torstai 22. elokuuta 2019

Linjastoluonnos 2.0 Vantaa

HSL julkaisi ensimmäisen Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastoluonnoksen viime vuoden marraskuussa. Linjastoluonnosta esiteltiin kolmessa asukastilaisuudessa marraskuun aikana: Myyrmäessä, Ylästössä ja Kalajärvellä. Asukkaiden oli mahdollista kommentoida linjastoluonnosta joulukuun 10. päivään asti.

Ensimmäinen linjastoluonnos herätti paljon keskustelua, ja HSL vastaanotti luonnoksesta paljon palautetta. Me suunnittelijat halusimme ottaa aikaa palautteiden läpikäyntiin ja uuden luonnoksen suunnitteluun. Suunnitelman teko venyi kevääseen, minkä vuoksi luonnoksen vuorovaikutus päätettiin siirtää alkusyksyyn.

Keväällä saadut palautteet on käyty läpi ja linjastoluonnosta muokattu palautteiden perusteella. Esiteltäviä suunnitelmaratkaisuja on myös peilattu HSL:n aikaisemmin teettämän liikkumiskyselyn ja Telian tarjoaman Crowd Insights -aineiston tuloksiin. Nyt esiteltävästä päivitetystä linjastoluonnoksesta on tehty konsulttityönä myös vaikutusten arviointi, missä linjastoon suunniteltuja ratkaisua tarkastellaan mm. alueiden saavutettavuuden ja matkustajien matka-aikojen näkökulmasta.

Ensimmäiseen linjastoluonnokseen verrattuna suunnitelman vaikutusalue on laajentunut niin Vantaalla kuin Espoossakin. Tässä luonnoksessa ovat mukana seuraavat linjat: 202, 311, 321, 322, 332, 335, 345, 411, 412, 415, 421, 431, 435, 436, 437, 555, 565, 566, 571, 572, 574, 575, 582 ja 616. Linjastosuunnitelman vaikutusten hahmottamisen helpottamiseksi linjastoluonnospostaus on jaettu kahteen osaan: Vantaa ja Espoo. Tämä postaus käsittelee Vantaalle suunniteltuja muutoksia. Espoon puolelle suunnitellut muutokset löydät täältä.

Päivitetyn linjastoluonnoksen kommentointi on nyt avoinna ja luonnosta voi kommentoida sunnuntaihin 8. syyskuuta asti. Me HSL:ssä toivomme kommentteja luonnoksesta ensisijaisesti blogiin, mutta palautetta on mahdollista jättää myös palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta. Uusi linjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

Linjastokokonaisuus
 
Seudullisesti tarkasteltuna Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma ulottuu laajalle alueelle Vantaalla ja Espoossa. Suunnitelma ei kuitenkaan koske kaikkia suunnittelualueella liikennöiviä linjoja, joten kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi linjastoluonnoksesta on tehty kartta, jossa on esitetty Vantaalla muuttuvien linjojen lisäksi harmaalla värillä myös muut alueella liikennöivät linjat. Linjastokokonaisuuteen voit tutustua tästä. Muuttuvat linjat esitellään myös yksittäin postauksen seuraavassa kappaleessa.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman vaikutukset ulottuvat Matinkylästä aina Tikkurilaan ja Mellunmäkeen asti
Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma kattaa seudullisesti laajan alueen.

Muuttuvat ja uudet linjat

Ensimmäisessä linjastoluonnoksessa esitettiin perustettavaksi kaksi uutta säteittäistä Helsingin keskustaan liikennöivää runkolinjaa: 300 ja 400. Nämä linjat ovat mukana myös tässä luonnoksessa. Edelliseen linjastoluonnokseen verrattuna runkolinjan 300 reittiin tai vuoroväleihin ei ole tehty muutoksia. Vantaan kaupunki ja HSL edistävät yhdessä Luhtitien katuyhteyden rakentumista siten, että katuosuus on liikennöitävissä vuonna 2022. Sen sijaan runkolinjan 400 reittiä muutettiin asiakaspalautteen perusteella kulkemaan Martinlaakson ja Vantaankosken välillä Laajavuorentien kautta. Linja liikennöi 10 minuutin välein läpi päivän.

Runkolinja 300 Elielinaukio - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki
 
Runkolinja 300 korvaa nykyiset Vihdintien suuntaiset seutuyhteydet (321, 322, 332) Länsi-Vantaalle. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 7-8 minuutin välein ja tarjoaa hyvät yhteydet mm. Konalan, Pitäjänmäen ja Meilahden työpaikka-alueille.

Runkolinja 400 Elielinaukio - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski 


Runkolinja 400 korvaa nykyiset Hämeenlinnanväylän suuntaiset seutuyhteydet (411, 415, 421, 435, 436). Linja liikennöi 10 minuutin vuorovälillä läpi päivän. Linja tarjoaa hyvät yhteydet Martinlaakson ja Myyrmäen alueiden suunnasta mm. Meilahden työpaikka-alueelle ja Mannerheimintien varteen.

Runkolinja 300: Helsinki - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki. Linja ajaa Luhtitien uuden katuosuuden ja Louhelan aseman kautta Myyrmäen asemalle. Runkolinja 400: Helsinki - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski. Linja liikennöi Laajavuorentien kautta.
Uudet säteittäiset runkolinjat 300 ja 400

Runkolinja 520 Martinlaakso - Leppävaara - Matinkylä

Uusi runkolinja 520 luo nykyistä nopeamman yhteyden Martinlaakson ja Leppävaaran välille. Linjan reitti on suunniteltu kulkevan Lintulaaksontien uuden katuosuuden kautta ja korvaavan Leppävaaran ja Helmipöllönmäen välillä liikennöivän nykyisen linjan 202. Espoon puolella linja jatkuu Matinkylään luoden samalla uuden yhteyden Etelä-Espoon ja Länsi-Vantaan välille. Runkolinjan 520 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Leppävaaran ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä.

Runkolinja 520 on uusi runkolinja, jota ei esitetty aikaisemmassa luonnoksessa. Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä, joista HSL sai palautteita ensimmäisellä vuorovaikutuskierroksella. Linja liikennöi 10 minuutin välein. Runkolinja 520 korvaa jo pitkään suunnitteilla olleen runkolinjan 560 jatkeen Myyrmäen ja Matinkylän välillä. 

Runkolinja 530 Myyrmäki - Espoon keskus - Matinkylä

Uusi runkolinja 530 korvaa nykyisiä seutulinjoja 321 ja 565. Linja 530 jatkuu Espoon keskuksesta Matinkylään parantaen näin myös Espoon sisäisiä yhteyksiä. Linja liikennöi tihein vuorovälein ja laajoin liikennöintiajoin viikon jokaisena päivänä. Tiheävuorovälinen 530 mahdollistaa sujuvat vaihtoyhteydet Rajatorpantiellä esim. Jupperin alueelta runkolinjalle 300. Runkolinjan 530 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä.

Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä, joista HSL sai palautteita ensimmäisellä vuorovaikutuskierroksella. Linja liikennöi 10 minuutin välein.

Runkolinja 520: Matinkylä - Suurpelto - Turunväylä - Kehä I - Leppävaara - Myyrmäki - Louhela as. - Martinlaakso. Runkolinja 530: Matinkylä - Espoon keskus - Jorvi - Lähderanta - Myyrmäki. Linja liikennöi Finnoon uuden katuyhteyden kautta.
Uudet poikittaiset runkolinjat 520 ja 530

Linja 431 Elielinaukio - Kuninkaantammi - Kivistö

Tässä luonnoksessa linjan 431 reitti on muutettu kulkemaan Hämeenlinnanväylälle suunnitellun Kuninkaantammen liittymän kautta. Linjan reitti Silvolan ja Kivistön välillä on pidetty nykyisellään. Edelliseen luonnokseen verrattuna linjan ruuhka-ajan vuoroväliä on tihennetty 20 minuutista 10 minuuttiin. Linja ei kulje ruuhka-aikojen ulkopuolella eikä viikonloppuisin.

Tulevaisuudessa Kivistö tulee kasvamaan entisestään merkittäväksi asuin- ja työpaikkakeskittymäksi. Väestöennusteiden mukaan Kivistössä on vuonna 2027 jo noin 22 000 asukasta. Linja 431 tarjoaa myös tulevaisuudessa Kivistön pohjoisimmilta alueilta yhteyden Meilahteen ja Mannerheimintien varteen yhdellä vaihdolla.

Linja 345 Elielinaukio - Kalajärvi - Rinnekoti

Ensimmäisestä linjastoluonnoksesta poiketen linjan 345 reitti ja vuoroväli säilyvät nykyisellään. Hännikäisen ja Koirankorven alueiden joukkoliikennepalvelu jatkuu nykymallin mukaan linjoilla 348 ja 349.

Linja 345: Helsinki - Rinnekoti nykyisellään. Linja 431: Helsinki - Kivistö. Kuninkaantammen uusi liittymä sijoittuu Kuninkaantammen asuinalueen eteläpuolelle, Hakuninmaan asuinalueen pohjoispuolelle.
Linjat 345 ja 431

Linja 311 Kaivoksela - Myyrmäki - Vapaala - Hämeenkylä

Linjan 311 uusi reitti tarjoaa Kaivokselan, Vapaalan ja Hämeenkylän asuinalueilta yhteydet Myyrmäkeen. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Asiakaspalautteissa korostuneet yhteydet Hämeenkylän ja Pähkinärinteen välillä hoidetaan linjalla 555. Linjavariantti 311A poistuu.

Linja 422 Martinlaakso - Kivimäki - Martinlaakso

Linja 422 tarjoaa Kivimäen asuinalueelta yhteyden Martinlaakson asemalle. Linja liikennöi 20 - 30 minuutin välein.

Linja 555 Leppävaara - Pähkinärinne - Hämeenkylä - Petikko - Martinlaakso
Linja 555B Leppävaara - Hämevaara

Raide-Jokerin valmistumisen myötä linja 555 päätetään Leppävaaraan. Raideyhteys Leppävaaran, Otaniemen ja Keilaniemen välillä ei perustele linjan 555 säilyttämistä kyseisellä reittiosuudella.

Uuden runkolinjan 520 myötä linjan 555 nykyinen reitti tarjoaisi päällekkäistä palvelua Leppävaaran, Myyrmäen ja Martinlaakson välisillä matkoilla. Tämän vuoksi linjan 555 reitti muutetaan kulkemaan Pähkinärinteen ja Hämeenkylän kautta Petikkoon ja Martinlaaksoon. Linja liikennöi arkisin 20 minuutin välein. Linjalla saadaan luotua toivottu yhteys Pähkinärinteestä Leppävaaraan ja säilytettyä yhteys Hämeenkylän ja Pähkinärinteen välillä. Petikon työpaikka-alueelle muodostuu vaihdollinen yhteys runkolinjalta 300. Hämevaarasta Myyrmäkeen pääsee vaihtamalla Rajatorpantiellä uudelle runkolinjalle 530.

Ruuhkalinja 555B liikennöi Hämevaaran ja Leppävaaran välillä ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhdessä linjan 555 kanssa Hämevaaran ja Leppävaaran välille muodostuu noin 10 minuutin vuoroväli.


Linjan 311 reitti poikkeaa nykyisestä sillä, että se ei aja enää Pähkinärinteen kautta, vaan liikennöi Vapaalan kautta. Linja jatkaa Myyrmäestä nykyisen linjan 412 reittiä Kaivokselaan. Linja 422 ajaa Martinlaaksosta lähdettäessä Kivimäentien ja Kukintien kautta takaisin Martinlaakson asemalle. Linjan 555 uusi reitti kulkee Leppävaarasta Rajatorpantielle nykyistä reittiään. Pähkinärinteestä Vantaankoskelle linja ajaa nykyisen linjan 322 reittiä. Martinlaaksoon linja ajaa Kivivuorentietä.
Linjat 311, 422 ja 555(B)

Linja 566 Martinlaakso - Nepperi - Espoon keskus
Linja 566V Martinlaakso - Koskelo - Espoon keskus

Tässä suunnitelmassa sekä linja 566 että 566V kulkevat Järvenperän kautta ja Vantaankosken juna-aseman ja Juvanmalmin teollisuusalueen välillä suoraan Kehä III:sta. Näillä muutoksilla halutaan parantaa Järvenperän ja Espoon keskuksen välisiä yhteyksiä ja nopeuttaa yhteyksiä Vantaankosken aseman suuntaan. Linjan perusversio 566 palvelee Vanhakartanon asuinaluetta, korvaa poistuvaa linjaa 321 ja tarjoaa nopean yhteyden kehäradalle. Linja 566(V) liikennöi arkisin 30 minuutin välein.

Linjan 566 V-reitti poikkeaa perusversiosta vain siten, että aamuruuhkassa linja ajaa Martinlaaksosta tultaessa Vanhakartanon asuinalueen sijaan Koskelon teollisuusalueen kautta ja vastaavasti iltapäiväruuhkassa linja ajaa Espoon keskuksesta tultaessa Koskelon teollisuusalueen kautta. Linjan 566(V) muutokset vaikuttavat myös Espoon sisäiseen linjaan 582, mistä voi lukea lisää Espoota koskevasta blogipostauksesta täältä.

Linjavariantti 566V ajaa Koskelon kautta reittiä Kulloonmäentie - Kulloonsilta - Koskelontie - Juvankartanontie
Linjat 566 ja 566V

Linja 335 Linnainen - Myyrmäki - Askisto
Linja 335K Hämevaara - Myyrmäki - Askisto
Linja 335B Myyrmäki - Askisto 

Linjan 335 uusi reitti tarjoaa Linnaisten, Louhelan ja Askiston asuinalueilta yhteydet Myyrmäkeen ja Martinlaaksoon. Tällä hetkellä liikennöivään linjaan verrattuna uusi reitti ei enää kierrä Pähkinärinteen tai Vapaalan kautta, mutta tarjoaa palvelun Rajatorpan asuinalueelle liikennöiden Nuijatien kautta. Linjan reitti ei kulje Laajavuorentien kautta, jolloin Askistosta saadaan tarjottua toivottu nopeampi yhteys Vantaankosken asemalle. Linja 335(K) liikennöi ruuhka-aikaa 20 minuutin välein.

Linjan 335 K-reitti poikkeaa perusversiosta vain siten, että sen lähtöpysäkki on Linnaisten sijaan Hämevaarassa. K-vuoroa ajetaan Hämevaarasta kerran tunnissa.

Linjan 335 B-reittiä liikennöidään viikonloppuisin puolen tunnin välein. B-vuorot ajetaan Louhelantien sijaan Myyrmäentien kautta.

