maanantai 18. marraskuuta 2019

Viimeistelty linjasto

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmasta on julkaistu kaksi linjastoluonnosta, joista molemmista olemme pyytäneet teiltä asiakkailta kommentteja ja huomioita. Olemme muokanneet linjastoa saamamme palautteen perusteella ja tässä postauksessa esittelemme päätöksentekoon etenevän viimeistellyn linjaston. Tämän postauksen lopusta löytyy vuorovälitaulukko ja lista suunnitelman myötä poistuvista linjoista. Haluamme myös tässä vaiheessa kiittää teitä kaikkia kommenteistanne ja huomioistanne linjastoluonnoksia kohtaan. Uusi linjasto etenee HSL:n hallituksen käsittelyyn 11.2.2020.


Linjastokokonaisuus

Linjastosuunnitelma kattaa maantieteellisesti hyvin suuren alueen, joten myös viimeistellystä linjastosta olemme tehneet erillisen kartan, josta kokonaisuus on mahdollista hahmottaa helpommin. Tähänkin karttaan olemme lisänneet harmaalla värillä muita alueella liikennöiviä linjoja, joihin suunnitelmassa ei esitetä muutoksia.

Linjastokokonaisuus
Avaa tästä tarkempi kartta.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjasto 2022

Uudet runkolinjat

Runkolinjat liikennöivät joka päivä aamusta iltaan tiheällä vuorovälillä. Arkisin ja lauantaisin vuoroväli on pääosin 10 minuuttia ja sunnuntaisin 15 minuuttia. 

Runkolinja 300 Elielinaukio - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki
 
Runkolinja 300 korvaa nykyiset Vihdintien suuntaiset seutuyhteydet (321, 322, 332) Länsi-Vantaalle. Linja tarjoaa hyvät yhteydet mm. Konalan, Pitäjänmäen ja Meilahden työpaikka-alueille.
Vantaan kaupunki ja HSL edistävät yhdessä Luhtitien katuyhteyden rakentumista siten, että katuosuus on liikennöitävissä vuonna 2022.
 
Runkolinja 400 Elielinaukio - Hämeenlinnanväylä - Martinlaakso - Vantaankoski 


Runkolinja 400 korvaa nykyiset Hämeenlinnanväylän suuntaiset seutuyhteydet (411, 415, 421, 435, 436). Linja tarjoaa hyvät yhteydet Martinlaakson ja Myyrmäen alueiden suunnasta mm. Meilahden työpaikka-alueelle ja Mannerheimintien varteen.

Uudet säteittäiset runkolinjat 300 ja 400

Runkolinja 520 Martinlaakso - Leppävaara - Matinkylä

Uusi runkolinja 520 luo nykyistä nopeamman yhteyden Martinlaakson ja Leppävaaran välille. Linjan reitti on suunniteltu kulkevan Lintulaaksontien uuden katuosuuden kautta ja korvaavan Leppävaaran ja Helmipöllönmäen välillä liikennöivän nykyisen linjan 202. Espoon puolella linja jatkuu Matinkylään luoden samalla uuden yhteyden Etelä-Espoon ja Länsi-Vantaan välille. Runkolinjan 520 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Leppävaaran ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä. Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä. Runkolinja 520 korvaa jo pitkään suunnitteilla olleen runkolinjan 560 jatkeen Myyrmäen ja Matinkylän välillä. 

Runkolinja 530 Myyrmäki - Espoon keskus - Matinkylä

Uusi runkolinja 530 korvaa nykyisiä seutulinjoja 321 ja 565. 530 jatkuu Espoon keskuksesta Matinkylään parantaen näin myös Espoon sisäisiä yhteyksiä. Tiheävuorovälinen 530 mahdollistaa sujuvat vaihtoyhteydet Rajatorpantiellä esim. Jupperin alueelta runkolinjalle 300. Runkolinjan 530 aiheuttamat muutokset Espoon sisäisille linjoille Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä käsitellään tulevassa Etelä-Espoon joukkoliikennettä koskevassa linjastosuunnitelmatyössä. Linjan tavoitteena on parantaa poikittaisia seudullisia yhteyksiä. 

Uudet poikittaiset runkolinjat 520 ja 530
Seutuyhteydet

37 Kamppi - Honkasuo - Myyrmäki

Linjan 37 reitti pidennetään Honkasuolta Raappavuorentien kautta Myyrmäkeen siinä vaiheessa, kun katuyhteys Honkasuolta Rajatorpantielle valmistuu tällä tietoa lähivuosina. Vuorovälit ja liikennöintiajat säilyvät nykyisen kaltaisina.

Linja 345 Elielinaukio - Kalajärvi - Rinnekoti

Linjan 345 reitti ja vuoroväli säilyvät nykyisellään. Hännikäisen ja Koirankorven alueiden joukkoliikennepalvelu jatkuu nykymallin mukaan linjoilla 348 ja 349.

Linja 431 Elielinaukio - Kuninkaantammi - Kivistö

Linjan 431 reitti muutetaan kulkemaan Hämeenlinnanväylälle suunnitellun Kuninkaantammen liittymän kautta. Linjan reitti Silvolan ja Kivistön välillä on pidetty nykyisellään. Linja liikennöi ruuhka-aikaan 10 minuutin, arjen päiväliikenteessä 30 minuutin ja muuhun aikaan 60 minuutin välein.

Linja 616 Hakaniemi - Tammisto - Kivistö

Työmatkalinjan 616 reitti siirtyy kulkemaan Kehä III:n sijaan Tikkurilantietä. Uudet linjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:lle, jolloin linjat 572 ja 616 voivat liikennöidä kehän rinnakkaiskatuja. Linjan 616 uusi reitti palvelee paremmin Viinikkalan työpaikka-aluetta. Linjan 616 reittimuutos korvaa myös linjan 575 poistumista Kehä III:n pohjoispuolella.

Linjat 37, 345, 431 ja 616
Poikittaiset yhteydet ja liityntälinjat

Linja 335 Linnainen - Hämevaara - Vapaala - Myyrmäki - Kivimäki - Askisto
Linja 335B Vapaala - Myyrmäki - Kivimäki - Askisto 

Linjan 335 jokainen vuoro tekee piston Hämevaaraan, jolloin Hämevaarasta saadaan tarjottua yhteys Myyrmäkeen myös linjan 555 reittimuutoksen jälkeen. Linja ei kulje enää Pähkinärinteen kautta ja palvelee jatkossa myös Kivimäen aluetta, mistä se tarjoaa yhteydet sekä Martinlaakson, Vantaankosken että Myyrmäen asemille. Linjan reitti ei kulje Laajavuorentien kautta, jolloin Askistosta saadaan tarjottua nopeampi yhteys Vantaankosken asemalle. Linja liikennöi 20 - 30 minuutin välein.

Viikonloppuisin liikennöidään B-tunnuksella osuudella Vapaala - Myyrmäki - Martinlaakso - Askisto  30 minuutin välein.

Linja 335(B)

533 Matinkylä -Suurpelto - Kauniainen - Järvenperä - Vanhakartano 

Linjan 533 päätepysäkin siirtäminen Vanhakartanosta Järvenperään sisältyi Länsimetron liityntäliikennesuunnitelmaan. Muutos toteutettiin samassa yhteydessä muiden Etelä-Espoon bussilinjojen muutosten yhteydessä tammikuussa 2018. Tässä suunnitelmassa linjan 533 päätepysäkki siirretään takaisin Vanhakartanoon, jolloin Vanhakartanon alueelta muodostuu nopea vaihdollinen yhteys Kauniaisten kautta Helsingin keskustaan. Linjan vuoroväleihin ei suunnitelmassa esitetä muutoksia.

Linja 533

Linja 555 Leppävaara - Pähkinärinne - Hämeenkylä - Petikko - Vantaankoski
Linja 555B Leppävaara - Hämevaara

Raide-Jokerin valmistumisen myötä linja 555 päätetään Leppävaaraan. Raideyhteys Leppävaaran, Otaniemen ja Keilaniemen välillä ei perustele linjan 555 säilyttämistä kyseisellä reittiosuudella. Lisäksi uusi runkolinja 520 tarjoaa aiempaa nopeamman yhteyden Leppävaaran ja Myyrmäen välille. Näin ollen linjan 555 reitti muutetaan kulkemaan Pähkinärinteen ja Hämeenkylän kautta Vantaankoskelle. Linja liikennöi myös viikonloppuisin.

Ruuhkalinja 555B liikennöi Hämevaaran ja Leppävaaran välillä ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhdessä linjan 555 kanssa Hämevaaran ja Leppävaaran välille muodostuu noin 10 minuutin vuoroväli.

Linja 555(B)

Linja 571 Tikkurila - Ylästö - Myyrmäki 
Linja 572 Mellunmäki - Fazerila - Martinlaakso 
Linja 574 Peijas - Ylästö - Myyrmäki 

Linjan päätepysäkki 571 siirretään Myyrmäkeen. Varistosta ja Pähkinärinteestä Myyrmäkeen pääsee runkolinjalla 300. Rajatorpantieltä yhteys Myyrmäkeen on uusilla runkolinjoilla 520 ja 530. Linjan vuoroväli tihenee arkisin keskipäivällä 20 minuuttiin. Pakkalassa linja kulkee suoraan Ylästöntietä, mikä nopeuttaa linjan kulkua. Tikkurilan päässä linja ei enää aja Osmankäämintien kautta, jolloin yhteys Tikkurilan asemalle nopeutuu nykyisestä.

Linjan 574 reitti muutetaan kulkemaan Ylästön kautta. Tällä tavoin parannetaan Ylästön alueen liityntäyhteyksiä Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen. Uudet linjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:n ympäristöön, minkä vuoksi linjojen 572, 574 ja 616 liikennöiminen kehän kautta ei ole enää perusteltua. Linjan vuorovälit tihenevät sekä arkisin että viikonloppuisin.

Linjojen 571 ja 574 reitti kulkee Martinlaaksosta Raappavuorentien ja Vaskivuorentien kautta Myyrmäen asemalle parantaen näin ollen myös Myyrmäen urheilupuiston yhteyksiä. Ylästön ja lentokentän välisten yhteyksien parantamiseksi linja 574 ajaa Aviabulevardilta Tietotien kautta Ilmailutielle ja edelleen nykyiselle reitilleen Ilmakehälle. Lentoasemaa lähimmät pysäkit tulevat Tietotien ja Ilmailutien risteykseen aivan lentoaseman juna-aseman eteläisen sisäänkäynnin läheisyyteen.

Linjat 571 ja 574 tarjoavat yhdessä tiheän liityntäyhteyden Ylästöstä Martinlaakson asemalle sekä runkolinjoille 300 ja 400. Vantaanlaaksontiellä muodostuu vaihtoyhteys myös linjalle 431.

Linjan 572 reitti siirtyy kulkemaan Kehä III:n sijaan Tulkintietä ja Tuupakantietä. Uudet linjat 583 ja 584 tarjoavat tiheän joukkoliikennepalvelun Kehä III:n ympäristöön. Linjan 572 reittimuutos korvaa Tuupakantiellä linjan 575 poistumista. Linja liikennöi arkisin koko päivän.

Linjat 571, 572 ja 574

Linja 581 Espoon keskus - Järvenperä - Vanhakartano - Hämeenkylä - Pähkinärinne - Rajatorppa - Myyrmäki - Kaivoksela
Linja 581V Espoon keskus - Järvenperä - Koskelo - Hämeenkylä - Pähkinärinne - Rajatorppa - Myyrmäki - Kaivoksela 
Linja 581B Hämeenkylä - Pähkinärinne - Rajatorppa - Myyrmäki - Kaivoksela

Nykyiset linjat 311 ja 566 yhdistyvät yhdeksi uudeksi linjaksi 581. Linja tarjoaa Järvenperän ja Vanhakartanon alueelta vaihtoyhteyden samalla pysäkillä runkolinjalle 300. Vaihdon voi tehdä Pähkinärinteessä tai Koivuvaarassa. Vaikka uudella reitillä yhteys Vihdintien varteen on edelleen vaihdollinen, uusi reittiosuus Pitkäjärven pohjoisrannan asuinalueilta Koivuvaaraan on nopeampi kuin nykyinen linja 321. Linja 581 parantaa Hämeenkylän yhteyksiä esim. runkolinjalle 300. Linja ajaa Pähkinärinteen kautta, jolloin molemmilta Hämeenkylää palvelevilta linjoilta 555 ja 581 on vaihtoyhteydet samalla pysäkillä runkolinjalle 300. Linjojen 555 ja 581 yhteisen reittiosuuden vuoroväli on ajankohdasta riippuen keskimäärin 10 - 15 minuuttia.

Linjan 581 V-variantti kulkee aamuruuhkassa Kaivokselasta ja iltapäiväruuhkassa Espoon keskuksesta tultaessa Vanhakartanon sijaan Koskelon teollisuusalueen kautta.

Viikonloppuisin linjaa 581 liikennöidään B-tunnuksella vain osuudella Hämeenkylä - Kaivoksela 30 minuutin välein.

Linja 581(V, B)

Linja 582 Espoon keskus - Kalajärvi
Linja 582V Espoon keskus - Koskelo - Juvanmalmi - Kalajärvi

Linjan 582 perusreitti ei muutu. Linjan V-variantti muuttuu kulkemaan aamuruuhkassa Espoon keskuksesta ja iltapäiväruuhkassa Kalajärveltä tultaessa Vanhakartanon sijaan Koskelon teollisuusalueen kautta. Linjan vuoroväleihin ei suunnitelmassa esitetä muutoksia. Järvenperän ja Vanhakartanon yhteyksiä Espoon keskuksen suuntaan palvelee arkisin myös uusi linja 581.

Linja 582(V)

Linja 583 Aviapolis - Louhela - Perusmäki
Linja 583K Aviapolis - Louhela - Juvanmalmi - Perusmäki
Linja 584 Aviapolis - Louhela - Kalajärvi

Linja 583 tarjoaa liityntäyhteyden Perusmäestä ja linja 584 Kalajärveltä Luhtitien uuden katuyhteyden kautta kehäradalle ja nopean yhteyden Martinlaakson alueelta Jumboon ja Aviapolikseen. Linja 583 korvaa nykyisen linjan 437 ja linja 584 nykyisen linjan 436. Linjapari 583-584 korvaa Kehä III:lta poistuvia linjoja 572, 574 ja 616. Molemmat linjat liikennöivät ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Yhteisellä osuudellaan (Niipperin koulun pysäkiltä Aviapolikseen) linjojen yhteinen vuoroväli ruuhka-aikaan on 10 minuuttia. Linjojen tarjonta paranee myös ruuhkan ulkopuolella.

Linjan 583 K-vuorot palvelevat Juvanmalmin teollisuusaluetta arkisin.

