä pakottako meitä lisääntyvän yksityisautoilun puolelle tukkimaan Helsingin katuja.

   Poista
 65. Koska tämä uudistus runkolinjoihin siirtymisestä toteutuisi (jos toteutuu)? Runkolinja 300 ei ainakaan pysty liikennöidä esitettyä reittiä ennen vuotta 2022 ennenkuin Luhtitien jatke valmistuu. Vai tuleekö tähän joku väliaikainen ratkaisu?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjastosuunnitelman käyttöönoton ajankohta olisi vuonna 2022.

   Poista
 66. Asun Hämeenkylässä ja kuljen lähes päivittäin Meilahteen yliopistolle bussilla 322. Linjan lakkauttaminen pidentäisi ja epämukavoittaisi matkaani merkittävästi, koska joutuisin vaihtamaan bussia Pähkinärinteessä usein keskellä päivää, kun bussien vuorovälit olisivat harvat. Toinen vaihtoehto olisi kävellä 1,5km nykyisen parinsadan metrin sijaan, joka myös lisäisi matka-aikaa. Uskon puhuvani enemmistön puolesta kun sanon, että edes jonkinlaiset suorat yhteydet keskustaan olisi pyrittävä säilyttämään mahdollisimman monelta alueelta. Hämeenkylän kohdalla säilyttäminen onnistuisi esimerkiksi ajamalla osa 300-linjan vuoroista Hämeenkylän kautta kieppaamalla.

  VastaaPoista
 67. Suorat linjat olisi hyvä säilyttää monilta alueilta, mutta runkolinja-systeemiin jos tämä menee, niin runkolinjan tulee ajaa aivan suoraan Vihdintietä Helsinkiin ilman yhtään mutkaa ja kieppiä. Nyt jo siihen on suunniteltu Pähkinärinne kieppi ja se tulee poistaa. Samoin kaikki muut kiepit ja mutkat. Kalajärveläiset kärsivät kaikkein eniten jo muutenkin kun täältä ei suunnitelman mukaan pääse enää millään linjalla. Se ainoa jäljellä oleva poistetaan ja matka-aika näiden kieppien ja mutkien kanssa pitenee koko ajan. Siinä missä täältä nyt matkustetaan 35-60 minuutissa Helsinkiin riippuen kellonajasta, näiden mutkien, kieppien ja vaihtojen ja vaihtobussin odotusten kanssa matka-aika tulee olemaan 60-120 minuuttia.

  Jos runkolinjaa suunnitellaan, sen tulee olla oikea runkolinja, joka ei kierrä yhtään mutkaa vaan ajaa suoraa Vihdintietä koko matkan ja vaihdot tapahduttava samalta pysäkiltä, missä jäädään pois. Nythän tuon suunnitelman mukaan näin ei tapahdu, vaan siinä on kävelymatkaa ja tien ylitystä vaihtojen kohdalla. Jokainen askel lisää matka-aikaa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin!
   Kun työmatkaan menee jo nyt 2,5 tuntia ovelta ovelle, saa jo muutama lisäminuutti joka päiväautokaupan tuntumaan houkuttelevalta vaihtoehdolta.

   Poista
 68. Jos suunnitelma toteutuu tällaisenaan meitä satoja oman auton käyttöön pakotettuja kasaantuu Vantaan ja Espoon puolelta tukkimaan myös Helsingin puolen liikennettä. Tämä hidastaa myös näiden ”tiheästi liikennöivien” runkolinjojen matka-aikaa. Tämä kannattaisi huomioida myös HSL:n Helsinki-voittoisessa hallituksessa. Nykymuodossaan runkolinjamuutos tuo oletettua lisämukavuutta vain ja ainoastaan Helsingin pohjoisrajalle saakka. Siitä eteenpäin julkinen liikenne käytännössä rampautetaan. Eräiden edellisten kommentoijien lisäksi yhdyn väittämään, että ainoa toimiva vaihtopaikka runkolinjalle 300 olisi Vihdintien varressa ilman pysäkin vaihtoa. Ja kieputtelu pitkin hitaita maisemapolkuja on vain yksinkertaisesti typerää ja toimimatonta. Eikö linjaratkaisujen pitäisi houkuttaa julkisten käyttöön eikä ajaa ihmisiä teiden tukkeiksi omalla autollaan?

  VastaaPoista
 69. Mitä järkeä tässä on..Elielaukiolta Myyrmäkeen ja muualle kehäradan varrelle suunnitellaan uusia suoria bussilinjoja. Vantaalle kulkee jo kehäjuna ja lisäksi suunnitellaan ratikkalinjoja. Pohjois-espoon suorat bussilinjat ollaan valmiit katkaisemaan vaikkei meille kulje se kuuluisa metrokaan. TOISEKSI VARSINKIN AAMURUUHKASSA SYÖTTÖ OLISI SYYTÄ PITÄÄ VANTAANKOSKELLE TAI VAIKKA VEHKALAAN, EI MYYRMÄKEEN EIKÄ LOUHELAAN koska se on ruuhkien takia paljon hitaampi reitti...

  VastaaPoista
 70. Siis TERHOTIEN kautta ei mee enää kuin 565? Ja silläkin myyrmäkeen? Pitäisi päästä suoraan helsinkiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Terhotien ohi kulkee jatkossakin linjat 555 ja 565. Kummallakin pääsee Myyrmäkeen kuten tähänkin asti ja runkolinjalle 300 voi vaihtaa samalta pysäkiltä Koivuvvarankujan tai Köysikujan pysäkeiltä.