Linjan 335(K) uusi reitti kulkee Rajatorpantieltä suoraan Vihdintien yli Nuijatielle Rajatorppaan, mistä linja jatkuu Laajavuorentietä lukuun ottamatta nykyistä reittiä Askistoon. Linjavariantti 335B ajaa nykyistä reittiään Laajavuorentien kierrosta lukuun ottamatta. Linjat 335, 335K ja 335B ajavat kaikki Martinlaakson terminaalin kautta.
Linjat 335, 335K ja 335B

Linja 571 Tikkurila - Ylästö - Myyrmäki

Linjan päätepysäkki on myös tässä luonnoksessa Myyrmäessä. Varistosta ja Pähkinärinteestä yhteys Myyrmäkeen järjestyy runkolinjalla 300. Rajatorpantieltä yhteys Myyrmäkeen on uusilla runkolinjoilla 520 ja 530. Linjan vuoroväliä parannetaan siten, että linja kulkee arkisin koko päivän 20 minuutin välein.

Linja tarjoaa yhdessä linjan 574 kanssa Ylästöstä 10 minuutin vuorovälin Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen, runkolinjoille 300 ja 400 sekä linjalle 431. Pakkalassa linja kulkee suoraan Ylästöntietä, mikä nopeuttaa linjan kulkua. Tikkurilan päässä linja ei enää aja Osmankäämintien kautta, jolloin yhteys Tikkurilan asemalle nopeutuu nykyisestä.

Linja 574 Peijas - Ylästö - Myyrmäki

Linjan 574 reitti muutetaan kulkemaan Ylästön kautta. Tällä tavoin parannetaan Ylästön alueen liityntäyhteyksiä Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen. Pohjois-Espoon uudet liityntälinjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:n ympäristöön, minkä vuoksi linjojen 572, 574 ja 616 liikennöiminen kehän kautta ei ole enää perusteltua. Linja kulkee koko päivän 20 minuutin välein.

Linja tarjoaa yhdessä linjan 571 kanssa Ylästöstä 10 minuutin vuorovälin Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen, runkolinjoille 300 ja 400 sekä linjalle 431. Linja kulkee Lentoasemantieltä suoraan Ylästöntielle, jolloin linjoilla 571 ja 574 on Lentoasemantien ja Ylästöntien risteyksessä yhteinen pysäkki, joka palvelee mm. kansainvälisen koulun oppilaita.

Linja 572 Mellunmäki - Fazerila - Martinlaakso

Linjan 572 reitti muutetaan kulkemaan Kehä III:n sijaan Tuupakantietä. Pohjois-Espoon uudet liityntälinjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:n ympäristöön, minkä vuoksi linjojen 572, 574 ja 616 liikennöiminen kehän kautta ei ole enää perusteltua. Lisäksi linjan 572 reittimuutoksella korvataan linjan 575 poistuvaa palvelua Kehä III:n eteläpuolella. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 20 minuutin välein

Linja 616 Hakaniemi - Tammisto - Kivistö

Linjan 616 reitti muutetaan kulkemaan Kehä III:n sijaan Tikkurilantietä. Pohjois-Espoon uudet liityntälinjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:n ympäristöön, minkä vuoksi linjojen 572, 574 ja 616 liikennöiminen kehän kautta ei ole enää perusteltua. Lisäksi linjan uusi reitti palvelee paremmin Viinikkalan työpaikka-aluetta. Linjan 616 reittimuutoksella korvataan myös linjan 575 poistuvaa palvelua Kehä III:n pohjoispuolella. Linja liikennöi arkisin 20 minuutin välein.

Kartalla esitetty linjojen 571, 572, 574 ja 616 ylhäällä kuvatut muuttuvat reitit
Linjat 571, 572, 574 ja 616

Linja 583 Aviapolis - Louhela - Perusmäki
Linja 583K Aviapolis - Louhela - Juvanmalmi - Perusmäki
Linja 584 Aviapolis - Louhela - Kalajärvi

Linja 583 tarjoaa liityntäyhteyden Perusmäestä ja linja 584 Kalajärveltä Luhtitien uuden katuyhteyden kautta kehäradalle ja nopean yhteyden Martinlaakson alueelta Jumboon ja Aviapolikseen. Linja 583 korvaa nykyisen linjan 437 ja linja 584 nykyisen linjan 436. Molemmat linjat liikennöivät ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhteisellä osuudellaan (Niipperin koulun pysäkiltä Aviapolikseen) linjojen yhteinen vuoroväli ruuhka-aikaan on 10 minuuttia. Linjojen tarjonta paranee myös ruuhkan ulkopuolella.

Ensimmäisessä Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastoluonnoksessa vaihtoyhteydet Pohjois-Espoota palvelevilta linjoilta junaan koettiin hankaliksi. Päivitetyssä luonnoksessa näiden linjojen junavaihdot ovat sujuvammat, koska vaihtopysäkit sijaitsevat suoraan Louhelan juna-aseman alla, mistä on lyhyt kävelymatka laiturille.

Linjat tarjoavat Pohjois-Espoon alueelta toivotun yhteyden Jumboon. Linjastosuunnitelmatyön tausta-aineistoksi teetetyn liikkumiskyselyn tuloksissa korostuivat liikkumistarpeet Pohjois-Espoon alueelta myös Vantaalle Kehä III:n varren ja Aviapoliksen työpaikka-alueille. Samoja havaintoja saimme myös Telian Crowd Insights -aineistosta, minkä vuoksi linja päätetään Aviapolikseen.

Linjan 583 K-vuorot palvelevat Juvanmalmin teollisuusaluetta. K-vuorot liikennöivät arkisin 5 ja 13 välillä Aviapoliksesta Perusmäkeen sekä 10 ja 18 välillä Perusmäestä Aviapolikseen.

Linjat 583 ja 584 eivät aja enää toiseen suuntaan Hämeenkylän kautta, vaan kääntyvät kehältä suoraan Vihdintielle. Linjat ajavat Martinlaakson terminaalin kautta Kehä III:lle reittiä Kivivuorentie - Martinkyläntie - Vantaankoskentie - Kehä III. Linjat ajavat Pakkalantien kautta Väinö Tannerin tielle ja siitä Lentoasemantien kautta Aviapolikseen. Linjan 583 K-vuorot ajetaan Luhtitien jälkeen suoraan Vihdintietä Juvanmalmin liikenneympyrän kautta Juvanmalmintielle, josta reitti jatkuu Juvantien kautta Niipperintielle ja päätepysäkille Perusmäkeen.
Linjat 583(K) ja 584

Yölinjasto

Päätökset suunnittelualueen yöliikenteestä tehdään linjastosuunnitelman edetessä.


Vuorovälit

Linja Reitti Vuoroväli Arki, ruuhka Arki, päivä La, päivä Su, päivä
300 Elielinaukio – Vihdintie – Pähkinärinne – Myyrmäki 7,5 10 10 15
400 Elielinaukio – Hämeenlinnan-
väylä – Myyrmäki – Martinlaakso – Vantaankoski
10 10 10 15
520 Martinlaakso – Myyrmäki – Leppävaara – Matinkylä 10 10 10 15
530 Matinkylä – Espoon keskus – Jorvi – Myyrmäki 10 10 10 15
311 Kaivoksela – Myyrmäki – Hämeenkylä 20 30 30 30
335(K) Askisto – Myyrmäki – Linnainen / K: Hämevaara 20 30 - -
335B Askisto – Myyrmäki - - 30 30
422 Martinlaakso – Kivimäki 20 20 30 30
431 Elielinaukio – Kuninkaantammi – Kivistö 10 - - -
555 Martinlaakso – Pähkinärinne – Leppävaara 20 20 30 30
555B Hämevaara – Leppävaara 20 - - -
566(V) Martinlaakso – Nepperi / V: Koskelo – Espoon keskus 30 30 - -
571 Tikkurila – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki 20 20 30 30
572 Mellunmäki – Martinlaakso 20 60 - -
574 Peijas – Aviapolis – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki 20 20 30 30
583(K) Aviapolis – Louhela – (K: Juvanmalmi) – Perusmäki 20 30 30 60
584 Aviapolis – Louhela – Kalajärvi 20 30 30 60
616 Hakaniemi – Tammisto – Kivistö 20 - - -

Poistuvat linjat
 
Linja Reitti Korvaavat yhteydet
202 Osuus Leppävaara – Helmipöllönmäki 520
321 Elielinaukio – Jupperi – Vanhakartano 300, 530, 566
322 Elielinaukio – Vantaankoski 300, 555
332 Elielinaukio – Vapaala – Askisto 300, 311, 335(K)
411 Elielinaukio – Myyrmäki 400
412 Myyrmäki – Kaivoksela 311
415 Elielinaukio – Ylästö – Lentoasema 400, 431, 571, 574, juna
421 Elielinaukio – Martinlaakso 400
435 Elielinaukio – Koskelo 400, 335, 566(V), 583(K), 584
436 Elielinaukio – Martinlaakso – Kalajärvi 300, 400, 583, 584, juna
437 Martinlaakso – Perusmäki 583
555 Osuus Leppävaara – Keilaniemi 550, Raide-Jokeri
565 Vantaankoski – Myyrmäki – Jupperi – Jorvi – Espoon keskus 530
575 Tikkurila – Martinlaakso 570, 571, 572, 576, 616

518 kommenttia:

 1. Linja 321 (entinen 315 joka on ollut alueen keskeisin runkolinja ja alueelle muuttamisen syy jo yli 40 vuoden ajan) on keskeinen Järvenperän, Lähderannan, Laaksolahden, Jupperin ja Linnaisten alueen työmatkat linja Meilahteen, Laaksoon, Ruskeasuolle, Haagaan, Huopalahteen, Pitäjänmäkeen, Lassilaan Konalaan ja Malminkartanoon. Linja 321 tulee ehdottomasti sailyttää Helsingin keskustaan kulkevana runkolinjana. Espoon valtuusto on jo kokouksessa 19.8. hyväksynyt aloitteen jossa Pohjois-Espoon linjastot tulee suunnitella asiakaslähtöisesti. Linjan 321 leikkaaminen tarjoittaa matkustajien siirtämistä autoihin.

  HSL linjastosuunnittelun tapa epämääräinen tapa kerästä palautetta suunnitelmiin ei missän muodossa ja näkökulmalla kestä laajan ja systemaattisen asiakaspalautteen tunnusmerkkejä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jep. 321 on elintärkeä linja nopeana yhteytenä Hämevaarasta Rajatorpantien kautta Helsingin keskustaan. Sen käyttäjämäärä pitkin vuorokautta on ollut aina iso, erityisesti aamuisin bussit ovat olleet jo tuossa kohtaa hyvinkin täynnä. Luulisi sen kertovan jotain linjan toimivuudesta. Bussi Myyrmäkeen ja siitä junalla keskustaan on huomattavasti hitaampi ja hankalampi.

   Poista
  2. Ei tarvitse mennä junalla. Voi vaihtaa runkolinjaan 300.

   Poista
  3. Mieluummin käytän kuitenkin suoraa kuin kävelyä vaativa vaihdollista yhteyttä, jossa vaihtoon tuhraantuu aikaa.

   Poista
 2. Suunnitelmassa poistuu linja 415, joka on ollut tärkeä yhteys lentokentälle, Jumboon ja Kartannonkosken kouluihin Hämeenlinnanväylän lähellä asuville. Korvaava linja 571 voisi kiertää Kaivokselan, Silvolan ja Kuninkaantammen kautta sen sijaan että se kulkee alkumatkan samaa reittiä 574:n kanssa Myyrmäessä ja Martinlaaksossa. Varsinkin aamuisin olisi tärkeää saada suorat yhteydet koululaisille ja tämä ehdotus olisi sen puolesta toimiva.

  VastaaPoista
 3. Myyrmäen linjasto oli jo aikaisemminkin ok, mutta edelleenkin Pohjois-Espoon osalta runkolinjojen väitetty etu ei toteudu. Suoran yhteyden poisviemistä perusteellaan tiheämmällä vuorovälillä haaroille, mutta 566, 582, 583 ja 584:n vuorovälit ovat samat kuin nykyisillä 566, 582, 436 ja 437:lla.

  Muita pieniä korjauksia olisi Runkolinjan 520 ajaminen Uomatien kautta, eikä suoraan Louhelantietä. Linjan hännillä ei nopeudella ole väliä etenkin kun kuljetaan radan viertä, ja vaihdot junasta on tehty jo aikaisemmin. Sen sijaan se kattaisi paremmin Myyrmäkeä ja Martinlaaksoa, ja vähentäisi matkan loppupään tynkävaihtoja.

  Sama pätee myös linjoihin 555 ja 422, joilla on keskenään samat vuorovälit, eli 555 voitaisiin ajaa Vantaankosken asemalta Kivimäen läpi Martinlaaksoon jolloin ei tarvittaisi erillistä linjaa 422 ja Kivimäki saisi myös poikittaisyhteyden liityntäyhteyden lisäksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pohjois-Espoon liikennöintiä turha hankaloittaminen vain kannustaa ihmisiä käyttämään ennemmin yksityisautoilua kuin julkista liikennettä. Julkisenliikenteen hinta ABC vyöhykkeellä itsessään on luotaan työntävä jonka vuoksi moni valitsee ennemmin autoilun.

   Poista
 4. Samaa mieltä Makken kanssa. Pohjois-Espoon osalta runkolinjojen väitetty etu ei toteudu. Suoran yhteyden poisviemistä perusteellaan tiheämmällä vuorovälillä haaroille. Ei ainakaan millään tavalla helpota julkisten käyttöä.

  VastaaPoista
 5. Myyrmäen ja Hämevaaran välille pitäisi saada yhteys ilman vaihtoa.

  VastaaPoista
 6. Hämeenkylästä katsoen parempi kuin edellinen versio mutta edelleen nykytilannetta merkittävästi huonompi. Helsinkiin sentään pääsee vaihtamatta Vihdintielle kävelemällä. Ja kyllä, kaikkien paitsi HSL:n liikennesuunnittelijoiden mielestä vaihdolliset yhteydet ovat palvelutason laskua vaikka sitten vuorovälissä muutaman minuutin häviäisikin.

  VastaaPoista
 7. Askistosta pitäisi olla yhteys Vihdintietä pitkin Helsinkiin, mm. Meilahden sairaala-alue ja kouluja reitin varrella. Samoin Askistosta puuttuu uuden suunnitelman myötä yhteys Hämeenkylän yläasteelle.

  VastaaPoista
 8. Miksi runkolinja 300 ei voi ottaa Hämeenkylää mukaan, täältä ei mene lainkaan suoraa yhteyttä Helsinkiin, minkä vuoksi pääsy kouluun hankaloituu huomattavasti. Runkolinjan voisi helposti ulottaa alkamaan Hämeenkylästä, jolloin ei olisi tarvittu keinotekoista yhteyttä Hämeenkylän ja Pähkinärinteen välille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaan kiinnitin huomiota, runkolinja 300 voisi helposti ulottaa Hämeenkylään ja se parantaisi yhteyksiä huomattavasti.

   Poista
 9. Mitä tapahtuu yölinjoille. Kulkevatko runkolinjat myös öisin?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Yölinjasto

   Päätökset suunnittelualueen yöliikenteestä tehdään linjastosuunnitelman edetessä."