Linjat 583(K) ja 584

Vuorovälit 

Linja Reitti Vuoroväli
Arki, ruuhka
Arki, päivä La, päivä Su, päivä
300 Elielinaukio – Vihdintie –
Pähkinärinne – Myyrmäki
8 - 10 10 10 15
400 Elielinaukio – Hämeenlinnan-
väylä – Myyrmäki – Martinlaakso –
Vantaankoski
10 10 10 15
520 Martinlaakso – Myyrmäki –
Leppävaara – Matinkylä
10 10 10 15
530 Matinkylä – Espoon keskus – Jorvi – Myyrmäki 10 10 10 15
37 Kamppi – Honkasuo – Myyrmäki 12 20 20 20
335 Linnainen – Hämevaara – Vapaala –
Myyrmäki – Kivimäki – Askisto
20 30 - -
335B Vapaala – Myyrmäki – Kivimäki – Askisto - - 30 30
345 Elielinaukio – Rinnekoti 30 60 60 60
431 Elielinaukio – Kuninkaantammi – Kivistö 10 30 60 60
533 Matinkylä – Suurpelto – Kauniainen –
Järvenperä – Vanhakartano
15 15 15 30
555 Martinlaakso – Pähkinärinne – Leppävaara 20 20 30 30
555B Hämevaara – Leppävaara 20 - - -
571 Tikkurila – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki 20 20 30 30
572 Mellunmäki – Martinlaakso 20 60 - -
574 Peijas – Aviapolis – Ylästö –
Martinlaakso – Myyrmäki
20 20 30 30
581(V) Espoon keskus – Järvenperä – Vanhakartano
– (V: Koskelo) – Hämeenkylä –
Pähkinärinne – Rajatorppa –
Myyrmäki – Kaivoksela
20 30 - -
581B Hämeenkylä – Pähkinärinne – Rajatorppa –
Myyrmäki – Kaivoksela
- - 30 30
582(V) Espoon keskus – (V: Koskelo –
Juvanmalmi) – Kalajärvi
30 30 30 60
583(K) Aviapolis – Louhela –
(K: Juvanmalmi) – Perusmäki
20 30 30 60
584 Aviapolis – Louhela – Kalajärvi 20 30 30 60
616 Hakaniemi – Tammisto – Kivistö 20 - - -


Poistuvat linjat 

Linja Reitti Korvaavat yhteydet
202 Osuus Leppävaara – Helmipöllönmäki 520
311 Kaivoksela – Myyrmäki – Hämeenkylä 581
321 Elielinaukio – Jupperi – Vanhakartano 300, 530, 581
322 Elielinaukio – Vantaankoski 300, 555
332 Elielinaukio – Vapaala – Askisto 300, 581, 335
411 Elielinaukio – Myyrmäki 400
412 Myyrmäki – Kaivoksela 581
415 Elielinaukio – Ylästö – Lentoasema 400, 431, 571, 574, juna
421 Elielinaukio – Martinlaakso 400
435 Elielinaukio – Koskelo 400, 335, 581, 583(K), 584
436 Elielinaukio – Martinlaakso – Kalajärvi 300, 400, 583, 584, juna
437 Martinlaakso – Perusmäki 583
555 Osuus Leppävaara – Keilaniemi 550, Raide-Jokeri
565 Vantaankoski – Myyrmäki – Jupperi – Jorvi – Espoon keskus 530
566(V) Martinlaakso – Nepperi / V: Koskelo – Espoon keskus 581(V)
575 Tikkurila – Martinlaakso 570, 571, 572, 576, 616


Yöliikenne

Öisin n. klo 23.30 - 01.30 liikennöidään linjoja 39N, 231N, 300, 345N, 415N, 431N ja 436N sekä viikonloppuöisin linjaa 571. Viikonloppuöisin linjojen 39N, 231N, 300, 415N, 431N ja 436N liikennöinti jatkuu n. klo 04 asti. Kehäradan junat liikennöivät öisin n. klo 01 asti. Yölinjasto on muuten aiemmin esittelemämme luonnoksen mukainen, mutta siihen on lisätty palautteen perusteella linjan 345 N-reitti Hämeenkylän ja Askiston kautta (ajetaan vain Helsingin suunnasta) sekä linjan 571 nykyisen kaltainen yöliikenne, jota ei ollut erikseen mainittu luonnoksessa.

Yölinjastokokonaisuus
Avaa tästä tarkempi kartta.


Yölinjojen vuorovälit

Linja Reitti Vuoroväli
23:30 - 01:30
Vuoroväli (pe-la)
01:30 - 04:00
39N Elielinaukio – Munkkiniemi – Konala –
Malminkartano – Honkasuo – Myyrmäki
20 20
231N Elielinaukio – Leppävaara – Lintuvaara –
Järvenperä – Vanhakartano
30 60
300 Elielinaukio – Vihdintie –
Pähkinärinne – Myyrmäki
20 20
345N Elielinaukio – Hämeenkylä – Askisto –
Kalajärvi – Rinnekoti
60 -
415N Elielinaukio – Myyrmäki – Martinlaakso –
Ylästö – Lentoasema
60 60
431N Elielinaukio – Kuninkaantammi – Kivistö –
Lentoasema
30 30
436N Elielinaukio – Myyrmäki – Martinlaakso –
Niipperi – Kalajärvi
60 60
571 Tikkurila – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki 30-60 (pe-la) -


Päivitys 19.12.2019 klo. 9:25: Hallituskäsittelypäivämäärä siirtynyt myöhäisemmäksi kiireellisempien päätösasioiden vuoksi

184 kommenttia:

 1. Hienoa, että 431 liikennöi jatkossa myös ruuhka-aikojen ulkopuolella, vaikkakin kovin harvalla vuorovälillä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentistasi! Suunnitelman mukaan vuoroväli olisi tosiaan päivällä 30 minuuttia ja viikonloppuisin 60 minuuttia, mutta tätä voidaan tarkastella kun tarkempaa tietoa nousijamääristä on saatavilla.

   Poista
 2. Toivottavasti 445 linja tahdistetaan myös 431 kanssa kulkemaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Katsotaan tätä vielä tarkemmassa aikataulusuunnittelussa. Ruuhka-aikoina 431 vuoroväli on sen verran tiheä että tahdistuksen pitäisi kyllä onnistua, mutta muina aikoina tätä täytyy katsoa tarkemmin. Molemmilla linjoilla on myös muita sidonnaisuuksia aikataulujen suhteen, 445:llä esimerkiksi koulujen alkamisajat.

   Poista
 3. Eli mm. Röyläntietä, Anfalintietä tai tulevaa Gobbackantietä ei palvella ollenkaan. Hienoa. Hakeeko verottaja automaattisesti tiedon alueen veronmaksajista ja tiputtaa veroprosenttia joukkoliikenteen osalta vai pitääkö itse ilmoittaa jonnekkin?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Näitä alueita palveleville linjoille ei ole tarkoitus tulla muutoksia, eli linjat 239 ja 246 jatkavat nykyisellään.

   Poista
  2. No ne ei ole milläänlailla suoria yhteyksiä, kuten 321N

   Poista
  3. Hei! Pahoittelut, tosiaan kysymys taisi koskea yöliikennettä. Linjalla 321N on ollut päivästä riippuen 2-3 lähtöä suuntaansa mutta matkustajamäärät Vanhakartanon jälkeisellä reitillä on tässä suunnitelmassa nähty liian vähäisenä yöliikenteen järjestämiseen.

   Poista
 4. Hei! Minua kiinnostaa millä bussilla pääsee jatkossa Laaksolahdesta Helsingin keskustaan?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Laaksolahdesta pääsisi nopeiten Helsingin keskustaan linjoilla 214 ja 215 Leppävaaran kautta bussin tai junan yhdistelmällä n. 45-50 min. Matka on myös mahdollista tehdä runkolinjojen 530 ja 300 yhdistelmällä samalla pysäkillä vaihtaen, mutta matka-aika voi olla hieman pidempi.

   Poista
  2. Tämä on mielestäni hyvä yhteys keskustan ja Laaksolahden välillä. Mutta 214:n ja 215:n rytmitykset voisi miettiä uudelleen.

   Nyt bussit lähtevät Leppävaarasta peräkanaa, samoin Leppävaaran suuntaan ajavat Laaksolahden läpi lähes samaan aikaan. Voisiko näitä lähtöjä porrastaa, jolloin odotusajat Leppävaarassa lyhentyisivät? Ja vastaavasti kotoa lähtiessä olisi useampia potentiaalisia lähtöjä tunnissa.

   Poista
  3. Hei! Kiitos huomiostasi, katsomme linjojen 214 ja 215 aikataulujen tahdistamista tarkemmin seuraavalla kerralla aikatauluja suunniteltaessa. Linjoilla on tällä hetkellä eri vuoroväli ja suhteellisen lyhyt yhteinen reittiosuus, joka tekee niiden tahdistamisesta nykytilanteessa hankalaa.

   Poista
 5. Vielä en ole tässä uudistuksessa keksinyt, miksi runkolinjan täytyy päättyä nimenomaan Myyrmäkeen, kun se ei kuitenkaan ole millään tavalla reitin varrella. Miltä alueelta on ajateltu, että on merkittävää matkustusta nimenomaan Myyrmäkeen pohjoiseen ajettaessa? Etelän suuntaan ainoa järkevä kulkumuoto Myyrmäestä on edelleen juna.
  Tällä uudistuksella saatiin Vantaan Hämeenkylästä suorat bussit pois, matka-aikaan ja vuoroväliin ei saatu merkittävää parannusta (jos kovasti tykkää vaihtaa bussia voi nykyäänkin ajaa ensin 311:llä Pähkinärinteeseen). Nykyinen 322 ajaa Pähkinärinteen jälkeen täsmälleen samaa reittiä, kuin tuleva 300 joten mitä saavutan tällä uudistuksella nykyiseen suoraan linjaan verrattuna? (muuta kun odottelun Pähkinärinteessä).
  On hyvä, että linjastouudistuksia käsitellään julkisesti. Mutta nostaisin silti esille, että käytännössä kaikkiin positiivisiin kommentteihin ja kysymyksiin vastataan, mutta vähänkään hankalampiin (vaikkakin asiallisiin) ei ole vastattu mitenkään tai korkeintaan, että asiaa tutkitaan jossain myöhemmässä vaiheessa.
  Käytännössä tämä malli tulee yksityistä autoilua.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Runkolinjojen osalta on oleellista että linjojen molemmissa päissä on vahvat aluekeskukset jotka luonnostaan synnyttävät säännöllistä liikkumista. Linjan 300 osalta hahmoteltiin alkuvaiheessa myös vaihtoehtoista linjausta Martinlaaksoon, jollon reitti olisi voinut kulkea Vihdintien ja Martinkyläntien kautta. Martinkyläntien varsi on kuitenkin vähäisen joukkoliikennekysynnän aluetta, ja samalla ratkaisu olisi hidastanut matka-aikoja Pähkinärinteestä Kehäradalle.

   Pahoittelemme ettei esitetyt ratkaisut palvele Hämeenkylän aluetta toivotulla tavalla. Hämeenkylään jäävä vuorotarjonta on kuitenkin nähty riittävänä ja mahdollistavan useimmat joukkoliikennematkat sujuvasti, vaikka joissain tapauksissa uusi ylimäärääinen vaihto voikin tulla matkalle. /Aleksi

   Poista
  2. Millä ihmeen perusteella Hämeenkylään jäävä vuorotarjonta on nähty riittävänä? Mihin tämä perustuu? Haluan kuulla ja nähdä selvää dataa miten tämä on tutkittu.

   Ja tuo, että lause ”joissain tapauksissa uusi ylimääräinen vaihto voikin tulla matkalle.”. Ei tämä tapahtu ”joissain” tapauksissa, vaan JOKA IKISESSÄ tapauksessa. Jokainen joka Hämeenkylästä 322 bussiin hyppää, on matkalla Vihdintietä keskustaan päin. 311 bussiin nousevat he, jotka matkaavat esim. Myyrmäkeen tai muuten vaan on ylimääräistä aikaa ja innostusta tehdä hyppelyä bussista toiseen.

   Tuo kehäradan jumalointi on aivan naurettavaa. Kun se EI EDELLEENKÄÄN palvele kaikkia. Kaikki eivät ole menossa junaradan varrelle.

   Poista
  3. Hämeenkylässä vuorotarjonta säilyy kuitenkin ennallaan. Linjoilla 555 ja 581 on ruuhka-aikaan yhteensä kuusi lähtöä suuntaansa, arkisin päivällä sekä viikonloppuisin neljä lähtöä. Lisäksi yöliikenne alueen läpi säilyy kun linja 345N palautettiin suunnitelmaan. Vaikka suora yhteys keskustaan muuttuukin vaihdolliseksi, niin syntyy myös uusia suoria yhteyksiä. Linjalla 555 pääsee suoraan Leppävaaraan ja linjalla 581 pääsee Espoon keskukseen.

   Poista
  4. En ymmärrä, minkä takia linjan 322 bussi ei voisi kiertää Hämeenkylän kautta. Parin kilometrin koukko palvelisi todella paljon ihmisiä.

   Poista
  5. Ihmettelen myös miksi nykyisiä ainoita suoria 321 yhteyksiä kaukana juna-asemasta Pähkinärinteestä/Linnaisista tai 322 Hämeenkylästä Elielinaukiolle muutettaisiin runkolinjaksi lähtemään Myyrmäestä perustellen lähialueen työmatkaliikenteellä Konalaan ja Pitäjänmäkeen (nykyään palvelee 39) tai vastaavasti Meilahteen (nykyään 411 paremmat yhteydet Hämeenlinnanväylän kautta) sillä noille on muita vaihtoehtoja kun taas suorille 321/322 yhteyksille ei ole muuta suoraa vaihtoehtoa.

   Poista
  6. Pohdin samaa että miksi linja 321 pitää lopettaa. Lähderannasta ei enää pääse suoraan Helsinkiin ja itsellä tämä vaikuttaa joka päiväiseen elämään töiden, vapaa-ajan ja lasten harrastusten puitteissa. Jokaiseen suuntaan tulee nyt per päivä 40min lisää (20min per suunta eli 40min per päivä). On se hienoa että HSL lakkauttaa täysin toimivan linjan jossa on aina porukkaa ja selkeästi ohjaa ihmisiä yksityisautoiluun. Ei paljoa sähköbussit auta.

   Poista
  7. 345 keskustaan päin Vihdintien pysäkki Pähkinärinteen kohdalla ala-arvoinen. Ei ole valoja vaikka tieosuudella kovat vauhdit ja tienvieruspuut haittaavat näkyvä isyyttä. Edes aikataulua ei ole seinällä ja koko pysäkki lyyhöttää vinossa. Kuljen lähes päivittäin pimeällä illalla sitä kautta töihin. Parannusta kaivataan. Linja 322 oli parempi, valoisa ja hitaammat vauhdit tieosuudella.

   Poista
 6. Varmaan kivaa työskennellä siellä suunnittelussa, tärkentä että palkka juoksee mutta tuloksella ei väliä. Ymmärrättekö te oikeasti että suunnittelualueella asuvat oikeasti joutuvat käyttämään päivittäin näitä yhteyksiä, teette suunnitelmat jotka näyttävät paperilla hyvältä mutta ette kuuntele asiakkaitanne lainkaan. Ette te näitå yhteyksiä käytä, vaan me asukkaat. Teillä ei näytä olevan näistä linjastoista mitään tietoa, teette töitä vaan tuntipalkalla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Ikävä kuulla etteivät esitetyt linjastomuutokset miellytä. Toki meillä suunnittelussa pääosa lähtötiedoista perustuu dataan ja tilastoihin, esimerkiksi matkustajamääriin, asukkaiden liikkumiskyselyn vastauksiin, asiakaspalautteisiin, työpaikkojen sijantiin sekä muuhun kerättävään liikkumistietoihin. Tämän lisäksi suunnittelijat myös säännöllisesti matkustavat alueen joukkoliikenteellä, mutta toki asukkailla on parempi näkemys omista tarpeista joita tämänkin työn aikana on pyritty kartoittamaan.

   Poista
 7. Edelleen haluan linjan 321 jatkavan. Yhden suoran linja taktiikka on edelleen varmempi ja nopeampi kuin vaihdot. Laiha lohtu on sentään, että 533 palautetaan Vanhaankartanoon.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! Suunnitelmassa 321 korvaavat yhteydet on järjestetty runkolinjalla 300, 530 ja 581. Lisäksi linjan 321 palvelualueelta Helsingin keskustaan suuntautuvat yhteydet järjestyvät usein nopeiten esimerkiksi Leppävaaran aseman kautta. Linjasta 321 saimme paljon palautteita, kuten myös linjoista 332 ja 415. Näiden palautteiden perusteella olemme tehneet muutoksia esille nousseiden kipukohtien osalta, mutta seutulinja ei ole kuitenkaan esitetty säilytettäväksi. Olemme parhaamme mukaan pyrkineet kuulemaan asiakkaiden toiveita, mutta valitettavasti kaikkia niitä ei ole voitu sellaisenaan toteuttaa.