   Poista
 71. Ennen oli 315, nyt 321 ja seuraavaksi ei mitään? Oikeasti, kun myllypuroon saakka liikkuu töihin, niin tällä on merkitystä!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vaivattomin tapa matkustaa Myllypuroon lienee linja 565 Myyrmäkeen ja vaihto Runkolinjalle 560 jolla Myllypuroon. Ei tarvitse kiertää keskustan kautta.

   Poista
 72. Näyttää siltä että yhteys Leppävaaraan vain pitenee. Auto 15 min, pyörä 30 min, bussi 60 min. 555:n vuoroväli lyhentyy, mutta ruuhka-aikaan (työmatkaan) tämä ei vaikuta. Matkalle tulee lisäksi yksi uusi vaihto +5-10 min runkolinjalle. Runkolinjan vaihdon takia kannattaa mennä etelämmäs ja ottaa nopea 553 (vv 20 min) tai 51+550 (3 vaihtoa ruuhka-aikana!!!). Paitsi ainiin, toisen suunnitelman mukaan linja 51 poistuu myös eli se siitä.

  Vaihto runkoyhteyteen kuulostaa huonolta vitsiltä. Jos jotain yritätte saada kuntoon niin aloittakaa nyt siitä että vaihto tapahtuu samalla pysäkillä. Yllä oli jo hyviä ehdotuksia reittimuutoksista.

  Jotain hyvää kuitenkin. Yhteys Tikkurilan suuntaan paranee, mikä varmasti hyödyttää monia.

  VastaaPoista
 73. Hyvä HSL, toivon, että luette tämän kommentin.
  Tässä suunnitelmaluonnoksessa on todella paljon epäkohtia. En aio valittaa perusteluitta — että tämä nyt vaan on huono suunnitelma, vaan minulla on oikeasti hyvät perustelut kaikille epäkohdille. Suunnitelmanne mukaan Niipperin alueella vuoroväli tihenee arkisin vain 5 minuuttia ja lauantaisin 10 minuuttia; joten näin pienen vuorovälitihennyksen vuoksi ei kannata luopua suorista linjoista. Myöskin tämä muutaman minuutin vuorovälitihennys kostautuu vaihtobussia odotellessa. Itseasiassa, Juvankartanossa vuoroväli kehäradalle vain huononee, kun 437K ei enää kulje Juvankartanon ohi. Myöskin Juvankartanosta Espoon Keskukseen 566 nopea reitti vaihtuukin rasittavaan pitkään aikaavievään uuteen reittiin. Koska vuorovälitihennys on joko erittäin pieni, tai valitettavasti jopa olematon, ei sen vuoksi kannata luopua suorista linjoista. Myöskin runkolinjat 300 ja 400 kiertävät liikaa runkolinjoiksi. Liityntäyhteys Vantaankoskelle myös poistuu Niipperistä, joten samanlailla liityntäyhteyden nopeus kärsii. Lyhyesti siis 566 reittimuutos, 436 lakkautus, 437K reitti ja Vantaankosken yhteyden puute pitäisi miettiä kokonaan uudelleen. Toivon myös, että otatte huomioon adressin, jossa on jo 1000 allekirjoittajaa (Siinä halutaan säilyttää linjat 436 ja 345 ennallaan).

  VastaaPoista
 74. 436 ei saa lakkauttaa!!!! Kun jo nykyisellään kulkeminen kahdella vaihdolla on epäluotettavaa, niin ei jatkossa kolmen vaihdon varaan voi jättää työmatkaa, vaan on pakko siirtyä autoiluun!!! Ainoa keino olisi säilyttää tuo 436. Muutenkin sitä käyttää useat koululaiset esimerkiksi venäläiseen kouluun Kalajärveltä sekä Martinlaakson lukioon, jolloon koulumatka hankaloituu todella paljon. Ja entä yöliikenne?

  VastaaPoista
 75. Linjan 400 reitti on hyvä, koska Kaivokselasta pääsee Martinlaaksoon.

  VastaaPoista
 76. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 77. Eli Askistosta ei jatkossa enää pääse töihin Konalaan, Haagaan, Töölöön, Pikku-Huopalahteen jne. Kuin menemällä ensin 20 minuuttia junalle, junalla 20 minuuttia seuraavalle asemalle ja sieltä 20 minuuttia kolmannella kulkuvälineellä + vaihdot. Aivan järjetön suunnitelma.

  Jatkossakin tarvitaan Vihdintietä keskustaan kulkeva linja, joka palvelee niitä ihmisiä, jotka eivät ole aivan keskustassa koulussa / töissä. Tämä heikentää jälleen meidän alueen liikkumista ja pakottaa yksityisautoiluun.

  VastaaPoista
 78. Mites on noi arki-illa esim. 19-22 välillä? Vuorovälitaulukossa mainitaan vain arki PÄIVÄ.

  Nyt matkaa pysäkille on vain 3 minuttia, kun jatkossa lähin linjan 300 pysäkkin on 15 minuutin päässä. Itse en ainakaan kovinkaan turvallisin mielin kävele oman lähiöni läpi ilta kymmeneltä...aika usein mukana pitäis myös olla matkalaukku. Vaihtoakin joutuis odottamaan keskimäärin 10 minuuttia (jos vuoroväli on 20 min)+ se loppumatka lähimmälle pysäkille.