   Poista
 10. Vapaalasta ei pääse siis jatkossa mitenkään helposti Helsingin suuntaan kouluun / töihin, vaan kävelymatkaa tulee reippaasti lisää. Tämä siis vihdintietä pitkin Pitäjänmäelle / Konalaan esimerkiksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tähän olisi HSL:lle helppo ratkaisu laittaa joka toinen vuoro kulkemaan Vapaalan kautta ja joka toinen Pähkinärinteen kautta. Runkolinjalla on niin tiheä vuoroväli kuitenkin, että tämä palvelisi hyvin kummankin alueen asukkaita. Eikä tarvitsisi luoda uusia linjoja, aikatauluja yms. Vähän vain maalaisjärkeä.

   Poista
  2. Oikein hyvä idea. Iso kannatus tälle. 322 on Vapaalalle ja Rajatorpalle tärkeä yhteys.

   Poista
  3. Anteeksi, siis 332 tietenkin...

   Poista
  4. Kannatettava ehdotus. Vapaalan osalta suunnitelma on edelleen yhtä huono kuin aiemmin. Junalle järkevintä ajaa autolla, mutta autot ei mahdu Myyrmäen asemalle.

   Poista
  5. Todellakin Rajatorppa ja Vapaala jäävät ihan sivuun runkolinjan reitiltä, mikä "kätevä yhteys" Meilahden työpaikoille linja 300 on jolle on yli km kävelymatkaa, säässä ja kuin säässä?

   Poista
 11. Vapaala jää todella syrjään ja käytännön matkat Helsinkiin Vihdintietä hidastuu. Miksi ei voisi olla koululaisbussia aamuisin tai jotain? 322:n pois jääminen on todella ongelmallista.

  VastaaPoista
 12. Jos 415 lopetetaan, ylästöläisten ainoaksi vaihtoehdoksi jää mennä omalla autolla töihin Meilahteen ja taksilla lentokentälle. Näinkö torjumme ilmastonmuutosta?

  VastaaPoista
 13. Persiistä koko uudistus. 321 reitti nykyisellään on säilytettä. Vai onko tämänkin uudistuksen tarkoitus saada ihmiset lopettamaan julkisten käyttö ja käymään autolla töissä?

  VastaaPoista
 14. Linnaistentie bussia 321 ei ole tarpeeksi korvattu kulkemaan viikonloppuisin ja myöhään illalla. Miten pääsee silloin Myyrmäestä Linnaisiin käytettäessä paikallisjunaa. JATKAKAA NYKYISTÄ 321 BUSSIA NYKYISELLÄ REITILLÄ

  VastaaPoista
 15. Kivimäki kiittää... Matka-aika Helsingin keskustaan kaksinkertaistuu, kun ensin otat bussin Martinlaaksoon ja sitten puksutat Myyrmäen läpi maisemareitti..

  VastaaPoista
 16. Linjaa 415 ei saa missään nimessä lopettaa!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täysin samaa mieltä!

   Poista
  2. Samaa mieltä. Juna EI kelpaa yhteydeksi lentoasemalle, sillä se lopettaa kulkemisen erittäin aikaisin.
   Lisäksi 415 on erittäin kätevä yhteys Kuninkaantammelaisille sekä Jumboon että Meilahteen.

   Lisäksi en ymmärrä, miksi 431 ei voisi kulkea myös viikonloppuisin? Ensin mainitaan, kuinka Kivistö kasvaa (niin kuin myös Kuninkaantammi), mutta silti 431 ei kulje viikonloppuisin.

   Poista
  3. Samaa mieltä. Kuninkaantammelaisena 415:lle on todellakin tarvetta (molempiin suuntiin) - ylästöläisistä puhumattakaan.

   Poista
  4. Samaa mieltä. 415 ainut järkevä ja nopein linja Ylästöstä Helsingin keskustaan ja lentokentälle. EI SAA LOPETTAA!!

   Poista
  5. Ylästön - Vantaanlaakson suunta unohdetaan viikonloppuina ja ruuhka-ajan ulkopuolella. Runkolinja 400 kulkee Myyrmäestä Vantaankoskelle lähes radanvartta - mitä järkeä. 421 on ollut myös mahdollinen Vantaanlaaksolaisille. Hämeenlinnantien itäpuoli unohdetaan täysin ruuhka-aikojen ulkopuolella. Onneksi on oma-auto josta en luovukaan.

   Poista
  6. Samaa mieltä edellisten kanssa. Vantaanlaaksosta tulossa hyvin heikot yhteydet ruuhka-ajan ulkopuolella Mannerheimintielle. Viikonloppuisin varsinkin aivan liian hidas ja mutkikas työmatka kiertää Martinlaakson kautta ja odotella vaihto-yhteyksiä. Tarvitaan työmatkoja varten edelleen 415 tai vähintäänkin 431 kulkemaan myös päivällä ja viikonloppuna. Meilahteen kulkee paljon työntekijöitä eri aikoihin.

   Poista
  7. Bussi 415 menee jo nykyään sen verran harvakseen, että säästöä tuskin tulee penninlatia HSL:n kannalta linjaa lakkautettaessa -- harmia asukkaille senkin edestä. Kun Ylästöön ei kerran junakaan kulje eikä tule kulkemaan, niin yrittäkää ymmärtää että sieltä ei pidä entisestään heikentää yhteyksiä.

   Poista
 17. Vapaalan yhteydet huonontuvat huomattavasti, oman auton käyttö lisääntyy...

  VastaaPoista
 18. Rajatorpasta ja Vapaalasta joutuu kävelemään pitkästi, että pääsee Helsingin suuntaan kun 332 poistuu.

  VastaaPoista
 19. On aivan turhaa vouhottaa ilmastonmuutoksesta ja hehkuttaa juhlapuheissa joukkoliikennettä yksityisautoilun sijaan, jos arkitodellisuudessa joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet heikkenevät merkittävästi. Näin on nyt käymässä vapaalalaisille, jotka vielä nykyisellään pääsevät esimerkiksi Mannerheimintien varrelle suoralla bussilla 332. En ymmärrä, miksi linjaverkostoa karsitaan sen kattavuuden parantamisen sijaan. Motiivit lienevät jossain aivan muualla (lue: säästöt). Puhukaa siis asioista niiden oikeilla nimillä. Toivon hartaasti, että jokin linja kulkee vastaisuudessakin Vapaalan läpi suoraan Helsinkiin. Älytöntä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin. Vihdintien varressa Pitäjänmäellä on merkittävä työpaikka-alue, joten mitenköhän Vapaalasta mennään sinne? Bussi/juna/juna? Bussi/juna/bussi. Tosi kätevää, kun kilometrejä Vapaalasta on muutama. Ja ei kaikilla ole autoa. Mitenköhän koululaiset liikkuvat? Ei taida linjaatomuutoksen tekijöitä asua Vapaalan lähettyvillä?

   Poista
  2. Niin samaa mieltä. Lapset käyttävät päivittäin liikkuessaan kouluun Helsingin puolelle.

   Poista
 20. Kuten jo todettukin linja 415 tärkeä Ylästöstä Mannerheimintietä pitkin Elielinaukiolle ja lentokentälle.

  VastaaPoista
 21. Hyvä jos 431 säilyy ja pääsee töihin ja kotiin ruuhka-aikoina. Jos linja ei kulje ruuhka-aikojen (tarkoittaa käytännössä mitä?) ulkopuolella eikä viikonloppuisin niin aika huonolta näyttää näin viherkumpulaisen silmin. Tätä voisitte miettiä vielä uudemman kerran.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täysin samaa mieltä. Vantaanlaaksosta / Vihekummusta ei pääse iltaisin ja viikonloppuisin mitenkään järkevästi Helsingin suuntaan. Olisi todella kiva kuulla mitä ruuhka-aika tarkoittaa suunnitteljoille. Pari tuntia aamulla ja pari tuntia iltapäivällä?

   Poista
  2. Linjan 431 pitäisi kulkea myös arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Vantaanlaaksosta on päästävä Helsingin keskustan suuntaan ja takaisin muutenkin kuin ruuhka-aikoina (jotka tarkoittavat ties mitä). Linjasta 400 ei ole hyötyä vantaanlaaksolaisille, kun se kääntyy jo etelämpänä Martinlaaksoon. Vantaanlaaksontiellä on paljon bussiyhteyksien käyttäjiä (Helsingin keskustaan, Mannerheimintien varteen). Myös linja 415 on ollut itselleni tärkeä.

   Poista
  3. Samaa mieltä myös täällä. Uudessa luonnoksessa Vantaanlaaksontietä pitkin kulkee vain 431 ruuhka-aikoina (mitä sekin sitten tarkoittaa), joten yhteydet huononevat todella merkittävästi.

   Poista
  4. Aivan samaa mieltä! Vantaanlaako jäämässä mottiin ruuhka-aikojen ulkopuolella.

   Poista
  5. Hei, ja kiitos kommenteistanne. Suunnitelmaluonnoksen mukaan Vantaanlaaksosta pääsee Martinlaakson asemalle linjoilla 571 ja 574 arkisin 6 kertaa tunnissa ja viikonloppuisin 4 kertaa tunnissa. Martinlaaksosta on tiheästi kulkevia jatkoyhteyksiä eri puolille seutua. Vantaanlaaksossa ja Viherkummussa on mahdollista käyttää myös Hämeenlinnanväylää kulkevia Nurmijärven busseja.

   Poista
  6. Hei, ja kiitos kommentista. Hämeenlinnanväylän pysäkit on tiedossa, mutta mielestäni matka sinne täältä Viherkummun perukoilta tulee kohtuuttoman pitkäksi. Kesällä ihan ok koska jalat vielä toimii mutta talvella liukkaalla ja pimeässä en suosittelisi sitä kenellekään, en varsinkaan lapsille tai vanhuksille. Suunnitelmanne ei tältä osin ole mitenkään toimiva. Sama ongelma lienee muillakin Vantaanlaakson asukkailla, tämä suunnitelma ei vaan yksinkertaisesti toteutua tällaisena.

   Poista
 22. Vapaalan bussia linjaa 332 ei saa poistaa -melkein päivittäin ma-pe käytössä.

  VastaaPoista
 23. Perusongelmana suunnittelualueella on se, että asukkaat haluaisi jokaiselta pysäkiltä yhteyden läntiseen kantakaupunkiin ja yhteyden aluekeskukseen, mutta ei välttämättä ole edes siihen resursseja että molempiin paikkoihin olisi yhteys tunnin välein. Minusta vaikuttaa ihan hyviltä kompromisseilta, että Askistossa joutuu kävelemään asuinalueen pysäkeiltä Vihdintielle 345:lle ja Hämevaarassa muutamalta pysäkiltä 300:n Karhunkierroksen pysäkille, jos haluaa vaihdotta läntiseen kantakaupunkiin.

  Sinänsä linjan 345 lakkauttaminen olisi ollut parempi, koska suurimmalta osalta pysäkkejä vuoroväli olisi tihentynyt 60 minuutista 30 minuuttiin ja Koirankorvesta ja Hännikäisestä olisi muodostunut järkevä joukkoliikenneyhteys, mutta asukkaat ei sitten tässä ymmärtäneet omaa parastaan. Nythän, koska suoraa linjaa voidaan ajaa vain 60 minuutin välein, kyseisille alueille pääsee vain erittäin hankalalla tavalla.

  VastaaPoista
 24. Samaa mieltä! Ylästössä asuu paljon lentoasemalla työskentelevää väkeä, työmatka julkisilla hankaloituu merkittävästi jos 415 lopetetaan. Suora yhteys lentoasemalle oli yksi syistä joiden ansiosta päätimme muuttaa asumaan Ylästöön.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos 415 lopetetaan, se lisää yksityisautoilua merkittävästi! Ylästössä, ja 415-reitin varrella muutoinkin, asuu erittäin paljon lentokentällä työskenteleviä vuorotyöntekijöitä, jotka haluaisivat omalta osaltaan suosia julkista liikennettä. Mikäli suora reitti poistuisi, niin on selvää, että yksityisautoilu lisääntyisi todella paljon. Tätäkö halutaan? Järki käteen, ja aikataulut toimiviksi tälläkin reitillä! Ainakin viikonloppuisin aamuaikaisella on lähes puolentoista tunnin paussi, juuri silloin kuin suurimmalla osalla aamuvuorolaisista alkaa työt, eli noin klo 6 kieppeillä.

   Poista
 25. Vapaalasta ja Rajatorpasta kulkeminen huonontuu oleellisesti. Ei tarvitse miettiä julkisilla kulkemista töihin tai vapaa-ajan menoihin, kun tehdään näin hankalaksi. Onneksi on auto!

  VastaaPoista
 26. Vantaanlaakson tilanne huononee edelleen, miksi? Viikonloppuisin on tämän suunnitelman mukaan mahdoton päästä hoiturina töihin Katriinan sairaalaan / Peijakseen aamuvuoroon. Silvolan alueelya ei pääse lainkaan, ellei kävele toista kilometria. Miksi tätä aluetta kuritetaan edelleen???

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä. Eikä Helsinginkään suuntaan pääsisi enää arki-iltaisin tai viikonloppuisin. Ihan järjetöntä!!

   Poista
  2. Samasta kirjoitin tuolla aiemmin. Bussin on kuljettava Vantaanlaaksontietä myös ruuhka aikojen ulkopuolella kuin myös viikonloppuisin.

   Poista
  3. Hei, ja kiitos kommenteistanne. Vantaanlaakson pääyhteydet tarjotaan linjastoluonnoksessa linjoilla 571 ja 574, joilla on arkisin yhteensä 6 vuoroa tunnissa sekä viikonloppuisin 4 vuoroa tunnissa. Linjoilla pääsee mm. Martinlaakson asemalle ja Myyrmäkeen. Linjan 574 päätepysäkki Itä-Vantaalla on Peijaksen sairaala, joten yhteydet sinne paranevat selvästi nykyiseen nähden.

   Poista
 27. Linja 321 on SÄILYTETTÄVÄ. Hämeenkylän tien varteen on tullut paljon asuntoja ja tulee vielä lisää. 321 on ainut bussi mikä tästä läheltä kulkee Helsinkiin. Ja mites Linnainen, Jupperi ym. Ei tätä linjaa vaan voi yksinkertaisesti lopettaa. Pakko alkaa muuten käyttää autoa saatana. Ja sehän varmaan on näiden muutosten tarkoitus?

  VastaaPoista
 28. Vapaalasta /Rajatorpasta kulkee jatkuvasti koululaisia Helsingin suuntaan, mutta jäävät pois Haagassa, Töölössä jne. Linja 300 kulkemaan joka toinen vuoro Vapaalan kautta, niin on tasapuolisempaa Vihdin tien molemmin puolin.

  VastaaPoista
 29. 321 on ehdottomasti säilytettävä kokonaisuudessaan ! Hämeenkyläntien varteen rakennetaan uusia taloja kovaa vauhtia ja matkalaisten määrä varmasti kasvaa. Linja on erittäin suosittu ja todella kätevä Helsinkiin päin matkustettaessa.