   Poista
  2. Hei HSL:ssä! On se niin merkillistä että kehtaatte kirjoittaa "Näiden palautteiden perusteella olemme tehneet muutoksia esille nousseiden kipukohtien osalta, mutta seutulinja ei ole kuitenkaan esitetty säilytettäväksi", kun nimenomaan moni kirjoittaja on vaatinut linjan 321 säilyttämistä.Te ette ollenkaan välitä meistä maksavista asiakkaista ja meidän erilaisista matkoista. Linja 321 palvelee tällä hetkellä erinomaisesti niitä henkilöitä jotka ovat töissä Konalassa, Ruskesuolla ja Meilahdessa. Silloin ei matka taitu Leppävaaran kautta. Ottakaa nyt järki käteen ja säilyttäkää linja 321.

   Poista
  3. Hei! Konalassa työskentelevät voivat jatkossa tehdä matkan linjojen 530 ja 300 tai 581 ja 300 yhdistelmällä. Ruskeasuolle tai Meilahteen runkolinjan 300 lisäksi yhteyksiä tarjoaa runkolinja 200 jolle on myös liityntäyhteyksiä Leppävaaran suuntaan.

   Palautteiden perusteella olemme tehneet edellämainittuja muutoksia linjastoon, mutta uusien runkolinjojen perustamisen olemme nähneet parantavan alueen kokonaispalvelua enemmän kuin nykyisen seutulinjan 321 säilyttäminen olisi tehnyt. Pahoittelemme etteivät esitetyt muutokset vastaa kaikkia esitettyjä toiveita.

   Poista
  4. Lähderannasta Arabian ja Viikkiin tulee nyt mielenkiintoista. 321 linja oli avain onneen kun säästyi vain yhdellä vaihdolla. Naurettavaa. Linjaa 321 on puolusteltu joka kerta kovaan ääneen ja aina tästä tapellaan. Testatkaa näitä reittejä ja tulkaa sitten sanomaan että vaihdot kolmen linjan välillä pakkasessa ja sateella on mukavaa ja "helpompaa".

   Poista
 8. Kulkeeko uudistuksen jälkeen Kivimäestä yhtäkään linjaa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kivimäkeä palvelisi tässä linjastossa linja 335 reitillä Linnainen - Hämevaara - Vapaala - Myyrmäki - Kivimäki - Askisto.

   Poista
  2. Suora linja keskustaan vaihtuu bussilinjaksi Askistoon TAI Myyrmäkeen? Suhteellisen iso heikennys alueen palveluihin

   Poista
  3. Hei! Toki Kivimäkeä palvelee myös läheinen Martinlaakson asema sekä sen kautta kulkevat runkolinjat 400 ja 520. Lisäksi Hämeenlinnanväylällä kulkee Nurmijärven suunnan liikennettä Kamppiin joissa käy myös HSL-lippu. Linja 335 palvelee parhaiten heitä joille hieman pidemmät kävelymatkat eivät syystä tai toisesta sovi.

   Poista
 9. Mielenkiintoista nähdä kuinka täynnä linja 300 on Konalan kohdalla aamuisin. Nyt sit vaan rakentamaan pikaratikkaa Konalaan asti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 300 vuoroväli on mitoitettu niin että Vihdintien kapasiteetti pysyy suunnilleen nykyisellään, eli vuoromäärässä ei tapahdu merkittävää muutosta.

   Poista
 10. Kiitos 37 jatkosta Myyrmäkeen sekä 335 Myyrmäki-Kivimäki yhteydestä.
  Harmi ettei tulevaisuudessa Myyrmäestä pääse Lintuvaaraan suoraan. Todella harmittaa ettei bussilla pääse Helsinkiin alle tunnin köröttelyä. 572 päättyminen Martsariin Myrtsin sijaan aiheuttaa harmaita hiuksia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommenteistasi! Useilta alueilta yhteydet Helsingin keskustaan hoituvat nopeiten vaihtamalla junaan. Mistä alueesta tässä tapauksessa on kyse?

   Poista
 11. Suunnittelettehan vaihdot myös linjalta 616 linjoille 583 ja 584 & toisinpäin?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Tämä vaihtoyhteys ei ole tullut aikaisemmin esille, mutta voimme tarkastella asiaa. Mitä yhteyttä tämä vaihtoyhteys osaltasi helpottaisi? On hyvä huomata että Jumbon kulmalta on myös paljon muita seutulinjoja Tuusulanväylää pitkin Helsinkiin eli myös niille voi vaihtaa jos matka suuntautuu tuohon suuntaan.

   Poista
 12. Olisi kaikin puolin reilumpaa jos ette viitsisi teeskennellä että täällä annetulla palautteella on jotain merkitystä.

  Edellisillä kierroksilla nähdyllä runsaalla palautteella 321 säilyttämisen puolesta on ollut näemmä tasan ei mitään vaikutusta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjastosuunnitelmaan on tehty paljon muutoksia asukaspalautteen perusteella. Viimeisimpään luonnokseen verrattuna esimerkiksi linja 335 on viety Hämevaaraan, linja 335 Kivimäkeen, linjan 581 reitti muutettu kulkemaan Hämeenkylän kautta, linja 533 pidennetty Vanhakartanoon, linja 574 pidennetty lähemmäs lentoasemaa ja linjat 571 sekä 574 siirretty urheilupuistolle. Ensimmäiseen luonnokseen verrattuna muutokset ovat vielä isompia.

   Valitettavasti kaikkia esitettyjä toiveita ei voitu toteuttaa, näitä olivat esimerkiksi seutulinjojen 321, 332 ja 415 säilyttämiset joista saatiin aika tasainen määrä palautetta. Uuden linjaston perustana on runkolinjat ja näitä täydentävät tiheät poikittaiset liityntälinjat. Vanhojen seutulinjojen säilyttäminen olisi heikentänyt runkoverkon vuorovälejä sekä toimivuutta joten siksi on päädytty tähän ratkaisuun.

   Poista
  2. Niin, muutoksia on tehty. Ne eivät ole vain aina positiivisia, niin kuin esimerkiksi askistolaisten kannalta laittaa 335 kiertämään matkallaan mielipuolisen hidas Kivimäen maisemakierros.

   Poista
 13. Runkolinjan 520 tulee ehdottomasti kulkea Lintuvaarassa lakkautettavan 202 reittiä (Lintulaaksontie Linnuntie Lintuvaarantie) koska esim koulu,päiväkoti, kauppa, palvelutalo, kirkko, uimahalli, terveysasema ovat asukkaille arjen välttämättömiä 'solmupisteitä '. Sellossa asiointi ja junaan vaihto olisi erittäin hankalaa mikäli pysäkki Leppävaarassa Kehällä kuten esitetään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä tietenkin riippuu siitä missä asuu. Mäkkylässä asuville tämä on kauan kaivattu bussi, joka tulisi paikkaamaan suunnatonta aukkoa olemattomissa bussiyhteyksissä. Tällä hetkellä meillä on vain ilta kuuteen asti harvioin kulkeva bussi, joka kulkee keskimäärin kerran tunnissa ja sunnuntaisin ei lainkaan. Matka lähimmälle pysäkille usein n.1,3 km. Ottaen huomioon Bostäls skolanin alueelle pian rakennettava valtavan uuden asuinalueen on aivan välttämätöntä että täältä pääsee kulkemaan myös muutoin kuin yksityisautoilla.

   Poista
  2. Hei! Lintuvaaraan jäisi palvelemaan linjat 520 ja 555. Suunnitelmassa esitetyllä runkolinjalla 520:llä pääsisi n. 10 minuutissa Myyrmäen palveluihin ja yhteys junalle Leppävaarassa nopeutuisi n. 5 minuutilla. Toisaalta Lintulaaksontien eteläpäässä osalla asukkaista kävelymatka lähimmälle pysäkille lyhenee. Linjan 202 reitti on nähty runkolinjalle liian hitaana.

   Poista
  3. Erittäin merkittävä kävelymatkan lyheneminen toteutuu myös Mäkkyläntien ympäristössä asuville. Tälle alueelle rakennetaan muutaman vuoden kuluessa 400 uutta asuntoa (BoKylä) sekä liiketiloja ja on aivan välttämätöntä että alueen julkiset yhteydet tulevat olemaan sen mukaiset.

   Poista
 14. Länsi-vantaalaisten pääsy vaihdotta (=bussi, ei Kehärata) Peijaksen sairaalaan on turvattava paremmin! Energia-areenalle menevät jaksavat kävellä vähän kauempaakin. Ei se ole kunnan länsipuolella asuvien syytä, että pääsairaala päätettiin rakentaa jonnekin jätemaalle mahdollisimman kauas. Sinne on turvattava mahdollisimman kattava pääsy myös heille, joille julkinen liikenne on haasteellista, mutta taksillakaan ei ole oikeutta kulkea.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Peijaksen sairaalan yhteydet ovat kyllä olleet tarkastelussa suunnittelun aikana. Esitetyllä linjastolla joka puolelta Vantaata ei järjesty vaihdoton yhteys Peijakseen, mutta yhteydet Myyrmäen, Louhelan ja Martinlaakson alueille paranevat, josta on jatkoyhteys linjalla 574 Peijakseen.

   Poista
 15. Edelleenkin sitä mieltä, että linja 415 täytyy säilyttää!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Saimme linjan 415 osalta paljon kommentteja, mutta näkisimme tämän esitetyn ratkaisun parempana kokonaisuuden kannalta. Ylästöstä on mahdollista järjestää tiheät liityntäyhteydet Kehäradalle, jolloin matkustaminen on vähemmän aikataulusidonnaista kun vuoroja menee tiheästi läpi päivän. Lisäksi linjan 415 lakkautus on osa runkolinjan 400 perustamista. Runkolinja parantaa Länsi-Vantaan tiheimmin asutun joukkoliikenteen palvelutasoa, ja sille järjestetään myös liityntäyhteydet alueilta joilta suora yhteys poistuu.

   Poista
 16. Tammiston, Kartanonkosken ja pakkalan alueelta monet nuoret kulkevat 571 harrastuksiin simonkallion ja tikkurilan uimahallin suuntaan. Nyt kuitenkin linja muuttuu, joten miten he pääsevät sitten sinne kulkemaan, kun eivät vanhemmat pysty olemaan aina kuljettamassa autoilla? Reitille, jota 571 on suunniteltu tikkurilaanpöin menevän, menee kuitenkin jo 562 tihein väliajoin, joten sille reitille linja taas ei olisi välttämätön.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! On totta että tämä yhteys urheilupuiston suuntaan muuttuisi vaihdolliseksi, mutta toisaalta Kartanonkosken ja Tammiston alueilta on myös toivottu nopeampaa yhteyttä Tikkurilaan.

   Urheilupuiston alueen joukkoliikenne on myös viime aikoina hieman parantunut, kun alueelta on pääosin 10 min välein yhteys Tikkurilaan. Tällöin myös vaihtamiseen ei pitäisi kulua kovin paljon aikaa.

   Poista
 17. Vapaalasta ei pääse kuin vaihtamalla bussia keskustaan. Rajatorpan alueella asuu paljon ihmisiä varmasti myös autottomia. Oman työmatkan kohdalla trkoittaa jatkossa 3 bussin yhdistelmä... kätevää....autolla pääsee edelleen varmasti perille n 15 min!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Vapaalan keskiosista matkat tosiaan taittuisivat lyhyimmällä kävelyllä linjalla 335. Runkolinjat 300, 520 ja 530 liikennöivät tiheämmin, mutta hieman pidempien kävelymatkojen päässä. Rajatorpassa palvelisi linjat 520, 530 ja 581.

   Viestistäsi ei ihan käy ilmi mihin matka on suuntautumassa, voisimme vastata tähän tarkemmin jos saamme sen tietoomme.

   Poista
 18. En pysty ymmärtämään minkä takia linja 321 piti lakkauttaa, oliko tarkoituksena esim. saada Triplaan lisää asiakkaita, pitää varmaan harkita työpaikan vaihtoa yms. kiitos kun sain antaa palautetta (jota ei siis kuunneltu) ja tiedän että en ollut ainoa(jupperi, Laaksolahti, Veini-ryhmässä tätä ovat ihmiset paljon kommentoineet)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linja 321 korvataan suunnitelmassa runkolinjoilla 300 ja 530 sekä osittain linjalla 581. Linjan palvelualueelta on myös hyvät liityntäyhteydet esimerkiksi Leppävaaraan jonka kautta matkat Helsingin keskustaan onnistuvat junalla.

   Linjan 321 liikennöintiä ei runkolinjojen 300 ja 530 kanssa päällekkäisenä palveluna nähty järkevänä, vaikka tästä useita palautteita muiden seutulinjojen tapaan saimmekin. Näiden palautteiden mukaisia liikkusmahdollisuuksia olemme kuitenkin viimeisessä luonnoksessa pyrkineet paranamaan.

   Poista
 19. Louhelaan on tulossa lisärakentamista erityisesti Haltialantien yhteyteen ja linjan 436 poistuminen poistaa ainoan yhteyden keskustaan Louhelasta Louhelantietä pitkin Kaivokselan kautta. Kaikki eivät asu juna-asema vieressä joten tämä on huonontaa yhteyksiä huomattavasti. Ainoa bussi joka kyseistä tietä ajaa on 335 joka sekin kääntyy Myyrmäkeen, jonne muutenkin jo menee muita busseja.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! On totta että Louhelaan on kaavoitettu lisää rakentamista ja tämän on ollut tiedossa suunnittelussa. Olemme kuitenkin nähneet myös tämän alueen osalta parempana palveluna sen, että runkolinjat 300, 400 ja 520 liikennöivät noin 700 m päässä sijaitsevan Louhelan aseman kautta, jonka pysäkeillä vuorotarjonta kaikkiin suuntiin on tiheä läpi päivän. Linja 436 on tarjonnut lyhyemmän kävelymatkan Helsingin suunnan matkoille, mutta sen vuoroväli on usein tunnin luokkaa, kun runkolinjat vastaavasti liikennöivät 10 min välein.

   Poista
 20. Lintuvaarasta on koko ajan vähennetty tärkeitä julkisen liikenteen yhteyksiä ja kuitenkin täällä asuu paljon ikääntyvää, ei autoilevaa väkeä sekä paljon pienten lasten perheitä, joille julkisen liikenteen käyttö on ehdotonta (ettei sitä omaa autoa tarvitse olla). Voi olla että perustelette lähimmän pysäkin olevan 900 metrin päässä asunnoista mutta se on pitkä matka ikääntyville ihmisille. En myöskään näe mielekkäänä että nämä omat verorahansa aikanaan kunnille maksaneet ihmiset jätetään huomioimatta ja niiden kun juuri olisi tärkeä päästä helposti paikasta toiseen ettei kunto pääse romahtamaan.
  Toinen miksi toivon että 520 tulisi seuraamaan 202 pääreittiä on se, että koulumme on evakossa uudisrakentamisen vuoksi ja oppilaamme joutuvat vaihtamaan 4 eri toimipisteen väliä koulutyön onnistumiseksi. Jos 520 kulkee vain Lintulaaksontietä kehä ykköselle, jää sekä liikuntapaikat että kahden aineen tarjoama koulu niin kauaksi, että oppilaat eivät ikinä välitunnin aikana selviä uudelle oppitunnille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voisiko HSL kuitenkin palvella sekä Lintuvaarantien, että Mäkkyläntien asukkaita. Nyt keskustelussa noussut moneen otteeseen vastakkain asettelu, jossa bussi 520 pitäisi siirtää Lintuvaaraan. Ei voi olla vaihtoehto, että nyt kun Mäkkylä viimein olisi saamassa yhteyden joka mahdollistaisi kulkua bussilla muuten kuin tunnin välein klo kuuteen asti se poistettaisiin koska myös LIntuvaaralaiset haluavat linjan itselleen. Mäkkylän alueella kulki vielä joitakin vuosia sitten monta suoraa linjaa mm. Helsingin keskustaan ja Leppävaaraan, niin päivisi, öisin kuin viikonloppuisinkin. Nyt meillä on enää hyvin harvalla vuorovälillä kulkeva bussi joka ei kulje iltaisin (klo 18 jälkeen) eikä sunnuntaisin lainkaan. Älkää viekö tätä uudistusta meiltä pois, kiitos.