  Jatkossa tulee siis ½ tuntia enemmän matka-aikaa päivässä = yhteen suuntaan menis jatkossa n. tunti. Matka-aika verratuna autoon on kaksinkertainen ja pyörälläkin on nopeammin perillä. Eli ei , tämä ei edistä julkisenliikenteen käyttöä kohdallani. Koska auto on muutenkin, niin kustannukset julkisenliikenteen ja auton bensa- ja parkkimaksujen välillä ei ole merkittävä.

  VastaaPoista
 79. Hyvältä vaikuttaa ainakin tositaiseksi. Edelleen vähän mietetyttää, sitten yöaikanen liikenne. Loppuuko jatkossakin liikenne Helsingistä myyrmäen/pähkinärinteen/vihdintien suuntaan kokonaan n kello 01:20 (arkisin). Itselleni olisi hyvin tarpeellinen, mm kello 02 Tasan lähtevä linja. Olisiko mahdotonta jos keskustasta kulkisi joku linja esimerkiksi yöaikaan 00-04 tunnin välein. Nyt kun joutuu välillä odottamaan 4 tuntia, ennen seuraavaa lähtöä. Muuten muutokset vaikuttaa todelta hyviltä!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos vain omaa p**settäsi mietit niin varmaan vaikuttaakin.. Pohjois-Espoon joukkoliikenne huonontuu huomattavasti!

   Poista
  2. Ei tarvitse käydä näin agressiiviseksi toisen henkilökohtaisen mielipiteen takia

   Poista
 80. 435 korvataan linjalla 437K, jolloin Juvankartano menettää 2 linjaa. Vuoroväli vain huonontuu. Tästä syystä ette voi mainostaa liityntälinjoja tiheämmillä vuoroväleillä.

  VastaaPoista
 81. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 82. Ei HSL:llä ole aikomustakaan parantaa alueen joukkoliikennettä joten turha tähän on mitään kommentoida. Jo valmiiksi huonoa systeemiä kehitetään näköjään ei mihinkään. Kaikki puhe ilmaston suojelusta on täyttä roskaa koska mitään ei oikeasti asian eteen tehdä. Yksikään auto ei alueelta häviä näiden muutosten takia. Häpeäisitte kun olette niin ammattitaidotonta porukkaa.

  5XX bussit on ihan ok idea verrattuna suoraan bussiin keskustaan joka olikin lähinnä vitsi. Sillä meni yli tunti. Autolla olisin melkein tampereella samassa ajassa.

  Jos nyt jotain rakentavaa, niin 5XX bussien pitäisi kerätä yhdeltä alueelta esim. Järvenperä - Vanhakartano ja ajaa suoraan Vantaankoskelle Kehä 3:sta pysähtymättä missään muualla. Nämä voisivat mennä vaikka harvemminkkn. Tärkeintä on nopeus, ei vuorovälien määrä. Samanlaisia linjoita voisi olla muillakin alueilla.

  VastaaPoista
 83. Tällä hetkellä lapset käyvät Englantilaisen koulun yläastetta. Pitäjänmäelle kouluun yhdellä bussilla (345) menee n.20 min. Itse kuljen Meikkuun. Jatkossa taidamme kulkea koko joukko yksityisautolla. Se varmaan tässä onkin tarkoitus, tulee paljon säästöä, kun kukaan ei kulje täältä Pohjois-Espoossa julkisilla, niin ei tarvitse yhtään linjaa 👹.
  Ihan hirveä kiva vaihdella busseja unisilla silmillä pilkkopimeänä, sateisena marraskuuna. Hyvästi pieni lepohetki aamu bussissa työ-/koulumatkalla. Ei kiitos. Onneksi perheessä on useampi auto ja vanhimmalla lapsellakaan ei kauan aikaa ajokorttiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Myyrmäessä emme siis ikinä tule vaihtoa suorittamaan, koska matka-aika pitenee aivan kohtuuttomasti. Lahnus - keskusta eli nykyinen 345 täytyy säilyttää vaidottomana!
   Vaihdolliset yhteydet ainoastaan niin, että vaihto Vihdintiellä samalla pysäkillä, eikä mutkia minnekään muualle.

   Poista
 84. 415 poistuu ja sitä kautta lapsillamme poistuu kokonaan se yksi linja, jolla pääsi toisesta kodista kouluun yhdellä bussilla. Samalla 421 poistuminen pidentää toisesta kodista koulumatkaa ajallisesti kaksinkertaisesti sekä kävelymatkaa tulee kilometri lisää. Molemmissa tapauksissa siis matka pitenee ja hankaloituu.

  Samalla omat työmatkat julkisilla hankaloituvat samalla tavalla, eli käytännössä arkiliikkuminen siirtyy julkisista yksityisautoiluun.

  Suunnitellut linjaston uudistukset käytännössä rankaisevat niitä, jotka eivät asu aseman läheisyydessä ja matkustavat jonnekin muualle kuin Helsingin keskustaan tai junalla matkan varrelle. Tässä ollaan tekemässä Espoon ratkaisua, eli rikkomassa hyvin toimivat ja käytetyt linjat, koska kaikkien oletetaan haluavan kulkea samoihin paikkoihin ja että juna (Espoossa metro) on kaikille riittävä.