  VastaaPoista
 30. Toivottaasti linjan 530 pysäkkiväli on runkolinjan mukainen, sillä nykyisellään 565 ajaessa linja pysähtyy aivan joka mutkassa vaikka seuraava pysäkki olisi ihan vieressä.

  VastaaPoista
 31. Vantaan tulee tarjota esim, Vantaankoskelta työmatka yhteydet Tuupakkaan- Voutilaan, toinen puoli Tikkurilasta.

  Tästä raapustin jo espoon puolelle osan. Osa ko. alueen työssäkäyvistä tulee Espoon / Kirkkonummen suunnalta: esim: Matinkylä, Jupperi, Masala.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi. Tässä uudessa suunnitelmaluonnoksessa Vantaankosken asemalta pääsee yleisimpinä työmatka-aikoina n. 10 minuutin vuorovälillä Kehä III:n varteen (linjat 583 ja 584) sekä 20 minuutin vuorovälillä linjalla 572 Tuupakkaan Kehä III:n eteläpuolelle. Linjat 583 ja 584 liikennöivät myös viikonloppuisin. Idän suunnasta yhteyksiä Kehä III:n ympäristön työpaikka-alueille tarjotaan erityisesti Aviapoliksen asemalta.

   Poista
 32. Linja 415 on todella tärkeä monelle ylästöläiselle, eikä sitä voi korvata millään liityntäliikenteellä. Meidän perheessä linjan loppuminen johtaisi toisen auton hankintaan

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 415 todella tärkeä myös vantaanlaaksolaisille.

   Poista
  2. Hei, ja kiitos kommenteistanne. Nykyisin Ylästöstä on yhteys Hämeenlinnanväylän ja Mannerheimintien kautta Helsingin keskustaan linjalla 415 ruuhka-aikoina kaksi kertaa tunnissa ja muina aikoina kerra tunnissa. Uudessa linjastoluonnoksessa tämä yhteys tarjotaan vaihdollisena, mutta selvästi nykyistä tiheämmin. Ruuhka-aikoina yhteys on linjoilta 571 ja 574 linjalle 431 Vantaanlaaksontiellä vaihtaen. Muina aikoina matkan voi tehdä vaihtamalla linjoilta 571 ja 574 Martinlaakson asemalla runkolinjaan 400. Martinlaaksossa voi vaihtaa myös junaan, jolloin kokonaismatka-aika Ylästöstä Helsingin keskustaan on noin 35 minuuttia.

   Poista
 33. Niinkuin ensimmäisessä suunnitelmassa, 300 linjaa ei muokattu, joka jättää vaapalassa ja rajatorpassa asuvat huonoille ja hitaille bussiyhteyksille Vihdintietä pitkin Helsinkiin päin. Edes joka toinen vuoro voisi tulla vapaalan kautta, tai useampi linja jäisi näille seuduille, sillä moni matkustaa Vantaalta päin Helsinkiin kouluun/töihin. Pitänee hankkia auto jos näin asiat menevät, sillä 332 ja 345 ovat helpoimmat ja nopeimmat yhteydet Pitäjänmäkeen/Konalaan päin.

  VastaaPoista
 34. Olispa kiva jos täältä meiltä pääsisi jollain vehkeellä vaikka Martinlaakson asemalle..Hyvä jos Kivimäen asukkaille sellainen tulee mutta kyllä on Vantaanlaakso, Vanha Nurmijärventie ja Viherkumpu unohdettu näissä suunnitelmissa. Ai niin, mehän kuljetaan omilla autoilla, lapset, töihin ja harrastuksiin menevät, oma auto alle vaan. Sitä tämä on jo nyt hyvin pitkälti eikä parannusta näy. Ei taida suunnittelijoita asua näilläkään kulmilla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin, Vantaanlaakso ja Viherkumpun unohdettu ihan täysin tässäkin versiossa. Täytyy ilmeisesti marssia autokauppaan.

   Poista
  2. Lasten pitää päästä sujuvasti kouluun ja harrastuksiin, eivät voi vaihtaa autoiluun. Linja 415 tarvitaan ja 431 myös päivällä, illalla ja viikonloppuna! Nykyisin linja 421 on täydentänyt ainakin Vantaanlaaksossa viikonloppuna puuttunutta 431:stä. Jatkossa ei ole viikonloppuna mitään järkevää ja sujuvaa yhteyttä Vantaanlaaksosta Hämeenlinnanväylää pitkin Helsinkiin.

   Poista
 35. Vapaalasta yhteys esim konalaan huononee. Itse olen ihmetelkyt miksi kaikki bussit täältäpäin menee haagan kautta mannerheimintielle. Olisi kiva jos joku bussi kulkisi suoraan myyrmäestä rajatorpantietä pitkin vihdintielle ja siitä haagan liikenneympyröstä munkkiniemeen ja siitä keskustaan. Olisi kivaa jos voisi perheenä asua myös jatkossa vapaalassa vaikkapa ilman autoa, tai edes yhdellä autolla....

  VastaaPoista
 36. Miksi 555 ei voinut jatkaa kulkuaan edes Otaniemeen asti? Nyt työmatka Hämevaarasta Tapiolaan on pakko katkaista Leppävaarassa ja vaihtaa bussia 550:n.

  VastaaPoista
 37. Askistosta ja Hämeenkylästä bussiyhteys keskustaan, jotta ihmiset pääsevät töihin pitskuun ja meikkuun. Ja lapset/opiskelijat esim. Töölöön kouluun. Jotain järkeä. Ongelman ydin on se, että syöttöliikenne raiteille ei ratkaise mitään ongelmia vaan aiheuttaa niitä.

  VastaaPoista
 38. Askistossa ei ole yläkoulua, miten sieltä kuljetaan vaikka Hämeenkylän yläasteelle kun pyörällä voi lähinnä vain kesällä kun koulua ei ole?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi. Askistosta Hämeenkylän koulun läheisyyteen pääsee linjalla 335, joka ajaa Martinkyläntietä. Askiston eteläosissa voi käyttää myös linjoja 583 ja 584, jotka ajavat Kehä III:a pitkin. Myös Vihdintietä kulkevalla linjalla 345 pääsee melko lähelle koulua.

   Poista
 39. Toivon todella että uusi runkolinja 400 ei tuo tullessaan U-liikenteen vähentämistä. U-linjat ovat tähän mennessä parasta mitä HSL-kortilla saa. Kyyti on nopeaa ja tasaista mitä ei voi sanoa HSL-busseista. Kaikki yölinjat saadaan toivottavasti viimeistään uudistuksen myötä lähtemään samasta paikasta (Kamppi). Nykyisellään vaihtaminen yölinjojen välillä on aina yhtä järkyttävä kokemus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi. U-linjat eivät ole HSL:n järjestämää liikennettä, joten me emme voi ottaa kantaa niiden tulevaisuuteen. Esimerkiksi Hämeenlinnanväylää liikennöivät U-linjat ovat pääosin Nurmijärven kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämää liikennettä.

   Poista
 40. En olisi uskonut tätä, että edellisen suunnitelman reititys voi muuttua vielä huonnommaksi. Näin ensi järkytykseen en osaa sanoa kehittävää kommenttia. Monia pieniä reittejä, jotka voisi helposti yhdistää hiukan suuremmaksi reitiksi. Turhat vaihdot lyhyellä matkalla poistuisivat.
  En huomannut karttaa missä myös jäävät linjat. Kaikki yhdessä auttaisi karkoittamaan tilanteen paremmin. Myös naapuri alueiden reitit, varsinkin Kannelmäki-Malminkartano-Honkasuo yhteydet Myyrmäki-Martinlaakso-Kivimäki alueiden välillä kiinnostaa.
  Neljän kauppakeskuksen (Sello-Kaari-Manni-Jumbo) yhdistävä linja helpottaisi autoilun vähentämistä. Myös sisustus ym. kaupoille vaihdottomat reitit Myyrmäestä eli Petikon alue - Tammiston alue - Ikea ja tuleva outlet alue. Voisiko Paloheinä-Kuninkaantammi tunnelia hyödyntää?
  Minulle ja läheisilleni nopea ja sujuva liikkuminen Malminkartano(länsinurkka) -Myyrmäki(lounasnurkka) -Martinlaakso-Kivimäki välillä ilman vaihtoja on tärkein reitti.

  VastaaPoista
 41. Tässä muutoksessa on mukana niin monta bussilinjaa ja muutosta että joku Reittiopas työkalu auttaisi hahmottamaan paremmin miten linjastomuutos vaikuttaa oman asuin alueen matkoihin.

  VastaaPoista
 42. Hui kauhistus järkyttävä suunnitelma,asuinalueeni on tiputettu kartalta täysin suorien liikenneyhteyksien suhteen työpaikalleni, nyt hyvintoimiva työmatkani martinlaakson tieltä petikko/variston teollisuusalue - meilahden sairaala alue pitenee ajallisesti ja joudun ilmeisesti jatkoyhteyksien varaan, odottelemaan dösä pysäkillä säässä kuin säässä saapuvia myöhästeleviä tai etuajassa ajavia dösiä. Nyt olen hyvin päässyt 332,436,322 sekä Rinnekodin dösillä aikaa hurahtanut 30 Min-45 min, päässyt melkein kotiovelle kun dösä pysäkki on aivan vieressä. Tuon uuden suunnitelman mukaan työmatkoihin menee yhteensä yli 2 tuntia odotusaikoineen ja kysymys vain 13 km matka yhteen suuntaa. Huoh.. Siinähän odottelen väsyneenä iltavuorosta päästyäni Mannerheimintiellä kauppakassit kädessäni sitä oikeaa dösää jottei tarttis kävellä painavien ostoskassien kanssa duunissakin tulee jo ravattua pitkiä käytäviä kilometrejä tai odotella vaihtoja joista huonoja kokemuksia edellisestä työmatkasta. Nuo dösien vaihdot toimivat kyllä keskustoissa mutta ei haja-asutus alueilla. Täytyy tosissaan alkaa harkitsemaan ajokorttia tai tyytyä saattelemaan dösä pysäkeillä odotellen niitä jatkoyhteyksiä

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi. Viestistäsi ei käynyt aivan tarkkaan ilmi asuinpaikkaasi, mutta olisiko sinun mahdollista käyttää runkolinjaa 300, joka ajaa 10 minuutin vuorovälillä Luhtitietä?

   Poista
  2. Joudun kävelemään sinne 10 min säässä kuin säässä ja raahata painavia ostoskasseja kotiinpalatessani kädessäni. Pidentää ajallisesti työmatkojani vähintään 20 min/pvä siihen lisäksi vielä dösän odotteluajat eli 10 Min per suunta. Nyt olen päässyt hyvin 3 dösällä. Joista 436 ollut kätevin. Martinkylän tieltä päästävä suoraan helsinkiin

   Poista
 43. 571 olisi järkevintä pitää nykyisellään kun se toimii näinkin! Ja matkustajia on paljon! Jos se otetaan pois Pähkinärinteestä niin vuorot ruuhkautuvat!/NIMETÖN ,

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aivan samaa mieltä. Ei ole mitään järkeä laittaa päätepysäkkiä Myyrmäkeen, kun 571 on lähes poikkeuksetta täynnä matkustajia Pähkinärinteeseen.

   Poista
 44. Linjan 415 poistuminen Ylästö/Pakkala-Lentoasema -väliltä tarkoittaisi monelle lentoasemalla työskentelevälle muuttoa tai toisen auton hankkimista, sillä mitään muuta linjaa ei ole ja junaa ei voi käyttää (lähin asema Aviapolis, joka siis on myös määränpää). Itselläni tarkoittaisi julkisen liikenteen käytön lopettamista lähes kokonaan, kun työmatkoihin ei ole julkisesta linjasta lainkaan vaihtoehtoa. Ajatus bussien vaihtamisesta tällaisella matkalla on absurdi, kun omalla autolla sen kulkee 10 minuutissa (ja suorallakin bussilinjalla matka-aika on 30 min). Jotain järkeä toivoisi siihen, että Helsingin keskusta ei olisi yksin maailman napa, vaan jotain liikennettä katsottaisiin vaikka sitten lentokentän suunnasta käsin. Uskoisin myös, että kentällä tai läheisyydessä työskenteleviltä kysyttäessä käyttöhalua bussilinjoille löytyisi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi. Linjastoluonnoksessa Ylästöstä on vaihdoton yhteys Aviapolikseen ja Ilmakehän alueelle linjalla 574 arkisin kolme kertaa tunnissa sekä viikonloppuisin kaksi kertaa tunnissa eli tiheämmin kuin nykyisin linjalla 415. Lentoasemalle asti matkustavilla yhteys on vaihdollinen. Aviapoliksesta Lentoasemalle kulkee junan lisäksi useita bussilinjoja.

   Poista
 45. Linja 415 on säilytettävä. Vaisalan työntekijät huomioitava ! Suorayhteys Vantaanlaaksontieltä Mannerheimintielle syytä säilyttää.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä. Vaisalaan kulkee paljon väkeä julkisella liikenteellä. Tässä luonnoksessa vaihtoehtona Mannerheimintien suuntaan on vain 431 ruuhka-aikoina, mikä ei ole riittävä.

   Poista
 46. Eikö todella ole mahdollista että linja 300 kulkisi Hämeenkylän kautta jolloin Hämeenkylästä voisi päästä kohtuudella keskustaan? Muutos ei välttämättä kauempaa katsottuna näytä suurelta mutta sitä se on Hämeenkylässä (ei Vihdintien varressa) asuvalle, joka käy töissä Helsingin keskustassa ja jonka täytyy viedä lapset päivähoitoon ennen töihin menoa. Toisilla työt alkavat tietyllä kellonlyömällä ja mitään liukumia ei sen suhteen ole. Tämä muutos tarkoittaa paitsi ajallisesti pidempää työmatkaa myös lasten pidempiä hoitopäiviä ja pakottaa myös tarkastelemaan päiväkodin aukioloaikoja uudelleen etenkin aamusta.

  VastaaPoista
 47. linjan 300 vuorovälit, arkisin oikea väi olisi 5-7 min ruuhka-aikana muina aikoina max: 10 min myös viikonloppuisin. ensimmäinen saisi mennä jo noin 04:15 aikaan..koska erittäin paljon ihmisiä joilla työ alkaa jo kello 06.00 muualla keskustassa kuin elielinaukiolla => siellä pitäsi olla viimeistään aamun ensimmäinen vuoro 05.00 - 05.20 välissä.

  VastaaPoista
 48. Onko HSL jokin kauna asukkaita kohtaa, jotka asuvat luoteis-Vantaalla kehä kolmosen pojois puolella.. Joka vuosi bussireittejä on huononnettu ja huononnettu. Nyt 431 ei
  kulkisi enää kuin päivä aikaan. MIKSI? Alkuperäis suunnitelmissa 431 olisi kulkenut myös lauantaisin. Mistä HSL:lle on tullut käsitys, että luoteis-Vantaalaisilla on kaikilla mahdollisuus ostaa auto? Muuten tätä suunnitelmaa ei voi perusteella.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ihmettelen kovasti miksi 431 on suunniteltu kulkevan vain ruuhka-aikaan arkisin. Kyllä sille käyttöä löytisi myös iltaisin ja viikonloppuisin, näin vantaanlaaksolaisen silmin.