   Poista
  2. Hei! Lintuvaaraan jäisi palvelemaan linjat 520 ja 555. Suunnitelmassa esitetyllä runkolinjalla 520:llä pääsisi n. 10 minuutissa Myyrmäen palveluihin ja yhteys junalle Leppävaarassa nopeutuisi n. 5 minuutilla. Toisaalta Lintulaaksontien eteläpäässä osalla asukkaista kävelymatka lähimmälle pysäkille lyhenee. Linjan 202 reitti on nähty runkolinjalle liian hitaana.

   Poista
 21. Miksi 560 pitää jakaa kahdelle eri runkolinjalle 520 ja 560. Kuninkaantammen yhteyksiä olisi hyvä päästä Leppävaaraan, Jumboon ja Matinkylään. ilman vaihtoja olisi ollut järkevää , kun nyt myyrmäki täyttyy neljästä eri runkolinjasta , enkä usko vaihdon ovat koko päivän hyviä ja helppoja.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Tässä suunnitelmassa esitetään ettei linjaa 560 jatketa sellaisenaan Matinkylään, vaikka tämä on aikaisemmissa suunnitelmissa ollut esillä. Keskeisimpiä syitä tähän on kaksi: linjan luotettavuus ja tarjonnan määrittely. Jatkamalla nykyistä linjaa 560 Matinkylään, linjan reitistä tulee niin pitkä ettei sen aikataulusta saada kovin luotettavaa. Linjan kysyntä olisi myös hyvin epätasapainoinen, koska nykyisellän Malmin itäpuolella linjalla edellytetään tiheää noin 5 min vuoroväliä, mutta Vantaan ja Espoon alueilla 10 min tarjonta riittää mainiosti. Sekä linjojen 520 ja 560 vuorovälit ovat sen verran tiheitä, että vaihtoyhteys Myyrmäessä on suhteellisen toimiva.

   Poista
 22. Miksi Painiityn kautta ei ajeta mitään linjaa? Läpimenon vihdintielle saisi kätevästi JO NYT painiityntie-vanha hämeenkyläntie reittiä, ja painiityssä asuntoja varmaan jo enemmän kun helmipöllönmäessä, koska alueella yli 10 kerrostaloakin plus kaikki pientalot ja rivarit. Samalla palvelusi myös uusmäen asukkaita

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Helmipöllönmäen reitti on nähty runkolinjalle sujuvampana ja se kulkee tiivimmän maankäytön alueella jonne on myös kaavoitettu lisää rakentamista tulevina vuosina. Painiityn ja Uusmäen alueita palvelee tiheällä vuorovälillä liikenöivä linja 203.

   Poista
  2. Kyllä, mutta 203 reitti leppävaaraan on onnettoman hidas. Yleensä bussilla kestää yhtä kauan painiitystä asemalle, kun Jorvista asemalle. Johtuen siitä että reitti on sellainen keräilyreitti. Kesällä pyörällä menee 6min, bussilla 12-15min. Alle kolmeen kilometriin vartti on mielestäni liikaa. Siksi olisi erittäin kätevää että joku linja menisi myös painiitystä välillä kehän kautta leppävaaraan. Eikö runkolinjaa olisi mahdollista toteuttaa niin että osa vuoroista menisi helmipöllön kautta ja osa painiityn? Tällöin saisi joustavuutta kummankin alueen saavuttavuuteen..

   Poista
 23. Runkolinjan 520 tulisi kulkea 2021 valmistuvavan Monikon koulukeskuksen ohi (vrt. linja 202).

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voisiko tästä kulkea jokin toinen linja, sillä nyt suunniteltu linjaus bussille 520 tulisi palvelemaan aluetta Mäkkylä-Postipuu jne, joka tällä hetkellä on riisuttu lähes kaikista busseista. Nyt kun tällainen linjaus on viimein tehty sitä ei missään nimessä saa poistaa.

   Poista
  2. Lintumetsäön on rakennettu viime vuosina paljon asuntoja lapsiperheille, mutta tämä uudistus veisi ainoan julkisen väylän Monikon koulukeskukseen sekä Leppävaaran urheilupuistoon. Esimerkiksi ruotsinkielisten perheiden lähikoulu ja päiväkoti tulee olemaan Monikko, jonne nykyisellään pääsee suoralla yhteydellä (202) Helmipöllönmäeltä. Miten ruotsinkielisten alakoululaisten koulukyyti Monikolle järjestyy jatkossa?

   Poista
  3. Hei! Kiitos kommenteista! Linjan 520 esitetty reitti on nähty sujuvampana ja siksi runkolinjamaiseen liikennöintiin parempana, kuin Lintuvaarantien kautta kulkeva reitti. Koulumatkayhteyksiä tarkistamme tarvittaessa yhdessä Espoon koulutoimen kanssa.

   Poista
  4. Hei, kiitos vastauksesta! Toivon, että selvitätte koulumatkayhteyksiä vielä. Helmipöllönmäellä asuu paljon ruotsinkielisiä päiväkotilapsia sekä alakoululaisia, jotka siirtyvät Monikkoon 08/2021 alkaen ja alueen nykyinen ruotsinkielinen alakoulu/päiväkoti (Boställs skolan & daghem) puretaan. Koulumatka ja päiväkotiin vieminen tulevat mahdottomiksi ilman autoa. Samalla haluan korostaa, että yhteydet harrastuksiin hankaloituvat myös, sillä nykyisellään alueelta pääsee bussilla esim. Leppävaaran urheilupuistoon sekä uimahallille.

   Poista
 24. Puhutte että 321 sijaan on hyvät yhteydet Leppävaaraan ja siitä Hki keskustaan, mutta mites se Meilahti? Bussi + juna + Ratikka tai Bussi + bussi? Kuitenkin suora yhteys pysyy aikataulussa vaihdot eivät. Te ette pysty busseja pitää aikataulussa eikä se varsinaisesti ole kenenkään vika, mut typerää se on siihen luottaa. Nyt on kyllä viimeinen niitti, ja joutuu ostaa auton. Harmi mut mikäs teet.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Riippuu toki miltä alueelta on matkaan lähdössä, mutta esimerkiksi runkolinjojen 530 ja 300 yhdistelmällä pääsee Meilahteen yhdellä vaihdolla hyvin laajalta alueelta. Vaihto tapahtuu samalla pysäkillä Rajatorpantiellä. Vuorovälit ovat molemmilla linjoilla 10 min, joten vaikka aikataulussa olisikin pientä heittoa, ei vaihtoon pitäisi kulua kohtuutonta aikaa. Toki edistämme yhdessä kaupunkien kanssa runkolinjojen liikenne-etuuuksia ja sujuvuutta.

   Poista
 25. Ymmärsin että alustavissa suunnitelmissa olisi 574 päässyt suoraan Ylästöstä Vantaankoskelle, Jalkapallo hallille ja asemalle? Vieläkö tämä pitää paikkansa!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linja 574 kulkisi tässä linjastossa Myyrmäestä Urheilupuiston kautta Martinlaaksoon, josta Ylästön läpi Aviapoliksen ja Tikkurilan Urheilupuiston kautta Peijakseen. Linjaa ei ole esitetty Vantaankosken asemalle, koska reitti Martinlaaksoon palvelee paremmin myös Vantaanlaakson aluetta, sekä mahdollistaa laajemmat vaihtoyhteydet.

   Poista
  2. Harmi,koska palloilijat olisivat päässet itsenäisesti ja nopeasti hallille ja Vantaankosken alueella työskentelevät joutuvat kiertämään turhaan Martsarin kautta!😣 Kaipaan 571 joka kulki sen kautta, myös pienet Mårtensdalin koululaiset pääsivät kätevästi kouluun!

   Poista
 26. 38 bussi on ollut aamuisin ja iltapäivisin täynnä, aiotaanko tämä toimiva linja lakkauttaa?
  Päin vastoin, tulisi pidentää linjan kulkua iltaisin jotta mahdollistettaisiin harrastusten kulkeminen bussilla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linja 38 on päätetty lakkauttaa osana Helsingin poikittaislinjastosuunnitelmaa. Päätös on tehty 16.4.2019.

   Linjan 38 nousijamäärät Vanhan Hämeenkyläntien varren pysäkeillä Konalassa ja Espoon Uusmäessä ovat olleet pienet. Nousuja on ollut arkipäivää kohden noin 120, joista noin 40 Espoon puoleisilta pysäkeiltä. Uusmäen pääjoukkoliikenneyhteys on linja 203, joka liikennöi päivittäin aamusta
   iltaan Leppävaaran asemalle.

   Pitäjänmäen aseman ja Uusmäen välillä on korvaava yhteys uudella linjalla 53, joka liikennöi arkisin myös keskellä päivää ja illalla. Korvaavia yhteyksiä keskustasta Pitäjänmäelle tarjoavat junan lisäksi bussi 39 sekä runkolinja 200. Ruskeasuolta Pitäjänmäelle ja Konalaan on tiheä yhteys linjalla 59.

   Lisätietoja poikittaisliikenteen muutoksista löydätte osoitteesta https://www.hsl.fi/poikittaisyhteydet

   Poista
 27. Miten varmistetaan koululaisten kulkeminen Uusmäestä Tapiolaan ja Pohjois-Haagaan?
  Nyt matka-aika on n 45min - tunnin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Uusmäestä yhteydet Pohjois-Haagaan järjestyisivät uudella perustettavalla linjalla 53. Matkat Tapiolaan järjestyvät linjojen 203 ja 113 yhdistelmällä.

   Poista
 28. Eikö runkolinjojen 300 ja 400 liikenne kannattaisi järjestää pikaraitioteillä? Onko jotain tällaisia suunnutelmia, vai tullaanko kyseisiä linjoja sahaamaan täysillä busseilla edestakaisin näitä pääväyliä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Pikaraitiotiesuunnitelmat tähtäävät hyvin paljon kauemmas kuin 2020-luvun alkupuolelle. On tietenkin mahdollista että joskus kaukana tulevaisuudessa myös näillä yhteyskäytävillä liikennöidään raitiovaunuilla. Tällä hetkellä lähimpänä on Vihdintien raitiotie joka päättyisi Pohjois-Haagan alueelle, mutta tämänkin rakentaminen aloitetaan lähempänä 2030-lukua.

   Poista
 29. Lintuvaarasta poistetaan siis kaikki linjat? 555 typistetään vain Leppävaaraan, ja uudet linjat ohjataan kiertämään Lintuvaarantie täysin?? Opiskelijat käyttävät 555 tällä hetkellä todella paljon sekä Myyrmäen että Otaniemen suuntaan, linjan varrelle tulossa myös uusia yli 1000 opiskelija kouluja kuten Monikon koulukeskus onko tämä unohdettu täysin?

  555 pitkät vuorovälit ja vaihdon hitaus/epävarmuus tekee joukkoliikenteestä hyvin huonon vaihtoehdon alueelle...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linja 555 jäisi tosiaan liikennöimään Leppävaaran ja Vantaankosken välillä, Lintuvaaran kautta. Linjaa liikennöitäisiin 20 min välein ja ruuhka-aikoina sen rinnalla B-versiota 20 min välein, jolloin yhteinen vuoroväli olisi 10 min Lintuvaaran ja Leppävaaran välillä. Otaniemen suuntaan matka olisi mahdollista tehdä vaihdollisena Raide-Jokerille. Myyrmäen suuntaan vaihto onnistuu Pähkinärinteessä runkolinjoille 300 ja 530. Osasta Lintuvaaran aluetta myös runkolinja 520 tarjoaa nopean suoran yhteyden Myyrmäkeen.

   Poista
  2. Eli matka-ajat kasvavat käytännössä kaksinkertaisiksi. Ja kohta varmaan taas ihmetellään mikseivät ihmiset käytä joukkoliikennettä hmm...

   Poista
  3. Ja raidejokerihan aloittaa liikennöinnin joskus vuoden 2024 paikkeilla, jos nämä muutokset toteutetaan jo vuonna 2022, miten tämän kahden vuoden välin aikana liikutaan???

   Poista
  4. Hei! Kuten linjan 555 selostuksessa sanotaan, linjasto on tässä kuvattu tilanteeseen jossa Raide-Jokeri liikennöi. Välivaiheet etten tätä on tarkoitus tarkastella erikseen.

   Poista
 30. Linjan 555 vuorovälejä pitäisi harventamisen sijaan lisätä. Lintuvaarassa yksityisautoilun liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosien aikana ja jatkavat edelleen kasvamista uudisrakentamisen myötä. Lintuvaarasta on paljon päivittäistä opiskelijoiden liikkumista mm. Otaniemeen (lukiot, yliopisto ym.), Vantaalle(lukio, AMK ym.) sekä moniin muihin kohteisiin. Lisäksi Lintuvaarassa asuu paljon aktiivista työssäkäyvää väkeä, joiden liikkuminen lisää alueen yksityisautoilua entisestään julkisen liikenteen sujuvuuden heikentyessä. Näkisin koko Espoon ja omalta kohdaltani Lintuvaaran joukkoliikenteen kehittämisen ja ennen kaikkea sujuvoittamisen erityisen tärkeänä kehityskohteena Espoossa. Yksityisautoilun voimakasta lisääntymistä on mahdollista hillitä ainoastaan julkisen liikenteen sujuvoittamisen avulla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linja 555 liikennöitäisiin pääsääntöisesti 20 min välein ja ruuhka-aikoina sen rinnalla B-versiota 20 min välein, jolloin yhteinen vuoroväli olisi 10 min Lintuvaaran ja Leppävaaran välillä. Otaniemen suuntaan matka olisi mahdollista tehdä vaihdollisena Raide-Jokerille. Myyrmäen suuntaan vaihto onnistuu Pähkinärinteessä runkolinjoille 300 ja 530. Osasta Lintuvaaran aluetta myös runkolinja 520 tarjoaa nopean suoran yhteyden Myyrmäkeen.

   Poista
 31. Ymmärränkö oikein, että Vapaalasta/Rajatorpasta yhteydet Varistoon päin heikkenevät tässä esityksessä merkittävästi? Olin katsovinani, että Nuijatien miltä hyvänsä pysäkiltä joutuu vähintään kaksi vaihtoa tekemään, että pääsee Luhtitien pysäkeille.

  Sekä Vapaalasta, että Rajatorpasta on jonkin verran kulkijoita esim. Variston päiväkotiin ja varmasti kun Hämeenkylän uusi vuosiluokkien 1-9 koulu valmistuu 2020, niin myös sinne. Matkaa Rajatorpasta on noin 1,5-2 km, joka ei ole sinällään pitkä matka, mutta huonojen säiden tai runsanslumisen talven sattuessa kulkeminen vaikkapa lastenvaunujen kanssa voi olla haastavaa auraamattomilla teillä (Vapaalan alue ei kuulu ensimmäisenä aurattaviin kohteisiin).