  VastaaPoista
 85. Vanha kaarelantie tarvitsee enemmän liikennettä. Vaskipellolle on noussut monta uutta kerrostaloa ja nykyinen liikenne on riittämätöntä! Lähtökohtaisesti muutkin muutokset tuntuu järjettömiltä. Myyrmäen asema ei palvele mitenkään tälläistä syöttöliikennettä ja lähtökohtaisesti matka-ajat pitenevät ja hankaloituvat. Ei käy järkeen nämä muutokset.

  VastaaPoista
 86. "Runkolinja 400 korvaa nykyiset Hämeenlinnanväylän suuntaiset seutuyhteydet (411, 415, 421, 435, 436). Linja liikennöi 10 minuutin vuorovälillä läpi päivän. Linja tarjoaa hyvät yhteydet Martinlaakson ja Myyrmäen alueiden suunnasta mm. Meilahden työpaikka-alueelle ja Mannerheimintien varteen." Mutta tässä unohdetaan kokonaan Aviapoliksen asukkaat ja lentokentä ja lähiympäristön työntekijät! Kartan mukaan tämä linja ei mene lähellekään lentokenttää, eikä Aviapolista. Ihan uskomatonta toimintaa teiltä! Linja 415 on säilytettävä tuollaisenaan, sitä todellakin täällä tarvitaan, nykyinen ehdotus hankaloittaa työmatkoja, mutta sitäkö tässä halutaankin, että ihmiset siirtyvät yksityisautoiluun??

  VastaaPoista
 87. Käytin eilen aamuna la 345 bussia Lahnus-Helsinki. Bussissa oli paljon matkustajia, yllätyin siitä itsekin! Todellakin 345 on säilytettävä!!! Sitä ei voi lakkauttaa, koska on ainut suora yhteys Helsinkiin. Tätä menoa yksityisautoilu vain lisääntyy!!

  VastaaPoista
 88. Tämä suunnitelma ei helpota työmatkaa mitenkään, päin vastoin! Työmatka vain tavallaan vaikeutuu Askiston/Koivurinteen ja Helsingin välillä mikäli kaikki sitä väliä ajavat linjat poistetaan tai muutetaan siten, että pitää aina vaihtaa myyrmäessä tai louhelassa junaan. Mielestäni ainakin linja 345 pitäisi pitää ennallaan. Se on ainoa suora ja hyvä yhteys Askiston/Koivurinteen alueelta Helsinkiin!!

  VastaaPoista
 89. Hei! Nyt vaikuttaa kerrankin siltä että ollaan jotenkuten onnistuttukin. Linja 344 tosiaan olisi juuri kohtuullinen uudistus Lahnukseen. Vaihdot onnistuvat kyllä, asenne ratkaisee.

  VastaaPoista
 90. Kuunnelkaa meitä pohjoisespoolaisiakin joskus ja säilyttäkää suorat linjat, kuten Etelä-Espoossakin teitte (palautitte). Ilmeisesti Länsimetron kustannukset veivät rahat meidän alueemme eli Pohjois-Espoon todelliselta kehittämiseltä?

  Aina tarjotaan tiheämpää vuoroväliä, mutta jos matkaan itsessään jo kuluu järjetön aika vaihtoineen ja maisemalinjoineen, ei vuorovälin lyhentäminen auta.

  Itse Niipperin ja Perusmäen suunnalta Helsingin keskustaan töihin kulkevana olen jo luovuttanut bussien (436 + lähtöpäässä 1 km pysäkille) suhteen ja kuljen autolla. Hallelujaa työnantajan parkkietu!

  Vaikka kulkisin auto+juna -yhteydellä keskustaan, siihen silti menee jo 45 min eli suurin piirtein sama kuin autolla. Kotiin päin pääsee autolla usein puolessa tunnissa.

  Miten ikinä Pohjois-Espoossa päästäisiin julkisia, vihreämpiä kulkupelejä suosimaan, kun kunnan panostus asiaan on tällaista?

  VastaaPoista
 91. Mitä tapahtui sille suunnitelmalle, missä vihdintien linjat katkaistaan valimoon, jonne rakennettaisiin bussiterminaali? Se olisi ollut todella paljon parempi vaihtoehto liitynnälle kuin tämä ehdotettu linjasto

  VastaaPoista
 92. Miten voi olla siellä suunnittelupöydän ääressä niin kertakaikkisen vaikeaa asettua joukkoliikenteen varassa elävän asemaan?? Jälleen ollaan leikkaamassa kulkua Martinlaakson Laajavuoren liepeiltä, missä asuu pienellä alueella valtava määrä ihmisiä. Linja 574, jolla pääsy myös Peijakseen on nykyiselläänkin lähinnä vitsi, "syöttää" ko.ryppäästä palveluiden ulottuville kerran tunnissa!!! Varsin nykyaikaista.... Linja 572 kulkee onneksi tiuhemmin, mutta viikonloppuisin ei tarvitse haikailla vaikkapa Myyrmannissa tai Jumbossa käynnistä. Ai niin, se 574 kerran tunnissa. Näin toimii joukkoliikenne Suomen pääkaupungin liepeillä 2020-luvulla... Huhhuh.