   Poista
  2. Olen aivan samaa mieltä linjasta 431! Älytöntä, että se kulkisi vain arkisin ruuhka-aikaan. Laitettaisiin vaikka vuoroväliksi 20 minuuttia 10 minuutin sijaan, jos sillä saataisiin vuoroja muihinkin kuin ruuhka-aikoihin.

   Poista
 49. Runkolija 560 ja 520 yhdeksi linjaksi, vihdintielle espoosta itäiseen helsinkiin ja on päästävä vaihdoitta.
  runkolinja 530 on hyvä , sitä on helppo jatkaa tikkurilaan 571 reittiä pitkin.

  321 säilytettävä , kun ette pysty palvelua helsinkiin viikonloppuisin järjestämään fiksusti.

  Ylästöön jää tiedettävästi linja 614 ?
  enää, jolla pääsee keskustaan.

  Runjolinja 400 pitäisi jatkaa joko Kalajärvelle tai ylästön kautta lentokentälle , turhaa Runkolinja menee Vantaankoskelle junan kanssa kilpaa, runkolinja voi ihan hyvin martinlaakson kohdalta jatkaa johonkin suuntaan!!

  Runkolinja 300 olisi hyvä kiertää Hämeenkylän ja Vihdintien kautta luhtielle.
  Tämä toisi myös paremmat vaihdot Askiston asukkaille linjalta 335.

  Tämä uudistus siinä mielessä hyvä, että huono kivimäki sai joukkoliikenne palvelut takaisi, mutta sitten edellisessä suunnitelmissa oli Pohjois linnaisen ja länsi hämeenkylä samoten _Hännikäisestä. hävisi uusi joukkoliikenne yhteys, joka oisi häventänyt auton käyttöä siellä päin.
  Linja 571 kiertämään Jubon kautta niinkuin nykyisikin.

  VastaaPoista
 50. Sinällään harmi kun kilterinkaaren tyköä ei pääse juurikaan suorilla busseilla enää myyrmäen perukoille sinne raappavuoren luo. ennen melkein kaikki linjat meni sieltä "leiritien" tyköä kiertäen uomatietä ja nyt vissiin joku yksi harvoin kulkeva linja? Samaten 571 linjan siirtyminen etelätikkurilaan hankaloittaa yhteyttä hiekkaharjun puolella. ennen pääsi kävelemään minttutielle, nyt sitten täytyy raahautua matkakeskukselle ensin.

  VastaaPoista
 51. Linja 321 ei edelleenkään saa lakkauttaa! Linja on elintärkeä alueiden asukkaille. Jos linja lakkautetaan näiden alueiden asuukkaat jää ilman toimivaa joukkoliikennettä sillä vaihdolliset yhteydet on väistämättä odotusaikoineen pidempiä ja hankalampia kuin vaihdottomat. Lijan 321 kanssakin matka-aika Hki suunnalle on todella pitkä, mutta sentään vielä siedettävä kun pääsee yhdellä bussilla. Jos tuo viedään, matkasta tulee sietämätön koska jo ennestään pitkä matka-aika pitenisi entisestään ja väliin tulisi hankala vaihto. Suunnittelijat voisi nyt käydä katsomassa kyseistä bussia joka on aina täynnä ihmisiä ja tärkeä työmatkaliikenteen lisäksi myös ilta/yöliikenteessä jotta täältä kauempaankn voi käydä Hki suunnalla kulttuurin, tapahtumien ym viihteen parissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nimenomaan. En tajua miten voidaan lopettaa lähes jatkuvasti täynnä oleva linja, jonka täytyy olla näillä matkustajamäärillä taloudellisesti kannattava. Täyttä hulluutta.

   Poista
  2. Täysin samaa mieltä, linja 321 on säilytettävä.

   Poista
 52. Liikennöinti on liian kallista koska hsl laajentuu jatkuvasti ja ei ne keravat ja kirkkonujmmet yms..maksa läheskään niitä maksuja mitä heidän liikkenne aiheuttaa => silloin supistetaan muualta kaiken maailman runkolinja nimikkeiden takana tapahtuvista muutoksista

  VastaaPoista
 53. Linjan 421 reittiä kivimäen läpi helsingin keskustaan ei pidä missään nimessä poistaa. Aivan järjetön idea ja toivon että 422 kuopataan ja 421 jää edelleen ajamaan ilman myyrmäen läpi menevää maisemareittiä.
  Tämä on kuin metron jälkeinen uudistus espoossa jossa entinen 20min matka muuttuu 50min matkaksi koska se kiertelee ja kaartelee kaikkia syrjäkujia pitkin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kannatettava ajatus hyvin toimivan linjan 421 säilyttämisen puolesta. Valitettavasti matka-ajat Kivimäestä Helsingin keskustaan tuplaantuvat suunnitellulla runkolinjalla 400. Syynä ovat vaihto- ja odotusajat sekä bussin turha kiertely ja kaartelu ympäri Myyrmäkeä ennen Hämeenlinnanväylälle pääsyä. Uudistus muistuttaa valitettavan paljon muutaman vuoden takaista ja onneksi palauteryöpyn jälkeen peruttua kuningasajatusta lakkauttaa suorat, nopeat ja toimivat bussilinjat Martinlaaksosta Helsinkiin ja siirtää matkustaminen lentokenttäjuniin.

   Poista
  2. 421 poistaminen aiheutta ongelmia Kivimäessä ja Vantaanlaaksossa. Kivimäessähän on päiväkotia ja kouluakin. Muutos ei ainakaan lisäisi bussin käyttöä vaan lisäisi oman auton tarvetta. Häviää viimeinenkin mahdollisuus mennä Helsingin kesustaan muulla kuin omalla autolla. Lisäksi heikentää Martinlaakson ja Kivimäen sisäistä kulkua.

   Poista
  3. Hei, ja kiitos kommenteistanne. Valtaosa Kivimäen asukkaista on kävelyetäisyydellä Martinlaakson asemasta, mistä pääsee 20 minuutissa junalla Helsingin keskustaan. Matka-aika nykyisellä linjalla 421 Kivimäestä Helsingin keskustaan on ruuhka-aikoina n. 35-40 minuuttia. Kauempana asemasta asuvat voivat käyttää liityntälinjaa 422 tai Martinlaaksontietä ajavia linjoja 571 ja 574 päästäkseen vaihtamaan junaan tai runkolinjalle 400. Kivimäen itäreunalla on mahdollista käyttää myös Hämeenlinnanväylää ajavia Nurmijärven busseja.

   Poista
  4. Pitäisikö tuon liityntälinjan 422 liikennöidä sitten hieman useammin kuin 20 min välein? Muutos lisää houkutusta lähteä keskustaan omalla autolla, kun jatkossa Kivimäestä ei pääse suoralla bussilla keskustaan

   Poista
 54. Itse kuljen Järvenperästä Meilahteen töissä arkisin. Tälläkin hetkellä töihin lähden reilua tuntia ennen kuin työt alkavat, että ehdin paikalle. Kaksi vaihtoa siihen lisää, niin aikaa on jo varattava se 1,5 tuntia ainakin. Järvenperästä kulkee julkisilla yllättävän moni töissä Helsingissä. Ruuhka-aikoina bussi tupaten täynnä. Miksi muuttamaan toimivaa linjaa?

  VastaaPoista
 55. Näillä suunnitelmilla pakotetaan vantaanlaaksolaisia/viherkumpulaisia hankkimaan auto. Ainoaksi reitiksi Helsinkiin jäisi 431 joka kulkisi ainoastaan arkisin ruuhka-aikaan. Miten iltaisin ja viikonloppuisin kuljetaan esim. Meilahteen töihin?
  Edes jompikumpi nykyisistä linjoista 415 ja 431 säilytettävä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

  VastaaPoista
 56. 'Runkolinja' alkaa kuulostamaan mun korvissa jo kirosanalta. Ihmiset pistetään vaihtamaan bussia kerran tai kaksi ja silti saa kävellä enemmän kuin nykyään ja aikaa menee huomattavasti enemmän. Ette te näillä runko linjoillanne vaan yksinkertaisesti pysty palvelemaan asiakkaita ja se kai nyt kuitenkin on teidän pääasiallinen tehtävä, vai miten on arvon Hsl?

  VastaaPoista
 57. Minkä ihmeen takia suunniteltu linja 300 ajaisi Myyrmäkeen asti. 322 Vantaankoskelta jo nyt, pitää arvioida, milloin Pähkinärinteessä. Pitäkää poikittaiset linjat erillään runkolinjoista Elielinaukiolta ajaviin. Jo nyt ihan riittävästi haastetta saada reaalielämässä teidän aikataulut pitämään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mielestäni on tärkeää, että 300 kulkee myös Pähkinärinne-Myyrmäki välin, sillä muussa tapauksessa ruuhka-aikoina Pähkinärinteestä pääsisi Myyrmäkeen vain 20 minuutin välein, joka on aivan liian harvoin käyttöön nähden.

   Poista
 58. Kunhan Myyrmäestä pääsee helposti Juvanmalmille �� Nykytilanteeseenkin olisin tyytyväinen (566, 436 & 437).

  VastaaPoista
 59. Runkolinja 300 ja 530 pysähtyvät liian harvoilla pysäkeillä. Näyttäisi siltä että jättävät pähkinärinteessä välistä rajatorpantiellä koko Hämevaaran. Merkittävä huononnus työmatkoihin. Muuten ok linjat muttei niiden kyytiin pääse kuin hyvin kauas kävelemällä.

  VastaaPoista
 60. 530 reitti:

  https://platform.remix.com/map/4bb8b13/line/fdd91d1?layer=hsl&dir=0

  VastaaPoista
 61. 300 reitti:

  https://platform.remix.com/map/4bb8b13/line/b4ff60a?latlng=60.23369,24.81154,12.52&layer=hsl&dir=0

  VastaaPoista
 62. Linja 321 olisi pidettävä voimassa. Työmatkaliikenteessä täynnä joka vuorolla. Myös myöhäisilta/yövuorolla usein varsin vilkkaasti liikennettä vielä.
  Toimiva, aktiivinen linja joka yhdistää kolmen kaupungin reitit käyttäjäystävälliseksi kokemukseksi.
  Linnainen/Hämevaara/Pähkinärinne alueelle myös merkittävästi lisärakentamista jatkuvasti. Linha tarvitaan, jottei päädytä täyteen yksityisautoiluun.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Totta kai ne on täynnä kun 321 kulkee niin harvoin. Tässä uudessa suunnitelmassa ihmiset voi suunnitella saapumisen/lähtemisen 10-15 min tarkkuudella jokaisena päivänä, joka ei 321 onnistu. Nyt joudun lähtemään 321 bussilla jopa liian aikaisin töihin, kun seuraava bussi menisi liian myöhään. Mielummin vaihdan bussia kerran, jos sillä säästän aikaa.

   Jos nykyiset aikataulut sopivat sinulle, niin ne eivät sovi kaikille muille. Ja ilmeisesti 321 vuoroväliä ei ole varaa tihentää, niin silloin täytyy keksiä muita vaihtoehtoja.

   Poista
 63. Missä suora linja Pähkinärinne-Myyrmäki? Työssäkäyvienkin reittiä on sitten ihan pakko vaikeuttaa? Miksi? HSL?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linjat 300 ja 530? Ei kai tuon suorempia ole edes mahdollista tehdä?

   Poista
 64. Suorat yhteydet Pähkinärinteestä Myyrmäkeen harvenevat ja yhteys vaihdolla on aivan eri asia! Aina saa odottaa juuri edellisen bussin mentyä ja matka-aika pitenee. Junalle luulisi saavan hyvät kulkuyhteydet...Huono asia! Ja suora 322 säilytettävä, nykyisin on aina aamuisin täynnä!

  VastaaPoista
 65. Myyrmäki-Pähkinärinne-linja säilytettävä ehdottomasti suoralla reitillä. Paljon työssäkäyviä vuorotyöläisiä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi. Myyrmäestä Pähkinärinteeseen pääsee linjastoluonnoksen mukaan runkolinjalla 300, joka kulkee Myyrmäestä Luhtitien jatkeen kautta Varistoon ja sitä kautta Pähkinärinteeseen. Matka-aika Myyrmäestä Pähkinärinteeseen on suunnilleen sama kuin nykyisillä linjoilla 311 ja 571, mutta bussi kulkee tiheällä vuorovälillä myös ruuhka-aikojen ulkopuolella. Pähkinärinteen yhteyksiä palvelee myös linjastoluonnoksen runkolinja 530, joka ajaa Rajatorpantietä.

   Poista
 66. Uusi linjastosuunnitelma hämmentää. Suora bussiyhteys Myyrmäkeen on kadonnut Hämevaarasta, josta nyt on päässyt sujuvasti linjalla 555 suoraan Myyrmäkeen kohtuullisessa ajassa. Tämä kahteen isoon keskukseen vievä linja on vaikuttanut olennaisesti asunpaikkamme valintaan ja mahdollistanut esim. autotta kaupassakäynnit isommissa marketeissa. Myyrmäessä on Länsi-Vantaan keskeisimmät palvelut ja vaikka linjastosuunnitelma näyttää ohjaavan entistä enemmän Espooseen, osa palveluista on pakko hakea Vantaan puolelta. Mielenkiintoista on, että nykyinen 555 kulkee reittioppaan mukaan Leppävaaran ja Martinlaakson väliä ruuhka-aikana 35 min., tulevan linjan ajoajaksi on laskettu noin 54-67 minuuttia, jos oikein tulkitsin.

  Runkolinja 300 ei tarjoa kovinkaan toimivaa yhteyttä hämevaaralaisille. Laskin reittioppaan mukaan kodistani Hämevaarantien suunnalta, että matkaa kävellen Pähkinärinteen puolelle Karhunkierroksen pysäkille on n. 1,3 km ja Köysikujalle 1,7 km. En jaksa uskoa toimiviin vaihtoihin ruuhka-ajan ulkopuolella esim. iltaisin ja viikonloppuisin, jos vuorovälit ovat esim. vartin. Ja paria pysäkkiä varten vaihto on turhauttava. Jos haluaisi esim. Helsingistä Myyrmäen kautta perille asti Hämevaaraan, Myyrmäessä vaihto junasta linjaan 530 ja Rajatorpantien varressa (josta poistuu 2 nykyistä hämevaaralaisia palvelevaa pysäkkiä) vaihto linjalle 555. Ei kuulosta kovin toimivalta. Muistuttaisin myös edellisessä linjastosuunnitelman kommentoinneissa selkeästi esille nousseena, että monet ihmiset kokivat ilta-aikoina suorat linjat turvallisimmiksi. 321 on palvellut meitä hämevaaralaisia suorana bussilinjana Helsingistä juuri esim. ilta-aikoina. Linjalta 300 on poistettu Vaijeritien pysäkki, joka on ollut osalle hämevaaralaisista lähipysäkki.