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vapaalasta ja Rajatorpasta pääsee Varistoon Luhtitielle yhdellä vaihdolla. Esimerkiksi Nuijatieltä linja 581 josta vaihto linjalle 300 Koivuvaarankujan pysäkiltä. Vapaalasta linja 335 josta samoin vaihto linjalle 300.

   Poista
  2. Hei! On totta että nykyisen linjan 332 tarjoama vaihdoton yhteys Vapaalan/Rajatorpan ja Variston väliltä poistuisi tässä esityksessä. Matkat ovat kuitenkin varsinkin Vapaasta Varistoon sen verran lyhyitä, että monissa tapauksissa kävely ja pyöräily on nytkin sujuvin tapa kulkea alueiden välillä.

   Rajatorpasta lastenvaunujen kanssa Varistoon menijällä on on mahdollisuus käyttää linjojen 335 ja 581 tarjoamia vaihtoyhteyksiä linjalle 300. Tästä aiheesta emme ole juuri saaneet palautteita linjastoluonnosten vuorovaikutuksessa.

   Poista
 32. ISO kiitos että viimein Mäkkylän alueen (Mäkkylän puistotie, Postipuu, Mäkkyläntien) asukkaat on huomioitu. Bussin 520 reittiä ei missään nimessä tule siirtää lintuvaaraan jossa heillä jo on palvelevia bussilinjoja. Mikäli he tarvitsevat tiheämpää linjaa voisi bussin 555 vuoroväliä tihentää. Meillä ei tällä hetkellä ole yhtäkään bussia jolla luotettavin vuorovälein pääsisi julkisilla kulkemaan. Iltaisin ja viikonloppuisin olemme pakotettu käyttämään omaa autoa. Alueelle on muutaman tulevan vuoden aikana rakentumassa asuntoja sadoille ihmisille, joten lisäbussi on aivan välttämätön. Kiitos tästä uudistuksesta!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi, mukavaa että esitetyt muutokset miellyttävät. Linjan 555 vuoroväli on tässä esityksessä Lintuvaarassa ruuhka-aikoina 10 minuuttia, se on nähty riittävänä kysyntään nähden.

   Poista
 33. Voisitteko jo vihdoin tuoda matka-aikoja julki? Esim. Niipperistä, Kalajärveltä ja Perusmäestä Helsingin keskustaan, kehäradalle, Jumboon, Aviapolikseen....

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kysymyksestä, mielellämme!

   Kalajärveltä säilyy suora seutuyhteys linjalla 345, matka-aika Elielinaukiolle on ruuhka-aikoina noin 55 min.

   Liityntälinjat 583 ja 584 palvelevat liityntäyhteyksiä sekä Jumbon yhteyksiä.

   Perusmäestä ja Kalajärveltä matka-aika Kehäradan Louhelan asemalle on noin 25 min. Niipperistä 5 min vähemmän. Louhelasta matka-aika junalla Helsinkiin on 20 min. Vaihtoineen matka-aika tätä kautta siis Helsinkiin ruuhka-aikana noin 50 min, Niipperistä 45 min.

   Jumboon matka-aika Louhelasta on noin 20 minuuttia ja Aviapolikseen 25 minuuttia.

   Kalajärveltä ja Perusmäestä matka Jumboon siis kestää 45 min ja Aviapolikseen 50 min. Niipperistä noin 5 min vähemmän.

   Nämä nyt suuntaa antavina, tarkemmat aikataulut täsmentyvät tietenkin vasta käytännön aikataulusuunnittelussa.

   Poista
  2. Kiitos.

   Ensimmäisenä pistää silmään tuo Kehäradan liityntä, nythän Niipperistä (Niipperin koulu) pääsee Vantaankoskelle noin 15 min, ja Juvankartanosta parhaimmillaan 10 min. Toivottavasti siis saatte esim. liikennevaloetuuksilla kaupungin kautta tuota matka-aikaa muutaman minuutin pienemmäksi, jotta matka-aika pysyisi samana kuin nyt Vantaankosken juna-asemalle.

   Toivottavasti myös tuota Jumbon yhteyttä saataisiin hieman nopeammaksi, koska jatkodda on melkein yhtä nopeaa (ennemminkin hidasta) mennä Helsinkiin kuin Jumboon, eli tuon Jumbon yhteyden tulisi kestää Niipperistä 30-35 min, että se oikeasti houkuttelisi.

   Ja toivottavasti myös katsotte vuorovälejä sitten, kun nousutietoja noilta linjoilta on, jotta ei linjoja ajeta ”TÄYNNÄ” kilvillä päivästä toiseen.

   Poista
 34. Suunnitelma ei mitenkään tällaisenaan suosi Hämeenkyläntien ympärillä asuvia, ellei 555 vuoroväliä tihennetä tai jalankulkuyhteyttä Helmipöllönmäkeen 520n kyytiin paranneta. Nyt jos 555 vuoro jää ajamatta Hämeenkylästä on edessä 20-30 min odottelu tai kävely Linnuntielle 202 kyytiin tai Vallikallioon 203een. Uudessa suunnitelmassa nämä reitit karsiutuvat kokonaan pois eli edes kävelymatkaa pidetämällä ei pääse yhteyksien ääreen. Hämeenkyläntien ympäristöön Muuttolinnunmäkeen rakennetaan perheasuntoja ja myös autottomien perheiden yhteydet Selloon huomioitava, alueella paljon rattaiden kanssa kulkevia ja Monikon koulukeskuksen valmistuminen lisää ruuhkaa busseissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 555 vuoroväli olisi tarkoitus olla 20 minuuttia suurimman osan ajasta. Ruuhka-aikoina ajetaan rinnalla erillistä B-reittiä joka puolittaa tuon vuorovälin 10 minuuttiin. Vuoromäärä olisi siis sama tai hieman parempi kuin nykyisin.

   Poista
 35. Rajatorppa-Vapaala -alueen yhteyksiä voisi parantaa varsin kustannustehokkaasti tuomalla linjalle 37 parin, joka ajaisi ainakin arkisin aamusta iltaan ja viikonloppuina päivällä Kamppi-Honkasuo -välillä siten, että yhteiselle reittiosalle muodotustuu 10 tai 15 minuutin vuoroväli niinä aikoina, jolloin uusi linja liikennöi. Honkasuolta tämä uusi linja, olkoonpa sitten vaikka 38, jatkaisi reittiä Rajatorpantie, Lastutie, Nuijatie, Vapaalantie, Ilpolantie, Luhtitie, Varistontie, Niittäjänkuja, Martinkyläntie, Laajavuorentie, Kivivuorentie Martinlaakson terminaaliin.

  Edellä kuvatun reitin ajaminen kestää suuntaansa noin 10 minuuttia pidempään kuin Honkasuolta Myyrmäkeen. Vaikka linjojen yhteisellä reittiosuudella vuoroväli joinakin vuorokauden aikoina tihentyisikin, ei kierrossa olevien autojen määrää tarvitse merkittävästi lisätä. Yhteydet Myyrmäen ja Honkasuon välillä lienevät edelleen riittävän hyvät, vaikka linjan 37 tarjonta heikkenisikin.

  Siis: Linja 37 reitti kuten ehdotettu
  Vuoroväli
  Ark 5-10: 20 min
  Ark 10-14: 30 min
  Ark 14-18: 20 min
  Ark 18-24: 30 min
  La 5-24: 30 min
  Su 6-24: 30 min

  Linja "38" Kamppi-Honkasuo-Rajatorppa-Vapaala-Varisto-Martinlaakso
  Ark 6-10: 20 min
  Ark 10-14: 30 min
  Ark 14-18: 20 min
  Ark 18-21: 30 min
  La 8-18: 30 min
  Su 9-18: 30 min

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos ehdotuksestasi! Tarkastelemme tätä.

   Poista
 36. - Matinkylä-Espoonlahti akselin yhteyksissä Leppävaaraan ja Lentoasemaan on edelleen paljon parantamisen varaa, koska 544 toimii vain arkisin ruuhka-aikaan. Mitä jos joka toinen 520 vuoro (numeroltaan vaikka 521) menisikin Turunväylän eteläpuolella samaa reittiä kuin 544...? Tällöin uusi runkolinja hyödyntäisi suurempaa määrää ihmisiä. Iso osa merkittävistä julkisista palveluista (esim. työvoimatoimisto) on keskitetty Leppävaaraan jolloin on tärkeää että sinne pääsee nopeasti joka puolelta Espoota. Lisäksi linja loisi uuden, kenties nopeamman yhteyden Etelä-Espoosta lentoasemalle kun ei tarvitse mennä Rautatieaseman kautta vaan voi vaihtaa junaan esim. Myyrmäessä. Ja kaupan päälle pääsisi kentälle BC-lipulla.

  - 530 vaikuttaa ihan hyvältä. Helpottaisi ainakin Jorvin päivystykseen menemistä isolla osalla asukkaita. Toisaalta toivottavasti Jorvin toiselle puolelle menevää 531:stä ei lopeteta sen takia, molemmille puolille pitää olla pääsy.

  - Etelä-Espoon yöbussit (112N, 147N, 146N, 165N, jnejne...) pitäisi saada menemään Rautatietorille asti, jotta yöllä pystyy sujuvasti vaihtamaan Etelä-Espoon ja muun PK-seudun yökulkuvälineiden välillä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä suunnitelma ei mitenkään liity Etelä-Espoon joukkoliikenteeseen. Joten tänne ei kannata myöskään siihen liittyen kommentoida.

   Poista
  2. Hei! Kiitos kommenteista! Tätä Hämeenlinnaväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmaa tulee jatkotyönä seuraamaan Etelä-Espoon muutosten tarkastelu. Otamme nämä kommentit huomioon.

   Poista
 37. Hämevaaran yhteydet Vantaalle huononisivat huomattavasti, jos 555 ajaisikin Myyrmäen sijasta Martinlaaksoon. Koululaisille ja ikäihmisille suora yhteys Myyrmäkeen on elintärkeä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Hämevaaran aluetta jäisi palvelemaan linja 335 jolla järjestyvät yhteydet Myyrmäkeen. Osasta Hämevaaran aluetta myös Rajatorpantien runkolinjan 530 pysäkit ovat kävelymatkan päässä. Lisäksi linjalla 555 on yhteiset pysäkit runkolinjojen 300 ja 530 kanssa, jolloin vaihtoyhteyskin voi joissain tapauksissa olla sujuvin tapa liikkua Myyrmäkeen.

   Poista
 38. Miksi erittäin suositun linjan 555 reitti pitäisi päättää Leppävaaraan? Otaniemessä on Aalto-yliopiston ja työpaikkojen lisäksi nykyisin 2 lukiota, joista toinen on Suomen suurimpia. Näihin lukioihin kulkee paljon nuoria Lintuvaarasta ja Vantaan puoleltakin 555:n varrelta. Koulu- tai työmatkan kulkeminen yhdellä bussilla helpottaa matka-ajan arviointia ja mahdollistaa hengähdystauon tai koululaisilla esimerkiksi päivän läksyjen lukemisen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linja 555 jäisi tosiaan liikennöimään Leppävaaran ja Vantaankosken välillä Lintuvaaran kautta. Linjaa liikennöitäisiin 20 min välein ja ruuhka-aikoina sen rinnalla B-versiota 20 min välein, jolloin yhteinen vuoroväli olisi 10 min. Otaniemen suuntaan matka olisi mahdollista tehdä vaihdollisena Raide-Jokerille.

   Poista
 39. Onko esityksessä bussiyhteyttä Myyrmäen ja Leppävaaran välille? Mikä linja?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voi herranjestas, miksi ette ihmiset lue ensin, ennen kuin kysytte? Tässäkin suunnitelmassa lukee aika selvästi, että uudella runkolinjalla 520 pääsee Myyrmäestä Leppävaaraan.

   Poista
  2. Hei! Leppävaaran ja Myyrmäen välillä liikennöisi runkolinja 520. Linjaa liikennöidään suurimman osan ajasta 10 min välein. Tarkempi reittikuvaus: Matinkylä - Leppävaara - Myyrmäki - Martinlaakso.

   Poista
  3. Kiitos HSL asiallisesta vastauksesta.

   Poista
 40. Jotain kehujakin! 335 pisto on länsi-hämevaaran koululaisille (jotka menee vapaalan kouluun 2km matkan) loistojuttu! Vuoroväli harvenee vähän mutta pärjää sillä. Menee vapaalan koulun vierestä. Tämä siis paikkaa 555 reittimuutoksen jättämän aukon tuolta osin. Ihan kuin palautteita olisi huomioitu! Kiitoskiitos seivauksesta ja älkää herranen aika vaan nyt muuttako 335 Hämevaaran pistoa!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi, mukava että esitetyt muutokset miellyttävät!

   Poista

 41. Linnaisiin ja Hämevaaraan on kaavoitettu runsaasti uutta asumista jolle 321 suora kulku Elielinaukiolle sekä 555 yhteydelle Otaniemeen asti ovat tärkeitä. Myös oppilaiden kulku Linnaisista ja Hämevaarasta rakenteilla olevalle uudelle Varistontielle tulevalle Hämeenkylän ylä-asteelle huononee oleellisesti 335 muutoksella. Jos uuden suunnitelman linja 335 kulkisi lähempää Varistontietä, esimerkiksi Ilpolantietä pohjoiseen ja Kierretietä takaisin reitille olisi koulu huomattavasti paremmin saavutettavissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linnaisista ja Hämevaarasta tarjotaan liityntäyhteydet juna-asemille joiden kautta matkustaminen Elielinaukiolle onnistuu. Linja 555 jäisi liikennöimään Vantaankosken ja Leppävaaran välillä. Otaniemen suuntaan matka olisi mahdollista tehdä vaihdollisena Leppävaarassa Raide-Jokerille. Yhteydet Hämeenkylän yläasteelle tarkastellaan tarvittaessa vielä Vantaan koulutoimen kanssa.

   Poista
 42. Nyt näyttää hyvältä Hämeenkylän osalta, vihdoin Espoon suuntaan pääsy helpottuu. Vaikkakin harmillista, että suorayhteys keskustaan poistuu. Hyviä uudistuksia niihin aivan ensimmäisiin suunnitelmiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! Mukava kuulla että esitetty linjasto on mielestäsi parempi kuin ensimmäiset luonnokset. Olemme pyrkineet huomioimaan asukkaiden toiveet mahdollisimman hyvin suunnitelman aikana. Tässä viimeisessä linjastoversiossa olemme pyrkineet vähentämään suorien linjojen poistumisesta aiheutuvaa haittaa vaihtopaikkojen tarkastelulla, esimerkiksi juuri Hämeenkylän osalta.

   Poista
 43. 555 linjan kulku Leppävaarasta Otaniemeen ja Keilaniemeen täytyy säilyttää, sillä Lintuvaarasta kulkee paljon pieniä lapsia harrastuksiin ja kouluun, ja aikuisia töihin linjan avulla. Vaihdot tekevät liikkumisen lapsille ja ruuhkavuosia eläville työmatkalaisille sekä huonosti liikkuville vaikeiksi. Koulusta on vaikea ehtiä harrastuksiin, jos kulkuvälinettä pitää vaihtaa monta kertaa, töistä on vaikeuksia ehtiä päiväkodille, jos kulkuvälinettä pitää vaihtaa monta kertaa jne. Halutaanko, että ihmiset käyttävät julkista liikennettä? Halutaanko kannustaa lapsia itsenäiseen kulkemiseen?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linja 555 jäisi tosiaan liikennöimään Leppävaaran ja Lintuvaaran välillä. Linjaa liikennöitäisiin 20 min välein ja ruuhka-aikoina sen rinnalla B-versiota 20 min välein, jolloin yhteinen vuoroväli olisi 10 min. Otaniemen suuntaan matka olisi mahdollista tehdä vaihdollisena Raide-Jokerille.