  Entäpä runkolinja 400? Lisäisikö peräti 3 minuuttia matka-aikaan, jos se koukkaisi Laajavuorentien kautta palvellen kaikkia niitä ihmisiä sieltä uuden suunnitelman "kuolleesta kulmasta"?! Eikö joukkoliikenteen tarkoitus ole kuitenkin palvella sen käyttäjiä eikä "tehokkuuden" (mitä se sitten onkaan) nimissä toisin päin?!! Muistettakoon myös, että HUSin alueella liikkuvat myös ne potilaat, eivät pelkästään tyontekijät, ja Meilahden alueelle kohtuullinen pääsy on kertakaikkiaan säilytettävä! Tuo koukkaus palvelisi isoa osaa Martinlaakson asukkaita ja potilaita. (Huomattakoon, että Meilahden alueella hoidetaan monia erikoissairaanhoidon osa-alueita, joita Peijas ei kata.)

  Oma keskustelunsa on tosiaankin 574:n häpeälliset tunnin vuorovälit.

  VastaaPoista
 93. voikos runko linja 400 jatkua Espoon kalajärvelle asti?

  VastaaPoista
 94. Miten Kivimäki Martinlaaksossa? Jääkö kokonaan ilman bussiyhteyttä kun 421 lakkautetaan?

  VastaaPoista
 95. Martinlaaksosta pitenee matka-aika huomattavasti, koska 400 kulkee Louhelan, Myyrmäen ja Kaivokselan kautta Hämeenlinnanväylälle. Martinlaakson Kivimäestä ei enää pääse bussilla keskustaan. Matka pysäkille pitenee ja matka-aika bussilla myös kun bussi kiertää, Nyt 421 menee Kivimäen kautta ja sieltä suoraan Hämeenlinnanväylälle. Moni jää Meilahessa pois, enimmäkseen naisia. Tämä on myös tasa-arvokysymys. Halutaanko lisätä autoilun määrää? Miten liityntäliikenne Kivimäestä Martinlaakson asemalle on tarkoitus järjestää? Kävelymatka on n 600 - 900 metriä asemalle eikä kaikilla ole mahdollista kävellä tuo matka. esim. iäkkäille liikkuminen voi olla hankalaa. Bussi numero 421 on Kivimäen ainoa lähibussi, älkää lakkauttako tätä linjaa.

  VastaaPoista
 96. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 97. Pähkinärinteessä bussit 331 ja 311 tulevat eri suunnasta kuin bussi 300 kääntymään Pähkinärinteentieltä Lammaslammentielle kohti Myyrmäkeä. Nykyiset pysäkit Lammaslammentien läheisyydessä eivät mahdollista valitsemaan mitä tahansa näistä kolmesta bussilinjasta Myyrmäkeen mentäessä. Onko aikomuksena rakentaa uusi pysäkki Lammaslammentielle, jolloin kaikkille kolmelle linjalle olisi Pähkinärinteessä edes yksi yhteinen pysäkki?

  VastaaPoista
 98. Täytyy vielä ihmetellä, miksi 331 ja 311 kääntyvät molemmat Lammaslammentielle ja Vihdintien yli Vapaalan omakotitaloalueelle, kun Lammaslammentien ja Rajatorpantien väliin jäävä KERROSTALOalue on jatkossa vain linjan 300 varassa. Miksi toinen näistä linjoista ei voi edelleen kulkea Pähkinärinteentietä Rajatorpantielle ja siitä edelleen Myyrmäkeen?

  VastaaPoista
 99. Linja 321 on säilytettävä. Linja on hyvä ja toimiva ja palvelee suuren alueen Lähderanta/Laaksolahti/Jupperi/Linnainen ym. yhteyksiä Hki keskustan suunnalle. Matka on jo nykyisellään pitkä mutta kuitenkin kohtuullinen, vaihtoyhteydellä se ei enää tuota olisi sillä vaihdoilla matkat väistämättä pitenee ja hankaloituu, älkää siis toistako metron virhettä tämän kanssa! Kuulostaa myös todella huolestuttavalta ilta/yöliikenteessä tuo vaihto näin turvallisuudenkin näkökulmasta, vieläpä jos tulet keskustasta mitenhän mahtaa vaihto osua bussiin 565 ja kauanko sitä saa tien pientareella odottaa- jossakin näkyi la-su vuoroväli 30min. Jos nämä suunnitelmat toteutuvat autoilu lisääntyy - se niistä päästövähennyksistä - eikä taida olla kovin positiivista keskustan elinkeinoelämälle.

  VastaaPoista
 100. Suunnitelmien mukaan esim Järvenperä suunnalta ei pääse millään kulkuneuvolla järkevästi vuorotyöhön Meilahteen. Ainoa vaihtoehto tällä hetkellä on linja 321 jota ei korvaa mikään uusista linjoista. Vaihdot lisääntyvät ja sitä myötä myös ongelmat liikkumisessa. Pitäisi HSL ymmärtää, että ihmismassojen joukossa on muitakin kuin Pasilaan/rautatieasemalle toimistotyöaikaan liikkuvia. Nämä suorat linjat ovat ehdottoman tärkeitä ja vuorovälien tihentämisellä ei toivottu tällaisia vaihtoehtoja. Säilyttäkää linja 321 niin ei tarvitse siirtyä autoiluun.

  VastaaPoista
 101. Linjan 321 lakkauttaminen vaikeuttaisi huomattavasti Espoon suunnan
  Jupperi/Laaksolahti/Lähderanta/Järvenperä/Vanhakartano liikennettä
  myöhään illalla.

  "Tiheämmät vuorovälit" on kovin hyödytön teoreettinen etu tässä
  tapauksessa sillä mainitun alueen palvelu loppuisi kokonaan.