  Terhotien pysäkin poistaminen ja korvaaminen Hämevaarantien pysäkillä vaatii nykyisen lounaisen Hämevaarantien pysäkin parantamista.

  VastaaPoista
 67. Hämevaaran ja Myyrmäen välille tarvitaan suora yhteys, kuten nyt linja 555. Hämevaaralaisten kunnalliset palvelut sijaitsevat Myyrmäessä.

  VastaaPoista
 68. Miten ihmeessä tällainen voi olla mahdollista? 202 lopetetaan!
  No ajetaan sitten omalla autolla! Pysäkeille tulee kävelyä omasta kotiosoiteesta sitten 1 km! Tosi reilua!!

  Ei tämä ainakaan tue joukkoliikenteen käyttöä.

  VastaaPoista
 69. Linja 431, on ehdottomasti saatava kulkemaan arkisin myös ruuhka-aikojen ulkopuolella sekä viikonloppuisin. Toteatte itsekin, että Kivistö tulee kasvamaan merkittäväksi asuin-ja työpaikkakeskittymäksi mutta eivät kaikki työskentele perus aamu- ja iltapäiväruuhkien aikaan. Reitin varrella on monta asuinaluetta, jotka jäisivät ilman toimivaa yhteyttä. Ennemmin itse valitsen pidemmän vuorovälein, jos sillä taataan liikennöinti myös arkisin ruuhka-aikojen ulkopuolella sekä viikonloppuisin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin! Itse asun Viherkummussa ja tämä suunnitelma kyllä mietityttää monelta osin. Elämää on myös ruuhka-aikojen ulkopuolella ja viikonloppuisin. Olisi mielenkiintoista saada Hsl:n kommentti mikä on se runkolinja mikä meitä palvelee kun 431 ei kulje? Minne pysäkille menemme?

   Poista
 70. Järvenperä jäi jo vyöhykeuudistuksessa C alueelle. Turvattomuuden lisääntyminen ja suomen sääolosuhteetkin voitaisiin ottaa huomioon, kun yhteyksistä suunnitellaan vaihdollisia.
  321 suora linja keskustaan ja ennen sitä oleville, suosituille "työpaikka-alueille" Konala, Meilahti ym. tulisi säilyttää. Laaksolahdessa myös nuoret harrastavat, lähialueen lapsille soisi suoran yhteyden urheiluhallin alueelle. Jos asut nyt Järvenperän alueella, onko tosiaan niin, että jatkossa vaikka konalaan kulkiessa pitäisi käyttää kolmea bussia!?

  Miksei 560 jatketa kulkemaan leppävaaran läpi matinkylään kuten aiemmin kai oli puhe, ja mitä moni ehdottaa / toivoo?

  Länsivantaan keskeiset palvelut ovat myyrmäessä. Myyrmäessä parhaiten palvelevat yhteydet esim. Jumbon ja lentoaseman suuntaan sekä vaihto junaan. Miksi 555 jättäisi kulkematta läpi Myyrmäen?

  VastaaPoista
 71. Pysäkiltä Silvola menee 560 ja pysäkit Vetokuja ja Viherkumpu on lähellä Hämeenlinnanväylän pysäkkejä. Sikäli on siis hyvä säästökohde, että tarjonta pysäkeille lopetetaan. Lentokentän yhteydet kuitenkin heikkenee niistä paikoista, joihin nyt menee 415. Voisiko mahdollista ratkaisuja olla esimerkiksi jompi kumpi seuraavista:

  - 415 jatkuisi mutta niin että se ajaa moottoritietä Vantaankosken ja Myyrmäen liittymien välin ja päättyisi Myyrmäen asemalle. Tällöin palvelu lentoasemalle jää jäljelle, mutta resursseja menee vähemmän lyhyemmän ja nopeamman reitin takia.

  - 415 jatkuisi mutta ajaisi Kuninkaantammen kautta. Linja 431 lakkautettaisiin kokonaan, koska Kivistöstä pääsee Mannerheimintielle kuitenkin Klaukkalan ja Rajamäen busseilla. Lisäksi Helsingin ja Hyvinkään välisiin busseihin tehtäisiin U-sopimus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voi olla että mainitsemasi pysäkit ovat lähellä Hämeenlinnanväylällä olevia pysäkkejä mutta monilla kävelymatka pitenee jo nyt yli kilometrin olevasta matkasta. Vantaanlaaksontiellä on säilytettävä liikennöinti jotakuinkin nykyisellä tasolla

   Poista
 72. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 73. 400:n sanotaan korvaavan linjan 436. Nykyisin kätevä työmatkayhteys Myyrmäen (Louhelasta) ja Kalajärven väliltä poistuu kuitenkin kokonaan. Jos 583K:n Espoon puoleinen pää menisi Kalajärvelle asti, tämä voisi palvella korvaavana linjana - kunhan sitä ei käsiteltäisi VAIN ruuhkalinjana eli se kulkisi koko työpäivän ajan (suunnitelmassa ei näy, mikä on 583:n normaali linjaus).

  Suunnitelman jakaminen erikseen Vantaan ja Espoon välille kielii siitä, että työmatkojen kuvitellaan edelleen suuntautuvan toisesta päästään Helsinkiin tai omaan kuntaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, ja kiitos kommentistasi. Louhelasta Kalajärvelle pääsee linjalla 584.

   Poista
 74. Linja 300 ei aja Vapaalaan tai Varistoon ja näihin pääseminen Konalan suunnalta vaikeutuu huomattavasti.

  VastaaPoista
 75. 560:n päätepysäkki honkasuolla ei tunnu enää järkevältä, jos linjaa ei jatketakaan espooseen asti. Sen sijaan 560 pitäisi jatkaa vähintään vihdintien risteykeen asti, jonne syntyy uusi merkittävä vaihtopaikka runkolinjojen 300, 520, ja 530 välillä. Linjastosta tulisi selvempi, jos kaikkien runkolinjojen välillä voisi vaihtaa samalta pysäkkiparilta. Lisäksi 345:n käyttäjät selviäisi yhdellä vaihdolla, jos halutaan 560:aan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tietysti parasta olisi, jos 560 kulkisi leppävaaraan ja matinkylään kuten oli suunniteltu

   Poista
  2. Samaan mieltä!! matinkylään asti

   Poista
 76. Eli Vapaalasta Helsinkiin päästäkseen, tulee jatkossa hakeutua Vihdintien varteen, lähin pysäkki siellä näkyy olevan 1km päässä. Vihdintietä Vapaalan kohdalla menee sitten yksi linja 345 puolen tunnin välein? Pitäisikö istumaankin mahtua? Tai vaihtoehtoisesti kävellä vielä kauemmas Rajatorpantielle linjan 300 tavoittaakseen? Toivottavasti olen ymmärtänyt väärin.
  Tämä ei vastaa odotuksia toimivasta julkisesta liikenteestä pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä linja 332 palvelee vapaalalaisia paremmin kuin hyvin ja ruuhka-aikaan bussit on täynnä. Nyt työmatkaan kuluva aika pitenee selvästi, enkä näe miten tällainen suunnitelma voisi toimia meidän kohdallamme. Kun Vapaalasta poistetaan suora yhteys Helsinkiin, pitäisi kompensaationa olla edes Vihdintiellä yhteys 10min välein. Asuinpaikan valintaan on merkitsevästi vaikuttanut alueen toimivat kulkuyhteydet, jotta arki pyörisi jouhevasti. Tämä suunnitelma on meille iso pettymys.

  VastaaPoista
 77. Lähiöitä tiivistetään mutta samalla aiottaa kyykyttää useimpia näistä keskustaan päin matkustavia... vaihdot lisäävät matka-aikaa. Vapaalaan, Hämeenkylään, Järvenperään, Niipperiin tulisi taata suora linja keskusta.
  Ainakin näistä tapahtuvan syöttöliikenteen tulisi olla vähintään yhtä tiuhaa kuin runkoliikenteen vuorojen. Toivoisin että hsl oikeasti jalkautuisi nyt näille paikoille itse ja kokeilemaan työmatkaliikennettä Kehä 3:n tuntumasta keskustaan.

  VastaaPoista
 78. Tässä muutoksessa Pähkinärinteen liikenne Terhotie ja Hämevaarantie pysäkeiltä huononee huomattavasti! Nyt pääsee vartin välein Leppävaaraan arkena, mutta muutoksen myötä harvemmin koska ruuhkalinja ei edes tule tänne asti. Ihan typerä muutos. Espoon ja Vantaan rajalle tälle alueelle rakennetaan koko ajan lisää, niin tämä huonontaa asukkaiden liikenneyhteyksiä.
  Puhumattakaan muista suunnista. Enää ei pääsisi suoraan Helsingin keskustaan täältä vaikka 321 linja on aina täältä asti aivan täynnä. Joutuu aina kiertää jotain muuta kautta mikä pidentää matkaa huomattavasti. Sitten siihen lisäksi vielä Myyrmäkeen vähenee suorat yhteydet täältä myös! Tämä koko alue on aivan unohdettu tässä muutoksessa!!! Ei voi mennä tämmöisenään läpi. Terhotien pysäkki on aina aamuisin täynnä väkeä jotka kulkee 321 bussilla tai 565/555 busseilla. Miettikääpä uudestaan. Ei koko aluetta voi unohtaa ja vain todeta että Pähkinärinteen liikenne paranee. Ei parane täällä Espoo-Vantaa rajalla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Yhteys Myyrmäkeen pysyy samana tai paranee, koska 530 linjan reitti on sama kuin 565 mutta vuoroväli käytännössä koko päivän 10 min joka on parempi kuin linjojen 565/555 vuorovälit yhteensä.

   Lähin suora linja Helsinkiin kulkee noin 700 m päästä Terhotien pysäkiltä, joka ei ole mitenkään kohtuuton suoritus. Jos se on kohtuuton, niin kulkee pysäkkivälin 530 bussilla ja vaihtaa bussiin 300. Aikaa myös säästyy todennäköisesti, sillä 530+300 bussit kulkee 10 min välein versus 321 joka kulkee tällä hetkellä 30 min välein.

   Poista
 79. Linja 436 täytyy ehdottomasti säilyttää ennallaan. Sillä on erittäin paljon käyttäjiä niin Vantaan, kuin Espoonkin puolella. Muuten suunnitelma näyttää mielestäni oikeasti kohtuullisen hyvältä, mutta 436 täytyy ehdottomasti säilyttää täysin ennallaan!

  VastaaPoista
 80. Linjan 415 puolesta on tullut runsaasti perusteltuja kommentteja - olisi kiva kuulla HSL:n puolelta näkemyksiä tähän? On niin monikäyttöinen linja: ylästöläiset, lentokenttäläiset, HML-väylältä (+ kasvavasta Kuninkaantammesta) Meilahteen/Jumboon jne.

  VastaaPoista
 81. Vaihdoton yhteys Ylästöstä Hgin keskustaan Hämeenlinnanväylän kautta säilytettävä (415). Vaihdot lisäävät matka-aikaa entisestään. Puhumattakaan siitä ajatuksesta, että Ylästöstä syötettäisiin ihmisiä runkolinjalle, joka kiertää ja kaartaa Martinlaakso & Myyrmäki kunnes menee Hämeenlinnanväylälle -> ei kovin nopeaa. Suunnitelma ei varmasti lisää halukkuutta siirtyä joukkoliikenteen käyttäjäksi.

  VastaaPoista
 82. Muuten suunnitelma vaikuttaa hyvältä mutta onhan runkolinjojen 520 ja 530 tarkoitus pysähtyä Leiritien pysäkillä (560 ei pysähdy)? Muuten Metropolian Myyrmäen kampuksen kohdalla pysäkkivälistä tulee melko pitkä etenkin itäänpäin mennessä. Muutenkin eteläisen Myyrmäen alue jää vähän paitsioon kun 411 poistuu, ja korvaavat linjat eivät enää kulje Rajatorpantietä.

  VastaaPoista
 83. Hämevaaran alakoululaiset, myös läntisestä hämevaarasta on osoitettu Rajatorpan kouluun, matkaa yli 2km. Lähempään pähkinärinteen kouluun ei mahdu hämevaaran lapset enää.

  Tämän teki jotenkin siedettäväksi se, että linja 555 menee Hämevaarasta Rajatorpan koulun läheltä Myyrmäkeen. Mutta eipä tämän suunnitelman mukaan menisi enää.

  Miten koululaisten koulumatkat on otettu linjasuunnittelussa huomioon, vai onko mitenkään?

  VastaaPoista
 84. Miten jatkossa on tarkoitus päästä ylästöstä lentokentälle? 2 bussia ja junayhteys vai? Nyt 415 N linja-autolla pääsee kentälle myös aikaisin aamulla (klo 5 esimerkiksi) ja yhteys on nopea ja hyvä, miten lakkauttamisen jälkeen olisi tarkoitus päästä lentokentälle klo 4-5 aamulla?

  VastaaPoista
 85. Linja 555 on tarjonnut tähän asti nopean toimivan yhteyden Hämevaararta Pähkinärinteen ja Myyrmäen suuntaan sekä myös Leppävaaraan. Linja on palvellut näin siis myös Pähkinärinnettä tarjoten nopean 20-15 min vuorovälillä kulkevan linjan Leppävaaraan. Uuden suunnitelman korvaava tynkäkinja/ uusi martsariin menevä yhteys ei korvaa nykyistä toimivaa yhteyttä Leppävaaraan mitenkään. Eikä bussi 335K tarjoa Hämevaaran koululaisille toimivaa koulukyytiä Rajatorppaan tai myöhemmin yläasteelle Myyrmäkeen. Tällähetkellä sinne pääsee 4 krt tunnissa ja 335K kulkisi 1krt tunnissa. Tässä rajalla ihmiset liikkuvat ja harrastavat vapaasti yli kaupunkirajojen ja minusta se mahdollisuus on turvattava. Bussilinjojen vähennys Leppävaaran suuntaan lisännee yksityisautoilua Hämevaaran läpi mikä ei liene toivottavaa.

  VastaaPoista
 86. Linja 421>Raappavuorentie (Raappavuorenkuja) pysäkit V1713 ja V1712 > tämä väli tulee säilyttää tai joku muu linja kulkemaan ohi, sillä ikäihmisiä asuu alueella ja esim. talvella kävelytiet tosi liukkaat Martinlaaksontielle alaspäin mentäessä, jossa mahdollinen pysäkki on ja myös sama Martinkyläntielle päin mentäessä - huomioikaa edes tämä! Kulkeeko minibussi 413 enää silloin? Ei kovinkaan järkeä kun mikään suunnitelmassa oleva linja ei kulje Raappavuorentietä pitkin siitä kohdasta.

  VastaaPoista
 87. Tikkurilan ympäristössä on aivan järjestöntä, että suurin osa linja-autoista kulkee tikkurilantietä pitkin, unohtaen Valkoiselähteentien ja Osmankäämintien ympäristön. Tikkurilantiellä suurin osa linja-autoista ajaa jo nyt tyhjinä, kun taas Valkoisenlähteen ja Osmankäämintieltä nousee ja jää ihmisiä kyytiin/kyydistä.