   Poista
 44. 555-linjalla on tähän asti päässyt Lintuvaarasta metrolle, mikä on mahdollistanut julkisilla kulkemisen Lintuvaarasta esimerkiksi Ruoholahteen ja Tapiolan urheilupuistoon. Kahdella vaihdolla matka alkaa olla jo todella pitkä (jos oletus, että välillä siirrytään Leppävaarassa Raide-jokeriin)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linja 555 jäisi tosiaan liikennöimään Leppävaaran ja Lintuvaaran välillä. Linjaa liikennöitäisiin 20 min välein ja ruuhka-aikoina sen rinnalla B-versiota 20 min välein, jolloin yhteinen vuoroväli olisi 10 min. Otaniemen suuntaan matka olisi mahdollista tehdä vaihdollisena Raide-Jokerille.

   Poista
 45. Hei, onko nyt niin että Vantaanlaakso-Meilahti väliä pääsisi jatkossa vain 431 bussilla joka menee 30min välein? Nykyisellään väliä menee 431 ja 415 15min välein, joten tuo uudistus olisi kyllä ehdoton huononnus nykyiseen tilanteeseen. Nykyään voin käyttää myös 421 joka lähtee Meilahdesta ja kävellä Hämeenlinnanväylän toiselta puolelta Vantaanlaaksoon, mutta tulevaisuudessa tämäkin linja poistuu?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Vantaanlaaksosta liikennöisi linja 431 ruuhka-aikoina 10min välein, päivällä 30 min välein. Viikonloppuisin vuoroväli olisi 60 minuuttia. Vastaavasti liityntäyhteydet Martinlaaksoon paranevat. Martinlaaksossa on vaihtoehtona vaihtaa tiheästi liikennöivälle runkolinjalle 400 joka liikennöi Meilahteen. Myös Hämeenlinnanväylälle jää Helsingin suunnan liikenne Nurmijärven suunnan U-linjojen osalta, joilla käy HSL-lippu.

   Poista
 46. Eikö 582 kannattaisi liikennöidä 20 min välein, jotta voitaisiin tahdistaa yhdessä 581 kanssa ja luoda 10 min vuoroväli ruuhkassa..?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 582 vuoroväli on nähty riittävänä tuolla esitetyllä 30 minuutilla, mutta voimme tarkastella tätä vielä aikataulusuunnittelussa sen osalta miten tahdistukset saadaan toimimaan.

   Poista
 47. Jääkö 421 jatkossa siis pois,että Bussi ei enää kulkisi Laajavuorentien kautta(Raiviosuonmäeltä tulevat Bussimatkustajat)?,pitäisi Heidän kävellä Kivivuorentielle,Bussiin noustaakseen?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linja 421 poistuisi, mutta runkolinja 400 liikennöisi 10 minuutin vuorovälillä Laajavuorentien kautta.

   Poista
 48. Askistolaisen kannalta katsottuna, hyvää suunnitelmassa on mahdollisimman suora yhteys Vantaankosken asemalle junalle ja tuon yhteyden paranevat vuorovälit sekä se, että edes yksi yölinja sittenkin jää, vaikkei sen viimeinen vuoro kovin myöhään kuljekaan.

  Todella isoja puutteitakin kuitenkin tässä askistolaisen kannalta valitettavasti on: Askistosta pääsee enää jatkossa käytännössä vain ja ainoastaan Vantaankoskelle säällisessä ajassa. Sen jälkeen 335 lähtee täysin järjettömälle ja aikaa hukkaavalle maisemakierrokselle pitkin Kivimäen surkean hitaita pikkukatuja, joten 335 ei ole Vantaankoskelta eteenpäin enää käyttökelpoinen yhteys yhtään mihinkään. Askistosta ei jatkossa ole nopeaa vaihdotonta yhteyttä tai sellaista yhteyttä, joka ei edellyttäisi pitkää kävelyä esimerkiksi yhteenkään askistolaisten oppilaiden alueen ulkopuolella käyttämään kouluun tai yhteenkään Myyrmäen alueen harrastepaikkaan. Tuo 335 on oikein suunniteltu siten, että se välttää kaikki harrastepaikat. Eikä Askistosta pääse millään järjellisellä tavalla myöskään runkolinjalle 300.

  No, ei tarvitse edes talouden toisesta autosta harkita luopumista jatkossakaan näillä suunnitelmilla. Se tuli ostettua talouteen edellisen suunnitelman toteutumisessa eli Kehäradan linjastoromutuksen jälkeen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! Ikävä kuulla etteivät esitetyt muutokset palvele matkustustanne toivotulla tavalla. Linjan 335 osalta on totta että Kivimäen lenkki lisää matka-aikaa Louhelan ja Myyrmäen alueille, toisaalta vuoroväli paranee hieman nykyisestä. Reitti on pyritty laatimaan niin että se kattaisi mahdollisimman hyvin Länsi-Vantaan matkustuskohteita, ja tältä osin se noudatteleekin pitkälti nykyistä linjaustaan.

   Askiston osalta tulemme tarkastelemaan linjastoa uudelleen kun uusi liittymä Kehä III:lle etenee rakennusvaiheeseen. Toivottavasti tässä yhteydessä pystymme myös tuomaan alueelle isompia parannuksia joukkoliikennepalveluun.

   Poista
 49. Nykyistä ja suunnitelman mukaan poistuvaa linjaa 415 käyttää moni Kaivokselan, Silvolan ja Kuninkaantammen sekä Vantaanlaakson alueen koululainen päivittäin suorana vaihdottomana yhteytenä Vantaan kansainväliseen kouluun ja harrastuksiin Kartanonkoskella. Tässä ehdotetussa linjastoratkaisussa matka-ajasta tulee kohtuuttoman pitkä ja haastava, varsinkin ala-asteikäisille. Vaihtoehtona on joko bussi-bussi tai bussi-juna-bussi yhdistelmä. Näiden koululaisten osalta suunnitelma on täysin epäonnistunut. Kuinka olette huomioineet tämän matkustajaryhmän suunnitelmassa, vai eikö sitä ole koettu tärkeäksi?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Vantaan kansainvälien koulu on jatkossakin hyvin saavutettavissa Länsi-Vantaalta linjoilla 571 ja 574. On totta että linja 415 on joiltain alueilta tarjonnut vaihdottoman yhteyden tälle yhteysvälille, mutta matkustamäärät ovat valitettavasti pieniä. Suurelta osalta Vantaan aluetta ei tälläkään hetkellä järjesty kyseinen yhteys vaihdottomana, vaan matka vaatiin usein vähintään yhden vaihdon.

   Poista
 50. Edelleen kaupungin raja näkyy turhaan lippu-uudistuksen jälkeenkin 555B:n linjauksessa kun ko. linja kääntyy kaupungin rajan tuntumasta takaisin. Esimerkiksi kiertämällä Hämevaara Rajatorpan tien kautta ja palaamalla esim. Viisaritietä linja tulisi paljon isomman matkustajapotentiaalin tavoitettavaksi ja yhteydet Pähinärinteestä parantusi huomattavasti Leppävaaraan eikä pelkästään muiden linjojen tuomat yhteydet yhtä kaukana (tai jopa kauempana) sijaitsevaan Myyrmäen keskustaan, joissa molemmissa kauppakeskukset ja hyvät liikenneyhteydet muualle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! Linjan 555 B-reitti tosiaan jää kääntymään kaupungin rajojen tuntumassa, mutta tämä johtuu siitä että tällä tavalla linjan reittisivuun kuluva ajoaika on sopiva 20 min vuorovälin liikennöintiin. Reittiehdotus Viisarintien kautta on hyvä, mutta katu on sen verran kapea ettei kaupunki ole halunnut sille isoilla busseilla liikennöitävää joukkoliikennettä. Ehdotettu linjastoluonnos kuitenkin jo sellaisenaan parantaa yhteyksiä Pähkinärinteestä Leppävaaraan, kun nykyisin yhteys on ollut olemassa vain alueen eteläosasta.

   Poista
 51. Raappavuorenkuja jää ehdotuksessa katveeseen. Iso mäki Martinlaaksontieltä ylös Raappavuorenkujalle on monelle iäkkäälle liian raskas. Aiemmin huonosti kävelevät ovat käyttäneet linjaa 421 kulkuun Martinlaakson asemalle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Raappavuorenkujan osalta tilannetta on pyritty helpottamaan linjaamalla runkolinja 400 Laajavuorentien kautta. Kävelymatkat alueelta ovat pääosin kohtuullisisa, mutta heikommin liikkuvien osalta tarkastelemme mahdollisuuksia palveluliikenteen kehittämiseen alueella.

   Poista
  2. Laajavuorenkujan pyaäkiltä on aika pitkä matka Raappavuorenkujalle. Eikö joku paikallislinja voisi kulkea Raappavuorentietä Raappavuorenkujan pysäkin kautta Myyrmäkeen tai Martinlaakson, jolloin palvelisi yhteytensä juna-asemalle, terveyskeskukseen ja kirjastoon.

   Poista
 52. Miksi tarvitaan ns. runkolinja 300 mikä menee Elielinaukiolta - Myyrmäkeen, kun Elielinaukiolta pääsee paljon nopeammin junalla Myyrmäkeen? Muuttakaa runkolinja 300 menemään Elielinaukiolta - Vanhakartanoon, eli korvaamaan linjaa 321. Vastausta odottaen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi! Runkolinja 300 tarjoaa tiheän joukkoliikennepalvelun Vihdintielle, sekä Pähkinärinteen, Variston ja osittain Vapaalan alueelle. Linjan päätepiste Myyrmäessä palvelee liityntäliikennettä näiltä alueilta Kehäradalle. Linjan pääasiallinen tarkoitus ei siis ole tarjota yhteyksiä Myyrmäen alueelta Mannerheimintielle tai Elielinaukiolle. Runkolinjat liikennöivät tiheän maankäytön alueella jossa kysyntä joukkoliikenteelle on suurinta. Vanhakartanon alueelta tarjotaan liityntäyhteydet runkolinjoille sekä junaliikenteeseen.

   Poista
  2. Teille kysymys: takaatteko että kaikki matkustajat jotka nyt matkustavat 321:llä esim. Laaksolahdesta Helsinkiin mahtuvat linjan 530 linja-autoon kun se aamuruuhkassa tulee Matinkylästä asti? Tällä hetkellä linja 321 on aika täysi aamuisin. Ilmeisesti joudumme odottamaan seuraavaa vuoroa kun ei aina mahdu mukaan. Tämä on suuri huononnus nykyiseen, ja toinen huononnus on se että odotuksen jälkeen matkustajia pakoitetaan ulos linja-autosta odottamaan sitä kuuluisaa runkolinjan linja-autoa. Mahtuukohan kaikki matkustajat tähän vuoroon? Ymmärrätte varmasti? että teidän suunnitelmat johtavat pitempiin matka-aikohin ja näin ollen yksityisautoilu lisääntyy Espoossa?

   Poista
  3. Mutta linjalla 321 ei ole telikalustoa kuin osa ajasta. Kyllä teliin ihan joka ikinen 321 matkustaja mahtuu jatkossakin.

   Poista
  4. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  5. Kiitos kommentista Aki, mutta telikalustoa ei ole näkynyt 321-linjalla. Telikalusto ei poista linja-auton vaihtamista, mikä siis on iso huononnus. Odotin vastausta HSL:ltä, mutta eivät vaivaudu.

   Poista
  6. Hei Nalle! Pahoittelut että vastauksessa hieman kesti. Linjojen kapasiteetti on laskettu niin että se on vähintään riittävä myös runkolinjalla 530. Takaamme että kyytiin kyllä tulee mahtumaan.

   Poista
 53. Hei! Runkolinja 300 palvelisi Varistolaista erinomaisesti. Vihdoin pääsee järkevästi bussilla Myyrmäkeen ja aiempaa nopeammin Helsingin keskustaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Kiitos kommentistasi, mukava kuulla että esitetyt muutokset miellyttävät.

   Poista
 54. Hyvä muuten, että 581(V) ajaa Espoon asemalle ja 582(V) Espoontorille, niin eivät mene ihan samaa reittiä

  VastaaPoista
 55. Eikö olisi järkevää 555B jatkaa Myyrmäkeen, kuin 335 tehdä pisto Hämevaarassa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei! Linjan 335 pisto Hämeenvaaraan pystytään toteuttamaan kustannusneutraalisti, linjan 555B jatko vaatisi lisäresursseja liikenteen järjestämiseen. Lisäksi linjan 555 perusreitti on tässä linjastossa esitetty Vantaankoskelle, jolloin Myyrmäkeen liikennöivä B-reitti voisi olla kokonaisuuden kannalta hieman sekava. Kiitos kuitenkin hyvästä kehitysehdotuksesta!

   Poista
 56. Niin mikä tässä on taustalla: "Kalajärveltä säilyy suora seutuyhteys linjalla 345, matka-aika Elielinaukiolle on ruuhka-aikoina noin 55 min."
  Ja samaan aikaan paljon tiheämmin asutulta Lähderanta - Laaksolahti - alueelta poistetaan suora 321 yhteys. Voitteko avata tätä hieman? Jatkossa matka-aika vaihtoineen suunnilleen tuon 55 min.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Pia! Linja 345 päätettiin säilyttää koska vaihtoehtoinen liityntäliikenne olisi voitu järjestää noin 20 min vuorovälillä Kehäradalle, jota ei nähty tarpeeksi houkuttelevana palveluna asukasvuorovaikutuksen jälkeen. Lisäksi linjan 345 reitin varrella sijaitsee erityiskohteita kuten Rinnekoti jonne suoran yhteyden järjestäminen on nähty perusteltuna, vaikkakin hyvin harvalla vuorovälillä.

   Lähderannan ja Laaksolahden alueella asukasmäärät ovat suurempia, jolloin sille pystytään myös tarjoamaan tiheämpää liityntäliikennettä 10 min vuorovälillä runkolinjalla 530. Nykytilanteessakin matka-aika Helsingin keskustaan on lyhyin liityntäbussin ja junan yhdistelmällä. Esitetyssä tilanteessa tämä ei muuttuisi, mutta tarjonta poikittaisyhteyksien osalta sekä Vihdintien varteen paranisi huomattavasti, jälkimmäiseen tosin vaihdollisena.

   Poista
 57. 321 tulee säilyttää. Espoon konsernijaosto on esittänyt että "Vanhakartano-Järvenperä - Lähderanta-Laaksolahti-Linnainen-Pitäjänmäki- Meilahti- Helsinki erittäin käytetty suora yhteys keskustaan pitää varmistaa vähintään nykyisen linjan 321 palvelutasoa vastaavasti." 2020-2022 budjetissa.

  Mikään ei tässä 2022 linjastossa muuta tätä vallitsevaa tilannetta. Uusia ratahankkeita tai vastaavia ole suunnitteilla vuodelle 2022 jotka poistaisivat 321:n tarpeen.

  Myöskään mikään linja tässä linjastossa ei korvaa 321:stä vastaavalla palvelutasolla kattavasti. Suora bussi Vanhakartano-Järvenperästä tulee säilyttää. Täällä ei ole mitään muita yhteyksiä eikä raiteita. Vaihdolliset bussit eivät tule kysymykseen. On totta, että 300 liikennöi usein, mutta bussi jolla tullaan Järvenperään ei kulje yhtä tiiviisti. Pahimmillaan odotusaika on 30min kun keskustasta lähdetään kotiinpäin. Tämä ei ole sama palvelutaso, tämä linjasto ei vastaa Espoon konsernijaoston tahtoa myöskään tulevaisuudessa.