  Toivottavasti ei vakavalla naamalla ehdoteta että ensin pitäisi
  mennä junalla Myyrmäkeen ja siellä vaihtaa bussiin 565?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mihin tällä alueella parkkeerataan ne kaikki autot jotka näiden uudistusten myötä tulevat liikenteeseen.

   Poista
 102. Meidän perheeseen vaikuttaa mm. 421-linjan poistuminen valtavasti. Kaksi lapsista käy koulua Kaarelassa ja matka sinne tulee vaikeutumaan todella paljon. Tällaisia samanlaisia kommentteja olen kuullut muiltakin vanhemmilta, koulumatkat vaikeutuvat. Moni tulee turvautumaan henkilöautoiluun, kun koulumatka pitenee melkein tunnilla ja vaihdot jännittävät lapsia. Syy miksi asumme juuri siellä missä asumme on nimenomaan hyvät julkiset yhteydet. Jos se viedään meiltä, voimme yhtä hyvin muuttaa metsään, mistä saamme varmuudella turvallisen koulukyydin.
  Arvatkaa muuten mitä tapahtuu, kun kaikki vanhemmat lähtevät kuskaamaan muksujaan kouluun varttia vaille kahdeksan Hämeenlinnan väylälle? No, melkoinen ruuhka, tietenkin. Julkiset ovat ekologinen vaihtoehto, mutta jos niiden käyttö vaikeuttaa arkea huomattavasti, niin sitten unohtuu kyllä helposti ekologisuus.

  Mietin myös vanhuksia, joita meidänkin taloyhtiössämme asuu monta. Meillä on Vantaankosken asema 1 kilometrin päässä ja Martinlaakson asema 950 metrin päässä. Kyllä minä sen jaksan terveenä aikuisena ihmisenä kävellä, mutta jo matkalaukun kanssa tai toipilaana flunssan jäljiltä se tuntuu pitkältä ja raskaalta. Puhumattakaan pienten lasten perheistä tai vanhuksista tai vaikka liikuntaesteisistä tai sairaista.

  Järki käteen, autoilu tulee taatusti lisääntymään tämän vuoksi, ei kukaan autonomistaja ala kävellä kilometriä jo yhdessä päässä asemalle, jonka jälkeen toisessa päässä on myös suurella todennäköisyydellä bussinvaihtoa ja kävelyä enemmän. Kyllä se auto otetaan käyttöön. Ja mitä tekevät he, joilla ei ole sitä autoa käytössä? No, loppupelissä varmaan yrittävät muuttaa lähemmäs asemaa ja hintaerot kasvavat asunnoissa jne. Tai syrjäytyvät. No, sehän nähdään pian, ellei tätä muuteta.

  Terveiset
  Laajavuorenkujalta

  VastaaPoista
 103. Ihan kun meidät Pohjois-Espoosta haluttaisiin eristää! Muutenkin uusi bussi hinnasto tulee olemaan jo törkeää hinnoittelua! Valitettavasi ei kaikilla ole varaa asua keskustassa! 321 linjaa ei voida lakkauttaa tai 436. Tää on katastrooffi! En ymmärrä miten tälläsiä ideoita keksitään! Ja kuka! Aivan järkyttävä farssi! Mikä idea on parantaa bussi välejä niin ett kuljetaan 3 bussilla että pääsee töihin. Mielummin kuljen 1 bussilla vaikkakin ajaa tunnin. Eikä varmana bussi matka lyhene, vaan enemmän odotusta ja riski sille että bussi myöhässä! Kiva viedä ensin lapsi hoitoon 1 bussilla,jonka jälkeen vielä 3 vaihtoa että pääsen keskustaan! Asun kuitenkin vielä kehä3 vieressä! Järkyttävää p*****! Miksi halutaan kaikki linjat menevän Vantaalle!! Että tää saa tunteet kiehumaan! Todellakin HSL boikottiin ja ostan mielummin auton. Se siitä julkisella kulkemista!

  VastaaPoista
 104. Runkolinja 300 ja 565 -bussin yhdistelmä ei mitenkään korvaa elintärkeän bussi 321 liikennöintiä. 321 bussi on jo nykyisellään täynnä aamuisin ja jos 300-bussiin on tarkoitus vaihtaa kaikki asiakkaat jollain liityntäpysäkillä, on kaaos valmis. Vaihtoyhteys 565 -bussista kehäradalle ei ole toimiva eikä myöskään esteetön. Järvenperän, Lippajärven, Lähderannan, Laaksolahden ja Jupperin alueelta on todella paljon koululais- ja harrastusliikennettä Töölön, Meilahden jne suuntaan. Nyt kun 218 ja 219 -bussitkin poistuvat, jää tuo alue todelliseen joukkoliikennetyhjiöön.

  VastaaPoista
 105. HSL:llä ei vain riitä rahaa pohjois-espoon kehittämiseen. Siellä on päätetty että rahat tulee laittaa mielummin kasvukeskuksiin. Pohjois-Espoo ei ole kasvukeskus. Kannattaa nyt lopettaa täällä kitiseminen ja lähteä sinne autokaupoille. Muuttakaa kasvukeskuksiin jos autoilu ei kiinnosta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Itse kuljen vain julkisilla, sillä Juvankartanossa on jo erinomainen bussiliikenne. Bussit ovat aina täynnä, joten en allekirjoita mielipidettäsi. Myöskin, me kaikki kuulumme Espooseen ja maksamme veroja, joten myös me ansaitsemme hyvän joukkoliikenteen siinä missä kasvukeskuksetkin. En lähde autokaupoille, mutta sinun kannattaisi lähteä netistä ja olla hiljaa, kun selvästi et mistään mitään tiedä.