  Miksi Linjan 571 yhteyttä pitäisi nopeuttaa? Ellei korvaavaa linjaa ole suunniteltu, niin ehdottomasti Linjan 571 Tikkurilan päässä ajettava reitti tulisi säilyttää.

  VastaaPoista
 88. Bussissa 332 on joka aamu ja iltapäivä paljon matkustajia. Sen poistuminen vaikuttaa siis monen työmatkaan. Vapaalantietä täytyy kulkea joku bussi. Tien varrella on sekä vanhainkoti, että vammaisten asuntola. He eivät jaksa kulkea kauas bussipysäkille. Tiedän, että bussilla 332 menee useampikin vammainen ihminen päivittäin kuntouttavaan työhön. Heidän taitonsa eivät ole niin hyvät, että he kykenisivät kulkemaan itsenäisesti kauemmaksi pysäkille. Vapaalassa osuu myös paljon eläkeläisiä. Meidänkin naapureista 50% on eläkkeellä. Eivät he jaksa kantaa kauppakasseja kaukaa. Tällähetkellä he ovat kävelleet Rajatorpan Alepalle ja tulleet 332 bussilla takaisin. Vaikka he kulkevat vain pari bussiväliä, niin bussireitti on heille elintärkeä. Ilman ruokaa ei kukaan elä.
  Netissä olevaan kyselyyn ei ole vanhukset ja vammaiset osanneet vastata. Toivon, että linjasuunnitelmat huomioivat heidät. Jokaisen asuinalueen läpi täytyy kulkea jatkossa bussi. Täytyy huomioida, että Vapaalasta kuljetaan Myyrmäkeen apteekkiin, kouluun, lukioon ja terveysasemalle, Martinlaaksoon mielenterveyspalveluihin ja lukioon ja ihan noihin lähikauppoihin. Bussien tulee palvella etenkin niitä, joilla ei ole autoa: lapsia, vammaisia ja vanhuksia.

  VastaaPoista
 89. voisiko joka toinen 300 vuoro mennä Vapaalan ja Rajiksen kautta takaisin Vihdintielle, joka toinen taas Pähkiksen kautta. Tai niin, että 300 menisi Vihdintietä, 300V Vapaalan kautta ja 300P pähkinärinteen kautta. Menisivät vuorotellen. Niin Vapaalasta kulkisi bussi puolentunnin välein kuten nytkin ja mummot pääsisivät Alepaan ja teinit Helsingin puolelle lukioon. Bussipysäkit ovat valmiina ja uusia reittä ei tarvittaisi. Eli rahasta ei olisi kiinni vaan tahdosta palvella asukkaista.

  VastaaPoista
 90. Ei mitään muutoksi linjoille 415,571. Ylästöläiset tarvitsevat näitä linjoja. Palveluja ei saa heikentää millään muotoa.

  VastaaPoista
 91. 321 ei saa lopettaa. Jos loppuu, jatkossa mennään autolla töihin.

  VastaaPoista
 92. Hei! Luin huolestuneena Hämevaaran osalta linjan 555 katkaisemissuunnitelmaa. Lapset käyvät koulua Rajatorpassa ja Louhelassa sekä harrastavat Myyrmäessä eli linja 555 on ahkerassa käytössä molempiin suuntiin monena arkipäivänä useamman kerran päivässä. Jos 555 ei jatka korvaavan linjan 335K vuorovälit on pidettävä vähintään samoina kuin nykyisen 555. Ajokorttia ei vielä peruskoululaisille saa enkä missään nimessä toivo enempää autoliikennettä Hämevaaran läpi jo nyt ongelmalliselle Hämeenkyläntielle. Toivottavasti päätätte tästä viisaasti!

  VastaaPoista
 93. Vaadimme linjan 555 säilyttämistä nykyisellään. Linja 555 mahdollistaa Hämevaaran lasten turvallisen koulumatkan Rajatorpan koululle. Tämä linjastomuutos aiheuttaisi lasten koulumatkaan bussin vaihtoa ja aiemmat perustelut koulun sijainnista ja koulumatkan helppoudesta vesittäytyisivät.


  VastaaPoista
 94. Täältä Hämevaarasta Espoon rajalta on jo matkaa nykyiselle 555 pysäkille, saati Rajatorpantielle sitten. 555 on säilytettävä, koululaisten lähikoulu on Kilterin yläkoulu ja nyt bussiyhteys sinne katkeaisi. Myös vanhustenpalvelut sijaitsevat myyrmäessä, joten uudistus on enemmänkin paluu keskiajalle. Suora yhteys Helsinkiin vietiin jo, nyt viedään myyrmäenkin. Pölvästien hommaa..

  VastaaPoista
 95. Poistuuko Laajavuorentieltä kaikki muut yhteydet, paitsi runkolinja 400 ????

  VastaaPoista
 96. Miksi Vapaala jätetty paitsioon? Tällä suunnitelmalla Vapaalassa asuvat kannustetaan siirtymään julkisen liikenteen käyttäjistä yksityisautoilijoiksi, todella huono juttu.

  VastaaPoista
 97. 415 linjan lopettaminen Ylästöläisenä huolestuttaa. Se on tärkeä linkki, mikä jo nyt voisi kulkea useammin. Tämä suunnitelma kyllä varmasti entisestään kasvattaa yksityisautoilun osuutta omalla alueella. Lentokentälle nyt ainakin luulisi pääsevän kätevämmin ja nopeammin kuin tämä suunnitelma antaa ymmärtää. Sielläkin on ihmisiä töissä!

  VastaaPoista
 98. Miksi Hämeenkylä on sivuutettu näin näkyvästi? Muistakaa, että Hämeenkylässä on edelleen toimiva ala-aste. Alueella asuu nimenomaan työikäisiä ja lapsiperheitä, joilla on bussiliikenteelle kova tarve. Lapsille ja nuorille ensin pitkä kävelymatka pysäkille ja sen jälkeen liikennevälineiden vaihdot voivat olla haastavia, jos ajan arviointi ei vielä toimi kunnolla. Aikuisilla vaakakupissa painaa tehokas ajankäyttö, 12 min autolla on eri asia kuin 45 min bussilla kävelyineen ja vaihtoineen. Töihin pitää päästä kätevästi, kun työmatkat eivät ole työaikaa. Laittakaa linja 300 koukkaamaan Hämeenkylän kautta, niin varmasti tulee positiivista palautetta ja kannattavuutta linjoille. Sitten säilyy meilläkin suora yhteys sekä idän suuntaan että etelään. Tässä suunnitelmassa hämeenkyläläisten täytyy Google Mapsin mukaan kävellä 20 min päästäkseen linjan 300 reitille, olettekohan nyt ihan tosissanne miettineet tämän loppuun asti? Kyllä täälläkin asuu ihmisiä, joille on syytä järjestää toimivat kulkuyhteydet.

  VastaaPoista
 99. Miksi Martinlaakson bussiyhteyksiä pyritään koko ajan huonontamaan, vaikka alueelle muuttaa koko ajan valtavasti lisää ihmisiä? Ja lisää rakennetaan. Kaikki eivät asu aseman lähellä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä on totta, luoteinen Martinlaakso kävelee/liukastelee etäisille pysäkeille ja kauppaan kilometrejä ja etsii sitten paluuvälinettä vaikka Myyrmäestä eri tasoilta ja aukioilta naurettavasta ja harvasta reitti/pysäkkisotkusta. Ei taida parannusta tulla.

   Poista
 100. Itse asun runkolinjan varrella, joten kuulun "voittajiin", mutta vapaalalaisten puolesta olen huolissani, vaikken edes asu siellä. 332 on siellä tärkeä linja.

  300 täytyy kulkea myös myöhään tarpeeksi tiuhaan, sillä työmatkaliikennettä on ruuhka-aikojen ulkopuolellakin. Vähintään 15 min vuorovälit klo 23 asti.

  VastaaPoista
 101. Onko tarkoitus lisätä yksityisautoilua, kun bussiyhteyksiä jatkuvasti huononnetaan? Raideliikenne ei ole kaikille vaihtoehto. Yhteyksien "nopeuttaminen" tarkoittaa usein sitä, että vaihtoja tulee useita, jolloin yksittäisen liikennevälineen kulkuaika lyhenee, mutta kokonaisaika pitenee, koska pysäkeillä seisoskelu lisääntyy. Ja se lisää stressiä.

  VastaaPoista
 102. Variston asuinalueen pohjois puoli on jäämässä ilman joukkolikennettä? eikö runkolinja 300 voisi kiertää variston hämeenkylän ja variston pohjois puoleisen asuinalueen kautta.
  milloin 37 ja 39n rupea kulkemaan honkasuolta myyrmäkeen ja myyrmäen urheilunpuiston kautta ?

  VastaaPoista
 103. Hämeenkylässä asuu paljon lapsiperheitä, jotka ovat riippuvaisia linjasta 322. Nyt täytyisi yrittää vaihtaa bussia ja etenkin talvisaikaan vaihto onnistuu miten onnistuu.. se onkin kiva odottaa pakkasessa lastenvaunujen kanssa jotakin seuraavaa vuoroa tai vaihtoehtoisesti kävellä siinä pakkasessa tai lumisohjossa kilometri tolkulla.. 322 säilytettävä tai saada linja 300 kiertämään hämeenkylän kautta!

  VastaaPoista
 104. Uudelle runkolinjalle 530 ollaan luomassa tarpeetonta ylipalvelua Espoon keskuksen ja Myyrmäen välillä. Tällä hetkellä osuudella ajaa linja 565, jonka vuoroväli 20 min (arkiruuhka) / 30 min (muu arkipäivä ja viikonloppu) on tarpeeseen nähden riittävä. Vapaata kapasiteettiakin on vielä runsaasti arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Maankäyttö ja siten matkustuskysyntä 530/565:n liikennekäytävässä ei tule tulevina vuosina oleellisesti muuttumaan nykytilanteesta.

  "Runkolinjatoimenpiteillä" ei reitin ajoaikaa voida oleellisesti lyhentää, koska bussi kulkee lähes koko matkan tavallisella katuverkolla. Myyrmäen ja Espoon keskuksen väliset yhteydet hoituvat jatkossakin nopeiten junalla Huopalahden kautta. Myös silloin, kun matka jatkuu Espoon keskuksesta etelään tai länteen. Linjan 530 suunniteltu vuoroväli tulee lisäämään matkustajakysyntää jonkin verran, mutta vain reitin varrella sijaitsevista lähtö-, määränpää- ja vaihtopisteistä.

  Rahaa tässä operaatiossa tulee sen sijaan palamaan: 37:n pysäkin päivitys runkolinjatasoon, liikennevaloetuuksia, runkolinjabrändätty kalusto, tiheämmän vuorovälin aiheuttama käyttökustannusten kasvu. Jos runkolinja ei pysähdy kaikilla nykyisellä pysäkeillä, täytyy palvelutason säilyttämiseksi ylläpitää rinnakkaista linjastoa. Ellei linjalle tule täyssähköbusseja, on runkolinjasuunnitelman ekologinen mielekkyyskin kyseenalainen.

  Toivoin, että runkolinjan 560 floppauksesta yhteysvälillä Malmi - Myyrmäki olisi jotain opittu, mutta ei näköjään.

  VastaaPoista
 105. Linjan 572/572 K pääteasema tulee tulevaisuudessakin olla Myyrmäki. Matka aika on jo nyt lähes tunnin suunta. Jos vielä pitää tehdä vaihto Martinlaaksossa jotta pääsee Myyrmäkeen niin matka aika pitenee entisestään.

  VastaaPoista
 106. Hienoa, että Vantaan linjastoa parannetaan ja laajennetaan. Harmi vain, että Vantaanlaakso on unohdettu suunnitelmasta kokonaan! Yhteys lentokentälle (ja Jumboon) puuttuu, mutta ennen kaikkea yhteys keskustaan arki-iltaisin ja viikonloppuisin puuttuu. Todella kurjaa ja vaatii kyllä meidän perheelle toisen auton ostoa, jos ei parannusta suunnitelmaan tehdä.

  Eikö esimerkiksi runkolinja 400 voisi koukata myös Hämeenlinnanväylän itäpuolelta tai edes lähistöltä? Tai voisiko 431 aikataulua laajentaa iltoihin ja viikonloppuihin?

  VastaaPoista
 107. Rajatorpantien länsiosissa asuvat eivät enää jatkossa pääse Helsinkiin/vihdintien varteen ilman vaihtoa jos 321 lakkautetaan.

  VastaaPoista
 108. Nyt linja 422 kiertää ympyrän Martinlaakson aseman ja Kivimäen kautta. 422 voisi kiertää toisen ympyrän Martinlaakson asema, martinlaaksontie, raappavuorentie, martinkyläntie, laajavuorentie, Martinlaakson asema. Esim kahdeksikon muotoisena linjana. Tällöin sekä länsilaidalta (raappavuorentie) että itälaidalta (kukintie) pääsisi helposti Martinlaakson asemalle.

  VastaaPoista
 109. Miksi linja 300 ei pysähdy Koivuvaarankujan pysäkillä? Jos runkolinjaa halutaan nopeuttaa ensiksi pitäisi tehdä kuten linjalla 615 aikoinaan tehtiin että esim mannerheimintiellä ei pysähdytä kuin matkustajia jättämään. Linjan 300 tehtävä ei ole palvella töölön, meilahden ja ruskeasuon paikallisliikennettä.

  VastaaPoista
 110. Ja missä on esitetty 300 linjan pysäkit. Mitkä kaikki jätetään väliin?

  VastaaPoista
 111. Jos vertaa linjan 300 ja nykyisen 322 yhteistä osuutta ainoa poistunut pysäkki on Koivuvaarankuja. Mitä ihmeen hyötyä tällaisestä näpertelystä on? Miksei voi ajaa joka pysäkkiä ja manskulla ainoastaan jättää matkustajia? Manskulla ainoastaan jättämisen tuoma ajansäästö olisi moninkertainen mutta eihän se teille norsuunluuntornin tolvanoille tietenkään kelpaa kun kiusaa pitää tehdä vaikka väkisin. Tämänkö yhden pysäkin takia käytetään miljoonia runkolinjapysäkkien tekoon?

  VastaaPoista
 112. Kivistö, Ylästö, Vantaanlaakso. Siinä tämän pelleilyn suurimmat häviäjät tällä puolen Vantaata. Ei voi olla todellista! Itse kävelen jo nyt mielestäni riittävän pitkän matkan pysäkille että pääsen töihin, tämän uudistuksen myötä matka melkein tuplaantuu. 1,5 km on ainakin minulle liikaa. Ja jos ei tulekaan ruuhka-aikana kotiin matka pitenee vielä siitäkin. Jos suunnitelma toteutuu niin meille ainakin joudutaan ostamaan toinen auto ja alamme molemmat, vaimoni ja minä, kulkemaan autoilla töihin.