  P.S. Tänne pystyy kommentoimaan vain harvoilla selaimilla, eli ette varmaankaan saa palautetta niin paljoa kuin ihmisillä olisi sanottavaa. Chrome esimerkiksi ei toimi ollenkaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Tkor! Olen aikaisemmin kommentoinut HSL:n vastausta koskien linjaa 321 kun se on ollut seuraavanlainen:"Näiden palautteiden perusteella olemme tehneet muutoksia esille nousseiden kipukohtien osalta, mutta seutulinja ei ole kuitenkaan esitetty säilytettäväksi". Vaikka moni vastaaja on esittänyt että linja 321 pitää säilyttää, niin HSL ei noteera sitä.

   Poista
 58. Hei! Linja 321 korvattaisiin tässä esityksessä tiheästi liikennöivillä runkolinjoilla 300 ja 530, sekä Järvenperän ja Vanhakartanon osalta osittain linjalla 581 sekä linjan 533 jatkolla.

  Olemme tehneet linjastoon muutoksia niin että vaihdoyhteydet Järvenperän ja Vanhakartanon alueilta runkolinjalle 300 onnistuvat 20 min vuorovälillä niinä aikoina kun matkustajia on eniten liikenteessä. Helsingin yhteyksien osalta matkat on nopeinta tehdä Kauniaisten aseman kautta.

  HSL:n järjestämässä liikenteessä kustannukset jakautuvat kuntalaisten käytön mukaisesti. Siksi esimerkiksi linjan 321 kustannuksista Helsinki maksaa yli puolet. Tästä syystä yhteiset päätökset linjastosta ja rahankäytöstä päätetään HSL:n hallituksessa.

  Kommentoinnin osalta olemme pitäneet blogin täysin avoimena kaikille vuorovaikutuskierrosten ajan 21.9.2018 - 18.11.2019. Nyt linjastosuunnitelma on etenemässä päätöksentekoon ja tämän blogipäivityksen tehtävä on ollut enemmänkin informoida asiasta, jonka vuoksi myös kommentointiin on edellytetty tunnistautumista. Samalla pystymme vastaamaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin jolloin keskustelu pysyy mielekkäämpänä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. HSL:n toteamus siitä, että vaihto onnistuu tuollaiselta liityntälinjalta runkolinjalle kohtuullisilla vaihtoajoilla on sinänsä totta eikä se ei tässä olekaan se suurin ongelma, vaikkei tietysti siellä ulkopysäkillä räntäsateessa ja viimassa edes sen viiden minuutin odotus kiva ole. Tämä on kuitenkin vain kerrottuna se kauniimpi puoli asiasta ja näyttää yleensä olevan vielä näissä runkolinjan ylistyksissä valitettavan yleistä kertoa vain tuo kauniimpi osa ja ainakin minusta olisi suotavaa, että kuvattaisiin rehellisesti koko totuus.

   Ongelma kun on erityisesti siinä kohdassa, kun palataan runkolinjalta kotia kohti ja siinä kuten tässäkin esimerkissä hyvin selvästi kiteytyy tämän koko runkolinjastrategian suuri ongelma. Kun tulet runkolinjalta kotia kohti, niin on aivan äärettömän ikävä odotella pahimmillaan jopa lähemmäs 20 minuuttia jossain hyisellä ulkopysäkillä pimeässä sitä liityntälinjaa. Ja jos matkustat ruuhka-ajan ulkopuolella, odotat jopa puoli tuntia kun sen bussin missaa väistämättä välillä. Ja tämä tietysti korostuu erityisen pahasti, kun kyseessä on bussirunkolinja, jonka aikataulu on vielä junaakin selvästi epävarmempi. Tuo kotiin paluun puolen tunnin odotus oli se syy, miksi kehäradan linjastoromutuksen jälkeen ostin aikanaan talouteen toisen auton, koska se lähemmäs puolen tunnin odottelu liityntälinjalle riittä minulle, se on ihan missä tahansa on aivan mielettömän ärsyttävää ja täysin hukkaan heitettyä aikaa. Pahimmillaan tietysti jossain bussipysäkillä viimassa palellen, meidän ilmasto kun ei tosiaankaan suosi tällaista touhua.

   Poista
  2. Kiitos vastauksesta. Käytännössä siis myönnätte että 321:n lopettaminen on heikennys palveluihin. Junayhteys Kauniaisista kun on ollut aikaisemminkin saatavilla.

   Eihän tämä hyvä ole, että heikennätte selkeästi tiettyjen alueiden liikennettä. Ymmärrän, että Pohjois-Espoossa autoilu on yleistä. Oikea ja rakentava tapa olisi miettiä miksi näin on. Ei se joukkoliikenteen käyttäminen lisäänny ikinä, jos sitä vain heikennetään.

   Poista
 59. 520 jättää Lintuvaarassa tärkeät arjen paikat saavuttamatta. Hyvä että HSLn vastauksissa jo myönnetään että tämä palvelee vain osaa Lintuvaaran asukkaista. Karttapohjista on vaikea hahmottaa kuinka paljon Mäkkylässä asuvat linjasta hyötyisivät. Etenkin pohjoisesta tuleva joka pujahtaa heti tunneliin. Mitä suunnitelmia aikaisemmin oli Mäkkylän tilanteen parantamiseen johon selkeästi on tarvetta?

  VastaaPoista
 60. Ihan vain tiedoksi, että tuo 566(V) reitti on väärin tuolla poistuvissa linjoissa.

  VastaaPoista
 61. Jaahas Bloggerin rajoitusten takia joudun jakamaan kommentini moneen osaan.

  Kommenttini koskee enemmänkin joukkoliikenteen poikittaisyhteyksiä Kehä I pohjoispuolella, mutta ajatukseni ovat syntyneet tämän blogin Pohjois-Leppävaaran linjastomuutosten takia.

  Valitettava tosiasia on, että kyseisen linjastoehdotuksen myötä Lintuvaarantien varrella olevat alueet muuttuvat joukkoliikenteen osalta pussinperäksi (tai takapajulaksi kun jatkossa ollaan täysin liityntäliikenteen varassa). Itse pidän suoran yhteyden poistumista Kyyhkysmäeltä Myyrmäkeen ikävimpänä. Heikennys pelkästään Myyrmäkeen ei ole liian paha, mutta kun määränpää on kauempana Malmin seudulla toisessa takapajulassa niin lisävaihto tai 10 min kävely 520 pysäkille heikentää yhteyttä paljolti ja jatkossa pitää varmaan mennä bussi-juna-juna-bussi kombinaatiolla. Kun matka-aika on joukkoliikenteellä nyt noin tunti, kun vastaavasti autolla pääsee parhaimmillaan vartissa, niin pienikin lisäys matka-aikaan tuntuu turhauttavalta. Sen takia sitä toivosi yhteyksien edes vähän parantuvan ei heikentyvän. Vaikkakin en vastusta runkolinja-ajattelua, niin kun matkustaa takapajulasta toiseen takapajulaan vaihtojen määrä kasvaa liialti. Ja liityntälinjojen vuoroväli ei ole koskaan sellainen, että vaihtoajat ovat aina sopivat tällaisissa tapauksissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tästä tullaan kommenttini pääteemaan: Kehä I pohjoispuolen joukkoliikenteen poikittaisyhteyksiä pitäisi jollain tavalla pystyä parantamaan ja matka-aikoja lyhentämään. Ymmärrän kyllä kaupunkimaantieteen asettamat haasteet. Milloin ei ole sopivia tieyhteyksiä kaupunginosien välillä, vaihtojen hankaluus Kehä I varrella ja taloudelliset realiteetit. Mutta samanlaisissa matkoissa, kuin oma ylempänä mainitsemani, joukkoliikenteellä ei ole minkäänlaista jakoa henkilöautolle. Omassa tapauksessa näitä matkoja ei tule tehtyä päivittäin tai edes aina viikoittain, mutta sitä ymmärtää miksi niin monet lähiöissä asuvat omistavat auton verrattuna kantakaupunkiin, vaikka yhteydet keskustaan ovat hyvät. Autoa tarvitaan silloin päivittäisiin työmatkoihin ja sitten kun on se auto niin samalla menee helposti asiointi- ja harrastusmatkat autolla. Eli jos päivittäisen matkan määränpää on ikävien poikittaisyhteyksien varassa niin sitä varten hommataan se auto ja joukkoliikenne on niille, joilla ei ole vaihtoehtoa.

   Poista
  2. Kehä I liikennemäärät ovat sitä luokkaa, että potentiaalisia käyttäjiä on, kunhan joukkoliikenne olisi edes jollain lailla kilpailukykyinen. Tässä valossa HSL:n syyt alentaa pidempien matkojen hintoja tuntuu oudolta, kun sitä ylimääräistä rahaa pitäisi enemmin käyttää palvelutason parantamiseen. Jo Tallinnan tapaus kertoo, että joukkoliikenteen palvelutasolla on isompi merkitys kuin lippujen hinnalla. Siksi toivon, että HSL alkaisi selvittämään pohjoisia poikittaisyhteyksiä ja, että linjastouudistus ei tehtäisi myös tällä kertaa kustannusneutraalisti. Offtopic: Kustannusneutraalius alkaa tuntumaan tekosyylle, ettei joukkoliikenneyhteyksiä voi missään nimessä parantaa. Itsellä ei siis ole mitään vastaan runkolinjoille ja niitä täydentäville syöttölinjoille, mutta vastustus näissä kaikissa linjastoblogeissa ei ehkä olisi niin suurta, jos löytyisi vähän lisärahaa toteuttaa linjastouudistukset.

   Poista
  3. Mutta takaisin aiheeseen. 560 on harvinainen mukava poikkeus pohjoisissa poikittayhteyksissä. Itseäni harmittaa itseni ja myös monien muiden puolesta, ettei sitä jatketa edes Leppävaaraan ja täten parantaisi monen ihmisen poikittaisyhteyksiä. Leppävaara on kuitenkin pääkaupunkiseudun merkittävimpiä aluekeskuksia, josta on hyvät jatkoyhteydet moneen suuntaan. Olkoonkin, että 520 ja 560 tarjoaa päällekkäistä palvelua Myyrmäen ja Leppävaraaran välille. Miksei näin voitaisi paikoitellen tehdä, jotta saadaan oikeasti hyvät poikittaisyhteydet laajemmalle alueelle? Tämä tosin vaatinee 560 ajamista idässä Itäkeskukseen, ettei linjasta tule liian pitkää ja epävarmaa. Malmi-Kontula-Mellunmäki-Vuosaari yhteydelle palautetaan tiheästi ja jatkossa myös runkolinjana toimiva 78. Itäkeskus on kuitenkin idän merkittävin aluekeskus ja sieltä on parhaimmat jatkoyhteydet muualle idän alueisiin niin minua on viime aikoina ihmetyttänyt 560 linjaus idässä, vaikka se on juurikin ollut se suosituin matkaväli linjalla.

   Poista
  4. Raide-Jokerin valmistuttua ja 550 lopetettua tulee samalla poistumaan nopea yhteys Tapiola ja Westendistä Leppävaaraan. Tapiola-Leppävaara väliä palvelee myös 113, mutta linja on jopa noin 10 min hitaampi tällä välillä kuin 550. Ymmärtääkseni HSL aikoo tarkastella seuraavaksi tulevassa linjastoblogissa Espoon poikittaisyhteyksiä. Toivottavasti Tapiola/Westend-Leppävaara yhteydet otetaan tässä huomioon, vaikka en tiedä onko Tapiola-Leppävaara välille tarvetta nopealle poikttaisyhteydelle (Leppävaaran merkitys!). Minulla on tähän väliin ehdotus uudesta runkolinjasta: Westend-Tapiola-Leppävaara-Kannelmäki-Kuninkaantammi-Malmi (Tapiola-Leppävaara ilman Otaniemen kiertämistä Kehä I pitkin) Tällöin 560 jatkeella Myyrmäestä Leppävaaran ei olisi niin iso merkitys ja siitä ei tarvittaisi. Ratkaisut pitää tehdä kokonaisuutena, jotta tuloksesta tulee hyvä, minä yritän enemmän antaa uusia linjaehdotuksia, jolla voi saada parannuksia poikittaisliikenteeseen. Miksi ehdotan Kannelmäkeä reitille? Vaikka olen sieltä kotoisin niin alueella asuu kuitenkin enemmän ihmisiä kuin muissa vastaavissa lähiöissä ja yhteydet sieltä Leppävaaraan, Malmille ja Itäkeskukseen ovat hitaat ja hankalat, vaikka alueelta löytyy jatkossa suora yhteys laajalle alueelle (krhmm, Munkkiniemi. Olisi minulle ollut iloa siitä silloin, kun vielä asuin Kannelmäessä ja kävin yläastetta Munkkiniemessä). Ja matkat lapsena mummolaan Kontulaan tuli aina tehtyä autolla, koska joukkoliikenteellä meni 45min kauemmin!

   Poista
  5. Viimeisenä kommentti 555 päättämisestä Leppävaaran asemalle raidejokerin valmistuttua: Tätä on kommentoitu aika paljon tässä blogissa ja sitä vastustetaan paljolti. Itse en vastusta asiaa, mutta toivon, että HSL osaa 555 lyhentämisen jälkeen tahdistaa 203 ja 555 ruuhka-ajan ulkopuolella, jotta edes Vallikallion alueella asuvat saavat siedettävän vaihtoajan Leppävaarassa. Nykyään 202 ja 203 kulkee Leppävaaran ja Vallikadun välillä usein samaan aikaan ja vielä vuosi sitten 202, 203 sekä 555 lähti tasan samaan aikaan Vallikadun pysäkiltä Leppävaaran suuntaan heti aamuruuhkan jälkeen!

   Toiseksi minulla on noussut huoli raidejokerin kapasiteetin riittämisestä Leppävaara-Otaniemi välille. 555 bussit ovat olleet todella täysiä siinä vähän ennen kello kahdeksaa aamulla. Pelkään sitä, etten joku kerta mahdu 555 kyytiin Vallikadulta. Onneksi bussi tyhjenee Leppävaaran asemalla, jotta saan istumapaikan, mutta bussi täyttyy taas tuulilasikuormaan Leppävaaran aseman sillalla, jos 555 saapuu ennen 550. Tällöin 555 ei ole mahtunut matkustajia kyytiin Kehä I varrelta ja bussi on ajanut matkustajia täynnä olevien pysäkkien ohi. Olen nähnyt myös perässä tulleen 550 olevan täydessä tuulilasikuormassa. Uskon ruuhkahuipun olevan todella lyhyt, mutta palvelutaso ei ole mitenkään riittävää, jos bussi joutuu ajamaan pysäkkien ohi.

   Poista
  6. Siksi teinkin nopeat laskelmat raidejokerin kapasiteetin riittävyydestä. 550 ja 555 on aamuruuhkassa yhteensä noin 20 lähtöä tunnissa (550: 14kpl/h ja 555: 6kpl/h) siinä kasin kieppeillä ja molemmat linjat kuitenkin ajetaan telibusseilla (120 matkustajaa mahtuu täyteen ängettyyn, mutta käytän laskuissani 100 matkustajaa/bussi). Silloin nykyinen matkustajamäärä on huippuruuhkatuntina 2.000 matkustajaa. Kun otetaan huomioon raidekerroin (Antero Alun kaupunkiliikenne.net mukaan matkustajamäärä lisääntyy yleisesti 20-50% kun bussi korvataan raitiovaunulla) saadaan välin matkustajamääräksi 2.400-3.000/h. Raidejokerin tuntikapasiteetti on 5min vuorovälillä 2.520 matkustajaa/h (raidejokeri.info mukaan vaunuun mahtuu 210 matkustajaa). 4min vuorovälillä kapasiteetti olisi jo 3.150 matkustajaa/h, joka pitäisi ainakin riittää. Jotenkin toivottavasti vaunuja riittää, jos raidejokerin vuoroväli pitää tihentää 4 min, jos kapasiteetti ei riitä Leppävaara-Otaniemi välillä aamuruuhkassa. Mutta toivon hartaasti, että teette tarkat matkustajalaskelmat tällä välillä ennen raidejokerin aloittamista, ettei kapasiteetin riittämättömyys tulisi yllätyksenä, jos minun laskelmissani on edes joku totuus.