   Poista
 106. Tämä suunnitelma on todella epämääräinen. Liityntälinjasysteemiä perustellaan vain tiheämmillä vuoroväleillä, mutta vuoroväli Juvankartanossa vain huonontuu 435 ja 437K menetyksen vuoksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, uskon että kommenttisi menee perille vähemmälläkin viestimäärällä. Saastutat kommenttikenttää kun valitat kokoajan muutaman bussivuoron menettämisestä paikasta, missä niitä vuoroja tulee olemaan ihan tarpeeksi tulevaisuudessakin

   Poista
  2. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  3. Valitan? Olen perustellut ongelmat kunnolla, enkä pidä tätä suurempana valittamisena. En vain usko, että kommenttejamme otetaan mitenkään huomioon.

   Poista
 107. Ensin tuli c-vyöhyke kehä3:sen sisälle. Ei ole mitään poikittaisliikennettä kolmosella mihin tätä voisi hyödyntää. 321:sen lakkauttaminen on viimeinen pisara. Miksi pitäisi vaihtaa kahdesti bussia päästäkseen etelään päin runkolinjalle??? Jos Haapaniemessä olisi autopaikkoja ja olisi varaa autoon ostaisin auton jo huomenna. Ilmastonmuutos kyllä kiittää näistä päätöksistä.

  VastaaPoista
 108. 321 bussilinja pitää säilyttää. Lapsemme kulkevat 321bussilla Helsinkiin kouluun. Koulu ei ole keskustassa vaan bussin 321 reitin varrella. He siis pääsevät yhdellä bussilla kouluun tällä hetkellä. Uuden suunnitelman mukaan tarvitaan kolme bussia älyhoi! Matka-aika pitenee, epäluotettavuus kasvaa ja turvallisuus huononee. Turvallisempaa on kulkea yhdellä bussilla kuin vaihtaa bussia monta kertaa. Iltaisin jossain pimeällä pysäkillä lapset itsekseen odottelee bussia ei houkuta minua vanhempana. Minulla on jo kokemusta kolmen bussin vaihtosirkuksesta. 533 bussin reittiä lyhennettiin 4-5kilometriä ja muutettiin. Ennen pääsin töihin 1-2 bussilla nykyään kolmella. Matka-aika pidentyi ja 3bussin yhdistelmä on epäluotettava. Yksi bussi on myöhässä tai ei tule ollenkaan yhteys meni siinä ja seuraa takuuvarma reilu myöhästyminen töistä. Kuinka moni haluaa oikeasti matkustaa päivittäin kouluun ja töihin edes-takas kolmen bussin yhdistelmällä. Tuohon vielä Suomen ”kunnon” talvi räntäsateineen. Joskus mainostettiin julkista liikennettä sillä että on aikaa istua ja rentoutua/lukea kirjaa kun ei tarvitse ajaa. Missä välissä kysyn minä? Jatkuva bussien vaihtaminen ei minusta ole kovin rentouttavaa. 321 bussissa on ollut riiittävästä asiakkaita vai onko bussit tarkoitus täyttää niin että asiakkaat istuvat sylikkäin? Me pohjois-espoolaiset tulemme maksamaan julkisestaliikenteestä kovimman hinnan lippuina ja todella surkeina julkisenliikenteen yhteyksinä. Nyt ei mene tasan missään suhteessa. Taitaa monelta jäädä liput ostamatta ja kaasutellaan kaikki omilla autoilla ja ympäristö kiittää. Tässä suunnitelmassa ei millään muotoa ajatella asiakkaita!!!

  VastaaPoista
 109. Ei voi olla!!!! 321 suoraa yhteyttä Vanhakartano - Elielin aukio EI VOI lopettaa. Matinkylän linja 533 päätepysäkkimuutos aiheutti jo niin paljon meille harmia että ei voi muuta sanoa kuin että hankaloitatte kyllä ihmisten elämää todella.

  VastaaPoista
 110. Älkää lakkauttako 321 linjaa! Olen käyttänyt juuri tätä linjaa, koska pääsen yhdellä yhteydellä töihin Meilahteen.

  VastaaPoista
 111. Järkytys! 321 Järvenperään/Haapaniemeen/Vanhaankartanoon erittäin tärkeä. Miten tänne pääsisi jatkossa myöhään illalla tai yöllä viikonloppuisin? Ei edes suunnitelmissa tätä liikennettä! 533:n reitin lyhentäminen haittasi jo riittävästi! Suunnittelijoiden pitää itse kulkea näitä reittejä ja miettiä itsensä seisomaan pysäkeillä vaihtoja odottelemassa! Hyvät linjat saavat ihmiset muuttamaan kauemmaksikin keskustoista! Kaikki eivät voi muuttaa Kivistöön tai radan varrelle muualle. Väestö myös vanhenee koko ajan ja omien autojen käyttö vähenisi aiemmin, jos linjat ovat käytännölliset! 321:n kuvitellaan kuljettavan vain työikäisiä tämän suunnitelman perusteella! Leppävaarasta tulevat bussitkin lopettavat liikennöinnin liian aikaisin ennen puoltayötä! Eiköhän HSL:n pidä ajatella asiakkaitaan, jos toivoo heitä jatkossakin olevan!