  VastaaPoista
 113. Miksi linja 400 ei mene enää jatkossa Martinlaakson tietä suoraan Hämeenlinnan väylälle, kuten linja 421? Itse asun aivan Hämeenlinnan väylän vieressä ja uudella muutoksella en enää pääse bussilla töihin viikonloppuisin, kuin kävelemällä 1,5km lähimmälle pysäkille tai menemällä junalla ja vaihtamalla Pasilassa ratikkaan, koska työpaikkani sijaitsee Meilahdessa. Aika kohtuuton tulee työmatkasta! Nyt linjat 300 ja 400 menevät molemmat junaradan vierestä päällekkäin. Eikö linja 400 voisi palvella myös Martinlaakson muita asukkaita. Aivan älytöntä jos oletetaan työmatkalaisen menevän toisella bussilla Louhelaan ja vaihtavan siellä bussia Helsinkiin. Kyllä yhdellä bussilla on päästävä matkustamaan töihin. Työaikaan menee kohtuuton aika, 12km matka tulee kestämään näillä busseilla tunnin/suunta, aivan kohtuutonta!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Myös vaihtoehto voisi olla Hämeenlinnan väylän läheisyydessä asuville, että 431 kulkee myös ruuhka aikojen ulkopuolella sekä viikonloppuisin, jotta vuorotyöläisen on mahdollista päästä töihin Meilahteen ja kotiin. Juna kun ei tässä tapauksessa ole mikään vaihtoehto!

   Poista
  2. Jos 400 menisi Martinlaaksoon asti Hämeenlinnanväylää, Myyrmäki jäisi kokonaan vaille yhteyttä Hämeenlinnanväylälle. Ehkäpä pitäisikin olla Myyrmäelle ja Martinlaaksolle omat runkolinjat 400 ja 410?

   Poista
 114. Nyt tullaan hankaloittamaan lasten kouluun kulkemista Hämevaarasta entisestään.
  Tämä tuleva muutos kannustaa (jälleen) yksityisautoiluun ja siihen, että lapsia kuskataan autolla kouluun.

  Hämevaaran alakoululaisilla on 2km matka Rajatorpan kouluun. Yläkoululaiset kulkevat Hämevaarasta Myyrmäkeen. Näitä pieniä ja isoja koululaisia asuu myös Espoon rajalla, kaikki eivät asu Rajatorpantien läheisyydessä. Eikä ole varsinkaan alakoululaisten syy, että eivät pääse omaan lähikouluun vaan pidemmän matkan päähän Rajatorppaan ja ovat riippuvaisia julkisesta liikenteestä.

  Ja kun puolet vuodesta on huonot kelit, ainoa vaihtoehto on kulkea bussilla Espoon rajalta Rajatorpan koululle/yläkouluun Myyrmäkeen. Järjetöntä jos olemassa olevat yhteydet huononevat ja näillä matkoilla pitäisi mahdollisesti vaihtaa bussia.

  Koulunkäynnin lisäksi Hämevaaran asukkailla on asiointia Myyrmäkeen (terveydenhuolto, kaupat jne) ja myös tarvetta kulkea harrastuksiin. Vaikka Leppävaara on lähellä, ovat hämevaaralaiset silti vantaalaisia ja riippuvaisia oman asuinkuntansa palveluista. Toivottavaa on, että ne ovat mahdollisimman sujuvasti saatavilla.

  Pyydän myös vastausta siihen, miten koulumatkat saadaan pysymään sujuvina niille Hämevaaran lapsille, jotka kulkevat kouluun Lintuvaaran rajalta.

  VastaaPoista
 115. Näin suomen sääolosuhteet ottaen huomioon, on käsittämätöntä että vapaala/rajatorppa jätetään ilman 332 linjaa! Vapaalasta on aika pitkä matka runkolinjan 300 pysäkille ja 345 kulkee aivan liian harvoin vuorotyötä tekevälle.

  Uusien linjojen suunnittelussa otetaan toivottavasti myös vuorotyöläiset huomioon ja keskellä päivää/ilta-aikaan pääsee järkevillä vuoroväleillä liikkumaan.

  332 on ruuhka-aikoina varsinkin hyvin suosittu linja, joten toivoisin sen pystyvän jatkossakin palvelemaan vapaalaa ja rajatorppaa.

  VastaaPoista
 116. Hämeenkylän asukkaille runkolinjan 300 jatkoyhteydet Pähkinärinne-Hämeenkylä välille vaikuttavat vitsiltä. 311 Rajiksen ja Vapaalan kautta: yhteistä pysäkkiä runkolinjan kanssa ei Pähkinärinteessä ole. Näiden kahden linjan pysäkkien välillä on matkaa n. 200 metriä ylämäkeä/alamäkeä. En voi kuvitella toimivan missään olosuhteessa. 555 linjalla on runkolinjan kanssa sentään sama Lammaskujan pysäkki, mutta vuoroväli ruuhka-aikana 20 min. "Hyvällä onnella" jatkoyhteyttä odotellan 20 minuuttia. Tai sitten (kuten joku edellä jo kommentoikin) kävelet 20 minuuttia päästäksesi kotiin. Runkolinja 300 kulkemaan Hämeenkylään asti.

  VastaaPoista
 117. Linjan 431 pitää ehdottomasti kulkea koko päivän, kaikkina viikonpäivinä.

  VastaaPoista
 118. Linjan 421 poistuttua ei ole suoraa yhteyttä Pirkkolasta Raappavuorentielle.

  VastaaPoista
 119. 322 linja hyvä nykyisenään. Uudistus jättäisi hämeenkylän ja variston ihan omaan nojaansa. Työaika pidentyisi kun joutuisi monella eri bussilla menemään :/

  VastaaPoista
 120. Linjaa 332 ei saa lopettaa, se on elintärkeä yhteys vapaalasta / rajatorpasta helsingin keskustaan. Sen huomaa helposti jos kulkee kyseisellä bussilla, se on aina täynnä. Ette voi tuota aluetta jättää ihan ilman yhteyttä!

  VastaaPoista
 121. Käsittämätöntä että linja 415 poistettaisiin. Ylästö on nyt jo yksi huonoimmin (lue:hitaimmin) liikennöity kohde keskustasta. Lisäksi tilalle tuleva runkolinja 400 kurvailee lähinnä junaradan viertä, joten se ei tuo mitään hyötyä kenellekään vantaalaiselle. Vaihdolliset yhteydet ovat aina yhtä onnettomia, ja sen seuraus on että useimmat kaahaavat omalla autolla joko koko matkan, tai sopivaan liittymäparkkiin jos se on mahdollista.


  VastaaPoista
 122. Linjaa 415 ei saa lakkauttaa! Miksi linjaa 431 voi tehdä vaihdolliseksi Vantaanlaaksossa? Linja 415 palvelee Lentokenttä, Aviapolis, Kartanonkoski, Pakkala ja Ylästö ihmisiä ja linja 431 Kivistö ja Vantaanpuisto. Otan vain matkan Vantaanlaaksoon johon suunniteltu vaihto on. Voi uskoa kummassa on enemmän ihmisiä kyydissä. Olen nähnyt linja 431 ajavan Vantaanpuiston suunnalla matkalla Kivistöön vajaa 5 ihmistä kyydissä, linja 415 ei ole edes keskellä päivää niin tyhjä matkalla lentokentälle.

  VastaaPoista
 123. 415 jatkoon, että Vantaanlaaksosta pääsee jatkossakin kohtuullisella vaivalla ja ajalla Helsingin keskustaan. Turhan pitkät kävelyt pysäkeille, tai yksikin vaihto + ylimäärinen juna-asemalla palelu Martinlaaksossa tarkoittaa sitä, että tulee valittua kulkupeliksi mieluummin oma auto.

  VastaaPoista
 124. Linjan 321 lakkauttaminen on käsittämätöntä. Monien muiden lopettamista vastaan olevien parusteluiden lisäksi, lyö lopettamispäätös korville ympäristön suojelullisia arvoja. Meidän perhe on käyttänyt linjaa 321 säännöllisesti. Jos se lopetetaan, joudumme siirtymään omien autojen käyttöön. Jo pelkästään perheestämme runsaampaan käyttöön tulee 3 henkilöautoa. Monissa muissa taloyhtiömme perheissä on tilanne sama. Näillä lyhytnäköisillä päätöksillä, virkamiehet edesauttavat kasvihuonepäästöjen lisääntymistä, vaikka kaikkien meidän tulisi toimia vastuullisesti. Liikkumisen vaikeutumisen lisäksi, turvallisuuskysymys johtaa perheemme autoilun lisääntymiseen. Esim. vaimoni ei halua vaihtaa pimeän aikaan, Leppävaaran asemalla, junasta linja-autoon, koska kokee olonsa Leppävaaran asemalla erittäin turvattomaksi. Joku naisvirkailija voisi käydä tilannetta pimeän aikaan Leppävaaran asemalla tarkkailemassa. Meille liikkuminen juna/linja-auto yhteydellä Helsingin keskustasta Laaksolahteen on kuitenkin nopein ja helpoin tapa, jos linjan 321 lopettaminen toteutetaan. Linjan 321 bussi on lähes aina sitä käyttäessäni ollut täynnä, joten omien, ei tuloslaskelmiin perustuvien, havaintojeni perusteella, olen varma, että linja on kannattava. Jos linja 321 lakkautetaan, vaikeutuu Vanhakartanossa,Järvenperässä, Laaksolahdessa ja Jupperissa asuvien ihmisten liikkuminen huomattavasti ja virkamiehet jättävät edesvastuuttomasti ympäristöasiat huomiotta. Linjaa 321 ei tule missään olosuhteissa lakkauttaa. Eihän siitäkään ole pitkää aikaa, kun linjan päätepysäkki siirrettiin hyvin perustein Järvenperästä Vanhakartanoon.

  VastaaPoista
 125. Linjastosuunnitelma on hyvä ja on hienoa, että uusi runkolinja 300 on säilynyt tässä uudessakin versiossa. Linjalle 300 on linjakartassa merkitty pysäkki Myyrmäentielle huomattavasti Louhelan aseman eteläpuolelle. Pysäkki on aivan liian kaukana asemasta kunnollisen liitynnän kannalta, siten molempien suuntien pysäkit tulee sijoittaa Uomatien ja Myyrmäentien risteyksessä olevan liikenneympyrän kohdalle mahdollisimman lähelle Louhelan asemaa.

  Linjan 555 uusi reitti on erinomainen uudistus. Linjan osalta on tärkeää, että sen aikataulut molempiin suuntiin tahdistetaan rantaradan lähijunien kanssa siten, että vaihto Kirkkonummen suuntaan ja Kirkkonummen suunnasta linjalle 555 on mahdollisimman sulava.

  VastaaPoista
 126. Vantaanlaaksosta pitää olla hyvät yhteydet keskustaan, uudessa luonnostelmassa ne huononevat selkeästi. Vantaanlaaksosta pitää olla suora yhteys keskustaan, vaihto esim. Martinlaaksossa pidentää huomattavasti matkustusaikaa.

  VastaaPoista
 127. Hämeenkylän liikenneyhteydet heikkenevät edelleen tässä uudessakin suunnitelmassa. Tosin postiviinen yllätys oli, että suorayhteys Hämeenkylästä Vantaankosken asemalle säilyy. Kätevin reitti ehdottomasti Tikkurilaan ja lentoasemalle, kun Myyrmäessä on jo nyt melko ruuhkaisaa. Bonuksena pääsee vielä yhdellä bussilla Hämeenkylästä Leppävaaraan. On tämä versio 2 parempi kuin 1.

  VastaaPoista
 128. Entäpä Kaivokselan, Silvolan ja Kuninkaantammen yhteydet lentokentälle, Kartannonkoskelle ja Jumboon? Tätä yhteyttä tarvitsee moni koululainen sekä töissä, harrastuksissa ja ostoksilla kävijä ja siinä linja 415 on palvellut hyvin nykyisellä harvahkolla vuorovälilläänkin.

  VastaaPoista
 129. Ihan kohtuutonta muuttaa bussi aikatauluja tällä tavalla. Liikkuminen Martinlaaksosta, läheltä Hämeenlinnan väylää ja Vantaanlaaksosta vaikeutuu vuomattavasti. Vuorotyöläisiä bussilla kulkijoita ei ole ajateltu lainkaan. Työmatka ajasta tulee kohtuuttoman pitkä, kun joutuu vaihtelemaan busseja. Eikä 431 kulje jatkossa viikonloppuisin lainkaan. Todella suuri huononnus! Se on sitten ostettava toinen auto talouteen!

  VastaaPoista
 130. Kivistö mainittiin kasvaksi alueeksi, mutta silti alueen yhteyksiä halutaan huonontaa. Linjan 431 matka-aika esim. Meilahden alueelle on jo nyt noin 40-45 minuuttia. Nyt matka-aika hidastuisi, jos Hämeenlinnan väylälle siirrytään vasta Kuninkaantammen kohdilla. Lisäksi, jostain käsittämättömästä syystä linjan halutaan kulkevan vain ruuhka-aikaan? Olemme tällä Kivistössä jo nyt esim. iltaisin ja viikonloppuaamuisin vain puolen tunnin välin kulkevien junien armoilla, kun U-linjatkaan eivät kovin aikaisin/usein ota lähtöä esimerkiksi sunnuntaiaamuisin. Huonojalkaisiahan HSL ei palvele, sen verran hankalan yhteydet on täältä ilta-ja viikonloppuaikaan esimerkiksi juurikin tuonne Meilahteen. U-linjat kulkevat nopeasti keskustaan, mutta harvoin ja kohtuuttoman kävelymatkan päästä.

  VastaaPoista
 131. Askistostako ei jatkossa pääse muualle kuin 335:lla junalle? Tai kävellen älyttömän matkan Pähkinärinteeseen runkolinja 300:lle?

  VastaaPoista
 132. Nyt Hämevaarasta Hämeenkyläntien ja Rajatorpantien risteyksestä on päässyt kolmella eri linjalla Uomarinteen kouluun, jossa lapseni käy koulua. Tämän uuden linjauksen mukaan Uomarinteen koulun läheisyyteen menee vain 335(K) mikä menee mutkien kautta (Rajatorppa+Louhelantie), mikä tuo lisää matkustusaikaa sekä vuorovälit harvenee ja näin ollen hankaloittaa koulumatkan tekoa. Linjoille 555 ja 565 pitäisi löytyä korvaava suora reitti Hämevaarasta Uomarinteen koululle.

  VastaaPoista
 133. Hämeenkylästä säilytettävä suora yhteys keskustaan, joko 322 ennallaan tai 300 koukkaamaan Hämeenkylän kautta.

  VastaaPoista
 134. Linja 571 on tärkeä kulkea Osmankäämintien kautta, sillä se mahdollistaa Viertolan ja Simonkylän asukkaiden siirtymisen Tuusulan tien varteen Helsingin keskustaan meneviä busseja varten. Matka-aika ilman tätä yhteyttä muodostuu paljon pidemmäksi.

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.