   P.s. 231N illan/yön ensimmäinen lähtö on ollut aika täysi viikonloppuisin ja itsellä kävi niin yksi perjantaina niin, että bussi ajoi ohi Tilkan pysäkillä, koska oli tuulilasikuormassa. Ei mikään maailmanloppu minulle, kun voin hyvin ottaa vartin päästä tulevan 235N ja kävellä Leppävaaran asemalta, mutta pahempi niille värjötellä ylimääräinen 30min kylmässä, jotka eivät voi mennä 235N:llä kun asuvat paljon kauempana Leppävaarasta kuin minä. Joten tarkistakaa myös näiden kahden linjan kapasiteetti.

   Ystävällisin terveisin, Alex

   Poista
 62. HSL:n viestissä 28.11.2019 klo 18.10 kirjoitetaan että päätökset tehdään HSL:n hallituksessa. Lukekaa Länsiväylää 27.11.2019 (https://www.lehtiluukku.fi/lehti/lansivayla/27.11.2019/230224.html). Siinä sivulla 5 mainitaan linja 321, ja sivulla 15 on isompi kirjoitus nimenomaan linjasta 321. Tässä kirjoituksessa HSL:n espoolainen hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) ihmettelee linjan 321 lakkautumista. Eli, HSL:n hallituksen päätökset ovat poliittisia missä helsinkiläiset ja vantaalaiset jäsenet ilmeisesti jyräävät eikä huomioida espoolaisten tarpeita. Tässä tilanteessa HSL:n hallituksen pitäisi ottaa ns. "Time out" ja miettiä päätöksiään ennen kuin suuri yleisö vaatii sen erottamista. Vastaavat suunnittelijat voisivat myöskin ruveta miettimään näiden asioiden järkevyyttä ja huomioida espoolaisten matkustajien tarpeita.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei Nalle! Suunnitelmaa on laadittu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja Espoon edustajat ovat ohjanneet työn etenemistä sen eri vaiheissa. Suunnitelma on nyt siirtymässä päätöksentekoon. Tässä vaiheessa on luonnollista että muutoksista nousee poliittista keskustelua.

   Poista
  2. HSL:n hallituksen päätös linjan 321 lakkauttamisesta ei voi olla yksimielinen kun kerran espoolainen hallituksen jäsen ihmettelee miksi se lakkautetaan. Politiikka tulee siinä mukaan kun vantaalaisille tehdään uusi oma linja 300 mikä kiertää ja kartaa Vantaalla päättyen Myyrmäkeen, vaikka sitä kutsutaan runkolinjaksi. Ja samalla espoolaisten linja 321 lakkautetaan. Kuunnelkaa nyt espoolaisia jotka tarvitsevat linjaa 321 ja säilyttäkää se. Tehän olette siellä meitä maksavia asiakkaita varten!?

   Poista
  3. Ei 321:stä tarvita sen enempää kuin muitakaan linjoja. Kaikkia kaivataan, mutta nyt ei voi mitään, HSL on suunnitelmansa tehnyt ja se on tässä. Sitäpaitsi 321 korvataan jopa oikeasti paremmilla yhteyksillä, toisin kuin esimerkiksi linja 436...

   Poista
 63. Linjan 202 lakkauttaminen vaikeuttaa huomattavasti kulkemista Liikuntapuiston ja Monikon suuntaan, koska uusi linja 520 menee eri reittiä. Monelta koululaiselta ja nuorelta menee tässä nyt oleellinen yhteys poikki.

  VastaaPoista
 64. Hs 9.12.: espoolaiset siirtyneet yksityisautoiluun länsi-metron avaamisen jälkeen kun suorat bussilinjat poistuivat. Ettei vaan kävis Vantaalla samalla tavalla???? Kun ei ne vaihdot ja muut kiinnosta jos voi päästä yhdellä välineellä suoraan eli sillä omalla autolla.

  VastaaPoista
 65. 321 tupaten täynnä aamusta iltaan, mutta silti lakkautetaan. Ei mitään järkeä. Ja ei, uusi linja 300 ei korvaa, kun n. 90 % matkustajista nousee kyytiin/jää kyydistä välillä Vanhakartano-Vihdintie.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Höpöhöpö. Linja 321 ei ole tupaten täynnä aamusta iltaan. Muutamalla vuorolla vain ja niilläkin harvoin telibussi.

   Poista
  2. Jännää, mä osun aina niihin muutamaan ruuhkabussiin, vaikka kuljen eri aikoina aamusta, iltapäivästä, illasta ja yöstä. Ehkä HSL voisi palkata mut vetämään asiakkaita haluamilleen linjoille.

   Poista
 66. Hämeenkylästä suoran yhteyden poistaminen keskustaan hankaloittaa kyllä huomattavasti kulkemista Pitäjänmäen ja Meilahden työpaikoille. Vaihtojen toteutuminen tulee olemaan arpapeliä, bussien ollessa jo nyt myöhässä aikataulusta Vihdintien ruuhkien takia.

  VastaaPoista
 67. Muistuttaisin vielä yli 1100 nimeä keränneestä adressista, jossa vaaditaan suorien linjojen 321 ja 436 säilyttämistä.
  https://www.adressit.com/pohjois-espoon_joukkoliikennetta_tulee_kehittaa_asukkaiden_ja_kayttajien_ehdoilla

  VastaaPoista
 68. Kuten ylempänäkin on todettu, on todella huono asia, että Lintuvaarasta poistetaan kaikki linjat ja matkanteko tyssää Leppävaaraan (etelään mentäessä). Nyt esim. Perkkaalle on päässyt kätevästi linjalla 202, miten sinne jatkossa kuljetaan? Älytöntä vaihtaa bussia (ja kävellä vielä välissä vaihtamassa pysäkkiä) näin lyhyellä matkalla. Myös matka-aika pitenee. Koko Lintuvaaran läpi kulkevia linjoja ei jää yhtään, jolloin matkat pysäkeille pitenevät ja silti mihinkään ei pääse yhdellä bussilla. Ikävä kyllä tämä ajaa harkitsemaan toisen auton ostoa perheeseen.

  VastaaPoista
 69. Uuden runkolinjan 520 suunnitellut pysäkit eivät palvele hyvin Mäkkylän asukkaita vaikka näin on esitetty. Leppävaaraan suuntaan ei tule muutostakoska samalta pysäkiltä kulkee 10 minuutin välein jo nyt bussi 203. Tämä siis vain tuplaisi vuorot. Leppävaaran suunnasta runkolinjalla on yksi pysäkki heti Kehä1 tunnelin jälkeen. Sekä Lintuvaaralaisten että Mäkkyläläisten liikkumisen voisi ratkaista siten, että linjan 203 vuoroista joka toinen kulkisi Vallikallion kautta ja joka toinen erkanisi joko Kehä1 tunnelin tai 201 bussin reittiä Leppävaaran suuntaan. Silloin palvelutarpeet toteutuisivat joustavasti ja runkolinja 520 voisi kulkea Linnuntie-Lintuvaarantie reittiä.

  Runkolinjan ajatuksena on vahvasti tuotu esille tiheät vuorovälit ja nopeat siirtymät solmupisteiden välillä. Lintuvaarassa nuo solmupisteet sijaitsevat Linnuntie-Lintuvaarantie osuudella. Kun on tiheät vuorovälit niin saadaan mukava joukkoliikenne tarvittaviin paikkoihin. Esimerkiksi runkolinja 235 koukkaa juuri oikealla tavalla Karakallion kautta eikä aja suoraan Turuntietä. 


  Linjan 555 typistäminen ja yhteyden katkeaminen Myyrmäki-Otaniemi välillä vaikeuttaa olennaisesti koululaisten, opiskelijoiden ja työmatkailijoiden kulkemista. Erittäin tärkeä tekijä on että tuleva Monikon koulukeskus tarvitsee kunnollisen liikenteen. Mäkkylän Boställskolanin opetus lakkaa ja myös ruotsinkielinen opetus siirtyy Monikkoon Leppävaaraan. 

  VastaaPoista
 70. Tämä suunnitelma ei voi mennä tällaisenaan läpi! Tässäkin ketjussa on niin monia hyviä perusteluita, jotka tuovat esille sen, kuinka järjetön tämä suunnitelma on. Se, että todella monen matkustajan matka koostuisi useammasta vaihdosta, on pöyristyttävän suuri heikennys nykyiseen.

  Tänään aamulla jälleen kerran Hämeenkylässä bussi ei ollut aikataulussa, ja jos nyt olisi pitänyt vaihtaa jatkoyhteyteen, olisi matkanteko hidastunut merkittävästi. Tämä vaihdoilla pelaaminen varmasti paperilla näyttää hienolta, mutta käytännösaä se ei todellakaan sitä ole!

  Miksi Hsl ylipäätään kysyy matkustajilta mitään mielipiteitä, jos niitä ei edes oteta huomioon?!

  Hiljattain uutisoitiin, että matkustajamäärät ovat vähentynyeet julkisissa kulkuvälineissä pääkaupunkiseudulla. Surullista, ja sama meno jatkuu ja matkustajamäärät varmasti vähenevät entisestään, jos tämä uskomattoman typerä suunnitelma menee läpi.

  VastaaPoista
 71. Julkisen liikenteen kalliit infran investoinnit (Paloheinän tunneli ja Perhekunnantien jatke) Kuninkaantammeen eivät ole parantaneet nopeaa matkustamista Helsingin keskustaan. Niillä on parannettu vain poikittaista ja vaihtoihin perustuvaa matkustamista. Eikä tämä uusi suunnitelma edelleenkään hyödynnä näitä jo valmiita teitä. Siispä 5000 Kuninkaantammen asukasta odottaa edelleen tällä kertaa uuden rampin rampin valmistumista (kolme-neljä vuotta?) ennenkuin yhteys Helsingin keskustan suuntaan paranee.

  VastaaPoista
 72. Hei,

  Lisään vielä tässä vaiheessa oman kommenttini. Henkilökohtaisesti muutokset eivät minulle ole dramaattiset, vaikka linjan 321 poisto ja linjan 555 harva vuoroväli hiukan kismittääkin.

  HSL selvästi on laajemminkin nyt vaan päättänyt pidentää matka-aikoja ja hidastaa ihmisten liikkumista. Tästä varmaan seuraa se, että ihmiset joutuvat kävelemään ja pyöräilemään enemmän, mitä sitten voidaan juhlistaa fanfaarien saattelemana myöhemmin kun taas mittaillaan liikkumistapoja näiden muutosten jälkeen.

  Mielestäni moni kommentoijakin toi jo aivan oikein esille, että nämä muutokset esim Hämeenkylän, Pähkinärinteen ja Hämevaaran akselilla asuville tuottaa paljon liikkumisvaikeuksia ja hankaloittaa eri paikkoihin liikkumista (töihin, kouluihin, ostoksille, harrastuksiin jne.). HSL kommentoi että matkustajamäärät on mitattu ja uudet linjat on säädetty niitä vastaavasti, mutta eikö tässä ole selvä muna-kana-ongelma?
  Jos julkinen liikenne hankaloituu, siirtyy moni pakosti autoiluun mikä taas vähentää (mitattuja) julkisen liikenteen matkoja jne jne. Julkisen liikenteen panostuksen pitää tulla ensin, sitten vasta määrät kasvaa!!

  Tällä asialla on myös huomattava vaikutus asuntojen hintatasoon alueelle, mikä onkin tässä se varsinainen pointtini. Pähkinärinne ja Hämeenkylä rajoittuen Hämevaaraan Rajatorpantiellä on melko matalien asuntohintojen aluetta. Alueen julkisen liikenteen hyvyys tai huonous kytkeytyy näihin hintoihin, joten tehdyillä linjauksilla ja päätöksillä ja kuinka kuinka näitä mitataan on erittäin tärkeä rooli segregaatiokehityksen kannalta. Juuri se, että ei panosteta kunnolla tämänlaisten alueiden julkiseen liikenteeseen aiheuttaa huono-osaisuutta ja sen keskittymistä ja voi johtaa huonoon kierteeseen.. Pelkkä kustannusanalyysi nykyiseen matkustajamäärään suhteutettuna ei riitä! Pitää miettiä liikennettä ja sen vaikutuksia laajemmin, ottaa huomioon että mikäli jollekkin alueelle panostetaan julkisella liikenteellä enemmän, siirtyvät nämä positiiviset vaikutukset myös asuntojen hintoihin ja parempiin ihmiskohtaloihin. Pitäisi siis nimenomaan panostaa enemmän näille alueille. Tällä hetkellä ns. "Hyötyjä maksaa" -ajattelu lisääntyy yhteiskunnassa. Julkisten liikennehankkeiden panostukset ovat menneisyydessä jo pitkään menneet pääosin niille jo kalliille alueille Helsinkiin ja parhaille Espoon sijainneille. Tämän pitäisi selvästi muuttua ja suhteellisesti suuremmat panostukset (nykyhetken väestömäärään tai matkustajamäärään suhteutettuna) pitäisi kohdistua juuri näille Pähkinärinteen/Hämeenkylän kaltaisille alueille. Tämä siis oikeudenmukaisuuden takia, segregaation ehkäisemiseksi ja tasaamaan pääkaupunkiseudun asuntojen hintatasoa! Näin myös asteittain ihmiset jättävät niitä (nyt) tarpeeseen tulevia autoja ostamatta ja oikeasti löytävät julkisesta liikenteestä ratkaisun liikkumistarpeisiinsa.

  Toivottavasti tämä viestini tavoittaa HSL:n ja sitä aidosti pohditaan.

  VastaaPoista
 73. Honkasuon uuden asuinalueen bussiyhteydet ovat aima kehnot. Aluetta palvelee aidosti vain yksi linja jonka matka-aikaa kamppiin pidentää kohtuuton kierros Malminkartanon ympäri-kierros jonka tekee toinenkin linja. Voisiko 37 ohittaa tömän kierroksen nyt kun reitti pitenee myös loppupäästä Myyrmäkeen tulevaisuudessa.

  VastaaPoista
 74. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 75. Ei oo HSL avannut tälle vuodella paikkaa missä kirjoittaa, joten pakko jatkaa täällä. Lukekaa Länsiväylää sivu 5 alla olevasta linkistä:

  https://www.lehtiluukku.fi/lehti/lansivayla/_read/7.3.2020/239388.html

  Siinä väitetään, että HSL taipui espoolaisten tahtoon: Linja 321 säilymässä,
  mutta harvennetuin vuorovälein. Eli, HSL on päättänyt kiusata pohjoisespoolaisia huonontamalla linjaa 321. Nyt on vuoroväli niin että bussi kulkee kaksi kertaa tunnissa. Onko jatko kerran tunnissa? Ei muuta kuin autokauppaan hyvät pohjoisespoolaiset. Ja, HSLn porukka hävetkää!!!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 321 varrella ei ole yhtään Pohjois-Espoon aluetta. Sitäpaitsi harvennetulla vuorovälillä säilytettävä linja on huomattavasti parempi kun ei linjaa ollenkaan.

   Poista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.