  VastaaPoista
 112. Paljon puhutaan, että yksityisautoilua tulisi vähentää. Ei tällainen sitä ainakaan vähennä. Korkeintaan lisää. Haapaniemestä pitäisi jatkossa kulkea kolmella bussilla töihin, kun nyt pääsee suoraan 321. Uuden työpaikan valitsin Ruskeasuolta vielä sen vuoksi, että sinne pääsee suoralla bussilla. Pienen lapsen äitinä jokainen minuutti, jonka työmatkassa säästää on kullanarvoinen. Haapaniemessäkin on asutusta ja ihmiset käyttäisivät mielellään julkisia, jos ne toimisivat. Ei näin��

  VastaaPoista
 113. 321 on äärimmäisen tärkeä linja töihin mentäessä.
  Sen lopettaminen vaikeuttaisi ja pidentäisi työmatkoja aivan turhaan.

  Älkää lakkautako 321 linjaa!

  VastaaPoista
 114. Tämä on kyllä todella ikävä suunnitelma. Ensinnäkin Pohjois-Espoo on kovaa vauhtia laajenava lapsiperheiden alue. Erityisesti lasten on tärkeää päästä mahdollisimman helposti yhdellä kulkuneuvolla paikasta toiseen. Vaihdot haittaavat kyllä kaikenikäisiä. Matka Niipperistä on hyvin pitkä julkisilla muutenkin, siihen ei kaipaa enää yhtään lisää mutkia hyppiessä kulkuneuvosta toiseen. Ainoa lohtu pitkässä matkassa on se, että sentään saa istua rauhassa samassa bussissa. Tällöin ehtii tehdäkin jotain hyödyllistä matkan aikana, kun ei tarvitse vaihtoja vahtia. Ettehän poista 436! Mikäli Helsingin keskustasta menee yhtään pidemmälle, tulee siinäkin jo lisää vaihtoja, joten niitä ei todellakaan kaipaa matkalla Helsinkiin.

  VastaaPoista
 115. Voisiko näiden karttakuvien alle lisätä myös reitit sanallisesti? Ovat vaikeaselkoisia. Erityisesti linjojen 321 ja 322 korvaava 300 linjan reitti kiinnostaa. Miten Pähkinärinteestä (Rajatorpantien varresta) pääsee jatkossa Leppävaaraan? Entä miten Pähkinärinteestä pääsee Hämeenkylään?

  VastaaPoista
 116. Älkää missään nimessä lakkauttako 321 linjaa, siinä ei olisi mitään järkeä.

  VastaaPoista
 117. Kun Turuntien linjastosuunnitelma esiteltiin, luvattiin Järvenperän asukkaille asiukastilaisuudessa viime keväänä, että 321 säilytetään. Miksi se lopetetaan? Mikään esitetyistä ei korvaa, koska millään niistä busseista ei pääse edes Vihdintien varrele Järvenperästä. Miksei edes 565 voisi alkaa ajaa Espoon keskuksesta Kuninkaantien ja Järvenperän kautta korvaamaan Turuntien linjauudistuksessa poistettavaa 227:aa?
  Tämä muutos tuli täysin puskasta, koska reilu kuukausi sitten esitetyissa ehdotuksissa 321 vielä oli olemassa.
  Järjestetäänko mitään asukastilaisuutta espoolaisille tästä muutoksesta?

  VastaaPoista
 118. Toivottavasti jokainen jota koskee 321 lakkauttaminen, varsinkin Espoon Vanhakartanosta, Järvenperästä ja Lähderannasta ymmärtää tulla huomenna 22.11 Myyrmäkeen kysymään miksi meidät jätettiin kokonaan tyhjän päälle?

  VastaaPoista
 119. Ette voi olla tosissanne lakkauttamassa linjaa 321, jonka olette luvanneet pitää.
  Lisäksi täysin järjetöntä muuttaa linja 331 kulkemaan Pohjois-Linnaisten kautta teille, jolla liikkuu koululaisia ja EI OLE JALKAKÄYTÄVIÄ. Bussin tunkeminen noille pienille kaduille ei ole turvallista.
  Lapset ovat päässeet kouluun linjoilla 321 ja 331, joten miksi ihmeessä mahdollisuus koulukyytiin poistetaan? Voisitteko miettiä lasten ja koululaisten turvallisuutta ensisijaisesti ja toimia sen mukaisesti.

  VastaaPoista
 120. Hienosti jätetty kaikki Aviapoliksen ja lentoaseman läheisyydessä työskentelevät kuseen. Matka Hämeenlinnanväylältä Tikkurilantielle kestää jo nyt lähes tunnin (kiitos 415 reitin siirtämisestä pois HMLV -> Kehä III). Ei voi kuin ihmetellä mitä teidän liikennesuunnittelijanne oikein ovat vetäneet. Tälläkään hetkellä käytännössä yksikään reitti ei toteudu, kun linjat menevät täysin omien aikataulujen mukaan ja pysäkeillä seisotaan 15-20min. No ainakin se on mukavaa, että Kivistössä asuvilla työntekijöillänne on sitten valinnanvaraa, sehän tässä varmaan on takana.

  VastaaPoista
 121. Miten on mahdollista että Järvenperän suunnilta joutuu tekemään kaksi vaihtoa jos haluaa vihdintien varteen?

  VastaaPoista
 122. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.